HCA-litteratur på dansk (HCA) fra d. 20. århundrede*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 21. århundrede | Vis al litteratur på dansk (HCA)

* "Dansk (HCA)" betegner H.C. Andersens eget dansk og bruges til H.C. Andersen-tekster på originalsproget.
   Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på dansk (HCA), men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

Elverhøj. Kalender for Aaret 1946

med H.C. Andersens Eventyr Elverhøi. Illustreret af Mogens Zieler. Nordlundes Bogtrykkeri. København 1945. - Kart. - Anm.: Nationaltidende, 5. jan. 1946; Philobiblon, 1945-47, p. 95.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/2)

Et nordisk Digterhjem Andreas og Amalia Munch 1862-1884

Munch, Anna E, Et nordisk Digterhjem - Andreas og Amalia Munch 1862-1884. Breve og Erindringer. Hertil Anna Munchs erindring om: H.C. Andersen og hunden. Horsens Folkeblad, 9.12.1961.
Fischers Forlag, København 1954. 153 sider.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Der er penge i gamle breve.

Gerhardt Eriksen: Blandt andre: to siders håndskrevet brev til Louise Collin [skal være Louise Melchior: Brev] Jyllands-Posten, 16.4.1984.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen Center bliver indviet i 1988.

OU-gave til Odense bys 1000 års jubilæum. Gode udstigter til, at initiativet kan blive et internationalt center for forskning og undervisning omkring eventyrdigteren, siger initiativtageren Johan de Mylius. Nyt fra Odense Universitet, 16. marts 1987.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/166)

Søg efter litteratur på dansk (HCA)

Links: