HCA-litteratur på dansk (HCA)*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 20. århundrede | Vis fra d. 21. århundrede

* "Dansk (HCA)" betegner H.C. Andersens eget dansk og bruges til H.C. Andersen-tekster på originalsproget.
   Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på dansk (HCA), men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

10 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen på dansk (HCA)

Scene af: Røverne i Vissenberg i Fyen. Et dramatisk Digt.

Trykt i Harpen, et æsthetisk Tidskrift, udgivet af A. P. Liunge, 3. Aargang, Nr. 32, 9. 8. 1822, 249-251.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/392)

Udgivet 9. august 1822
Bibliografi-ID: 1 – læs mere

Hans Christian Andersen / Historien om en Moder / i Femten Sprog / udgiven af / Jean Pio og Vilh. Thomsen / - / London Kjøbenhavn Leipzig / Vllliams & Norgate C. A. Reitzel F. A. Brockhaus Sortiment / 1875 / Trykt hos Bianco Luno.

Dansk Titelblad.

Hans Christian Andersen / The story of a mother / in fifteen languages / edited by / Jean Pio and Vilh. Thomsen / - / London Copenhagen Leipzig / Williams & Norgate C. A. Reitzel F. A. Brockhaus sortiment / 1875 / Printed by Bianco Luno.

Engelsk Titelblad - Tilegnelse: Til Digteren Hans Christian Andersen paa hans 70 Aars Fødselsdag den 2den April 1875. Indholdsfortegnelse. - Tekst: 98 Sider. - 4to. - Pris Kr. 3.00. (Udkom 2. 4. 1875).

Indhold.

I. Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 1
II. Historien om en Moder paa Svensk p. 7
III. samme paa Islandsk p. 13
IV. Tysk p. 19
V. Plattysk p. 26
VI. Hollandsk p. 32
VII. Engelsk p. 38
VIII. Fransk p. 44
IX. Spansk p. 50
X. Nygræsk p. 58
XI. Russisk p. 65
XII. Polsk p. 72
XIII. Bøhmisk p. 78
XIV. Ungarsk p. 83
XV. Finsk p. 89
Bibliographical notes p. 95
Overskudet ved Salget af Bogen var bestemt som Gave til det efter Digteren opkaldte Børnehjem.

Anm.: Fædrelandet 12. 4. 1875, Nr. 83. - Jenaer Literaturzeitung, 2. Jahrgang, Nr. 24, 11. 6. 1875, 437-438 af E. Sievers - Nær og Fjern, Nr. 144, 4. 4. 1875. - Nr. 149, 9. 5. 1875: Berthold Auerbach om H. C. Andersen. - The Athenaeum, Nr. 2493, 7. 8. 1875, 181. Sp. 2.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-772)

Brevveksling mellem B. S. Ingemann og Fru I. C. v. Rosenørn

V. Heise (udg.): Brevveksling mellem B. S. Ingemann og Fru I. C. v. Rosenørn. Kjøbenhavn: C.A. Reitzels Forlag 1881. 109 sider.
Heri er H.C. Andersen omtalt s. 16, 22, 49, 50, 102 og 109

Elverhøj. Kalender for Aaret 1946

med H.C. Andersens Eventyr Elverhøi. Illustreret af Mogens Zieler. Nordlundes Bogtrykkeri. København 1945. - Kart. - Anm.: Nationaltidende, 5. jan. 1946; Philobiblon, 1945-47, p. 95.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/2)

Et nordisk Digterhjem Andreas og Amalia Munch 1862-1884

Munch, Anna E, Et nordisk Digterhjem - Andreas og Amalia Munch 1862-1884. Breve og Erindringer. Hertil Anna Munchs erindring om: H.C. Andersen og hunden. Horsens Folkeblad, 9.12.1961.
Fischers Forlag, København 1954. 153 sider.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Der er penge i gamle breve.

Gerhardt Eriksen: Blandt andre: to siders håndskrevet brev til Louise Collin [skal være Louise Melchior: Brev] Jyllands-Posten, 16.4.1984.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen Center bliver indviet i 1988.

OU-gave til Odense bys 1000 års jubilæum. Gode udstigter til, at initiativet kan blive et internationalt center for forskning og undervisning omkring eventyrdigteren, siger initiativtageren Johan de Mylius. Nyt fra Odense Universitet, 16. marts 1987.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/166)

Skuespil I-IV

Andersen. H. C.: Andersens samlede værker. Skuespil I-IV. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under redaktion af KLAUS P. MORTENSEN. Udgivere: Laurids Kristian Fahl, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Jesper Gehlert Nielsen under medvirken af Finn Gredal Jensen. Gyldendal, København 2005. 504, 632, 608 og 688 sider. Skuespil I, 1822-1834; indledning s. 13-59; noter s. 456-503. Skuespil II, 1836-1842; noter s. 570-631. Skuespil III, 1844-1849; noter s. 528-607. Skuespil IV, 1850-1876; noter s. 598-655; navneregister s. 657-675; titelregister s. 676-677. Tidstavle s. 679-685

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Synsvinkler

Synsvinkler, nr. 32, 2005; tema: “H. C. Andersen” (Dag Heede, “Indledning”, pp. 5-6; Rolf Sindø, “‘Jeg elsker Dit Hjerte meer end Din Krone’. En guldalder-fiktion i syv historier”, pp. 7-24; Thor Grünbaum, “En tur gennem det litterære rum med H. C. Andersen”, pp. 25-43; Benjamin Boysen, “Skyggens lys, lysets skygge. Om H. C. Andersens ‘Skyggen’”, pp. 44-71; Nina Dyrhoff Nyegaard, “Ægteskabelige konstellationer. ‘En Nat i Roskilde’ som nøgle til ægteskabets alternativer”, pp. 72-89; Marthe P. Hixon, “Under the Sea. American Adolescent Female Desire in ‘The Little Mermaid’”, pp. 90-106; Henrik Lübker, “Ideologisk ideologikritik - om Dag Heedes queerlæsning af H, C. Andersen”, pp. 107-19; Lars Bo Jensen, “Spektralanalyse af en spillemand. Niels Kofoed: ‘H. C. Andersen og Goethe eller Verdensåndens alfabet’ [...]”, pp. 120-25.) – Jf. Henrik Ladegård Johannesen, "En kommentar til Rolf Sindøs 'Jeg elsker Dit Hjerte meer end Din Krone'", ibid., nr. 33, 2006, pp. 107-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Eventyr 2005.

Eventyr 2005. Red. af Jytte Hilden & Claus Olsen. Det kongelige Bibliotek, København 2005. 58 + 58 pp. Trykt tête-bêche på originalsproget og nudansk. Også på arabisk, bosnisk, persisk, somali, tyrkisk og urdu. - Anm.: Maja Korshin, Jyllands-Posten 4.3.2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Søg efter litteratur på dansk (HCA)

Links: