HCA-litteratur på dansk fra d. 20. århundrede*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 21. århundrede | Vis al litteratur på dansk

* Betegnelsen dansk er brugt om dansk, som ikke er H.C. Andersens eget, altså om dansk efter 1875.
   Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på dansk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

6371 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen på dansk i det 20. århundrede

Livserindringer.

BARTH, SØREN CHR., Livserindringer. Trykt som Manuskript. [1. del,] pp. 204-47. Omtale af HCA som student.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1986/331)

H. C. Andersen

BÆK, H., H. C. Andersen. I hans: Læsestykker om danske Digtere. Jul. Gjellerup, København. Pp. 85-92.
Adskillige senere oplag (betitlet Danske Digtere. Læsestykker).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Christian Winther. Et Livsbillede

BØGH, NICOLAJ, Christian Winther. Et Livsbillede II-III. G. E. C. Gad, København 1900-01. Se reg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Smaabilleder fra Helsingør 1800-1830.

Lund, Ole: Smaabilleder fra Helsingør 1800-1830. Udgivet ved Oscar Geismar. Otto B. Wroblewski. København 1900. Pp. 118-24: "H. C. Andersen og Meisling".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Fairy Tales by Hans Christian Andersen.

With One Hundred Fullpage and other Engravings. Publisher & Printing Details, Ward Lock & Co, London, undated but c1900. 256 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/800)

Historien om en Moder.

Fritz Sybergs Tegninger til H.C. Andersens Eventyr: Historien om en Moder. 16 Kunstblade trykt på Kobbertrykspapir. C. Corneliussens Kunstforlag, København u.å. (1898). - Oplag 500 ekspl. - Anm.: Karl Madsen, Tilskueren, 1898.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/209)

Smaa Tableauer

Hver 8 Dag. Nr. 12 (= 3. uge af marts) 1900. Gengivelse af 4 billeder fra: "Fotograferede Børnegrupper" af Harald Paetz med tildigtede rim af H. C. Andersen, bfn se: 917

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Ib and Little Christina.

A Picture in 3 Panels. Written by Basil Hood, set to music by France Leoni. Chappell & Co, London.
Londonske Teateraftener. Zaza, Ib og lille Christine. Et Drama der ved sin fine Ynde og Æventyrstemning danner en Modsætning til Zaza's grelle Hverdagshistorie er 'Ib og lille Christine' paa Prince of Wales Teatret. (Instr: Basil Hood, Ib: Martin Harvey)Politiken 6.6.1900. - E.F. Spence: "A Triple Bill at the Prince of Wales" Pall Mall, 10.5.1900. The Sketch 20. november 1901. Mere om opsætningen: Wikipedia

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/72, 1980/2214 )

Eventyr af H. C. Andersen

Eventyr af H. C. Andersen, I-II. Verdensudgave illustreret af HANS TEGNER. Med en Karakteristik af H. C. Andersen som Eventyrforfatter af GEORG BRANDES. Det Nordiske Forlag, København. 1-8, I-XVI, 9-262; 288 pp.
Subskriptionsplan og Prøve-Billeder. Karakteristikken, H. C. Andersen som Menneske og Eventyrdigter, pp. I-XVI (optrykt 1905 og senere, cf. nr. 194 ndf.); tysk oversættelse, se nr. 159 ndf.; engelsk oversættelse, se nr. 208 ndf. - 2. opl., 1930 (H. Hagerup, København). Anm.: C. E. Jensen, Social-Demokraten 19.10.1899. N.V.D: Politiken 2.12.1901. "Verdens-Udgaven" - HCA i forskellige lande-varianter - Blæksprutten, 1899.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/148 og 1970/11, Blæksprutten 1982/174)

H. C. Andersen

ROSENBERG, P. A., H. C. Andersen. I: Vilh. Malling (udg.), Fra Holberg til Chr. Richardt. En Litteraturhistorie i Biografier, II. halvbd. Jydsk Forlags-Forretning, Aarhus. Pp. 115-56.
Påny trykt i 2. opl., II. halvbd. (Gyldendal, København 1906), pp. 105-45.
Se også nr. 152 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-753)

Et 'bevinget Ord'

ARLAUD, OSC., Et 'bevinget Ord'. Dania VIII, p. 57.
Om mottoet for Digte (1830).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-667, 2000/310)

Lidt om og fra H. C. Andersens Stambog

GIGAS, E., Lidt om og fra H. C. Andersens Stambog. Dania VIII, pp. 1-26. (med omtale af Léon Pineau: AaJ 137)

(Bibliografisk kilde: HCAH II-7, 2000/310)

Fri Horisont. Nogle Bidrag til Øieblikkets Diskussion.

Ipsen, Alfred: Fri Horisont. Nogle Bidrag til Øieblikkets Diskussion. Heri p. 49-57: 'Hyrdinden og Skorstensfejeren. Et gammelt Eventyr anvendt'. En anden tydning.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Georg Brandes. En Bog om Ret og Uret.

Alfr. Ipsen: Bidrag til dansk Aandslivs Historie i de sidste Decennier af det 19de Aarhundrede. Heri s. 12-13, 74-77 og 89-91 er HCA nævnt. "Derimod er der næppe Spørgsmaal om, at Brandes har lært af en Forfatter, som han nu maaske ikke sætter særlig højt. Det er H.C. Andersen, der sikkert med sit ejendommeligt mundrette og friske Sprog gjorde sig gældende med en ejendommelig Virkning midt i Samtidens mere skolerette og skabelonmæssige prosa. Han var vel den der først paa Dansk godtgjorde, at man kan skrive, som man taler, endda som Børn taler ... desuden findes der hos Andersen en Inderlighedens Patos, som, naar den er bedst, er simpelthen sublim ... Olaf O. Barfod og Co.s Forlag. København. 1902.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Store Klaus og lille Klaus.

Folketheatret har nu faaet sig en "Store Klaus og Lille Klaus" dramatiseret af G. af Geijerstam og bearbejdet af Professor Karl Larsen. Hver 8. Dag, 1901.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Østerbro i gamle og nye Tider.

Alfred Ipsen: Østerbro i gamle og nye Tider. Særtryk af Dagbladet "Samfundet", København 1901. [bl.a. om Moritz G. Melchior, der købte "Rolighed" i 1857.]

(Bibliografisk kilde: HCAH A-299)

Store Klavs og Lille Klavs.

Folketeatret var i Aar ene om at fejre Julen med en særlig Juleforestilling. Tegning fra Forestillingen ved Poul Kronemann. Illustr. Familie Journal. 6.Januar 1901.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen som Æventyrdigter

BRANDES, GEORG, H. C. Andersen som Æventyrdigter. I hans: Fem danske Digtere. Gyldendal, København. Pp. 183-240.
Optryk af 1869-afhandlingen, cf. nr. 71 ovf.

Et Eventyrs Vandringer

GIGAS, EMIL, Et Eventyrs Vandringer. I hans: Litteratur og Historie. Studier og Essays, III. G. E. C. Gad, København. Spec. pp. 314-16.
En komparativ undersøgelse af det motiv, som HCA udnyttede i Svinedrengen. - Iflg. forordet har den for mange Aar tilbage været trykt i Fædrelandet's føljeton; dog er den i den Grad omarbejdet, at den godt vil kunne betragtes som ny.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Illustreret dansk Litteraturhistorie

HANSEN, P., Illustreret dansk Litteraturhistorie, III. 2. meget forøgede udg. Det Nordiske Forlag, København. Pp. 284-95, 404-09. Cf. reg.
1. udg., 1886 (nr. 78 ovf.).

H. C. Andersen, fortalt for Børn.

KRAFT, EMMA, H. C. Andersen, fortalt for Børn. H. Hagerup, København. 45 pp. (Børnevennens Bibliothek, [VI].)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1944/30)

Lærebog i den danske Litteraturs Historie. Med Hovedpunkter af det øvrige Nordens.

MORTENSEN, KARL, Lærebog i den danske Litteraturs Historie. Med Hovedpunkter af det øvrige Nordens. Det Nordiske Forlag, København. Pp. 241-48.
6. udg., betitlet Dansk Litteraturhistorie [..], 1931; der pp. 148-52. (Afsnittet om digtningen er udvidet; til gengæld er et langt citat fra Mit Livs Eventyr udgået.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Et Kunstværk af H. C. Andersen

TRIER, SIGURD, Et Kunstværk af H. C. Andersen. Hver 8. Dag IX 1902-03, p. 191.
En papirsdug klippet til en velgørenhedsbazar i Hammel (1863). "Klippet af H.C. Andersen. Frijsenborg Juli 1863".

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/B-143)

Om Hans Christian Andersens Slægt

WAD, G. L., Om Hans Christian Andersens Slægt. Personalhistorisk Tidsskrift 4. rk. V, pp. 189-204.
Også som særtryk, med paginering [1]-16 (Det Hoffenbergske Etablissement, København 1903). - Påny udgivet 1905 (cf. nr. 205 ndf.). - Hertil en note af E. Juel Hansen, Personalhistorisk Tidsskrift 9. rk. VI 1933, pp. 136-37.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-754)

Vilhelm Pedersens Illustrationer til H.C. Andersens Eventyr.

Sophus Michaëlis: Gennemgår Gyldendalske Boghandels udgave af H.C. Andersens eventyr. Kunst, IV, H. 5-6. 1902.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed

Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, II: 1801-1826. Udgivne af Rigsarkivet. C. A. Reitzel, København.
Heri pp. 359-60 indstilling af 28. dec. 1822 vedrørende understøttelse til HCA's skolegang og side 469 Fondens Regnskab, 5: Til litt. vidensk. og kunstn. Arb. ... Hans Chr. Andersen, Skole og Underholdshjælp, Res. 31.12.1822, Reskr. 19.8.1826 ... 1050 N.V.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. december 1902
Bibliografi-ID: 1520 – læs mere

Eventyr og Historier. Kunst-Udgave

Eventyr og Historier. Kunst-Udgave, I-II. Illustreret af VILHELM PEDERSEN. Med en Fortale af PIETRO KROHN. Gyldendal, København. XXII, 406; [VI], 406 pp.
Fortale I pp. III-XV. Cf. S.M. [Sophus Michaëlis], Vilhelm Pedersens Illustrationer [..], Kunst, 4, 1902, p. [88]. Reklame: Frem,Nr. 42, 17.7.1904.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/279)

Erindringer fra Hjemmet og fra Scenen.

BOURNONVILLE, CHARLOTTE, Erindringer fra Hjemmet og fra Scenen. Gyldendal, København. P. 296.
Om forholdet mellem Jenny Lind og HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen-Stiltræk i Strindbergs Sagor [1903]

MØLLER, SIGNE FABRICIUS, H. C. Andersen-Stiltræk i Strindbergs Sagor [1903]. I: Svensk stil. Studier tillägnade Bengt Hesselman den 21 december 1935. Almqvist & Wiksells Boktryckeri, Uppsala och Stockholm. Pp. 101-10. (Skrifter utgivna av Samfundet för stilforskning, I.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Jacob Adolf Hägg - Ein schwedischer Komponist und sein Verhältnis zu N.W. Gade.

Gustav Hetsch: Deutsche Übersetzung von Dr. Joh. Fr. Werder. Leipzig. 1903. Heri s. 17 om t Hägg fik et brev med fra H.C. Andersen til General Raasløf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen

ENGELSTOFT, CHR., H. C. Andersen. Verdens-Spejlet. Illustreret Ugeblad III 1904-05, pp. 418-20.
P. 417: Fotografi af HCA i sin lejlighed (1875).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen

GULMANN, CHR., H. C. Andersen. Jule-Album, pp. [27]-[28].
Pp. [29]-[33]: Billeder (bl. a. af HCA's kakkelovnsskærm), facsimiler etc. [fra HCAs album] - Også offentliggjort, med udeladelse af 2 billedsider, i Arbejdernes Jule-Album, pp. [16]-[20]; samme sats er benyttet.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/300)

H. C. Andersen

MØLLER, JOSEF, H. C. Andersen. Folkets Almanak for det Aar[..] 1905, pp. [88]-[94].

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen

NIELSEN, RASMUS, Hans Christian Andersen. Dansk Ungdom III 1904-05, pp. 417-23, 433-36, 449-54, 472-74, 481-84, 498-501, 517-19, 533-35, 552-53, 561-64, 580-83, 599-600, 616-18.
Smst
. p. 423 HCA's digt Odense, p. 425 Knud Jensens digt Hans Christian Andersen og pp. 425-26 HCA's eventyr Sommerfuglen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen og hans Ungdoms-Elskede

ROSENBERG, P. A., H. C. Andersen og hans Ungdoms-Elskede. Provinsen III (jan.-feb.), pp. 42-44. Omtalt i Berlingske Tidende, 25.1.1904.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen. Til Søs og til Lands I 1904-05, pp. 233-36.
Smst. pp. 236-42: Den standhaftige Tinsoldat (med 4 illustrationer).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen 1805-1905

H. C. Andersen 1805-1905. Hver 8. Dag XI 1904-05, pp. 418-20.
Mærket Alonso. - Smst. pp. 420-21 notitser om Riborg Voigt og HCA's autografer, p. 444 en HCA-allegori af Øivind Heggtveit og p. 493 bemærkninger til Det kgl. Teaters opførelse af Ole Lukøie.

Se også nr. 178 ovf. Øivind Heggtveits Illustration gengivet i: Hver 8 Dag, 9.4.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH )

Erindringer og Optegnelser.

C.F.Tietgen. Erindringer og optegnelser. Udgivne af O.C. Molbech. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag. København og Kristiania. 1904. Heri p. 84: "H.C. Andersen og jeg var født i samme gade ... og om et møde på Melchiors landsted Rolighed.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2003/95)

Nordslesvigsk Søndagsblad. Folkelig Del.

Et hidtil utrykt Brev fra H.C. Andersen. Brev. H.C. Andersens egne Udtalelser om, hvorledes "En Historie fra Klitterne" blev til. Nordslesvigsk Søndagsblad, Folkelig Del, 13. Marts 1904.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Danske Digtere.

Blæksprutten, 1904: s. 25: H.C. Andersen i O'ense fødtes / Der han sine Børnesko har traadt. / Snart hans Navn var li'saa stort som Goethes / Men hans Tøj sad ikke nær saa godt. / Han paa Æventyrets Englevinger / Svang sig op, den gamle Kavaller, / Mens han digted med den Pegefinger, / Man endnu i Kongens Have ser. /

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udvalgte Eventyr.

ANDERSEN, H. C. & CARL EWALD, Udvalgte Eventyr. Udgivet af Dansklærerforeningen ved MARIE FRATZ. Gyldendal, København. 88 pp.
Indledning pp. 7-11; noter pp. 83-88. - HCA-udvalget omfatter Nattergalen, Elverhøi og Historien om en Moder. - 2. opl., 1918; 3. opl., 1923.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-35)

Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Akter.

Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Akter. 5. udg. Med Indledning af ARTHUR AUMONT. Gyldendal, København og Kristiania. 87 pp.
Indledning, Ole Lukøie paa Scenen, pp. 5-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH XIX-21)

Velikij skazocnik. Biograficeskij rasskaz

ALTAEV, A. [pseud. for M. V. JAMSCIKOVA], Velikij skazocnik. Biograficeskij rasskaz. Sojkin, Sct. Petersborg. 119 pp. (Biblioteka dlja junosestva.)
[De russiske tegn giver problemer - se en affotografering fra den trykte udgave her ]

H. C. Andersens Liv og Digtning.

ANDERSEN, A., H. C. Andersens Liv og Digtning. Albert Bayer, Aarhus. 80 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/486)

H. C. Andersen og Storhertug Carl Alexander af Sachsen-Weimar-Eisenach.

BOBÉ, LOUIS, H. C. Andersen og Storhertug Carl Alexander af Sachsen-Weimar-Eisenach. H. Hagerup, København. 39 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-30, 1971/498)

H. C. Andersen

BRANDES, GEORG, H. C. Andersen. I hans: Samlede Skrifter, XV. Gyldendal, København. Pp. 5-25.
Optryk af indledningen til nr. 148 ovf. - Påny optrykt 1919 (nr. 386 [b] ndf.)

H. C. Andersen fra hans Fødeby.

BRIX, HANS & H. RASMUSSEN, H. C. Andersen fra hans Fødeby. [1.-3. opl.] Milo'ske Boghandel, Odense. 80 pp.
Indhold: HR, H. C. Andersens Barndom, pp. 1-24; HB, H. C. Andersens Digtning, pp. 25-80. - Anm.: Marius Kristensen, Højskolebladet, sp. 545-48; N. M.-V. [Madsen-Vorgod], Skole og Samfund IX 1905-06, pp.3-4.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/217)

Den fattige Drengs Æventyr. Fest-Forspil ved H. C. Andersens Hundredaars-Jubilæum.

DRACHMANN, HOLGER, Den fattige Drengs Æventyr. Fest-Forspil ved H. C. Andersens Hundredaars-Jubilæum. Gyldendal, København og Kristiania. 45 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/501)

Andersen sagoberättare för barn, eller för hvilka?

ESTLANDER, C. G., Andersen sagoberättare för barn, eller för hvilka? I hans: Från flydda tider. Uppsatser, skildringar och tal. Helios, Helsingfors. Pp. 63-91.
Optryk af nr. 32 ovf.

H. C. Andersen i Nordsjælland.

H. C. Andersen i Nordsjælland. [J. C. Hansons Officin, Frederiksborg.] 8 pp.
Sælges til Fordel for en Enke, oplyser titelbladet.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hvad Nattergalen sang for Chinas Kejser.

MOURIER, P. P. F., Hvad Nattergalen sang for Chinas Kejser. Schønberg, København. 31 pp.
Heri pp. 5-12 en genfortælling af Nattergalen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Odense Bys Bog om H. C. Andersen.

Odense Bys Bog om H. C. Andersen. Udgivet af SOPHIE BREUM. Hempelske Boghandel, Odense. 92 pp.
Indhold: [a:] Sophus Bauditz, H. C. Andersen. Et Foredrag holdt ved Odense Bys Fest paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel, pp. 15-37; [b:] Vilh. Andersen, Barndomshjemmet, pp. 39-53; [c:] P. A. Rosenberg, H. C. Andersens Ungdoms-Kjærlighed [dvs.: Riborg Voigt], pp. 55-59; [d:] Sophie Breum, Hans Livs skønneste Fest, pp. 61-77; [e:] S. Br. [Sophie Breum], Byen og Æresborgeren, pp. 79-87; endvidere Ernst v. d. Reckes kantate ved Odense bys fest på hundredårsdagen, Sophus Michaëlis' digt H. C. Andersen og HCA's digt Du kære, gamle Fødeby. - a) Også separattrykt, med paginering [1]-25 (Gyldendal, København); tysk oversættelse, se nr. 207 ndf. [HCAs brev til Odense Kommunalbestyrelse er gengivet i facsimile: Brev].
Separattryk: Ernst v.d. Reckes Cantate ved Odense Kommunes Fest i Fyens Forsamlingshus paa hundredeaarsdagen for Digteren H.C. Andersens Fødsel 2. april 1905. Musikken af P.E. Lange-Müller.

(Bibliografisk kilde: HCAH IX-27, 1999/133, 1971/495)

Hans Christian Andersen. Et Digterliv.

SCHWANENFLÜGEL, H., Hans Christian Andersen. Et Digterliv. Schubothe, København. 165 pp.
Anm.: Poul Levin, Politiken2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/220)

Om Hans Christian Andersens Slægt.

WAD, GUSTAV LUDVIG, Om Hans Christian Andersens Slægt. Hempelske Boghandel, Odense. 21 pp.
Optryk af nr. 174 ovf. (lidt omarbejdet og forøget med nye Oplysninger).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1965/65)

Hans Christian Andersen

BRANDES, GEORG, Hans Christian Andersen. The Contemporary Review LXXXVII (jan.-jun.), pp. 640-56.
Oversættelse af indledningen til nr. 148 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen og Jonas Collin. I anledning [af] hundredeaarsdagen for digterens fødsel

BROCHMANN, ELISABETH, H. C. Andersen og Jonas Collin. I anledning [af] hundredeaarsdagen for digterens fødsel. For Kirke og Kultur XII, pp. 196-208.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-29)

Fra H. C. Andersens Barndoms- og Ungdomsliv

BØGH, NICOLAJ, Fra H. C. Andersens Barndoms- og Ungdomsliv. Personalhistorisk Tidsskrift 5. rk. II, pp. 58-79.
Også som særtryk, med paginering [1]-24 (Det Hoffenbergske Etablissement, København).

(Bibliografisk kilde: HCAH II-1 og HCA II-1b)

H. C. Andersen illustreret i Udlandet

GIGAS, E., H. C. Andersen illustreret i Udlandet. Tilskueren [XXII], pp. 273-89, 477-89.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-9, 2000/401)

Et Minde fra H. C. Andersens første Ungdom

GIGAS, E., Et Minde fra H. C. Andersens første Ungdom. Dansk Tidsskrift, pp. 279-94.
Om optegnelsesbogen Pourpuri fra Slagelseårene.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/316)

Zu Andersens hundertjährigem Geburtstage

HEINE, ANSELM, Zu Andersens hundertjährigem Geburtstage. Die Nation. Wochenschrift [..] XXII, pp. 428-32.

(Bibliografisk kilde: HCAH )

H. C. Andersen. 1805 - 2. April - 1905

JENSEN, N. P., H. C. Andersen. 1805 - 2. April - 1905. Højskolebladet, sp. 393-98.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-10)

Hans Christian Andersen. Zu seinem 100. Geburtstage

JONAS, EMIL, Hans Christian Andersen. Zu seinem 100. Geburtstage. Aus fremden Zungen V, pp. 58-61.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen

JØRGENSEN, JOHANNES, H. C. Andersen. Hjemmet VIII, pp. 131-33.
Optrykt 1906 (nr. 271 ndf.) og 1915 (nr. 357 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen

KRAFT, EMMA, H. C. Andersen. Husmoderens Blad X, pp. 105-08.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen hin primitive

LEHMANN, EDV., H. C. Andersen hin primitive. Studenterhjemmets Julebog V, pp. 93-106.
Optrykt 1910 (nr. 312 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-755)

Erindringer om H. C. Andersen

LUND, AXELLINE, Erindringer om H. C. Andersen. Husmoderens Blad X, pp. 109-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersens 100-Aars Födselsdag

MICHAËLIS, SOPHUS, H. C. Andersens 100-Aars Födselsdag. Ord och Bild XIV, pp. 195-215.
Med 20 [dvs.: 22] Billeder. - Smst. pp. 193-94: SM's digt H. C. Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-12)

H. C. Andersen og hans Æventyr

MORTENSEN, KARL, H. C. Andersen og hans Æventyr. Dansk Tidsskrift, pp. 241-60.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-28, 2000/317)

Ett litterärt fynd i Portugal

OLSON, CARL, Ett litterärt fynd i Portugal. Maneten. Årsskrift utgifven af Konstnärskretsen i Göteborg, pp. 15-20.
Om et møde med HCA's værtinde på landstedet Quinta dos Bonecos. - Pp. 19-20: facsimile af HCA's manuskript til Henriette Wulff-digtet.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1969/80)

Lidt om H. C. Andersen i sin Fødeby

R., C. [REIMER, CHRISTINE], Lidt om H. C. Andersen i sin Fødeby. Hjemmet VIII, pp. 134-35.
Cf. smst. pp. 142-43: Christine Reimer, H. C. Andersens By under Festbegejstring.
Fra Odense den 2. April 1805, H.C. Andersens Fødselsdag. Fra Arkiv og Museum, april 1905. (om koncerten i St. Knuds Kirke 2. april)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Et Grundmotiv hos Andersen

ROSENBERG, P. A., Et Grundmotiv hos Andersen. Højskolebladet, sp. 397-402.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-10 se Aaj 221)

H. C. Andersen

ROSENBERG, P. A., H. C. Andersen. Husmoderens Blad X, pp. 108-09.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersens Barndom og første Ungdom

ROSENDAL, H., H. C. Andersens Barndom og første Ungdom. Højskolebladet, sp. 403-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-10 se Aaj 221)

Hans Christian Andersen

SALMON, ARTHUR L., Hans Christian Andersen. Temple Bar CXXXI (jan.-jun.), pp. 409-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersens Religion

ZAHLE, OTTO, H. C. Andersens Religion. Dansk Tidsskrift, pp. 577-93.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/378, II-14, 1978/181)

H. C. Andersen og den danske Sang

AARSBO, JENS, H. C. Andersen og den danske Sang. Højskolebladet, sp. 413-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Børnebladet

Børnebladet II.
Indhold bl. a.: Eventyret om H. C. Andersen, pp. 106-16; Smaating om H. C. Andersen, pp. 116-17; Christine Reimer, Festen i Odense, pp. 125-27; H. C. Andersen-Dagene i København, p. 127.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Børnevennen

Børnevennen XXXVIII:7 [= pp. 49-60] (H. C. Andersen-nr.).
Indhold: Emma Kraft, H. C. Andersen, pp. 49-51, samt en række børnebogsforfatteres bidrag til en enquête, Mit første Møde med H. C. Andersens Æventyr, pp. 51-60.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen

H. C. Andersen. Indre Missions Børneblad XXVIII, pp. 53-56.
Mærket C. A. M..

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Illustreret Tidende

Illustreret Tidende XLVI:27 [= pp. 377-404]: Til H. C. Andersens 100-Aarige Fødselsdag.
Indhold: [a:] Nicolaj Bøgh, H. C. Andersen i det daglige Liv, pp. 380-87; [b:] Edgard Collin, Hans Christian Andersen. Paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel, pp. 387-88; [c:] Alfred Ipsen, H. C. Andersen. Et Mindeblad til Hundredaarsdagen, pp. 389-90 (med 3 breve fra HCA til AI); [d:] Rigmor Stampe (f. Bendix), H. C. Andersen som Børneven, pp. 396-97; [e:] Sophie Breum, H. C. Andersen paa Rejse, pp. 397-402. Endvidere: Nicolaj Bøgh, Prolog ved Hundredaarsfesten for H. C. Andersen; facsimiler af HCA's henvendelse på sin 16-års fødselsdag til J. Collin, manuskriptet til digtet Rigmor og manuskriptet til Prindsessen paa Ærten; tre eventyr (Springfyrene, Elverhøi og Boghveden, - illustreret af hhv. Hans Tegner, Louis Moe og Vilhelm Pedersen). - d) Svensk oversættelse: Hans Christian Andersen som barnvän, Varia. Illustrerad månadskrift VIII, pp. 203-10; engelsk oversættelse (forkortet): Hans Christian Andersen. His Methods of Amusing Children, The Strand Magazine XXIX (jan.-jun.), pp. 714-15. - Cf. Illustreret Tidende XLVI:28, p. 409: H. C. Andersen-Festen i Odense.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-11)

H. C. Andersens hundertster Geburtstag

DRACHMANN, HOLGER, H. C. Andersens hundertster Geburtstag. Neue Freie Presse (Wien) 2. apr., pp. 31-32.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Lykkelig?

For Kirke og Kultur 1905, pp. 301-03. Gennemgang af "Mit Livs Eventyr".

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Fremad.

1ste Aargang, Redaktion: Rosenvængets Hovedvej. 1905. Stencileret medlemsblad nr. 2-3. [Fra Louise Melchior, gengivelse af nogle af Melchior-familiens klip. Men bladet er ikke skrevet af hende.]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen.

Fra Museer og Samlinger. Billedserie, bestaaende af 52 Motiver, udgivet af Sparekassen for København og Omegn. Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksberg: 1. Serie Nr. 46 "Hans Christian Andersen" Malet af Fru Elizabeth Jerichau-Baumann. [kort biografi]. Udlevering af Billeder, Albums og Sparebøsser samt Vejledning i det nye Sparesystem finder Sted i vor Hovedafdeling og samtlige Filialer over hele Byen. Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, 1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersens Eventyr og Historier. Jubilæumsudgave

med Vilh. Pedersen og Lorenz Frølichs tegninger, udvalget ved Sophus Bauditz, første bind, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag København Kristiania 1905. Med indledningsdigt af J. Krohn; 430s. Blåt lærredsbind med relieftryk med bladranker og ræve, tegnet af Prinsesse Marie Amélie Francoise Hélène (1865-1909). - Reklame: Frem, Nr. 27, 2.4.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/280 a, 2004/137, 2005/59)

The Ugly Duckling,

by Hans Christian Andersen. illustrated by m. H. Squire. Moffat, New York, 1905. - Anm.: The Cambridge Tribune, December 16, 1905.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

H.C. Andersen og Cirklen. Et Besøg. - En Mappe.

Snap: Fortæller om et besøg på Redaktionskontoret af Konferensraad H.C. Andersen, som [fiktivt] kommenterer Axelline Lund i "Cirkelen". Anmeldelse af af Winkel og Magnussens billedbog: 1557. Politiken og Dannebrog 26.3.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Prøvebilleder af H.C. Andersens Eventyr.

Ugebladet "Klods-Hans", red. Chr. Flor (udk. hver Søndag og koster 2 Kr. i Kvartalet) Tegneserie-prøver på: Ole Lukøje, Svinedrengen, Den lille Idas Blomster, Prinsessen paa Ærten, Skyggen, Holger Danske, Nattergalen, Venskabspagten, Den uartige Dreng, Den lille Pige med Svovlstikkerne, Den standhaftige Tinsoldat, Gudfaders Billedbog, Hvad Fatter gør, er altid det rigtige, Sneglen og Rosenhækken. Klods-Hans 6te Aargang. No. 27.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Om H. C. Andersen. Ved Hellerup Latinskoles Mindefest Lørdag den 1. April 1905.

KNUDSEN, REGNAR, Om H. C. Andersen. Ved Hellerup Latinskoles Mindefest Lørdag den 1. April 1905. [Privattryk.] VII pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen. Erindringer om H.C. Andersen. Rejser i udlandet.

"H.C. Andersen" "Erindringer om H.C. Andersen." Rejser i udlandet". Bornholms Social-Demokrat1.4.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen. 2. april 1805. 2. april 1905.

K.M.: Biografisk artikel med portræt. E. Mildred Sellon: "Hans Andersen". K.M.: "Af Breve til H.C. Andersen". F.D.: "Et Minde om H.C. Andersen" (om en blyantspåtegning af HCA på orgelet i Skt. Knuds Kirke). "H.C. Andersen Festen Søndagen den 2den April 1905 Kl. 8 .... H.C. Andersens Statue i bengalsk og elektrisk Belysning." Fyens Stiftstidende 1.4.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Hans Christian Andersen. Odense Bys Æresborger. Proletarbarnet, der blev verdensberømt.

Biografisk artikel m. portræt. (Af avisen er kun gemt forsiden, der er intet tryk på side 2). Fyens Social-Demokrat 1.4.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen.

Biografiske Artikler (af S.N. og H.J.) i Anledning af 100-aarsdagen. Verdens dejligste Rose. Andersens Eventyr. Med facsimilegengivelse af manuskripter i Revisor Bayers Autografsamling ["En Stemning" og brudstykke af "Min Fødeby"] Kristeligt Dagblad 1. April 1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH III-22)

H.C. Andersen.

K. Th. Jensen: Hyldestdigt: Som fattigt Barn du fik i Vuggegave (paa melodien til "I Danmark er jeg født"). 4 vers. Fyns Tidende, 1. April 1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH IX-35)

Billedbog med Billeder af H. C. Andersen. 1805 - 2. April - 1905.

Billedbog med Billeder af H. C. Andersen. 1805 - 2. April - 1905. Winkel & Magnussens Kunstforlag, København. 30 pl.
Med tekst på dansk, engelsk, tysk og fransk. - Anm.: Der Zirkel, Wien nr. 27-28. 1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1996/104)

Eventyrdigteren H. C. Andersen. 1805 - 2. April - 1905.

DOLLERIS, ANDREAS, Eventyrdigteren H. C. Andersen. 1805 - 2. April - 1905. Kantate af -. Milo'ske Bogtrykkeri, Odense. 12 pp.
Omslagstitel: H. C. Andersen. Ved Festen i Vejle 2. April 1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH IX-45a)

H. C. Andersen og hans Ungdomselskede

H. C. Andersen og hans Ungdomselskede. Hjemmet VIII, p. 133.
Smst. et digt, H. C. Andersens Grav, af Georg Nygaard.
Smst: Johannes Jørgensen: H.C. Andersen. C.R.: Lidt om H.C. Andersen i sin Fødeby.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen

B., O. [BORCHSENIUS, O.], H. C. Andersen. Dannebrog 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen

MICHAËLIS, SOPHUS, H. C. Andersen. København 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH III-23)

Aftenposten

Aftenposten (tillæg) 2. apr.: Hans Christian Andersen. 1805 - 2. April - 1905.
Indhold bl. a.: Christine Reimer, H. C. Andersens Fødeby; Leonard, H. C. Andersen paa Rejse.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-598)

Extra-Tillæg til »Nationaltidende«, »Dagbladet« og »Dagens Nyheder«

Extra-Tillæg til Nationaltidende, Dagbladet og Dagens Nyheder 2. apr.: Hans Christian Andersen 1805 - 2. April - 1905. 8 pp.
Indhold bl. a.: P. Hansen, Hans Christian Andersen; Edgar Collin (medd.), Nogle Breve fra H. C. Andersen; Johann Meyer, Den gamle Digter. Da H. C. Andersen blev 70 Aar (oversat af Dora Enking; oprindelig offentliggjort i Kieler Zeitung 1875, se: 13583 ). H.C. Andersen i Kunstindustrimusæet. "Meget à propos aabner Kunstindustrimusæet i Dag en Udstilling af Illustrationer til H.C. Andersens Eventyr". Nationaltidende og Social-Demokraten 2.4.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH III-24a, A-745)

Her er vist 100 ud af i alt 6371 resultater. Klik her for at få vist dem alle, eller søg:

Søg efter litteratur på dansk

Links: