Tekststed fra "Svanereden" (1852)

Vor Herre har kjær den gamle Svanerede mellem Østersø og Nordhav.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Forsynstro
  2. Gud

Nøgleord: Gud, nationalisme, Danmark, krig, forsvar

Kommentar: Forsynstro på nationen Danmarks vegne. Jvf. Holger Danske.