Tekststed fra "Under Piletræet" (1852)

»Det vil fornøie Johanne at see dig!« sagde Faderen, »Du er jo blevet et meget net Menneske! – ja nu skal du see hende! ja det er en Pige, jeg har Glæde af og faaer mere, med Guds Bistand!

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Bøn
  2. Forsynstro

Nøgleord: Fader, pige, dreng, kærlighed, forelskelse

Kommentar: Faderens replik til Knud indeholder en omtale af Guds hjælp, der enten er tro på Guds forsyn eller en bøn til Gud derom, eller begge dele.