DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

Tekststed fra "Ole Lukøie" (1841)

»Vi skulde have hele Verden pudset kjønt op til imorgen,« sagde Ole, »det er jo da en hellig Dag, det er Søndag. Jeg skal hen i Kirketaarnene for at see, om de smaa Kirkenisser polerer Klokkerne, at de kunne lyde smukt (...)

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Kirke
  2. Nisse
  3. Søndag
  top Top