HCA-litteratur på dansk (HCA) fra d. 21. århundrede*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 20. århundrede | Vis al litteratur på dansk (HCA)

* "Dansk (HCA)" betegner H.C. Andersens eget dansk og bruges til H.C. Andersen-tekster på originalsproget.
   Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på dansk (HCA), men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

Skuespil I-IV

Andersen. H. C.: Andersens samlede værker. Skuespil I-IV. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under redaktion af KLAUS P. MORTENSEN. Udgivere: Laurids Kristian Fahl, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Jesper Gehlert Nielsen under medvirken af Finn Gredal Jensen. Gyldendal, København 2005. 504, 632, 608 og 688 sider. Skuespil I, 1822-1834; indledning s. 13-59; noter s. 456-503. Skuespil II, 1836-1842; noter s. 570-631. Skuespil III, 1844-1849; noter s. 528-607. Skuespil IV, 1850-1876; noter s. 598-655; navneregister s. 657-675; titelregister s. 676-677. Tidstavle s. 679-685

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Synsvinkler

Synsvinkler, nr. 32, 2005; tema: “H. C. Andersen” (Dag Heede, “Indledning”, pp. 5-6; Rolf Sindø, “‘Jeg elsker Dit Hjerte meer end Din Krone’. En guldalder-fiktion i syv historier”, pp. 7-24; Thor Grünbaum, “En tur gennem det litterære rum med H. C. Andersen”, pp. 25-43; Benjamin Boysen, “Skyggens lys, lysets skygge. Om H. C. Andersens ‘Skyggen’”, pp. 44-71; Nina Dyrhoff Nyegaard, “Ægteskabelige konstellationer. ‘En Nat i Roskilde’ som nøgle til ægteskabets alternativer”, pp. 72-89; Marthe P. Hixon, “Under the Sea. American Adolescent Female Desire in ‘The Little Mermaid’”, pp. 90-106; Henrik Lübker, “Ideologisk ideologikritik - om Dag Heedes queerlæsning af H, C. Andersen”, pp. 107-19; Lars Bo Jensen, “Spektralanalyse af en spillemand. Niels Kofoed: ‘H. C. Andersen og Goethe eller Verdensåndens alfabet’ [...]”, pp. 120-25.) – Jf. Henrik Ladegård Johannesen, "En kommentar til Rolf Sindøs 'Jeg elsker Dit Hjerte meer end Din Krone'", ibid., nr. 33, 2006, pp. 107-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Eventyr 2005.

Eventyr 2005. Red. af Jytte Hilden & Claus Olsen. Det kongelige Bibliotek, København 2005. 58 + 58 pp. Trykt tête-bêche på originalsproget og nudansk. Også på arabisk, bosnisk, persisk, somali, tyrkisk og urdu. - Anm.: Maja Korshin, Jyllands-Posten 4.3.2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Søg efter litteratur på dansk (HCA)

Links: