Søgeord: vise + af + vaudevillen + “fuglen + i + pæretræ*t” + sÃ¥ + smukt + er + ingen + steder. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 26 resultater.

Sange af Vaudevillen: »Fuglen i Pæretræet«.

435. 1. (Ved Bondens Tag, der er af Straa). (Saml. Skr. X, 102).
436. 2. (Havet har jeg kjær, som Dig min Pige). (Saml. Skr. X, 104).
437. 3. (Mit Bibliothek er Haven her). (Saml. Skr. X, 106).
438. 4. (Snart er jeg glad, snart sorrigfuld). (Saml. Skr. X, 114).
439. 5. (Med Orgeltoner Stormen bruser). (Saml. Skr. X, 117).
440. 6. (Saa smukt er ingen Steder). (Saml. Skr. X, 118).
Trykt i Ny Portefeuille, 1. Bind, Nr. 9, 3. 3. 1844, 193-197.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/447)

Udgivet 3. marts 1844
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:435
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 436
[Informationer opdateret d. 7.3.2012]

Billeder fra Jylland

Digtkredsen "Billeder fra Jylland" er dannet af en række digte fra digtsamlingen Phantasier og Skizzer (1831, BFN 109 ). Den jydske Hede i Regnveir (se Nr. 94) og Maleri fra Jyllands Vestkyst (se Nr. 90) blev trykt andre steder i juli 1830, resten af digtene blev trykt første gang i digtsamlingen, men ikke som en digtkreds med titlen "Billeder fra Jylland". Sådan blev digtene først præsenteret i digtsamlingen Digte, gamle og nye (1847), men kun med digtene "Jylland", "Den jydske Hede i Regnveir", "Hvile paa Heden", "Drengen og Moderen paa Heden" , "Malerie fra Jyllands Vestkyst" og "Phantasie ved Vesterhavet". Den endelige, samlede digtkreds findes i Samlede Skrifter. Femtende Bind (1854) og senere andenudgaven af Samlede Skrifter bd. XII (1878). Sidetallene nedenfor henviser til 1854-udgaven:

I. "Jylland. (Da Oldtid kun var nyfødt Skum)" s. 175, BFN 115 ).
II. "Den jydske Hede i Regnveir" s. 176, BFN 94 ).
III. "Hvile paa Heden" s. 177, BFN 122 ).
IV. "Længsel med Potterne" s. 180, BFN 124 ).
V. "Drengen og Moderen paa Heden" s. 181, BFN 123 ).
VI. "Maleri fra Jyllands Vestkyst" s. 182, BFN 90 ).
VII. "Phantasie ved Vesterhavet" s. 184, BFN 125 ).
VIII. "Reise-Capriccio" s. 185, BFN 128 ).
Udgivet 19. december 1854
Sprog: dansk
Genre: Digtkreds
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 10598
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Andersen (H.C.)

Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840, Ved Thomas Hansen Erslew. Ny forøget Udgave. Første Bind. A-J. Kjøbenhavn Forlagsforeningens Forlag. 1858 S. 19-28: om H.C. Andersen. [1. Udgave 1843, se: 17352 ]
s. 19
Andersen (H.C.), kom 1823 i Slagelse Skole, hvorfra han 1826 gik over i Helsingørs lærde Skole, som han siden forlod, og blev derefter privat underviist og dimitteret til Universitetet af daværende cand.theol. Ludvig Chr. Müller. - Reiste 1840 til Italien, Grækenland, Lille-Asien og vendte over constantinople og Donaulandene tilbage i Juli 1841; modtog 1843 den svnske Fortjenst-Medaille i Guld; besøgte i Vinteren s.A. atter Paris og bereiste 1844 igjen Nord-Tydskland (s. "Ny Portefeuille" 1844, III. 69; "Berl. Tid." s.A. Nr. 194); forlod i Novbr. 1845 atter danmark, tilbragte nogen Tid i Oldenborg, kom i Slutningen af s.A. til Berlin, hvorfra han efter et længere Ophold gik til Weimar, og derfra, i Foraaret 1845, over Wien til Italien, for navnligen at besøge Rom; drog derpaa til Frankrige; blev 1846 Ridder af den preussiske røde Ørns 3die Klasse, og 18. Septbr. s.A. Ridder af Danebroge; besøgte 1847 Holland, England og Skotland (jvfr. "Berl. Tid" 1847, Nr. 167, 190; "Kbhpost." s.A. Nr. 254); udnævntes 1848 til Ridder af den Sachsen-Weimar-Eisenachske hvide Falks Ordens 1ste Klasse og s.A. til Ridder af Nordstjerne-Ordenen; gjorde 1849 en Reise i Sverrige (s. "Fædrel." 1849, Nr. 134), og 1851 i Tydskland og Frankrige; erholdt 6 Octbr. 1851 Titel som Professor (med Rang i 5. Klasse Nr. 8); besøgte 1852 Weimar, München o. fl. St. i
s. 20
Tydskland (s. "Kbhpost." 1852, Nr. 149; "Flyv. Post" s.A. nr. 231), og 1854 Wien, Venedig o. fl. Steder i Italien. - ("Das Mährchen mienes Lebens ohne Dichtung. Eine Skizze von H.C. Andersen." 1.-2. Theil. Leipz. 1845-46. 2. aufl. 1848 [i "Gesammelte Werke" 1.-2. Bd.: "Ausgew. Werke" I. og "Sämmtl. Werke" 8. Bd.; i Udtog i "Nordljuset" an Månadsskrift af O.P. Sturzenbecher, II. (Februari 1847) S. 45-66]; Biographi i "Dansk Pantheon" XXX. Levering, 1845 [af P.L. Møller]; i "skandinaviskt Porträtt-Galleri", H.6. Stockh. 1848; i "Norden", Skandinavisk Nationalkalender för 1850; foran Andersens "Abenteuer u. Mährchen eines Neujahrsnacht", übertr. von Le Petit. Hamb. 1846, og foran hans "Contes choisis", 1848; i "Howitt's Journal" no. 26, June 1847, af Mary Howitt [s. "Berl. Tid." 1847, Nr. 190, og "The literary WOrld", New-york 1847]; i Forf.'s "Danish Fairy legends anad tales; enlarged. 2d. Ed." London 1852; jvfr. Dansk Konversations-Lexikon I. 550-58; Brockhaus' Convers. Lex. 9. Aufl. I. 331; "La vie d'un poète", i "Revue de paris", Octbr. 1837, af X. Marmier (oversat paa Italiensk); Athenæum 1845 (i en engelsk Anmeldelse af "The Improviasator"); Schrawenwerts Reise i Danmark, Sverrig, Rusland og Orienten (paa Hollandsk); S. Kierkegard "Af en endnu Levendes Papirer." Kbh. 1838, S. 17-79; Schouw's "Dansk ugeskrift" 2den Række
s. 21
s. 22
s. 23
s. 24
s. 25
s. 26
s. 27
s. 28
Udgivet 1858
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17353
[Informationer opdateret d. 15.9.2015]

Haandbog for Yndere og Dyrkere af dansk dramatisk Literatur og Kunst,

Overskou, Th., Haandbog for Yndere og Dyrkere af dansk dramatisk Literatur og Kunst,indeholdende de kongelige Theatres Repertoire, Forfatttere, Oversættere og Componister ... 18. Dec. 1748 til Beg. af Saisonen 1865-66 af Th. Oversku. Kjøbenhavn 1865. Heri: henvisninger til 20-30 steder, bl.a. "Originale Forfattere" og "Forfattere" med oplistning af HCAs dramatiske arbejder.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1865
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12518
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

H.C. Andersen. Samlede Skrifter. Anden Udgave.

H.C. Andersens "Samlede Skrifter" er udgivet i to danske udgaver (men udkom før på tysk: Gesammelte Werke fra 1847, inklusive supplementer 50 bind!): Samlede Skrifter bd. 1-33, 1853 (påtrykt årstallet 1854) - 1879 og Samlede Skrifter. Anden Udgave bd. 1-12, 1876-1880. Birger Frank Nielsen henviser konsekvent til andenudgaven af Samlede Skrifter , når han henviser til trykte versioner af tekster, han omtaler i H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875 (1942). Henvisningerne er en hjælp til den læser, der vil finde og læse en tekst, og en del tekster, især lejlighedsdigte, er da heller ikke til at finde andre steder (eller var det ikke før udgivelsen af Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte , Aschehoug, Kbh. 2000). Det er standard at henvise til andenudgaven af Samlede Skrifter fremfor førsteudgaven, og det må skyldes forskellen i overskuelighed. Førsteudgaven er en lidt sær og rodet udgivelse, idet den indeholder førsteudgivelser af flere af de større værker, der hen ad vejen blev indlemmet i Samlede Skrifter i stedet for at trykkes som selvstændige publikationer: romanen At Være eller ikke være (1857, SS bd. 23) og rejsebøgerne I Spanien (1863, SS bd. 24) og Et Besøg i Portugal (1868, SS bd. 28). Det sidste bind i førsteudgaven, bd. 33: Digte. Tillæg (1879), supplerer bd. 15 og 16 (1854). Det udkom (nogenlunde) samtidig med andenudgavens eneste digtbind, bd. 12, der således samler digtene, der fylder tre bind i førsteudgaven.

Birger Frank Nielsen beskriver førsteudgaven nærmere i sin bibliografi, se http://www.andersen.sdu.dk/forskning/bib/bfn/vis.html?p=634&show=1 , og Gesammelte Werke beskrives yderligere her: http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/register/info.html?vid=801 . Andenudgaven beskrives nedenfor:

1. Bind.

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Første Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876

Indhold

Mit Livs Eventyr s. 1 - 554

Indbundet i samme bind, men udkommet senere, nemlig maj 1877: Mit Livs Eventyr. / af H.C. Andersen. / Fortsættelse / (1855-1867). / Udgivet af / Jonas Collin. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877.

2. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Andet Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876

Indhold

Improvisatoren s. 3 - 343

3. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Tredie Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876

Indhold

O.T. s. 1 - 283

4. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Fjerde Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877

Indhold

Kun en Spillemand s. 1 - 304

5. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Femte Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877

Indhold

De to Baronesser s. 3 - 259

At være eller ikke være s. 263 - 508

6. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Sjette Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877

Indhold

Billedbog uden Billeder (1.-33. aften) s. 1
Lykke-Peer s. 41

Biographiske Skizzer s. 123

  1. En Periode af Ole Bulls Liv s. 125
  2. Henriette Hanck s. 128
  3. Jens Adolph Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann s. 130
  4. Johan Peter Emilius Hartmann s. 141
  5. Bernhard Severin Ingemann s. 147
  6. Bertel Thorvaldsen s. 149
Fodreise fra Holmens Canal til østpynten af Amager s. 161
Reiseskizzer s. 271
Silkeborg s. 273
I Schweiz (Ragaz, Løven i Luzern) s. 283
Festen i Obergammerau s. 292
Charles Dickens s. 299
I Danmark, (Skagen, Vænø og Glænø) s. 328
Jura Bjergene s. 343
Nürnberg s. 347

7. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Syvende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877

Indhold

En Digters Bazar s. 3 - 385

8. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Ottende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1878

Indhold

Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc. i Sommeren 1831 s. 3
I Sverrig s. 123
I Spanien s. 255
Et Besøg i Portugal s. 483

9. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Ottende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1878

Indhold

Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret s. 1
Fire Aarstider s. 37
Festen paa Kenilworth s. 69
Skilles og mødes s. 169
En rigtig Soldat s. 245
Den Usynlige paa Sprogø s. 271
Mulatten s. 303
Mikkels Kjærlighedshistorier i Paris s. 391
En Comedie i det Grønne s. 399

10. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Tiende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1878

Indhold

Maurerpigen s. 1
Vandring gjennem Operagalleriet s. 83
Fuglen i Pæretræet s. 99
Kongen drømmer s. 133
Lykkens Blomst s. 167
Den nye Barselstue s. 237
Liden Kirsten s. 271
Kunstens Dannevirke s. 297
Bryllupet ved Como-Søen s. 311
En Nat i Roskilde s. 367
Meer end Perler og Guld s. 393

11. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Ellevte Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1878

Indhold

Ole Lukøie s. 1
Hyldemoer s. 77
Nøkken s. 123
Indledning til Carnevalet s. 157
Paa Langebro s. 169
Han er ikke født s. 255
Da Spanierne varher s. 317
Ravnen s. 385
I Vetturinens Vogn s. 425
Kong Saul s. 435
Agnete og Havmanden s. 467
Ahasverus s. 549

12. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Tolvte Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1879

Indhold

[digte]

13. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Trettende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1879

Indhold

[eventyr/historier] - i bd. 13-15 i en rækkefølge, der ligger tæt på teksternes oprindelige udgivelseshistorie.

14. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Fjortende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1880

Indhold

[eventyr/historier]

15. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Femtende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1880

Indhold

[eventyr/historier]

Udgivet 1880
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 10602
[Informationer opdateret d. 10.12.2003]

Af en endnu Levendes Papirer

KIERKEGAARD, SØREN, Af en endnu Levendes Papirer. I hans: Samlede Værker , XIII. Udgivne af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. [43]-92.
Oprindelig offentliggjort som selvstændigt skrift 1838. - Undertitlen, Om Andersen som Romandigter, med stadigt Hensyn til hans sidste Værk, 'Kun en Spillemand', findes ikke anført på titelbladet. - Påny trykt i Samlede Værker 's 2. udg., XIII, 1930, pp. [47] - 100, med noter pp. 15-21 i tillægget, - og i 3. udg., ved Peter P. Rohde, I, 1962, pp. 11-57, med noter pp. 333-41. 2. opl., 1978; 3. opl., 1982. - Skriftet er omtalt adskillige steder i SK-litteraturen; spec. henvises til Emanuel Hirsch, Kierkegaard-Studien , I, Gütersloh 1933, pp. 5-60, og til Gregor Malantschuk, Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard , København 1968, pp. 176-81. - Tysk oversættelse, se nr. 1917a ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/215 = 1838-udgaven.)

Udgivet 1906
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:273   Bibliografi-ID: 1646
[Informationer opdateret d. 3.2.2014]

Om Personer af H. C. Andersens mødrene Slægt

OLRIK, H. G., Om Personer af H. C. Andersens mødrene Slægt. Anderseniana [1. rk.] II, pp. 7-70.
Resultaterne af mine fleraarige Undersøgelser [..] fremkom for nogle Aar siden som Led af en Række Kroniker i Nationaltidende , og det er nogle af disse [nl. nr. 607 , 645 og 747 ovf.], som her fremtræder i en paa enkelte Steder udvidet og rettet Skikkelse [samt med noter og kildehenvisninger]. - Hertil nogle tilføjelser og rettelser, Anderseniana [1. rk.] IV 1936, pp. 153-63. - Anm.: Se u. nr. 898a og 1157 [d] ndf. - Optrykt med visse ændringer i nr. 1190 ndf. (H. C. Andersens mødrene Slægt, pp. 46-75). - Anm.: V.Str. Fyens Stiftstidende, 27.2.1935. Genoptryk: 2.4.1945, omtale i Ekstrabladet, 17. Mar. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1934
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:848   Bibliografi-ID: 2352
[Informationer opdateret d. 13.8.2012]

Digterveje.

Marie Kornbeck: Det er ikke altid i poetiske Omgivelser, de Steder, der er opkaldt efter Digtere, er beliggende. Fyns Tidende, 22. juni 1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. juni 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17217
[Informationer opdateret d. 8.5.2013]

Skolegang paa en ny Maade.

De særlige Forhold er Skyld i, at den normale Skolegang paa de odenseanske Skoler kun kan genenmføres i begrænset Omfang. Til Gengæld er Undervisningeen flere Steder blevet forlagt til andre Lokaler, ligesom man tager Eleverne med ud paa oplysende Ekskursioner til industrielle Virksomheder, Museer og lignende. [H.C. Andersen-Museets Mindehal og Eventyrhaven]. Fyns Tidende, 15. apr. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. april 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17433
[Informationer opdateret d. 13.8.2012]

Skjulte Værdier i Stege Kirke.

11 Trækasser med 1 Mill. uerstattelige Sedler fra dansk Folkemaal skult i kirken under Krigen [Besættelsen]. I Fanefjord Kirke er skjult et lignende Antal Sedler i 5 Kasser. ... 75 Tons Litteratur: Under Krigen har Det kgl. Biblioteks Folk haft travlt med at gemme alle de Værdier af uerstattelige Bogskatte af vejen og faa dem anbragt paa brand- og bombesikre Steder ... først og fremmest de gamle Æddaer, Manuskripterne til H. C. Andersens Eventyr, alle Grundtvigs Manuskripter samt Saxofragmenterne ... Møns Dagblad, Stege, 22. aug. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. august 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17386
[Informationer opdateret d. 1.8.2012]

Et eventyr om de kønne piger i H.C. Andersens by.

Mogens Amsnæs, Billed Bladet 27. maj 1952. HCA-steder i Odense med kønne piger.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. maj 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13286
[Informationer opdateret d. 31.1.2011]

H. C. Andersen hentede stof mange steder fra

ROLIGHED, JENS, H. C. Andersen hentede stof mange steder fra. Aalborg Stiftstidende 11. feb.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. februar 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1770   Bibliografi-ID: 3400
[Informationer opdateret d. 24.6.2013]

H.C. Andersen - uegnet for Børn.

Maurice: I USA er udkommet en Samling Eventyr af H.C. Andersen - kun for Voksne. For 20 Aar siden udsendte Anne Lyon Haight et Værk i USA, der hedder "Forbudte Bøger": uformelle Noter om nogle Bøger, der er blevet forbudt af forskellige Grunde til forskellige Tider paa Forskellige Steder. Miss Haight har nu udsendt en forøget Udgave, der føres lige op til Nuet .. og her er også en bog udsendt i 1954 i Illinois. B.T. 4.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. marts 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18785
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Der stod en maler

Kunsten en hellig ting, befriet for den løgn og forstillelse, der møder os saa mange andre steder? Maleren Harald Leth skriver om sin opfattelse af kunstens mission og imødegaar heftigt de synspunkter, Tage Voss har ført frem (om Larsen Stevns' illustrationer i museets mindehal). Politiken, 13. juni 1957.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. juni 1957
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18473
[Informationer opdateret d. 6.5.2013]

Perlen af alle Europas riger er og bliver det mægtige Rusland.

Citat fra "Fodrejse fra Holmens Kanal ...": Perlen for alle Europas riger er dog og bliver det mægtige Rusland; sent hævede det sig til nogen kultur, men straaler nu ogsaa i hele sin glorie. Paa de øde stepper rejser sig beboede steder; og man ser i Sibirien det bedste bevis paa, at jo mere dyrket et land bliver, des mildere bliver klimaet; næppe skulle man falde paa at for 300 aar tilbage var her frygtelige forvisningssteder. Ekstra Bladet, 11.3.1960

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. marts 1960
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20291
[Informationer opdateret d. 20.4.2017]

H.C. Andersens største fiasko.

Herman Madsen: Historien bag eventyrdigterens ungdomsværk "Gjenfærdet ved Palnatokes grav". I det følgende fortælles lidt om baggrunden for denne bog i forbindelse med et besøg paa de steder omkring Odense, hvor den siden saa berømte digter hentede sin inspiration og baggrunden for sin romantiske fortælling. Præstehuset ligger endnu, som da digteren talte, hvor mange skridt der var fra dette til Palnatokes høj. Derfra gaar en markvej mod nord til Volsmosen (ulvemosen), der ligger i en dyb sænkning med maleriske og tilgroede partier ... Fyns Tidende, 14. juni 1964.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. juni 1964
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18700
[Informationer opdateret d. 19.6.2013]

Levende museer.

Arne Ipsen: Centralbibliotekerne og alhusene udvikler kulturcenteropgaven i et samfund med øget fritid. Hvofor skal mange museer være steder, man har besøgt én gang og derfor ikke behøver vende tilbage til? Hvorfor kan de ikke være steder, hvor man nyder øl eller kaffe og hygger sig mellem de gamle ting? Kristeligt Dagblad, 25.10.1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. oktober 1971
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18649
[Informationer opdateret d. 10.6.2013]

Fra teatret til kirkegården. En kærlighedserklæring til to af de små Andersen-historier

Kragh-Jacobsen, Svend, Fra teatret til kirkegården. En kærlighedserklæring til to af de små Andersen-historier. Berlingske Tidende 18.5.1975. - Om Et godt Humeur og Moster. "Han havde mod på hele verden, men svært ved at holde fast adresse". Berlingske Tidende august 1975. Med bykort over de steder, hvor HCA har boet i København.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. maj 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:454   Bibliografi-ID: 4436
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H.C. Andersen og København.

Artikel med fotos af Kai Christian Rasmussen: H.C. Andersen boede mange steder i København, skønt han egentlig ikke brød sig om byen. I artiklen besøger vi nogle af disse minderige huse. Hus og Hjem, 4. juli 1977.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. juli 1977
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17879
[Informationer opdateret d. 3.12.2012]

Det var en lørdag aften.

Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Til Jylland med H.C. Andersen, Kierkegard og nutidens rejsende går denne måneds tur i serien om steder, der måned for måned knytter sig til et sted i Danmark. Ud & Se, august 1988.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1988/434)

Udgivet August 1988
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19750
[Informationer opdateret d. 5.2.2015]

I forfatterens fodspor.

Merete Dael, Dansk BiblioteksCenter as, Ballerup, 1995. Kort med rute over steder i København, hvor H.C. Andersen har været.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1996/62)

Udgivet 1995
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19744
[Informationer opdateret d. 5.2.2015]

Eventyrleksikon

Høgh, Carsten, Eventyrleksikon . Munksgaard/Rosinante, København 1996. Pp. 53-54 (o.fl. steder).

Øjebliksbilleder: Vi mødte H. C. Andersen ...

Knud Michelsen: Gader og stræder , nr. 2, årgang 6, 2005. s. 3-5 gennemgås de steder, hvor HCA har færdedes. s. 18-20: Restaurant H.C. Andersen, Gammel Strand 44, med illustrationer på bar og vægge af Jeppe Eisner - til "Den lille Havfrue."

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13040
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

Memorabilia. I H.C. Andersens italienske fodspor.

John Jedbo er taget til støvlelandet, har opsøgt Andersens steder med en Andersen-tegning og taget et foto, der viser samme motiv i dag samt et supplerende foto til beskrivelse af stedet. Weekendavisen, 20. april og 4. maj 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet April 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16754
[Informationer opdateret d. 16.2.2012]

Fødehjem, barndomshjem, museumog parade - turisterne har det ikke let. Hvor finder vi Andersen?

Fyens Stiftstidende 15. maj 2010: Anne-Marie Schmidt gennemgår vanskelighederne for turisterne at finde HCA-relevante steder i Odense.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. maj 2010
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13011
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

Limfjorden I. Stemmer og steder.

NØRREGÅRD-NIELSEN, HANS EDVARD & KIRSTEN KLEIN, Limfjorden I. Stemmer og steder. Gyldendal, København 2011. Pp. 41-43 og 54-58.
Udgivet 2011
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17774
[Informationer opdateret d. 22.11.2012]

Søgeord: vise + af + vaudevillen + “fuglen + i + pæretræ*t” + sÃ¥ + smukt + er + ingen + steder. Ny søgning. Søg i resultater