HCA-litteratur p� katalansk fra d. 20. �rhundrede*

Vis fra d. 19. �rhundrede | Vis fra d. 21. �rhundrede | Vis al litteratur p� katalansk

* Vi g�r opm�rksom p�, at dette ikke n�dvendigvis repr�senterer al H.C. Andersen-litteratur p� katalansk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi

Møller, Sv. Juel, Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi, VIII: Værker af H. C. Andersen oversat til spansk og katalansk. Det kongelige Bibliotek, København 1975. 195 pp. - Også med spansk titelblad. - Anm.: Silva Duarte, Anderseniana, 3. rk., 2:3, 1976, pp. 282-83.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Cuentos de Andersen

Cuentos de Andersen. Edición facsímil. Compañía Literaria, Madrid 1994. 355 pp. - Oversat af J. Roca y Roca, illustreret af Apeles Mestres (Barcelona, 1881).
S�g efter litteratur p� katalansk

Links:

Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, array given type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/functions/dataLinkliste.php, ln: 68