HCA-litteratur på svensk fra d. 21. århundrede*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 20. århundrede | Vis al litteratur på svensk

* Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på svensk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

23 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen på svensk i det 21. århundrede

Mellan sanningen och lögnen. Studier i Per Olov Enquists dramatik

Syréhn, Gunnar, Mellan sanningen och lögnen. Studier i Per Olov Enquists dramatik. Almqvist & Wiksell, Stockholm 2000. 235 pp., 16 pl. – Kap. 3, "Från regnormarnas liv", pp. 105-70, med noter pp. 211-21. Cf. reg.

En saga över Öresundsbron. Gåsapågen & Havfruen

eller Synsvaga skrivares sällskap. Peter Broberg. Illustrationer: Harriet Ståhlberg. Region Skåne.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/96)

Ondskans transformationer. Från Balzacs berättelser till Finchers filmer.

Johan Lundberg, Tvärsnitt 2, 2002, pp. 52-64, heri: p. 56-59 om "Skyggen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Opsis Kalopsis

Opsis Kalopsis, 2003, nr. 3, pp. 8-23. – Omfatter: Pia Huss, "Skomakarsonen som sydde dockkläder", pp. 9-10: Birgitta Fransson, "Barnbokens Nobelpris", pp. 12-13; Pia Huss, "Lyckans galosch", pp. 14-17 (om Staffan Westerbergs HCA-stykke på Det lille Teater i København 2003); Helene Lumholdt, "Ja visst ska han leva uti tvåhundra år", pp. 18; Birgitta Fransson, "Magiska sagor för barn och författare", pp. 20-22 (om HCA-inspiration hos andre forfattere).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Handlingskaraktären i funktion: 'Fyrtøjet'

Lars-Åke Skalin (red.): Ordet och köttet. Om teorin kring litterära karaktärer. Heri s. 132-40 Lars-Åke Skalin,: Handlingskaraktären i funktion: "Fyrtøjet". Örebro Studies in Literary History and criticism 2. Örebro 2003.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen - den fula ankungen.

Teiffel, Yvonne, Jönköpings-Posten 2.7.2003.

Martinus Rørbye, Gottlieb Bindesbøll, H. C. Andersen. Tre danskar på resa i Grekland efter frihetskriget

Fredlund, Björn, "Martinus Rørbye, Gottlieb Bindesbøll, H. C. Andersen. Tre danskar på resa i Grekland efter frihetskriget". Hellenika, nr. 109, 2004, pp. 7-10.

August Strindbergs Samlade Verk

Strindberg, August, “Andersen”. I: August Strindbergs Samlade Verk. Del 71: Essäer, tid­nings­artiklar och andra prosatexter 1900-1912. Redigerad och kommenterad av Conny Svensson. Norstedts, Stockholm 2004. Pp. 75-77, med kommentar pp. 370-72. - Oprindelig i: Politiken 2.4.1905.

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

Holmqvist, Ivo (red.), H. C. Andersens underbara resor i Sverige. Makadam För­lag, Göte­borg/Stockholm 2005. 323 pp., 4 pl. (Centrum för Danmarksstudier, 7.) (Indhold: Ivo Holmqvist, “‘Vi kjende hinanden, og ere hinanden saa lige!’ Om H. C. Andersen och Sverige”, pp. 9-22. [I] Anders Palm, “Tomme­lise, Tummetott och tändstickspojken. Androgyna eventyrligheter”, pp. 25-58; Boel Westin, “Ander­sen som Orfeus”, pp. 59-69; Vivi Edström, “Kärlek alstrar liv. Selma Lagerlöfs dialog med H. C. Andersen”, pp. 70-87; Ulla Lundqvist, “Längtan är barnets arvedel. Några iakttagelser i sagor av H. C. Andersen och Astrid Lindgren”, pp. 89-98; Ying Toijer-Nils­son, “H. C. Ander­sen, Maria Gripe och skuggorna”, pp. 99-106; Inger Littberger, “Dykungens dotter - hos H. C. Andersen och Birgitta Trotzig”, pp. 107-19; Hans Holmberg, “Diktaren som konstfigur”, pp. 121-28; Folke Bohlin, “Hurra! Jeg er fra Lund Student! H. C. Andersen och J. A. Hägg”, pp. 129-45; Johan Stenström, “‘Liden Kirsten’ - en dansk nationalopera i medeltida dräkt”, pp. 146-64; Svante Nordin, “H. C. Andersen och Fredrik Böök”, pp. 165-71; Hans Holmberg, “Kejsarens bedrägliga kläder”, pp. 173-82; Sven Christer Swahn, “Fra Klitterne”, pp. 183-94; Johan de Mylius, “Fra et helt andet naboland. Om H. C. Andersens ‘I Sverrig’”, pp. 195-206; Ivo Holmqvist & Aage Jørgensen, “H. C. Andersen, Sverige och svenskarna – en selektiv bibliografi”, pp. 207-38. [II] Hellen Lindgren, “Sagoskalden Hans Christian Andersen”, pp. 243-47 [1900]; August Strindberg, “Andersen”, pp. 249-50 [1905]; Bo Bergman, “En minnesstund i sagans mausoleum”, pp. 253-55 [1920]; Göran Lindblad, “August Strindberg som berättare”, pp. 257-61 [1924]; Anders Österling, “Andersens sagor”, pp. 263-67 [1928]; Hjalmar Bergman, “H. C. Andersen”, pp. 269-73 [1930]; “Ur ‘Berlingske Tidende’ den 30 mars 1930 [enkätsvar av Selma Lagerlöf, Sigfrid Siwertz, Verner von Heidenstam, Per Hallström och Albert Ehrensvärd]”, pp. 275-79; Hjalmar Söderberg, “Månregnbågen. En Andersenarabesk”, pp. 281-85 [1935]; Adolf Hallman, “Strøget”, pp. 287-90 [1945]; Jan Olof Olsson, “Men jag fanns i choklad”, pp. 293-303 [1955].) - Anm.: Eva Nordlinder, Barnboken, XXVIII, 2005, pp. 55-56; Thure Stenström, Svenska Dagbladet 22.5.2005; Harald Åström, Eskilstuna-Kuriren 24.5.2005; Catharina Söderbergh, Parnass, XIII:2, 2005, pp. 50-52.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2012/30)

H. C. Andersen – sagoberättaren som aldrig blev nöjd

Fransson, Birgitte, "H. C. Andersen – sagoberättaren som aldrig blev nöjd". Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, LXXXI, 2005, pp. 311-17.

H. C. Andersen i bild.

Holmqvist, ivo: Biblis. Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk ... 30, 2005, pp. 45-49.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersens sagor lever än

Birgitta Fransson, Pedagogiska Magasinet, 3/05. Gennemgang af eventyrene under overskriften 'ung kunst'.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Annorlunda

Jörgen Persson, Vi bilägare (udg. af Oljekonsumenternas Förbund, Stockholm), 2005, nr. 3, pp. 66-69.

Hans liv var som en saga.

Christina Barbäck, Östgöta Correspondenten 31.3.2005.

I dag firar världen 200-årsminnet av H.C. Andersens födelse.

Ulrika Knutson, Expressen 2.4.2005.

Att illustrera eller inte illustrera

Rhedin, Ulla, "Att illustrera eller inte illustrera". Dagens Nyheter 4.4.2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Författaren lever, litteraturen är död.

Hans Hauge, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 6.4.2005.

H.C. Andersen och Djävulens advokat.

Olov Svedelid. Roman. Forum. 2005. - Anm.: Hans Holmberg, 27.5.2005: Svenska Dagbladet, 6.9.2005;

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Gästen

Rådström, Niklas, Gästen. Bonniers, Stockholm 2006. 150 pp. – Roman om HCA's besøg hos Charles Dickens, 1857.

’Denne Deilighed og dette Griseri – !’

Storskog, Camilla, "'Denne Deilighed og dette Griseri – !' Om H. C. Andersens italienska resa i 'En Digters Bazar' (1842) och den romantiska reseskildringen". Studi Nordici, 15, 2008, s. 19-35.

Hans Christian Andersen och Lina von Eisendecher, Brevväxling

Översättning och förord: INGRID WINDISCH. Pontes, Uddevalla 2008. 167 pp. – Forord pp. 5-8, noter pp. 154-67. – På tysk 2003 (se: 11007); denne udgave nævnes ikke i det svenske udvalg.

”Längtan efter det ouppnåeliga – så kan Andersens ’Den lilla sjöjungfrun’ läsas”

KÅRELAND, LENA (red.), Läsa bör man …? Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Liber, Stockholm 2009. Pp. 194-220 ("Längtan efter det ouppnåeliga – så kan Andersens 'Den lilla sjöjungfrun' läsas").

Mitt hems gränser vidgades

EKMAN, KARI HAARDER, “Mitt hems gränser vidgades”. En studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet. Makadam Förlag, Göteborg/Stockholm 2010. Pp. 119-41. Jf. reg. p. 272. (Centrum för Danmarksstudier, 23.) – Anm.: Johan Stenström, Samlaren, 131, 2010, pp. 362-68.
Søg efter litteratur på svensk

Links: