Tekststed fra "'Hun duede ikke'" (1852)

»Tak, du gode Sjæl!« sagde hun til Maren, »Alt vil jeg ogsaa sige Dig, naar Drengen sover! jeg troer allerede, han gjør det! hvor sød og velsignet seer han ud! med de lukkede Øine! han veed ikke, hvorledes hans Moder har det. Vor Herre lade ham aldrig prøve det! –

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Forsynstro
  2. Gud