HCA-litteratur på esperanto*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 20. århundrede | Vis fra d. 21. århundrede

* Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på esperanto, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

10 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen på esperanto

La Princino kaj la pizo.

Esperanto-Bladet. Helpa Lingvo. Marts 1907. 1. årgang. Heri s. 19-20: La princino kaj la pizo. [Prinsessen på Ærten, Oversat af Frederik Skeel Giørling.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2010/75

Hans Christian Andersen. Biografi på esperanto.

Odense Esperanta Folieto. Nr. 3, April 1923.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

La fabelverkisto H.C. Andersenkaj lia naskigurbo Odense.

Chr. M.K. Petersen, biografi oversat til Esperanto. Heroldo de Esperanto, 4.4.1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Propaganda dos Açores em Esperanto.

H. Steen Holbeck, presidente da Associação H.C. Andersen. Trad. livre do Esperanto por Frederico Augusto Serpa. Diario de lisboa, 30.1.1930; Diario dos Açôres, 10.4.1930; Correio dos Açôres, 5.4.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Liaj viv kaj verkoj.

HELSKOV, CHR., Hans Christian Andersen. Liaj viv kaj verkoj. Eldonis Orienta Kuriero, Hong Kong. 63 pp.
På esperanto.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-952)

He pictured the Tears at the Heart of Things. From Ugly Duckling to Prince of Storytellers.

W. N. Gilchrist: "To-day, on the 150th anniversary of his birth, the world salutes a prince of story-tellers, who is also Denmark's most famous son - Hans Christian Andersen. his own sombre story is recalled here - The Press and Journal Aberdeen, 2.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen.

Austria Esperanto-revuo Majo 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen.

Sven Moller Kristensen: [esperanto biografisk artikel], tradukis Gustav Kühlmann. Boletin de la federacion esperantista Espanola.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Bildolibro sen Bildoj

Andersen, H.C.: Bildolibro sen Bildoj; Billedbog uden Billeder på esperanto, oversat af Birthe Trærup og udgivet på eget forlag: Edition Trærup 2005.

Pupo mia, dancu vi!

Retzlaff, Manfred: "Infanrimajo (Pupo mia, dancu vi!)" og "Ein Kinderreim (Tanze, tanze, Püppchen mein!)", oversættelser af H.C. Andersens "Danse, danse, dukke min" til hhv. esperanto og tysk. 2005 på http://argiope.bl0rg.net/version?poem-id=246&version-id=496,497&order=title og www.chifonoj.dk.
Søg efter litteratur på esperanto

Links: