Tekststed fra "'Hun duede ikke'" (1852)

Registrerede motiver i dette tekststed

»Er han død! han var det bedste, det meest velsignede Menneske! vor Herre faaer ikke Mange, som ham!« og Taarerne løb hende ned ad Kinderne. »O, min Gud! det gaaer rundt med mig! det er, fordi jeg drak Flasken ud! jeg har ikke kunnet taale det! jeg føler mig saa ilde!« – og hun holdt sig op til Plankeværket.

»Herre Gud, I er ganske daarlig, Moer!« sagde Konen. »See dog til, det kan gaae over! – nei, I er rigtig syg! det er bedst, jeg faaer Jer hjem!«

(...)

»Jeg har staaet for længe i det kolde Vand! jeg har ikke siden imorges faaet Vaadt eller Tørt! jeg har Feber i Kroppen! O Herre Jesus! hjelp mig hjem! mit stakkels Barn!« – og hun græd.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Bøn
  2. Gud

Nøgleord: Vand, å, kvinde, moder, søn, dreng

Kommentar: Bønnerne og omtalen af Gud i dette tekststed er snublende tæt på at være udbrud, fraser uden betydeligt religiøst indhold.