Tekststed fra "Lykkens Kalosker" (1838)

Registrerede motiver i dette tekststed

Og i det Ordet var udtalt, var han i Hiemmet; de lange hvide Gardiner hang ned for Vinduet og midt paa Gulvet stod den sorte Liigkiste, i den laae han i sin stille Dødssøvn, hans Ønske var opfyldt, Legemet hvilte, Aanden reiste. Priis Ingen lykkelig, før han er i sin Grav, var Solons Ord, her fornyedes Bekræftelsen.

Ethvert Liig er Udødelighedens Sphinx; heller ikke Sphinxen her paa den sorte Sarkophag besvarede for os, hvad den Levende to Dage forud havde nedskrevet:

Du stærke Død, din Taushed vækker Gru;
Dit Spor er jo kun Kirkegaardens Grave.
Skal Tankens Jakobs-Stige gaae itu?
Staaer jeg kun op, som Græs i Dødens Have?

Vor største Liden tidt ei Verden seer!
Du, som var ene, lige til det sidste,
I Verden meget trykker Hjertet meer,
End Jorden, som de kaste paa din Kiste!

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Kirkegård
  2. Kiste
  3. Sfinks

Nøgleord: Død, sfinx, kiste, ønske, Jakobsstige, udødelighed

Kommentar: Denne bitre, sarkastiske ende på Lykkens Kalosker er påfaldende. Lykkens kalosker opfylder ønsker. Teologen, der havde dem på, ønskede sig fri fra denne verdens længsler og trængsler, "til et lykkeligt Maal, det Lykkeligste af Alle" og kaloskerne bragte ham døden.