HCA-litteratur på svensk fra d. 20. århundrede*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 21. århundrede | Vis al litteratur på svensk

* Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på svensk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

284 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen på svensk i det 20. århundrede

Sagoskalden Hans Christian Andersen.

LINDGREN, HELLEN, Sagoskalden Hans Christian Andersen. Albert Bonnier, Stockholm. 23 pp. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, 86.)
2. opl., 1907 (27 pp.). - Optrykt 1907 (nr. 282 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Till 100-årsdagen 2. april 1905

KALÉN, GOTTFRIED, Hans Christian Andersen. Till 100-årsdagen 2. april 1905. Idun. Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet XVIII, pp. 157-58.
Optrykt i nr. 367 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Tommelise.

H.C. Andersen: Tommelise. Illustreret af Elsa Beskow. (udkom på dansk i 1909). udkom på svensk i 1908. - Anm.: Nina Weibull, Dagens Nyheter, 11.12.1979.

(Bibliografisk kilde: HCAH da: 1971/250, sv.: 1980/1389)

Den danske sagoskalden H. C. Andersen skildrad för barn och ungdom.

HOLMSTRÖM, MARIA, Den danske sagoskalden H. C. Andersen skildrad för barn och ungdom. Sveriges Vår, Uppsala. 54 pp. (Biblioteket Sveriges Vår, II.)

(Bibliografisk kilde: HCAH II-25)

H. C. Andersen

LILLJEBJöRN, E. G., H. C. Andersen. I hans: Små litteraturbilder. Adolf Johnson & Co., Stockholm. Pp. 76-88.
Dateret K. F. U. M. 17. 2. 10; formentlig et foredrag.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Jenny Lind som konstnärinna och människa.

Holmström, Maria, Jenny Lind som konstnärinna och människa. Åhlén & Åkerlund, Göteborg 1913. – Heri adskilligt om HCA, se især p. 78-83, 88, 98-100-, 165-69 og 190-91; pp. 99-100 aftrykkes et brev af 19.2.1846 til HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Liv och diktning.

HOLMSTRÖM, MARIA, Hans Christian Andersen. Liv och diktning. Åhlén & Åkerlund, Stockholm. 496 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/384)

Förteckning öfver mina böker.

Thore Virgin: Et katalog over hans samling af inkunabler og sjældne bøger. Stockholm 1915. 184 s. Side 4-5 med 3 HCA-dedikationer.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udvalgte Eventyr.

Udvalgte Eventyr. Med inledning och ordlista. Utgivna av JEANNA OTERDAHL. C. W. K. Gleerup, Lund. 75 pp. (Skrifter utgivna av Modersmålslärarnas Förening.)
Indledning pp. 5-10. - 2. opl., 1955 (83 pp.). 3. opl., 1969.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/5 = 2.oplag)

Hans Christian Andersen

KALÉN, GOTTFRIED, Hans Christian Andersen. I hans: Essayer. [Privattryk, Landskrona.] Pp. 5-14.
Optryk af nr. 224 ovf. - Bogen (trykt i 100 eks.) indeholder også, pp. 61-69, et essay om Holger Drachmann.

H. C. Andersen i Berlin

HEINRICHS, ERIK, H. C. Andersen i Berlin. I hans: Kring Östersjön. Bilder och betraktelser från jägarnas färder. Fröléen & Co., Stockholm. Pp. 47-52.
Om skuespilleren Jacob Texels HCA-oplæsninger i Berlin.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Ur Andersens sagor. Målningar och teckningar.

HILLGREN, BROR, Ur Andersens sagor. Målningar och teckningar. Cederquists Grafiska Aktiebolag, Stockholm 15 pp.
Med 11 illustrationer, heraf 7 i farver, - samt pp. 9-15 Några ord till sagobilderna af Oscar Mannström.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1962/29)

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter, LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

En okänd Strindbergsöversättning från H. C. Andersen

BLANCK, ANTON, En okänd Strindbergsöversättning från H. C. Andersen. Samlaren N. F. I, pp. 167-68.
Om Strindbergs medvirken ved fuldførelsen af Karl Johan Backmans eventyroversættelse (SJM S 51) efter KJB's død (1874). - Hertil: Dagens Nyheder, 30.7.1921.

(Bibliografisk kilde: HCAH: artikel og anm.: Dagens Nyheder)

Fredrika Bremers Brev

Fredrika Bremers Brev. Samlade och ufgivna av Klara Johanson och Ellen Kleman. Fire bind, Stockholm 1915-1920. Heri 27 breve fra Frederika Bremer til H.C. Andersen. - Anm.: Carl Behrens, Hver 8 Dag 10. sept. 1920.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Bref och minnen.

Wennerberg, Gunnar, Bref och minnen, I. Samlade och sammanbundna af Signe Taube. 3. uppl. Hugo Gebeer, Stockholm 1920. Pp. 187-88. (Om HCAs besøg i Upsala, og "H.C. Andersen skrev om Wennerberg i 6. Aften i 'Billedbog uden Billeder'".) 1. og 2. uppl. 1913.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hjärtan som möttes. Jenny Lind, Fredrika Bremer och H.C. Andersen.

Alfred B. Nilson, Vecko-Journalen 20. oktober 1920. Gennemgang af Jenny Lind og Fredrika Bremers bidrag til HCAs store album.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. oktober 1920
Bibliografi-ID: 12960 – læs mere

Hans Christian Andersen

GRIP, ELIAS, Hans Christian Andersen. I hans: Sin egen lyckas smed. Kortfattade livsbilder. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm. Pp. 54-70.
[Smst. pp. 115-31 et essay om C. F. Tietgen.]
Se også nr. 395 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Stockholms musikliv.

William Seymer: Om "Per Svinaherde", med scenebilleder, dekoration av Einar Nerman. Ord och Bild, 1921, pp. 385-88.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Svensk sångarhyllning til sagornas Andersen.

Alfred B. Nilson, Vecko-Journalen 9. januar 1921. Gennemgang af de svenske bidrag til HCAs store album.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

En höglitterär minnesbok

Fredrik Vetterlund. Om Carl Wilhelm Böttigers Minnesbok. Heri: to vers af H.C. Andersen: til Böttiger 2. juli 1849 Brev og til Disa Böttiger f. Tegner 22780Idun. Ett blad för literatur och konst. Julnummer, 1922, s. 37-38.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

August Strindberg som berättare. Studier i hans tidigare prosa.

LINDBLAD, GÖRAN, August Strindberg som berättare. Studier i hans tidigare prosa. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm. Pp. 37-67.
dvs.: Kapitlet Från Fjärdingen och Svartbäcken, der voterer for en betragtelig HCA-indflydelse i dette Strindberg-værk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Den danske sagodiktaren i Sverige och bland svenskar.

HEIMER, ASTRI, Den danske sagodiktaren i Sverige och bland svenskar. C. W. K. Gleerup, Lund. 205 pp., 5 pl.
Anm.: Anton Blanck, H. C. Andersen i Sala, Göteborgs Handels och Sjöfarts-Tidning 7. jan. 1926; Edv. Lehmann, Dagens Nyheder 20.1.1926; Fredrik Wulff, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 24. nov. Johannes Hallbäck, Højskolebladet, 3.5.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-45)

När H. C. Andersen var korrespondent till Malmö Allehanda

NILSON, ALFRED B., När H. C. Andersen var korrespondent till Malmö Allehanda. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 26. jul.
En axplockning ur skaldens brevväxling med Bernhard Cronholm [..]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen som turist

CASTRÉN, GUNNAR, H. C. Andersen som turist. Svenska Dagbladet 20. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. august 1925
Bibliografi-ID: 1954 – læs mere

H. C. Andersen och studentlifvet i Lund på 1840-talet

NILSON, ALFRED B., H. C. Andersen och studentlifvet i Lund på 1840-talet. Edda XXIV, pp. 123-43.
Med 15 breve fra HCA til Bernhard Cronholm (1839-42).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/54)

Andersens sagor

ÖSTERLING, ANDERS, Andersens sagor. I hans: Dagens gärning. Ny samling. 1922-1926. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 7-15.
Oprindelig offentliggjort i Svenska Dagbladet (søndag) 23. mar. 1924. - Påny optrykt 1965 (nr. 2135 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1969/169)

Udgivet 23. marts 1926
Bibliografi-ID: 1982 – læs mere

Sagodiktaren H.C. Andersens Barndomshem.

Karen Frederikke Jensen: En Hyllning och hågkomst i anledning av jubileet. Våra kvinnor, No 17, 1926.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Svenska Teatern

Personne, Niels: Svenska Teatern under Karl Johanstiden 1838-42 med omtale af "Mulatten", pp. 170-71 og 220. Stockholm 1927.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

En sagogrupp hos H.C. Andersen.

Vetterlund, Fredrik, "En sagogrupp hos H.C. Andersen". I hans: Ur portföljen. Randteckningar, brevstudier och analyser. C.E. Freitzes Bokförlag. Stockholm 1927. Pp. 227-36. - Om "Sneedronningen", "Fugl Phønix" og "Paradisets Have". - Smst. Pp. 239-64 "Karl Gjellerup" og pp. 267-81 "Valdemar Vedel".

Den berömde Andersen-tolkaren Jacob Texière

möter som förut nämnts Karlstadspubliken i afton kl 8. Som et aprop till Andersenaftonen har i ett af Hj. Petersson & C:is bokhandelfönster anordnats en utställning av litteratur av och om H.C. Andersen, porträtt m.m. Det är en Andersenbeundrare och samlare av Andersenminnen, bokhandlare A. Åström som exponerar en dela v sin stora, delvis unika samling. Karlstads-Tidningen, 19.2.1927.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. februar 1927
Bibliografi-ID: 15535 – læs mere

Andersen och Strindberg. Ett litteraturhistoriskt referat

FOGELQVIST, TORSTEN, Andersen och Strindberg. Ett litteraturhistoriskt referat. I hans: Typer och tänkesätt. Litterära utkast. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 288-303.
Oprindelig offentliggjort i Dagens Nyheter 4. og 7. aug. 1925. Desuden i: Vestmanlands läns Tidning, 15. Augusti 1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. august 1927
Bibliografi-ID: 2017 – læs mere

Ett par nordsvenska varianter till H. C. Andersens 'Lille Claus og store Claus'

BERGFORS, GEORG, Ett par nordsvenska varianter till H. C. Andersens 'Lille Claus og store Claus'. I: Festskrift til Rektor J. Qvigstad 1853 - 4. April - 1928. Tromsø Museum. Pp. 1-7. (Tromsø Museums skrifter, II.)
Med optegnelser af to folkeeventyr (det ene på lappisk), som GB mener äro lika gamla och självständiga som det stoff, varav H. C. Andersen skrev ihop sin saga.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Digteren og Nattergalen. En Kærlighedshistorie.

LEOPOLD, SVEND, Digteren og Nattergalen. En Kærlighedshistorie. Gyldendal, København. 154 pp.
Roman om HCA og Jenny Lind. - Svensk: Jenny Lind och H.C. Andersen. Dagens Nyheter, 15.12.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Minnen om H.C. Andersen.

Brandes, Edvard, "Minnen om H.C. Andersen". Sydsvenska Dagbladet Snällposten 30.6.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sagodiktaren som turist

MÖLLER, ARTUR, Sagodiktaren som turist. Svensk turisttidning IX, pp. 71-72.
Om I Sverrig.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sagoskalden och Malmöcomtessen. En förälskelsehistoria med ett stänk av tragedi och en brevväxling, som hittills aldrig publicerats

NILSON, ALFRED B., Sagoskalden och Malmöcomtessen. En förälskelsehistoria med ett stänk av tragedi och en brevväxling, som hittills aldrig publicerats. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 30. mar.
Om forbindelsen med Mathilde Barck. Med 3 af de u. nr. 709a ovf. nævnte breve.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hos våra grannar.

Den 2 april, 125-årsdagen av den världsberömde danske sagodiktaren H.C. Andersens födelse, kommer att högtidlighållas över hela Danmark, framför allt i hemstaden Odense. Här hemma utgivesi sambandmed jubiléet från Åhlén & Åkerlunds förlag en ny upplaga av Andersens sagor. Ovan H.C. Andersens födelsehus och till h. ett porträtt av författaren. Vecko Journalen, nr. 13, 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Mit Livs Eventyr.

med Tillæg, omfattende Aarene 1855-67 i ny og prisbillig smukt udstyret Udgave. Gyldendalske Boghandel, København 1930. 581 s.- Anm.: Vestkysten, 30.5.1930. Bergens Aftenblad, 25. Apr. 1930; Göteborgs Handelstidning, 27.8.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH I-22, 1954/65)

Sagofursten H.C. Andersen vars 125-årsminnei år högtidlighålles i Danmark.

Harald Thorngren, Svenska Dam, 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Gamle Hans Christian. Till 125-årsminnet av H.C. Andersens födelse.

Bo Bergman: mindedigt. Dagens Nyheter, 30.3.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersens släkt och barndom.

Larsen, Karl, "H.C. Andersens släkt och barndom." Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2.4.1930.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Vida i värleden Sagan gick.

Digt af journalisten Alfred Fjelner til H.C. Andersens fødselsdag 2.4.1930. Sydsvenska Dagbladet.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen - mönster och inspirationskälla. Några iakttagelser

BORELIUS, HILMA, H. C. Andersen - mönster och inspirationskälla. Några iakttagelser. I: Gunnar Aspelin och Elof Åkesson (udg.), Studier tillägnade Efraim Liljeqvist den 24 september 1930, I. Skånska Centraltryckeriet, Lund. Pp. 565-80.
Især om HCA-påvirkning hos J. P. Jacobsen og Selma Lagerlöf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. september 1930
Bibliografi-ID: 2143 – læs mere

Gudagåvan.

Eva Gren: En verklighetsbild ur H.C. Andersens barndom. Tidevarvet, 14.2.1931.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1)

Udgivet 14. februar 1931
Bibliografi-ID: 18120 – læs mere

'Lyckans blomma'. En bild ur H.C. Andersens liv.

Eva Gren: En bild ur H.C. Andersens liv. Tidevarvet, 28.3.1931.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-2)

'Det nya århundradets sånggudinna'. H. C. Andersen och den moderna tiden

VETTERLUND, FREDRIK, 'Det nya århundradets sånggudinna'. H. C. Andersen och den moderna tiden. I hans: Romantiskt 1800-tal. Ännu några essayer. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 177-94.

Se også nr. 820 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Skånska Utflykter.

Anders Østerling: Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1934. 232 s. Heft. Heri pp. 218-20: Omtale af H.C. Andersens Hus.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-221)

H. C. Andersen laa paa Knæ for Berømmelsen men det var ikke Lykken.

Oscar Hedberg besøger Mindehallen i Odense og fortæller om det tragiske i H. C. Andersens Liv. Socialdemokraten. 1935. Optrykt samtidig i Svenska Dagbladet,: Ett besök i en skalds odödlighetsvärld.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersens Eventyr 100 år.

E.W.O.: Den 8 maj 1835 utgavs å C.A. Reitzels förlag i Köpenhamn det första av tre häften "Eventyr, fortalte for børn" av H.C. Andersen. Till hundraårsdagen på onsdagen har förlaget utgivet en liten volym ... Svenska Dagabladet, 8. Maj 1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Kulturstævnets Deltagere i H.C. Andersens Hus.

Deltagerne i det dansk-svenske Kulturstævne paa Hindsgavl aflagde i Gaar Besøg i Odense.
En svensk Gæsts smukke Digt om Eventyrdigteren og hans værker. Redaktør Alfred Fjelner, Sydsvenska Dagbladet, tolkede Beundringen for Eventyrdigteren og hans værker i følgende smukke Digt: Vida i världen Sagan gick, Källklar i kynne och klarblå i blick ... Fyens Stiftstidende 30.8.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. august 1935
Bibliografi-ID: 17107 – læs mere

Den grimme ælling [..]

ÖSTERLING, ANDERS, Den grimme ælling [..]. Svenska Dagbladet (søndag) 8. sep.
Anm. af nr. 835 og 838 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. september 1935
Bibliografi-ID: 2413 – læs mere

H. C. Andersen

TOKSVIG, SIGNE, H. C. Andersen. Natur och Kultur, Stockholm. 330 pp.
Oversættelse ved Dagny Harrie af nr. 820 ovf. - Anm.: Margit Abenius, BLM 1937, pp. 138-40; Stina Aronson, Östersunds-Posten 21. dec.; CLiB., Vestmanlands Läns Tidning 7. dec.; Anton Blanck, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 17. dec.; E. E-k, Upsala Nya Tidning 20. jan. 1937; Erik Hemlin, Göteborgs Morgonpost 19. nov.; Beth Hennings, Dagens Nyheter 20. nov.; Henry Peter Matthis, Social-Demokraten (Stockholm) 2. jan. 1937; S. Neander-Nilsson, Nya Dagligt Allehanda 4. nov.; W. Nohrborg, Falu-Kuriren 20. feb. 1937; T. S., Lunds Dagblad 21. nov.; Stig Sjöholm, Skola och Samhälle XVIII 1937, pp. 41-43; Hakon Stark, Folklig Kultur II 1937, pp. 70-72.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hemma hos H.C. Andersen i Odense.

Edvin Malmsjö: Ett besök i den store sagoskaldens födelseshus. Barnens Dag, Ludvika, 1936.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Ivers fån Länna och H.C. Andersen i Torekov.

Ossian Elgström: Kapten Bruse, Sjöman, filosof och konstnär, berättar om de gamle galjonerna. - "Korsfararen" flöt upp vid Falsterborev, men "Sjörövaren" blev upphuggen. Nobel köpte gudinna frön Karlskrona - Napoleon pantad för 800 riksdaler. Av "Skjulets" tvenne i min artikel avbildade galjoner är H.C. Andersen den som är mest utsatt för väderlekens påfrestningar. Färgen på hans svarta frack börjar skifta i grönt, och mande som en skald, utan klarvaken som en "Kar de mumma", ... Dagens Nyheter, 2.8.1936.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen på besök i Uppsala

HERDIN, K. W., Hans Christian Andersen på besök i Uppsala. I Hans: Gammalt och nytt. Kulturbilder från skilda tiders Uppsala. Ny serie. Almqvist & Wiksells Boktryckeri, Uppsala. Pp. 163-71.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Per Svinaherde.

Helsides avisillustration af Robert Högfeldt til Svinedrengen. Svenska Dagbladet, 1937, söndagsbilagen, s 6.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersens saga om Sverige. På midsommarfest vid Siljan.

Ejnar Fors Bergström: I Sommar är det hundra år sedan den värdsberömde danske diktaren första gången gästade vårt land, och 1849 gjorde han den långfärd, som resulterade i reseskildringen "I Sverrig", vars inledning har en bestickande likhet med Nils Holgersson och vars hänförda skildring av Dalarna uppebarligen lockat konstnärar bland diktarens landsmän att följa i hans spår. Både Wilhelm Marstrand och Julius Exner valde sina motiv bland kyrkfolket i Leksand, där Andersen såg den syn, han återger med de inspirerade orden: "Livets Kilde sprang over Død og Grav." Svenska dagbladet, Söndagsbilagan 20.7.1937.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersens födelsehus - en myt.

Svenska Dagbladet, 3.3.1938.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen. En levnadsteckning.

BÖÖK, FREDRIK, H. C. Andersen. En levnadsteckning. Albert Bonnier, Stockholm. 354 pp.
Oprindelig offentliggjort som føljeton i Svenska Dagbladet's søndagstillæg (fra 20. mar. til 17. jul.). - Anm.: P. An., Jämtlands Tidning 14. dec.; Ragnar Andersson, Social-Demokraten (Stockholm) 22. dec.; Simon P. G. Bengtsson, Lunds Dagblad 14. jan. 1939; Bo Bergman, Dagens Nyheter 7. dec.; Anton Blanck, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 17. dec.; Poul Borchsenius: Svensk Vurdering af dansk Aand Jyllandsposten, 6.1.1943; Hans Brix, Berlingske Tidende 26. jan. 1939; But., Borås Tidning 16. dec.; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2. dec.; Emil Frederiksen, Kristeligt Dagblad 25. jan. 1939 (optrykt 1944, cf. nr. 1152 ndf. [pp. 99-105]); C. J. H., Morgenbladet (Oslo) 17. jun. 1939; Finn Halvorsen, Aftenposten 25. mar. 1939; Gudmar Hasselberg, Gefle Dagblad 24. dec.; Oscar Hedberg, Social-Demokraten (København) 29. jan. 1939; Erik Hemlin, Göteborgs Morgonpost 15. dec.; Albert Henning, Kristianstad Läns Tidning 17. dec.; K. H-g, Nya Dagligt Allehanda 17. dec.; Henning Kehler, Berlingske Aftenavis 9. dec. (optrykt 1939, cf. nr. 966 ndf.); Axel Larsson, Skånska Dagbladet 24. mar. 1939; Hjalmar Lundgren, Norrköpings Tidningar 28. dec.; Einar Malm, Svenska Dagbladet (tillæg) 3. dec.; H. G. Olrik, Ord och Bild XLVIII 1939, pp. 479-82; Paul V. Rubow, Nationaltidende 9. feb. 1939; Ejnar Skovrup, Fyns Tidende, 28. apr. 1939; H. Topsøe-Jensen, Aarhuus Stiftstidende 26. jan. 1939; Fredrik Vetterlund, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1939, pp. 232-38; Anders Österling, Stockholms-Tidningen (boknr.) 10. dec.; The Times Literary Supplement 3. jun. 1939, Foreign Books Section p. vi.-2. udg., 1955 (nr. 1562 ndf.). - Dansk oversættelse, se nr. 964 og 2175 ndf. - Fransk oversættelse, se nr. 1071 ndf. - Tysk oversættelse, se nr. 1115 ndf. - Brasiliansk (portugisisk) oversættelse, se nr. 1228 ndf. - Hollandsk oversættelse, se nr. 1293 ndf. - Engelsk oversættelse, se nr. 1990 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/685, 1971/686)

Henrik Pontoppidans självbiografi.

Fredrik Böök: sammenligning m H.C. Andersen. Svenska Dagbladet, 25.7.1938.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Människan H. C. Andersen

SöDERHJELM, HENNING, Människan H. C. Andersen. I hans: Författareprofiler. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 141-49.
Oprindelig offentliggjort som anm. af Mit Livs Eventyr (4. udg.; Gyldendal, København 1930) i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 27. aug. 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. august 1938
Bibliografi-ID: 2477 – læs mere

Sagor och historier, I-II.

Sagor och historier, I-II. Ny översättning av FREDRIK BÖÖK. Med teckningar av VILHELM PEDERSEN och LORENZ FRÖLICH. Albert Bonnier, Stockholm 1939. iv, 311; 344 pp. - Forord I pp. 1-3; oplysninger I pp. 297-310, II pp. 329-42. Hertil: "H.C. Andersen på svenskt talspråk. Föredrag i "Nordisk Filologisk Selskab". Nya Dagligt Allahanda, 8.2.1939; Dr. Rank, Ekstra Bladet, 7.2.1939; Berlingske Tidende, 7.2.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-975)

I H.C. Andersens stad. Odense, den tusenåriga staden på ön Fyen med sina rika minnen av Danmarks store sagodiktare.

Skånska Dagbladets Söndagsbilaga, Hemmet, Lördagen den 5 augusti 1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

I Sverrig.

H.C. Andersen: I Sverrig. Udgivet ved Kjeld Elfelt. Illustreret af Poul Christensen. Jespersen & Pio, København 1941. 202 s. - Anm.: Berlingske Tidende, 17. Oktober 1941; Hilding Östlund, Skånska Dagbladet, 23.11.1941

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/358)

Anderseniana

BÖÖK, FREDRIK, Anderseniana. Svenska Dagbladet (Söndagsbilaga) 20.4.1941. - Anm. af årbogens bind VII-VIII.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Blixtrar den ene, så Oscar II. Hovfotograferne och gamle kungen.

Människor, som jag mött. Hovfotograf Alfred B. Nilson, Malmö, 76 år den 11. juni. Dagens Nyheter, 9.6.1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen i Sverige

BÖÖK, FREDRIK, H. C. Andersen i Sverige. I hans: Holbergs visdom och andra danska studier. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 107-14.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

'Näktergalen' även de unga flickornas pjäs.

Kinesisk näktergal drillar bra även här. I den Calle Flygare dramatiserede H.C. Andersen-sagan ... Willy Peters regi,Svenska Dagbladet, 12. og 14. december 1942. Oprindelig opført i oktober 1937, (gengivelse af plakat) Svenska Dagbladet, 3.10.1937.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. december 1942
Bibliografi-ID: 18856 – læs mere

Kejsarens nya kläder

LARSSON, AXEL, Kejsarens nya kläder. Skånska Dagbladet (Hemmet) 30. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Få artister ha vågat rita till H.C. Andersen.

Hubertus: Den förste danske konstnär, som illustrerade sagorna, Vilhelm Pedersen, var marinlöjtnant och fick beställning på fler teckningar sedan han råkat i fångenskap i Slesvigska kriget. Stockholms Handels Tidning, 27.11.1943.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. november 1943
Bibliografi-ID: 18970 – læs mere

H. C. Andersen lever

DEGERMAN, ALLAN, H. C. Andersen lever. Studiekamraten XXV, pp. 360-63.
Optrykt 1945 (nr. 1188a ndf.). - Påny optrykt (let forkortet) i Studiekamraten XXXVII 1955, pp. 49-51.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Kejserens nye Klæder paa femogtyve Sprog. Les Habits neufs de l'Empereur en vingt-cinq langues.

Kejserens nye Klæder paa femogtyve Sprog. [polyglot] Les Habits neufs de l'Empereur en vingt-cinq langues. Udgivet af LOUIS HJELMSLEV og AXEL SANDAL. C. A. Reitzel, København. 183 pp.
Forbemærkning af Axel Sandal pp. 7-8 (på fransk pp. 9-10); forord af Louis Hjelmslev pp. 11-16 (på fransk pp. 17-23); forord af H. Topsøe-Jensen pp. 24-29 (på fransk pp. 30-35). Eventyret på dansk: s. 37. Norsk s. 42. Svensk s. 47. Islandsk s. Tysk s. 58; Hollandsk s. 64; Engelsk s. 70; Fransk s. 77; Italiensk s. 83; Spansk s. 89; Portugisisk s. 94; Rumænsk s. 100; Græsk s. 106; Russisk s. 112; Polsk s. 118; Bulgarsk s. 123; Jugoslavisk [kroatisk] s. 128; Litauisk s. 133; Grønlandsk s. 138; Finsk s. 143; Ungarsk s. 149; Tyrkisk s. 154; Arabisk s. 160; Jiddisch s. 165; Kinesisk s. 173; - Anm.: Nils Bjertnes, Nordschleswigsche Zeitung, Aabenraa 8. mar. 1945; Sven Gundel, Jyllands-Posten 28. maj; E. F. H. [Ernst Fr. Hansen], Kristeligt Dagblad 30. apr.; Gtz: Blevet Boghandler paa Grund af Lugtesansen, [Forlagsdirektør Axel Sandal], Politiken, 25.4.1944. Politiken,30.4.1944; Carsten Hildebrandt, Translatøren, sep. 1944; Poul Høybye, Nationaltidende 1. maj; J. K. Larsen, Kristeligt Dagblad 28. jun. - SJM Pg 3.

Se også nr. 1113 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/90)

Resenären H. C. Andersen

BERGMAN, BO, Resenären H. C. Andersen. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 18. jun.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

I Sverige.

I Sverige. Till svenskan av TAGE AURELL. Rabén & Sjögren, Stockholm 1944. 158 pp., 16 pl. - Indledning af Niels Ferlov pp. 7-12. - Anm.: Sven Barthel, Expressen, 1.1.1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Gunnar Wennerberg, Nicander och H. C. Andersen

BÖÖK, FREDRIK, Gunnar Wennerberg, Nicander och H. C. Andersen. Svenska Dagbladet (tillæg) 19. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1969/254)

Udgivet 19. marts 1944
Bibliografi-ID: 2734 – læs mere

Thorvaldsen och Nysö.

M. Stein: fortæller om Nysö, Thorvaldsen og Andersen. Dagens Nyheter, 26. marts 1944.

H. C. Andersen lever

DEGERMAN, ALLAN, H. C. Andersen lever. I: Tolv nordiska porträtt. Uppsatser ur Studiekamraten. Tidningen Studiekamraten, Stockholm. Pp. 26-34.
Optryk af nr. 1123 ovf.

`Han har ju ingenting på sig'. H. C. Andersen och folkdikten.

LIUNGMAN, WALDEMAR, `Han har ju ingenting på sig'. H. C. Andersen och folkdikten. Stockholms-Tidningen 25.2.1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. februar 1945
Bibliografi-ID: 12760 – læs mere

H.C. Andersen. Den elaka fursten. Stormen flyttar skyltar.

Som ett apropå till förra söndagsbilagans artikel om H.C. Andersen publicerar vi här två mindre kända Andersensaker i ny svensk översättning av Ove Ekelund. "Den elaka fursten [Den onde fyrste]" är aktuell i Danmark just nu för att all offentlig recitation af den förbjudits av tyskarna - för Hitlers skull! Den andra åberopades häromdagen i Stockholmspressen med anledning av den stora orkanen. SLT, 4.3. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Ur samlingarna, 6: Hans Christian Andersen och pepparkakorna i Leksand

WIESLANDER, HENNING, Ur samlingarna, 6: Hans Christian Andersen och pepparkakorna i Leksand. Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande nr. XIII, pp. 73-76.
Med et brev fra HCA til P. D. A. Atterbom; dateret Uppsala 2. jul. 1849. [Brev peberkager] - Oprindelig offentliggjort i Minnesblad från Dalarne 1897, p. 36.
Staffan Rosén: När H.C. Andersen klippte pepparkaksfigurer i Sverige. Oskarshamns-tidningen, 18.12.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

De båda baronessorna

Andersen, De båda baronessorna. Översatt av Sten Söderberg. Fahlcrantz & Gumälius, Stockholm 1946. 231 pp. - Genoptrykt i 1949 i samme udgave, også udkommet under titlen "De två baronessorna"
- Anm.: Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 18.11.1946; Elisabeth Tykesson.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm: 1997/3)

Sagan om mitt liv

Andersen: Sagan om mitt liv. Översatt av Tore Zetterholm. Sohlmans, Stockholm 1946. 487 pp. Ill. Torbjörn Zetterholm. - Anm.: Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 30.11.1946; A.R.L., Svenska Dagbladet, 11.12.1946; Vejle Social-Demokrat, 20.12.1946; Silkeborg Avis, 25.11.1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/56, anm.: 1997/35)

Symboler och förklädnader. En studie i H. C. Andersens första och sista eventyr

BÖÖK, FREDRIK, Symboler och förklädnader. En studie i H. C. Andersens första och sista eventyr. Anderseniana 2. rk. I:1, pp. 1-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Historien om Moster

BÖÖK, FREDRIK, Historien om Moster. Svenska Dagbladet 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Adolph Törneros - H. C. Andersen

AFZELIUS, NILS, Adolph Törneros - H. C. Andersen. Garm (Helsingfors) XXV, nr. 10, pp. 9-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

En stambok från den svenska diktningens guldålder.

Tönnes Kleberg: Svensk Litteraturtidskrift II 1948, p. 128-44, heri p. 142 om HCAs møde med Wåhlin i 1849 - og gengivelse af stambogsdigt til C. L. Wåhlin.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen.

Åke Runnquist. Biografi.Bonniers Litteräre Magasin, marts 1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Det är märkligt hur i grunden odemokratiska gamla sagor är ...

i Birgitta Bohmans dramatisering av Andersens "Svinaherden", vilken Skolbarnsteatern spelade på fredagen för sin allra yngsta publik. Malmö Tidning, 3.4.1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

På Fyn.

Fredrik Böök, Svenska Dagbladet, 4.10.1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. oktober 1948
Bibliografi-ID: 17979 – læs mere

H. C. Andersens debutbok

HIRDMAN, ARNE, H. C. Andersens debutbok. Bokvännen [IV], pp. 202-03.
Om Fodreise, - ikke om Ungdoms-Forsøg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Talis Qualis. Studentpoeten. Miljö- och idéhistoriska studier.

TARSCHYS, BERNHARD, Talis Qualis. Studentpoeten. Miljö- och idéhistoriska studier. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1949. Pp. 129-34. Cf. reg. - Talis Qualis, pseudonym for C. V. A. Strandberg.

Ur en tidningsmans

Ur en tidningsmans korrespondens. Brev från och till Bernhard Cronholm. Utgivna av SIGNE CARLSSON och NILS PALMBORG. C. W. K. Gleerup, Lund 1949. - Heri pp. 42-43 et brev af 29.9.1842 til HCA. Brev

H.C. Andersens Eventyr./ Hans Andersen Fairy Tales, boxed set. / Märchen.

H.C. Andersens Eventyr. Samling i karton bestående af 12 små bind. Hvert af disse indholdende et eventyr af H.C. Andersen, nemlig "Kejserens nye Klæder", "Prinsessen på Ærten", "Den flyvende Kuffert", "Den lille Pige med Svovlstikkerne", "Hyrdinden og Skorstensfejeren", "Svinedrengen", "Grantræet", "Klods Hans", "Tommelise", "Den grimme Ælling", "Fyrtøjet" og "Den Lille Idas Blomster". Trykt og udgivet af Nordisk Papirvareindustri, Viby, Jylland. Udgaven er meget forkortet og tildels forvansket, dens fremkomst gav anledning til en officiel protest udsendt af H.C. Andersen Samfundet gennem Ritzaus Bureau. 12232 . Efterfølgende sagsanlæg fra Undervisningsministeriet, hvorved Forlaget dømtes til at destruere oplaget.
(Miniature Book Library). This set of tiny books contains some of the most popoular of Hans Andersen's world famous fairy tales in unabridged translation from the Danish language. Nordic Paper Industry, Viby, Jutland. New York. 1949. Ek1, Ek3, Ek5, Ek9, Ek16, Ek20, Ek25, Ek26, Ek32, Ek37, Ek71,
Märchen. Dieser Satz kleiner Bücher enthält einige der bekanntesten und weltberühmten 'Hans Andersen Märchen' in unverkürtzter Übersetzung aus der dänischen Sprache. Erhältlich in allen führenden Buchhandlungen. Nordischer Kunstverlag. Viby, Jütland, Dänemark. Eckernförde, Reperbahn 37. Gedruckt in Dänemark. Copyright 1949. Ek1, Ek3, Ek5, Ek9, Ek16, Ek20, Ek25, Ek26, Ek32, Ek37, Ek7.
Sprokjes. Viby, Jutland, Denmark: Nordisk Papirvare Industri [1952].

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/96 (da), 1951/39 0001 (sv.), 0002 (eng.), 1980/1169 (ty.)

Den underbaraste av levnadssagor var väl H.C. Andersens.

Det er den ni får följa nu i professor Frederik Böoks framställning. Husmodern, Stockholm, nr. 43, 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen-transmission fra Odense til oversøiske lande.

Den engelske Shakespeare-fortolker Michael Redgrave skal medvirke og kommer til Odense den 2. april. Fyns Tidende 5.2.1950.
Christian Lund: Hyldestdigt til begivenheden og den idé og tanke, der ligger bag, Ekstrabladet, 25. marts 1950. Jeg har maattet opgive at lære at tale dansk, Fyns Tidende, 29.3.1950.
Ekstrabladets gave til Michael Redgrave: H.C. Andersen-figurer fra den kongelige Porcelainsfabrik, Ekstrabladet, 1. april 1950; Michael Redgraves møde med H.C. Andersen paa 145 aarsdagen. Ekstrabladet, 1. og 3.4.1950.
H.C. Andersen hos Englands og USAs milioner af børn. Michael Redgrave knyttede fra digterens stol forbindelse mellem Odense og hele den engelsktalende verden. Politiken, 3.4.1950.
Visit hos den gamle trollkarlen på Fyn. H.C. Andersens 145-årsdag celebreras med stora festspel. Sydsvenska Dagbladet, 19 mrs 1950. Sydsvenska Dagbladet, 4. april 1950, Kvällsposten, 26.2.1950.
Hans Andersen - Through English Eyes, Publishers Circular, 1 April 1950. Radio Times, 31. marts 1950. Liverpool Post, 8 may 1950. Children's Newspaper, 1 April 1950.
Skuespiller Michael Redgrave ved Mikrofonen i H.C. Andersens Hus. Dansk Tidende, Chicago, 12. maj 1949.
Hanas Andersen's Week in Britain. Denmark, maj 1950. Litle Girl hears about "The Little Match Girl". Mette Kunøe listens to Derek McCulloch's Uncle Mac.Daily Express, 4 April 1950.
Al korrespondancen vedr. arrangementet ligger her.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. februar 1950
Bibliografi-ID: 13687 – læs mere

H.C. Andersen. Danmarks store sagoberättare.

Gösta Enoksson. Jämtlands Tidning, 1.3.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen och den moderna tiden.

Fredrik Vetterlund, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 21.5.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen-festens officielle program til alverdens lande.

Artikler i Fyns Tidende i anledning af HCA-festen i juni 1950. "I dag informeres indenlandske og udenlandske korrespondenter om sommerens store Odense-begivenhed. 28.3.1950.
"Flagsmykkes Odense ikke til hele H.C. Andersen-festen? Gadeforeningerne vil bekoste flagningen de to af festens fire dage, medens kommunen nægter at deltage i udgifterne." 11.5.1950.
"Den engelske radios barnestjerne Jennifer Gay, kom i silende regn til Odense". 22.6. 1950.
"H.C. Andersens-festens første dag druknede i styrtregn". 24.6.1950.
"H.C. Andersen-festens anden dag gennemført planmæssigt". 24.6.1950.
"Festlig reception paa rådhuset med mange gaver fra Odenses nordiske venskabsbyer". 25.6.1950.
"H.C. Andersen-festen fik- efter tre dages regn - en vellykket afslutning. Borgmester Werner og turistchef Forchhammer om festens forløb". 26.6.1950.
"H.C. Andersen-fest til næste aar med mindre ændringer". 29.7.1950.
Hans Andersen Festival. Eight children from Broadstairs are attending a fourday festival at odense Daily Telegraph, 23. jun. 1950.
Odense bjuder vänorten till H.C. Andersenfesten. Östergötlands Folkblad, Norrköping juni 1950. A Cidade do conto de fadas. O Globo, Rio de Janeiro, 10.7.1950

(Bibliografisk kilde: HCAH)

En sagodiktares barndom.

Eric Leijonancker: Till 75-årsminnet v H.C. Andersens död. De Blindas Tidskrift, No 7-8, 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sagans furste.

Leck Fischer. H.C. Andersen lärde oss, att ande och skratt är vapen - och "et löjligt litet land" harinte råd til mer. Idun, julen 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Her er vist 100 ud af i alt 284 resultater. Klik her for at få vist dem alle, eller søg:

Søg efter litteratur på svensk

Links: