HCA-litteratur på polsk fra d. 21. århundrede*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 20. århundrede | Vis al litteratur på polsk

* Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på polsk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

36 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen på polsk i det 21. århundrede

J.Ch. Andersen. Basnie.

J. Ch. Andersen. Basnie. Tlumaczyli Stafania Beylin, Jaroslaw Iwaszkiewicz. Ilustrowal Jan Martin Szancer. Polsk eventyrudgave.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2012/7)

Spiewajmy z Andersenem

Spiewajmy z Andersenem. Kraków 2005

Basnie.

Overs. af Boguslawa Sochanska. Ill. af Flemming B. Jeppesen. Media Rodzina, Poznan 2005. 350 p. - 29 eventyr.

Pan Andersen czyta dzieciom.

Boguslawa Sochanska, Odra, 2005, nr. 7-8, pp. 43-51.

Andersen znany i nieznany.

Boguslawa Sochanska, Wychowanie w Przedzkolu, 2005, nr. 9, pp. 12-20.

Andersen nie tylko dla dzieci.

Boguslawa Sochanska, Miedzy nami polonistami, 2005, nr. 11-12, pp. 8-11.

Andersen. Zycie basniopisarza.

WULLSCHLÄGER, JACKIE, Andersen. Zycie basniopisarza. Przelozyla Maryna Ochab. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2005. 535 pp. – HCA-citater oversat af Boguslawa Sochanska. – På engelsk, 2000 ( 5657 ).

Basnie.

Basnie. Wydanie Audio. Czyta Jerzu Sturh. ilustracje Flemming B. Jeppesen. przekład: Bogusława Sochańska. Madie Rodzina. 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Basnie.

Hans Christian Andersen. Basnie. Z dunskiego przelozyla Boguslawa Sochanska. Ilustrowal Flemming B. Jeppesen. Media Rodzina. 2005. 351 s. ek1, ek2, ek3, ek4, ek5, ek8, ek9, ek10, ek12, ek13, ek16, ek20, ek23, ek24, ek25, ek26, ek27, ek29, ek30, ek32, ek34, ek37, ek47, ek58, ek62, ek65, ek71, ek102, ek103.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2014/42)

Andersen 200 lat / Andersen 200 years.

Dymel-Trzebiatowska, Hanna & Ewa Mrozek-Sadowska (red.), Basnie Hansa Christiana Andersena w Europie – Europa w baµniach Hansa Christiana Andersena. Artykuly z konferencji zorganizowaney przez Katedrê Skandynawistyki Uniwersytetu Gdañskiego oraz Referat Funduszy Europejskich Urzêdu Meejskiego w Gdañsku, 20-21 maja 2005 / Hans Christian Andersen's Fairytales in Europe and Europe in Hans Christian Andersen's Fairytales. Articles from the Conference Organized by the Scandinavian Department at University of Gdañsk and the European Funds Department of the City Hall of Gdañsk, May 20-21, 2005. Nordicum, Gdañsk 2006. 170 s. (Omslagstitel: Andersen 200 lat / Andersen 200 years.) Indhold (titlerne anføres hér kun på engelsk): PEER E. SØRENSEN, "Linguistic Heartache. On Childishness and Adulthood in Hans Christian Andersen's Fairy Tales", pp. 13-28; PER KROGH HANSEN, "Told for Children (but to be Read by Adults!). On the Narration in Hans Christian Andersen's Fairy Tales", pp. 29-44; LARS-ÅKE SKALIN, "Secularization as a Threat to the Fairy Tale. Reflections on a Theme in Hans Christian Andersen's Works", pp. 45-60; ELISABETH OXFELDT, "Life and Death in 'The Little Mermaid'", pp. 61-80; JØRGEN VEISLAND, "Archetype, Narration and Transformation in Hans Christian Andersen's 'The Snow Queen' and 'The Shadow'", pp. 81-88; MONIKA POMIRSKA, "Crossing the Borders. The Experience of Initiation in H.C. Andersen's Fairy Tales 'The Snow Queen' and 'The Ice Maiden'", pp. 89-98; GERTRUDA SKOTNICKA, "The Reception of Hans Christian Andersen's Fairy Tales in Poland", pp. 99-115; HANNA DYMEL-TRZEBIATOWSKA, "Through the Prism of Translation. An Implicit Reader in Polish Translations of Hans Christian Andersen's Tales", pp. 116-29; EWA MROZEK-SADOWSKA, "'The Emperor's New Clothes'. Polish Illustrations of a Danish Fairy Tale", pp. 130-50; MALGORZATA BODUCH, "H.C. Andersen's Fairy Tales in the Theatre Miniatura in Gdańsk 1981-2002", pp. 151-65.)

Basnie i opowiesci

Basnie i opowiesci, I:1830-50 ; II: 1852-62; III: 1862-73. Oversat af Boguslawa Sochanska. Media Rodzina, Pozna 2006. 541, 507 og 511 pp. - Modsvarer eventyrbindene i den danske 18-bindsudgave,også hvad angår illustrationer og kritiske tekster; noterne er tilpasset polske læseres behov, ogoplysinger om vigtige oversættelser m.v. er tilføjet; et essay om den polske reception indgår i bind III (pp. 453-91). - Anm.: Janina Katz, Nowe Ksiazki, 2006, nr. 8, pp. 53; Stefan Drajewski, Glos Wielkopolski, 17.10.2006; Joanna Olech, Tygodnik Powszechny, 19.11.2066; Katarzyna Kuczynska-Koschany, Odra, 2007, nr. 7, pp. 100-02. - Af tidsskriftet Miesiecznik Lieteracki Ksiazki udpeget som Årets Bog 2006. - Interview med BS: Vibeke Sperling, Politiken 29.6.2005.

Bajkovitost. Od morfologije do recepcije Andersenovih djela

Rajh, Arian, "Bajkovitost. Od morfologije do recepcije Andersenovih djela". Knjizevna Smotra, 38:1 [nr. 139], 2006, s. 3-12.

Andersen - nie tylko basnie

SOCHANSKA, BOGUSLAWA, Andersen - nie tylko basnie. Odra, 2007, nr. 7, pp. 24-28.

Kraina

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, “Kraina szczęśliwości czyli wątki religijne w wybranych baśniach Hansa Christiana Andersena”. I: A. Lewińska & M. Chmiel (red.), Język, szkoła, religia. Pelplin, 2007. Pp. 165-78.

Kierkegaard i Andersen. Miejsce pisarzy w historii kyltury duńskiej

PESSEL, WŁODZIMIERZ KAROL, “Kierkegaard i Andersen. Miejsce pisarzy w historii kyltury duńskiej”. I: Przemysław Bursztyka, m.fl. (red.), Miłość i samotność. Wokół myśli Sørena Kierkegaarda. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. Pp. 85-92

Obraz miasta i

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, “Obraz miasta i językowe sposoby jego wartościowania w naj¬nows-zym przekładzie baśni Hansa Christiana Andersena”. I: M. Święcicka (red.), Miasto – przestrzeń zróż-nico¬wana językowo, kulturowo i społecznie. Bydgoszcz, 2008. Pp. 209-21.

Warto

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, “Wartościowanie w języku polskich przekładów baśni Hansa Chri-stiana Andersena”. I: E. Laskowska & M. Jaracz (red.), Język, społeczeństwo, wartości. Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, XVIII. Bydgoszcz, 2008. Pp. 179-88.

Między niebem a ziemią –,Andersen nieznany

SOCHAŃSKA, BOGUSŁAWA, “Między niebem a ziemią –, Andersen nieznany”. Polonistyka (Poznan), 2008, nr. 8, pp. 7-14.

Bas

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, “Baśń w ‘realu’, czyli jak rzeczywistość XXI wieku wpływa na formę przekładu baśni. Próba analizy porównawczej dawnych i najnowszych przekładów baśni”. I: A. Piotrowicz, m.fl. (red.), Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych. Poznań, 2009. Pp. 211-26.

Dom w

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, “Dom w języku najnowszego przekładu baśni Hansa Christiana Andersena”. I: K. Ożóg (red.), Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie. Rzeszów, 2009. Pp. 174-89.

Sfera sacrum w

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, “Sfera sacrum w baśniach Hansa Christiana Andersena”. I: A. Le-wińska & M. Chmiel (red.), Język, szkoła, religia. Pelplin, 2009. Pp. 128-38.

Wyra

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, “Wyrażenia metaforyczne i metaforopodobne w wybranych baś-niach Hansa Christiana Andersena”. I: K. Jarosińska-Buriak (red.), Języki metafory, II. Elbląg, 2009. Pp. 71-81.

Czy potrzebny był nowy przekład baśni Andersena?

SOCHAŃSKA, BOGUSŁAWA, “Czy potrzebny był nowy przekład baśni Andersena?” Przekładaniec (Krakow), nr. 22-23 [= 2/2009 & 1/2010], pp. 97-128.

Ksiezniczka na ziarnku grochu.

Hans Christian Andersen. Ksiezniczka na ziarnku grochu. Z dunskiego prezozyla Boguslawa Sochanska. Ilustrowate Ewa Kozyra-Pawlak. Media Rodzina. Poznan 2009. Upag.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2013/16)

Dziekie Labedzie.

Hans Christian Andersen.Dziekie Labedzie. Z dunskiego prezozyla Boguslawa Sochanska. Ilustrowate Pawel Pawlak. Media Rodzina. Poznan 2009. 40 s med cd.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2013/17)

Królowa Sniegu.

[Sneedronningen] Z dunskiego przelozyla: Boguslawa Sochanska. Ilustrowala: Elzbieta Wasiuczynska. Copyright 2009 by Media Rodzina. 71 s. [med cd-rom] Poznan 2009.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2013/42)

Mala Syrenka.

[Den lille Havfrue] Z dunskiego przelozyla: Boguslawa Sochanska. Ilustrowala: Agnieszka Zelewska. Copyright 2009 by Media Rodzina. 40 s. [med cd-rom] Poznan 2009.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2013/44)

Ksiezniczka na ziarnku grochu.

[Prinsessen på Ærten] Z dunskiego przelozyla: Boguslawa Sochanska. Ilustrowala: Ewa Kozyra-Pawlak. Copyright 2009 by Media Rodzina. upag. [med cd-rom] Poznan 2009.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2013/45)

Córka króla moczarón i inne basnie.

Wydanie Audio. Czyta Jerzu Stuhr. ilustracje Flemming B. Jeppesen. przekład: Bogusława Sochańska. Madie Rodzina. 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Córka króla moczarów i inne baśnie

Hans Christian Andersen. Córka króla moczarów i inne basnie. Z dunskiego przelozyla Boguslawa Sochanska. Ilustrowala Aleksandra Kucharska-Cybuch. Media Rodzina. 2009. 221 s. ek7, ek11, ek19, ek28, ek36, ek46, ek49, ek64, ek69, ek78, ek81, ek83, ek98,1ek117, ek127, ek130, ek141, ek151, ek155

(Bibliografisk kilde: HCAH 2014/41)

Przestrze

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, “Przestrzeń aksjologiczna w aspekcie komunikacyjnym (na przyk-ładzie baśni Hansa Christiana Andersena)”. I: J. Krawczyk & R. Makarewicz (red.), Aspekty komunika-cji w kształceniu polonistycznym. Olsztyn, 2010. Pp. 175-82.

Driada w

JASTRZĘBSKA-GOLONKA DANUTA, "Driada w Paryżu, kalosze szczęścia w Kopenhadze, czyli realizm na usługach baśni. Realistyczno-magiczny obraz miast europejskich w najnowszym przekładzie baśni i opowieści Hansa Christiana Andersena". I: M. Święcicka (red.), Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Bydgoszcz, 2011. Pp. 255-70.

Konceptualizacja

JASTRZĘBSKA-GOLONKA, DANUTA, Konceptualizacja świata przedstawionego w języku najnowszego przekładu tekstów Hansa Christiana Andersena. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011. 257 pp.

Basnie i opwiesci.

Wydanie Audio. Czyta Jerzu Sturh. przekład: Bogusława Sochańska. Madie Rodzina. 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Litterært scoop: Lokalhistoriker finder ukendt eventyr af H. C. Andersen

Litterært scoop: Lokalhistoriker finder ukendt eventyr [se: eventyret "Tællelyset" ] af H. C. Andersen. Litterært set er »Tællelyset« ikke på niveau med de mere modne og formfuldendte eventyr, som vi kender dem fra H.C. Andersens hånd, forklarer forskningsbibliotekar Bruno Svindborg fra Det Kongelige Bibliotek og professor, dr.phil. Johan de Mylius fra H.C. Andersen Centret på Syddansk Universitet (SDU) til Politiken. Ifølge eksperterne er der tale om en ungdomstekst, som de anslår til at være fra hans skoletid.
Eventyret blev fundet på Landsarkivet for Fyn i Odense i oktober af en lokalhistoriker og er siden blevet nærstuderet af eksperter.
Ifølge Ejnar Stig Askgaard er »Tællelyset« et såkaldt tingseventyr, hvor døde genstande optræder som levende væsner med menneskelige egenskaber, hvilket netop er H.C. Andersens særkende. Politiken, Fyens Stiftstidende, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, DR, TV2 Fyn 13.12.2012 og 14.12.2012. - Anm.: Thomas Bredsdorff: "Geniet Andersen som teenageforfatter"; Erik Skyum-Nielsen: "Umodent, sentimentalt, bagatelagtigt"; Johannes Møllehave: "Kunne være skrevet af ethvert begavet barn" , Politiken, 14.12.2012; Johs. Nørregaard Frandsen, Kristeligt Dagblad, 15.12.2012; Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten, 14.12.2012; Niels Birger Wamberg: "Pædagogisk, så det er til at brække sig over"; Katrine Lilleør: blog,14.12.2012.
Christian Graugaard: "H.C. Andersens falliske fantasier",Politiken, 21.12.2012.
Mette Olsen: "Nyfundet Andersen-eventyr møder skepsis" Politiken, 22.1.2012; Esben Brage: Tællelyset er skam et ægte eventyr, Politiken, 29.12.2012; Monica Papazu: Et evangelisk billede fra H.C.. Andersen. Tællelyset er en delvis Kristus-figur, Kristeligt Dagblad, 19.12.2012; Mikkel Fyhn Christensen: Den gode Gud hos den unge H.C. Andersen,Jyllands-Posten, 14.12.2012; Birthe Rønn Hornbech: H.C. Andersens juleeventyr, Berlingske, 23.12.2012; Le Monde,14.12.2012. The Guardian,14.12.2012. Huffington Post,14.12.2012; Perth Now,14.12.2012; Christian Science Monitor,14.12.2012; The Smithsonian,14.12.2012; Daiji World,14.12.2012; CBS News,14.12.2012; Spiegel,14.12.2012; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.12.2012; Richard Ostwald: Hans Christian Andersens neuentdecktes Märchen „Die Talgkerze“ in einer Übersetzung, Der Tagesspiegel,13. og 14.12.2012. Die Talgkerze
Un conte inédit d'Andersen paraît dans La Cité. P.2: Cyrille François: Qu'est-ce qu'un csoop littéraire?. P. 17: "La bougie de suif", un conte inédit de Hans Christian Andersen. Retrouvé dans un carton d'archives, ce texte pourrait être premier conte de l'écrivain danois.
La bougie de suif. Traduit du danois par Cyrille François et adapté par Jérôme David.
La Cité, du 25 Janvier au 8 Février 2013, Lausanne.
Swiec lojowa [Tællelyset på Polsk, oversat af Boguslawa Sochanska]. Gazeta Wyborcza. Magazyn Sobota-niedziela 22-23 grudnia 2012.

Professor dr.phil. Johan de Mylius har haft lejlighed til at nærlæse teksten og researche på baggrundshistorien.
Efter Mylius' opfattelse er der tale om en skolestil fra HCAs hånd, skrevet i en genre, der er velkendt fra 1700-tallet og brugt i latinskolens danskundervisning endnu på HCAs tid: den moralske fabel. Tilmed er teksten skrevet i et til tider abstrakt og tungt sprog med brug af allegoriske træk (dvs. billeder, der oversættes til moraliserende betragtninger), et overtydeligt og noget klodset sprog, men helt i det sene 1700-tals ånd.
Teksten er sikkert af HCA (måske givet til Sanne Bunkeflod, jvf. brev fra HCAs mor til HCA september 1829, se HCA-centerets brevbase), en datter af den gamle fru Bunkeflod. Men det er ikke noget, der "flytter litteraturhistorien", så vist som det ikke er andet end en skolestil fra Slagelse-tiden eller Helsingør-tiden.


Se indslag på YouTube fra Landsarkivet for Fyn i Odense: YouTube
Udgivet 13. december 2012
Bibliografi-ID: 18061 – læs mere

60 lat Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie.

60 Years of Hans Christian Andersen Theater in Lublin. s 11-13: Boguslawa Sochanska: Hans Andersen i teatr / Hans Christian Andersen and the Theater. s 14-15: dr Bozena Wierzchowska-Konera: Nasz Andersen / Our Andersen-Theatre.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Søg efter litteratur på polsk

Links: