Tekststed fra "Sneedronningen" (1844)

Registrerede motiver i dette tekststed

Og hvad sagde da Ildlillien?

»Hører Du Trommen: bum! bum! det er kun to Toner, altid bum! bum! hør Qvindernes Sørgesang! hør Præsternes Raab! – I sin lange røde Kjortel staaer Hindue-Konen paa Baalet, Flammerne slaae op om hende og hendes døde Mand; men Hindue-Konen tænker paa den Levende her i Kredsen, ham, hvis Øine brænde hedere end Flammerne, ham, hvis Øines Ild naae mere hendes Hjerte, end de Flammer, som snart brænde hendes Legeme til Aske. Kan Hjertets Flamme døe i Baalets Flammer?«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Præst
  2. Religion

Nøgleord: Hinduisme, enkebrænding, ild, død, kærlighed, hjerte, sjæl

Kommentar: Hinduistisk enke-brænding findes man også nævnt i Paradisets Have.