Tekststed fra "Dødningen" (1830)

Registrerede motiver i dette tekststed

Det var en Fredagmorgen de førte den Døde til sit sidste Hvilested; Johannes fulgte langsomt efter den sorte Kiste der gjemmede ham hans kjære Fader; Munken læste en latinsk Bøn og kastede Jord paa Kisten, da var det, som hans Hjerte skulde briste, men da Chor-Drengene sang og svingede Røgelsekarrene, saa den blaalige Røg hvirvlede op imellem de grønne Hække, da smeltede han hen i Graad; han syntes i de spæde Stemmer at høre Guds Engle der sang hans Fader imøde. Han saae op imod Himlen, saae rundt omkring sig; Alt aandede et frodigt Sommer-Liv; da blev det ham klart i Sjælen, at Døden ikke kunde være Tilintetgjørelse;

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Begravelse
  2. Naturens forvisning om et liv efter døden

Nøgleord: savn, sorg, hjerte, røgelse, ceremoni, gråd, sang, Gud, engle, himmel, natur