Tekststed fra "De vilde Svaner" (1838)

Natten blev saa mørk; ikke en eneste lille Sanct Hansorm skinnede fra Mosset, bedrøvet lagde hun sig ned for at sove; da syntes hun at Trægrenene oven over hende gik til Side og vor Herre med milde Øine saae ned paa hende, og smaa Engle tittede frem over hans Hoved og under hans Arme.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Engle
  2. Gud

Nøgleord: Nat, Gud, engle, forsyn