ANDERSEN
OG
VERDEN


Indlæg fra den

FØRSTE INTERNATIONALE
H. C. ANDERSEN-KONFERENCE
25.-31. august 1991

Redigeret af
Johan de Mylius, Aage Jørgensen og Viggo Hjørnager Pedersen


Udgivet af
H. C. ANDERSEN-CENTRET
Odense Universitet

Odense Universitetsforlag
1993