Tekststed fra "Ellevte Aften" (1839)

Registrerede motiver i dette tekststed

"Det var en Bryllupsfest!" fortalte Maanen. "Sange bleve sjungne, Skaaler udbragte, Alt var rigt og prægtigt; Gjesterne toge bort, det var over Midnat; Mødrene kyssede Brudgom og Brud; jeg saae disse ene, men Gardinerne vare næsten heelt trukket for; Lampen belyste det hyggelige Værelse. ""Gud skee Lov, de ere borte!"" sagde han og kyssede hendes Hænder og Læber; hun smilede og græd, hvilede ved hans Bryst, bævende, som Lotusblomsten hviler paa de strømmende Vande; og de talte bløde, livsalige Ord. ""Sov sødt!"" udbrød han, og hun drog Vinduets Gardiner tilside. ""Hvor deiligt dog Maanen skinner!"" sagde hun, ""see hvor stille, hvor klart!"" og hun slukkede Lampen, der blev mørkt i det hyggelige Kammer, og dog straalede mit Lys, som hans Øine straalede. – Qvindelighed, kys Du Digterens Harpe, naar han synger om Livets Mysterier!"

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Bryllup, vielse
  2. Lotus

Nøgleord: Kærlighed, kvinde, erotik, mysterie