Tekststed fra "Dødningen" (1830)

Med samme Brag igjen lukkede Bjerget sig, og utallige smaae Nisser, der tjente den mægtige Trold som her boede, bare den deilige Prindsesse ind i den store Thronsal.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Nisse
  2. Trold

Nøgleord: Magi, nisser, trold, prinsesse