DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

Tekststed fra "Dødningen" (1830)

Med samme Brag igjen lukkede Bjerget sig, og utallige smaae Nisser, der tjente den mægtige Trold som her boede, bare den deilige Prindsesse ind i den store Thronsal.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Nisse
  2. Trold

Nøgleord: Magi, nisser, trold, prinsesse

  top Top