Tekststed fra "De vilde Svaner" (1838)

Registrerede motiver i dette tekststed

Da Elisa saae dette, der laae hendes Hjerte saa nært, spillede et Smiil om hendes Mund, og Blodet vendte tilbage i Kinderne; hun tænkte paa sine Brødres Frelse, kyssede Kongens Haand, og han trykkede hende til sit Hjerte, og lod alle Kirkeklokker forkynde Bryllups Fest. Den deilige stumme Pige fra Skoven var Landets Dronning.

Da hvidskede Erke-Biskoppen onde Ord i Kongens Øre, men de sank ikke ned til hans Hjerte, Brylluppet skulde staae, Erke-Biskoppen selv maatte sætte hende Kronen paa Hovedet, og han trykkede med ond Uvillie den snævre Ring fast ned over Panden, saa det gjorde ondt;

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Bryllup, vielse
  2. Kirkeklokke
  3. Præst
Kommentar: Det er ikke mange onde præster man ser i Andersens eventyr, men her er en. Der gives ingen forklaring på hans ondskab. Ligesom Stedmoderen, den onde dronning, der også er en heks, kommer han fra folkeeventyrets verden og er skildret på folkeeventyrets simple måde: han er kort og godt ond.