HCA-litteratur på esperanto*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 20. århundrede | Vis fra d. 21. århundrede

* Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på esperanto, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

12 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen på esperanto

La Princino kaj la pizo.

Esperanto-Bladet. Helpa Lingvo. Marts 1907. 1. årgang. Heri s. 19-20: La princino kaj la pizo. [Prinsessen på Ærten, Oversat af Frederik Skeel Giørling.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2010/75

Hans Christian Andersen. Biografi på esperanto.

Odense Esperanta Folieto. Nr. 3, April 1923.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La fabelverkisto H.C. Andersenkaj lia naskigurbo Odense.

Chr. M.K. Petersen, biografi oversat til Esperanto. Heroldo de Esperanto, 4.4.1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La fabelverkisto H.C. Andersen kaj lia naskigurbo Odense

Chr. M.K. Petersen, inspektoro ce le muzeooj de la urbo Odense. (Manuskripto posedajo de la verkinto.) Artikel på esperanto med dansk oversættelse. Heroldo de esperanto, 4. apriio 1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Propaganda dos Açores em Esperanto.

H. Steen Holbeck, presidente da Associação H.C. Andersen. Trad. livre do Esperanto por Frederico Augusto Serpa. Diario de lisboa, 30.1.1930; Diario dos Açôres, 10.4.1930; Correio dos Açôres, 5.4.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Liaj viv kaj verkoj.

HELSKOV, CHR., Hans Christian Andersen. Liaj viv kaj verkoj. Eldonis Orienta Kuriero, Hong Kong. 63 pp.
På esperanto.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-952)

He pictured the Tears at the Heart of Things. From Ugly Duckling to Prince of Storytellers.

W. N. Gilchrist: "To-day, on the 150th anniversary of his birth, the world salutes a prince of story-tellers, who is also Denmark's most famous son - Hans Christian Andersen. his own sombre story is recalled here - The Press and Journal Aberdeen, 2.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen.

Austria Esperanto-revuo Majo 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen.

Sven Moller Kristensen: [esperanto biografisk artikel], tradukis Gustav Kühlmann. Boletin de la federacion esperantista Espanola.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Fabeloj.

H.C. Andersen [på esperanto]: Fabeloj, bind 4. Oversat af L.L. Zamenhof. Ill. af Antoni Uniechowski. Heroldo de Esperanto, Brussel 1963. - foromtale: Holbæk Amts Venstreblad, 12.6.1963.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/136)

Bildolibro sen Bildoj

Andersen, H.C.: Bildolibro sen Bildoj; Billedbog uden Billeder på esperanto, oversat af Birthe Trærup og udgivet på eget forlag: Edition Trærup 2005.

Pupo mia, dancu vi!

Retzlaff, Manfred: "Infanrimajo (Pupo mia, dancu vi!)" og "Ein Kinderreim (Tanze, tanze, Püppchen mein!)", oversættelser af H.C. Andersens "Danse, danse, dukke min" til hhv. esperanto og tysk. 2005 på http://argiope.bl0rg.net/version?poem-id=246&version-id=496,497&order=title og www.chifonoj.dk.
Søg efter litteratur på esperanto

Links: