Tekststed fra "Ole Lukøie" (1841)

»Vi skulde have hele Verden pudset kjønt op til imorgen,« sagde Ole, »det er jo da en hellig Dag, det er Søndag. Jeg skal hen i Kirketaarnene for at see, om de smaa Kirkenisser polerer Klokkerne, at de kunne lyde smukt (...)

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Kirke
  2. Nisse
  3. Søndag