Søgeord: vise. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-98

Søgningen gav 98 resultater. Nummer 1-50:

Hans Christian Andersen

BROWNE, MATTHEW, Hans Christian Andersen. The Picturesque Annual for the Young of All Ages , p. 594.
Endvidere henvises til MB's notits The Life of a Poet:, Smst. , pp. 648, 650, - samt til HCA's Lucky Peter, Smst. , pp. 586-87, 614-15, 653-55, 714-16, 730-31, 760-64, 774-76, 781-84.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1875
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:5   Bibliografi-ID: 1274
[Informationer opdateret d. 18.1.2016]

Hans Christian Andersen

GRIFFIN, G. W., Hans Christian Andersen. I hans: My Danish Days. With a Glance at the History, Traditions, and Literature of the Old Northern Country. Claxton, Remsen & Haffelfinger, Philadelphia. Pp. 189-223.
Endvidere henvises til pp. 285-87, hvor HCA's skildring af Oehlenschlägers død (i Mit Livs Eventyr) genfortælles.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1878
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:39   Bibliografi-ID: 1319
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Frederik Bøgh. En Levnedsskildring.

BØGH, ELISA, Frederik Bøgh. En Levnedsskildring. Bianco Lunos kgl. Hofbogtrykkeri, København.
Med en lang række af FB's breve, - i hvilke HCA lejlighedsvis omtales; spec. henvises til pp. 193, 195-96, 199-200, 210-17, 228-36, 262-66, 297-98, 341, 356-57, 416-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1887
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:86   Bibliografi-ID: 1390
[Informationer opdateret d. 27.8.2014]

Ole Lukøje

ANDERSEN, VILH., Ole Lukøje. Politiken 3. apr.
Festtale ved Det kgl. Teaters Ole Lukøie-forestilling på 100-årsdagen for HCA's fødsel. - Anm. af forestillingen: A. G. [Albert Gnudtzmann], Nationaltidende (morgen) 3. apr.; A.W.H: "H.C. Andersen paa Sønderbros Teater"; [C. E. Jensen], Social-Demokraten 4. apr.; S. L. [Sven Lange], Politiken 3. apr.; Sophus Michaëlis, København 3. apr.; Paul Sarauw, Teatret IV 1904-05, pp. 110-11; Adresseavisen 3. apr.; Agrardagbladet 3. apr.; Det kgl. Theaters officielle Program, L.T. [Leo Tscherning: "H.C. Andersen og Theatret".

(Bibliografisk kilde: HCAH A-736c)

Udgivet 3. april 1905
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:256   Bibliografi-ID: 1626
[Informationer opdateret d. 1.6.2012]

Af en endnu Levendes Papirer

KIERKEGAARD, SØREN, Af en endnu Levendes Papirer. I hans: Samlede Værker , XIII. Udgivne af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. [43]-92.
Oprindelig offentliggjort som selvstændigt skrift 1838. - Undertitlen, Om Andersen som Romandigter, med stadigt Hensyn til hans sidste Værk, 'Kun en Spillemand', findes ikke anført på titelbladet. - Påny trykt i Samlede Værker 's 2. udg., XIII, 1930, pp. [47] - 100, med noter pp. 15-21 i tillægget, - og i 3. udg., ved Peter P. Rohde, I, 1962, pp. 11-57, med noter pp. 333-41. 2. opl., 1978; 3. opl., 1982. - Skriftet er omtalt adskillige steder i SK-litteraturen; spec. henvises til Emanuel Hirsch, Kierkegaard-Studien , I, Gütersloh 1933, pp. 5-60, og til Gregor Malantschuk, Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard , København 1968, pp. 176-81. - Tysk oversættelse, se nr. 1917a ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/215 = 1838-udgaven.)

Udgivet 1906
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:273   Bibliografi-ID: 1646
[Informationer opdateret d. 3.2.2014]

En Sjæl efter Døden.

HEIBERG, J. L., En Sjæl efter Døden. Udgivet med Indledning og Noter af Oskar Schlichtkrull. V. Pios Boghandel, København.
Spec. henvises til indledningen pp. 44-48.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/14)

Udgivet 1919
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:388   Bibliografi-ID: 1809
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Nogle Strofers Eventyr

SCHMIDT-PHISELDECK, KAY, Nogle Strofers Eventyr. Vor Ungdom. Tidsskrift for Opdragelse og Undervisning, pp. 71-75.
Om et læsebogsdigt betitlet Jordelivet, som ofte tilskrives HCA; digtet er sammenflikket af strofestumperne fra den blinde piges drøm i De Vises Steen, - som jo ellers er selsomt i Strid med hinanden.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1921
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:411   Bibliografi-ID: 1843
[Informationer opdateret d. 5.8.2014]

Führer durch die Andersen-Ausstellung in der Preussischen Staatsbibliothek. Berlin 25. Oktober bis 22. November 1925.

[GRASHOFF, E.], Führer durch die Andersen-Ausstellung in der Preussischen Staatsbibliothek. Berlin 25. Oktober bis 22. November 1925. 15 pp.
Omslagstitel: Andersen-Ausstellung. Berlin 1925. - Fra dansk side deltog Karl Larsen meget virksomt i forberedelsen af denne udstilling, cf. samtalen med ham i Fyens Stiftstidende 9. jun. (hvortil en indsigelse af Chr. M. K. Petersen, smst. 11. jun.). - Omtalerne af udstillingen i tysk presse er fortegnet i Zentralblatt für Bibliothekswesen XLIII 1926, p. 151; spec. henvises til H. M. Heidrich, Die Andersen-Ausstellung der Staatsbibliothek, Deutsche Zeitung (tillæg) 31. okt., og til Paul Merker, Die Berliner H. C. Andersen-Ausstellung, Leipziger Neueste Nachrichten 5. nov. - Berliner Illustrirte Zeitung, Nr. 41, pp. 1309-10, 11.10.1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. november 1925
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:466   Bibliografi-ID: 1917
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Fra 1770 til vore Dage

HOLBECK, H. ST., Fra 1770 til vore Dage. I: H. St. Holbeck (udg.), Odense Bys Historie. Hempelske Boghandel, Odense. Se reg.
Spec. henvises til pp. 354-59 (i afsnittet Digtere).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:522   Bibliografi-ID: 1979
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen og Adresseavisen

OLRIK, H. G., H. C. Andersen og Adresseavisen. Nationaltidende (aften) 17. dec.; Dagens Nyheder 18. dec.
Hertil indlæg af Elna Borch om muligheden af at bevare HCA's hybel i Vingaardsstræde nr. 6, Nationaltidende (aften) 22. dec.; besvaret af HGO s. d. - Optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 161-66).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. december 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:547   Bibliografi-ID: 2007
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Af J. L. Heibergs Teatercensurer

CLAUSEN, JULIUS (medd.), Af J. L. Heibergs Teatercensurer. Gads danske Magasin XXII, pp. 209-24, 290-312.
Spec. henvises til pp. 210-11 (Maurerpigen), 216 (Kongen drømmer), 220 (Liden Kirsten), [222 (Kong Renés Datter),] 224 (Nøkken) og 291 (Hr. Rasmussen).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1928
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:593   Bibliografi-ID: 2062
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Markedet og Markedsviser.

AAKJÆR, JEPPE, Markedet og Markedsviser. [Holstebro.] Pp. 21-25.
Om Det døende Barn.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1929
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:620   Bibliografi-ID: 2094
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Det store H. C. Andersen-Manuskript, der gik til Odense

Det store H. C. Andersen-Manuskript, Mit Livs Eventyr, der gik til Odense. Nicolai Neiiendam fortæller om Manuskriptets Historie. I Forbindelse med Samtalen m Manuskriptet viser Fru Jonna Neiiendam os et Brev fra Andersen til hendes Fader. Brev Berlingske Tidende (aften) 4. mar.
Manuskriptet til Mit Livs Eventyr. "Protesten mod H.C. Andersen-Manuskriptets Offentliggørelse". Nationaltidende, og Berlingske Tidende 7.3.1930. - Se også flg. artikler: Clerk, Nationaltidende (morgen) 4. mar.; Johannes V. Jensen, smst. (morgen) 6. mar.; Clerk, smst. (aften) 6. mar.; Hans Brix, smst. (morgen) 7. mar.; Vilhelm Madsen, smst. (aften) 7. mar.; Svend Leopold, smst. (aften) 8. mar.; Carl Dumreicher, smst. (aften) 12. mar.; Aliquis, Politiken 5. mar.; George, Ekstrabladet 6. mar. - Cf. også Nationaltidende (morgen) 30.3.1930 (Den døde Digters Protest). Dagens nyheder, 4.3.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. marts 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:772   Bibliografi-ID: 2258
[Informationer opdateret d. 30.4.2012]

Hauch og Ingemann. En Brevveksling.

Hauch og Ingemann. En Brevveksling. Udgivet og indledet af M. HATTING. Gyldendal, København. Se reg.
Spec. henvises til indledningen pp. 31-33, hvor uoverensstemmelserne i anledning af Slottet ved Rhinen omtales. - Anm.: Paul V. Rubow, Berlingske Tidende 7.12.1933 (anmeldelsen er HCA-relevant).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/17)

Udgivet 1933
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:817   Bibliografi-ID: 2317
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

H. C. Andersen og de Danske i Paris 1833. En Vise og lidt Kommentar

TOPSØE-JENSEN, H. G., H. C. Andersen og de Danske i Paris 1833. En Vise og lidt Kommentar. Personalhistorisk Tidsskrift 10. rk. I, pp. 66-74.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-199)

Udgivet 1934
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:852   Bibliografi-ID: 2356
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Om Kunstmusæets nyeste H. C. Andersen-Tegning

TOPSØE-JENSEN, H. G., Om Kunstmusæets nyeste H. C. Andersen-Tegning. Kunstmuseets Aarsskrift 1933-1934, pp. 277-79.
Tegningen (af V. Thorlacius-Ussing [i oversigtsartiklen Kobberstiksamlingens Erhvervelser, årsskiftet for 1932, pp. 158-60] forsigtigt tillagt Constantin Hansen) vises at være af Chr. Hansen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1934
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:853   Bibliografi-ID: 2357
[Informationer opdateret d. 28.10.2014]

H. C. Andersen og hans første Eventyr-Samlinger. 1835 - 8. Maj - 1935

ROSENKILDE, VOLMER, H. C. Andersen og hans første Eventyr-Samlinger. 1835 - 8. Maj - 1935. Bogormen [XXXII], pp. 76-93.
Optrykt s. å. (nr. 871 ovf.). - Tysk oversættelse: H. C. Andersen und seine ersten Märchensammlungen, Zeitschrift für Bücherfreunde 3. F. IV, pp. 97-106. - Anm: H.C. Andersen Honorarer: Rosenkilde har i Reitzels Arkiv, som nu opbevares i Det kgl. Bibliotek, skaffet oplyst, at H.C. Andersen for den første illustrerede Udgave af Eventyrene 1850 kun modtog 200 Rdl. En Fortegnelse over alle Andersens Værker for Aarene 1854-73 viser, at han i disse Aar i alt har modtaget 29.977 Rdlr I Honorarer, Berlingske, 30.7.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH da og ty. 1970/111)

Udgivet 8. maj 1935
Sprog: dansk, tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:884   Bibliografi-ID: 2393
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

Børnenes og de vises digter

GUDMUNDSEN, PER, Børnenes og de vises digter. Social-Demokraten 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1950
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1357   Bibliografi-ID: 2954
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Historien om Rødtop

BREDSDORFF, ELIAS, Historien om Rødtop. Politiken 30. mar.
Med oversættelse af Annie Woods nedskrift efter hukommelsen af en historie, som HCA i efteråret 1871 improviserede for Marie Henriques. Kronikken er blevet eftertrykt af et par medarbejdere i Det Berlingske Bogtrykkeri, sikkert i et meget begrænset oplag, og i øvrigt uden angivelse af forfatternavn og oprindeligt publikationssted. Omslagstitel: Historien om Rødtop; p. [3]: Annie Wood, Eventyrdigteren (med tekst pp. 5-12, under overskriften Paa Petershøi); p. [15]: H. C. Andersen, Lille Rødtop (med tekst pp. 17-23, under overskriften Til lille Marie); p. [24]: Prøvesats april-maj 1952. JL OW.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. marts 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1426   Bibliografi-ID: 3035
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Ukendt H. C. Andersen-Arbejde dukker frem. En Ungdomsparodi paa Nestroys Eduard og Kunigunde-Arie

K.-J., [KRAGH-JACOBSEN, Sv.] SV., Ukendt H. C. Andersen-Arbejde dukker frem. En Ungdomsparodi paa Nestroys Eduard og Kunigunde-Arie [Del af "Skilles og Mødes". Manuskript til visen gengivet i facsimile.
Eduard og Kunigunde,
(Ideen efter Nestroys Lumpacivagabundus af H.C. Andersen
-
(Orchestret spiller i Mol Bertrands Afskedsqvad)
derpaa declameres
Der var engang to Elskende, jedg dem jo nævne kunde,
Den ene hedte Eduard, den anden Kunigunde.
En Aftenstund de tvende gik, der var saa smukt i Skoven,
En Nattergal, et Kildevæld og Maaneskin foroven.
De satte sig ved Kildens Bred og deres Kinder brændte,
De sagde disse skjønne ord, de skjønneste de kendte.
(Han synger med Udryk til Mel. af Salomons Dom: Smilende i Søvnens Arme).
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Chor
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Erik (talende)
Da traadte hendes Fader frem, de troede de var ene.
Han sagde disse haarde Ord, som kunde knuse Stene.
(synger i et hurtigt tempo Mel. af Robert le diable.)
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Chor (ligeledes)
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard!
Berlingske Tidende 17. jul. [Heri omtales et brev til Niels Peter Møller indholdende manuskript med anvisninger til opførelsen af "Eduard og Kunigunde".] Viborg Stiftstidende, 21.7.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. juli 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1434   Bibliografi-ID: 3043
[Informationer opdateret d. 16.8.2013]

Ukendt H. C. Andersen-Brev fundet i Bergen

Ukendt H. C. Andersen-Brev fundet i Bergen. Nationaltidende 26.9.1952. Morgenavisen, Bergen, 24. sep. 1952. Fyns Stiftstidende, 4.10.1952. - Brevet, til Ole Bull, er dateret 4.12.1838 [ Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. september 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1757   Bibliografi-ID: 12785
[Informationer opdateret d. 15.6.2017]

H.C. Andersen i Samuel Goldwyns gendigtning.

'Skyggen'. Eventyr af H. C. Andersen i meget aktuel gendigtning. De mange artikler i anledning af Sam Goldwyns HCA-film - samt af hovedrolleindehaveren Danny Kayes besøg i Danmark og i HCA's seng - er ladt ude af betragtning. Blot henvises til Den Gyldenblonde [ dvs. : Povl Sabroe], 'Skyggen'. Eventyr af H. C. Andersen i meget aktuel gendigtning, Politiken 27. nov. 'Skarp protest mod Danny Kaye i Odense', Politiken 23. og 24.7.1952. - Leder: "Ministeriet for uvedkommende anliggender", Politiken, 25. april 1952. -
John Gower: Danny Kaye Meets Miss Jeanmaire. Playing one of the world's finest storytellers, Danny Kaye teams up with one of the world's most glamorous dancers. Illustrated London, 20. dec. 1952.
Renée Jeanmaire: J'adore mon metier et la bonne cuisine. Voir, 21 Janvier 1952. Satire: "Dagens Jonas", Social-Demokraten, 18.3.1952. Is Danny Kaye Going too Far? The Clowning that upset the Danes, Illustrated London, 16. august 1952.
Programhefte, til selve filmen: Engelsk: Samuel Goldwyn presents Hans Christian Andersen color by Technicolor. upag. [20 s]
Dansk: Samuel Goldwyn's H.C. Andersen. Danny Kaye, Farley Granger og Jeanmaire i H.C. Andersen. Et eventyr i Technicolor om verdens største eventyrdigter. s. 2-7: Handlingen. s. 8-9: Balletten "Den lille Havfrue". s. 10: Jeanmaire. s. 11: Wonderful Copenhagen.
Niels Nørlund: Amerika-Blade. Om Jean Hersholts arbejde med Samuel Goldwyn. Berlingske Aftenavis, 23.6.1952.
Lille H.C. A.-Slægtn.ing. Som nyeste trumf har han engageret en "slægtning af H.C. Andersen til at medvirke i filmen. Det er den 8-aarige blonde Lonnie Burr fra Pasadena, ... sønnesøn af Karl Einer Andersen, der var født i Odense, og som paastaas at have været H.C. Andersens Fætter. Nationaltidende, 6.5.1952.
Jean Hersholt: Send Topsøe Jensen til Hollywood. Goldwyn har i en presseerklæring tilbudt at betale alle rejseudgifter for en eller anden asvarlig dansk autoritet, som paa Danmarks vegne kunne komme over og tage stilling til H.C. Andersen-filmen, naar den er færdigoptaget. Topsøe takkede nej ti.l Hersholts forslag. Politiken,

(Bibliografisk kilde: artikler og film HCAH)

Udgivet 27. november 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1441   Bibliografi-ID: 3050
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

Catalog of the Jean Hersholt Collection of Hans Christian Andersen: Original Manuscripts, Letters, First Editions, Presentation Copies, and Related Materials.

Catalog of the Jean Hersholt Collection of Hans Christian Andersen: Original Manuscripts, Letters, First Editions, Presentation Copies, and Related Materials. The Library of Congress, Washington. [viii], 97 pp., 4 pl.
Indledning af Frederick R. Goff p. [vii]: The present catalog represents substantially the results of Mr. Hersholt's own cataloging of his collection [..]. - Indeholder to artikler af JH: Hans Christian Andersen's First Book, pp. 21-22 (oprindelig offentliggjort 1950, cf. nr. 1344 ovf.), og Andersen's First Fairy Tales, pp. 24-27. Omtalt i flere danske aviser: Udstilling i Harvard. Kongressen kranser -! Udstililng i Amerikas Rigsdag. august 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/98)

Udgivet 1954
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1486   Bibliografi-ID: 3103
[Informationer opdateret d. 24.5.2017]

Holger Laage-Petersens H. C. Andersen Samling.

Holger Laage-Petersens H. C. Andersen Samling. Særtryk af Fund og Forskning II 1955 samt katalog over udstilling 1955. Det kongelige Bibliotek, København. 1-15, 59-74 pp.
Særtrykket er af Erik Dals afhandling, nr. 1611 ndf. Omtale: "H.C. Andersen paa Volapyk. Udstilling af lille Del af Grosserer Laage-Petersens store og smukke Andersen-Samling aabner i Dag paa det kgl. Bibliotek". Dagens Nyheder, 16.3.1955. "Sjældneste gave til kgl. Bibliotek i 150 aar. Grosserer Laage-Petersens uvurderlige H.C. Andersen-samling blev i går efter testamentarisk bestemmelse overgivet til biblioteket. Politiken jan. 1954 og 11. og 17. marts 1955. Viften med H.C. Andersens deviser frem i lyset (tilhørte skuespillerinden Josephine Eckardt.) Information, 15.3.1955.
Erik Dal viser et silhuetklip, som HCA lavede i 1859 til Hanne Henrikke Seidelin. Land og Folk, 16.3.1955.
- Anm.: Sydsvenska Dagbladet, 17.3.1955; Svenska Dagbladet, 1.4.1955; Histor. Berlingske Tidende, 6.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1574   Bibliografi-ID: 3197
[Informationer opdateret d. 20.4.2017]

H. C Andersen og madam Larsen i Nyhavn

JENSEN, PEDER, H. C Andersen og madam Larsen i Nyhavn. Demokraten 27. mar.; Fyns Social-Demokrat 2. apr.; Ny Tid, 31.3.1955.
Gravvers [I Madam Larsens navn] til avisen over Madam Larsens afdøde mand: "Efterat have fristet den tunge Skjæbne for 1½ Aar siden i Storm paa Søen at miste min uforglemmelige Mand, Skibscapitain Niels Larsen, vilde Vor Herre at jeg ogsa skulle undvære mit mindste kjære Barn, Niels Sophus Larsen, som døde af Brystvattersot den 19de Dennes, 14 Maaneder gammel. Dette kan jeg ikke undlade herved at bekjendtgjøre.
I Havet ligger Fader død
Sorg knugede mit hjete
Da smilte Englen fra mit Skjød
Min Trøst i al min Smerte
Men Englen bort til Engle gik
De har ej Hjem hernede
Hans Jordeliv var et Øieblik
Hans Himmel Evigheden!
Kjøbenhavn den 24de Januar 1835
Karen Sophie Larsen fød Kjøller.

Da hun var på vokskabinet, døde en af hendes venner dér, en spækhøker. Hun bad Andersen skrive et gravvers over spækhøkeren, 'for de venter det af mig'. Det kom i 'Adresseavisen' under mærket L.

Jeg saa dig nys, da Du var karsk og glad;
hos Dig og Dine var saa godt at være;
nu Kredsen er som Avner splittet ad,
brat tog Dig Døden bort fra dine Kjære.
"Guds Vilje ske!" var Bønnen, som Du bad;
"Guds Vilje ske!" - den Bøn vi og frembære.
I Kisten er kun Jord, et vissent Blad,
Det som vi elsked, bor hos Lysets Hære.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. marts 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1726   Bibliografi-ID: 3354
[Informationer opdateret d. 6.4.2016]

Hans Andersen and Charles Dickens. A Friendship and Its Dissolution.

BREDSDORFF, ELIAS, Hans Andersen and Charles Dickens. A Friendship and Its Dissolution. Rosenkilde & Bagger, Copenhagen. 140 pp., 11 pl. (Anglistica, 7.)
This book is a revised translation of a work which was first published in Danish in 1951 [ dvs. : nr. 1374 ovf.]. - Anm.: Anm.: L. C. S. [Leslie C. Staples], The Dickensian , 53, 1957, pp. 117-18. The Times Literary Supplement 1957, p. 226; George H. Ford, Nineteenth-Century Fiction, Vol. 12, No 2 (Sep., 1967), pp. 166-68; Ernest Bernbaum, Scandinavian Studies, Vol. 29, No. 2, May 1957, pp. 97-100; Karl Litzenberg, Victorian Studies, Vol. 1, No 3 (Mar. , 1958), p. 302.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/61)

Udgivet 1956
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1801   Bibliografi-ID: 3435
[Informationer opdateret d. 23.1.2014]

P-513.

HOLM, HARRY W., P-513. [Privattryk, København.] Omslagets motiv er et klip af H.C. Andersen. 12 upag. pp.
Trykt i 100 eks. - Om HCA's grav. "Sortmalede smedejernsskilte viste før vej til P-513, nu er de erstattet med moderne støbte, grønne. [Vejvisere til H.C. Andersens gravsted på Assistens]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1960
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1916   Bibliografi-ID: 3578
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Ryttmästare Silfverlood och flickan som trampade på brödet

WENGSTRÖM, ERIK, Ryttmästare Silfverlood och flickan som trampade på brödet. Nyaste Kristiansstadsbladet 20. dec.
Om en skillingstryksvise som mulig kilde til HCA's eventyr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. december 1962
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2021   Bibliografi-ID: 3697
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

H. C. Andersen og hans kreds. En haandskriftstudie

GARDE, ANNELISE, H. C. Andersen og hans kreds. En haandskriftstudie , I: Tekst ; II: Plancher. Nyt Nordisk Forlag, København. 236; [94] pp.
Anm.: Johanne Birch-Jensen, Kristeligt Dagblad 21. aug.; Erik Dal, Anderseniana 2. rk. VI:3 1968, pp. 319-20; Carl Johan Elmquist, Politiken 6. maj; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 8. jul.; P. G. [Per Gudmundsen], Aktuelt 11. jul.; Peder Hesselaa, Sjællands Tidende 26. jul.; Axel Jacobsen, Fyns Tidende 2. jul. og Amtsavisen, 27.7.1967; Erik H. Madsen, Vestkysten, 16.9.1967; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 29. jul. - Cf. nr. 2212 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/28)

Udgivet 1967
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2178   Bibliografi-ID: 3882
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

Juleavisen fra Kgs. Lyngby.

Juleavisen fra Kgs. Lyngby. Udgivet af Centrumafdelingen af Handelsforeningen for Lyngby og Omegn.
Lyngbys juleprogram sammenfattedes under titlen H. C. Andersen-jul i Kgs. Lyngby. - Bladet indeholder bl. a.: [a:] H. H. Jacobsen, H. C. Andersens jul; [b:] Bent Riis-Olesen, Hidtil ukendte silhuet-klip af H. C. Andersen fundet i privateje (om en billedbog til admiral Fr. L. F. Sommers døtre Elisabeth og Hedevig); [c:] Erik Dal, Japan bag H. C. Andersen-udstilling, der for første gang vises i Danmark [nl. på Lyngby rådhus]. "Bibliofilt fund i Charlottenlund", Villabyerne 4.12.1968

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1968
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2266   Bibliografi-ID: 3978
[Informationer opdateret d. 30.10.2013]

Hr. Nederlænder Andersen

Højholt, Per, Hr. Nederlænder Andersen. I: Thomas Bredsdorff (red.), Danske digtanalyser. Digte fra folkevisen til det tyvende århundrede læst af digtere, forskere, lærere, kritikere . Arena, Fredensborg 1969. Pp. 102-10. - Om Studie efter Naturen. - Optrykt 1994 (cf. nr. 1570 ndf.).
Udgivet 1969
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:14   Bibliografi-ID: 3996
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersens Dagbøger 1825-1875

H. C. Andersens Dagbøger 1825-1875 . Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under Ledelse af Kåre Olsen og H. Topsøe-Jensen. G. E. C. Gad, København 1971-77. - I: H. C. Andersens Dagbøger 1825-1834 . Udgivet af Helga Vang Lauridsen. 1971. xl, 511 pp. [H. Topsøe-Jensen, Indledning, pp. ix-xiv; Kåre Olsen, Teksten, pp. xv-xix.] - II: H. C. Andersens Dagbøger 1836-1844 . Udgivet af Helga Vang Lauridsen. 1973. xxviii, 448 pp. - III: H. C. Andersens Dagbøger 1845-1850 . Udgivet af Helga Vang Lauridsen og Tue Gad. 1974. xxiv, 428 pp. - IV: H. C. Andersens Dagbøger 1851-1860 . Udgivet af Tue Gad. 1974. xxxii, 476 pp. - V: H. C. Andersens Dagbøger 1861-1863 . Udgivet af Tue Gad og Kirsten Weber. 1971. xx, 455 pp. - VI: H. C. Andersens Dagbøger 1864-1865 . Udgivet af Kirsten Weber. 1972. xii, 353 pp. - VII: H. C. Andersens Dagbøger 1866-1867 . Udgivet af Kirsten Weber. 1972. xvi, 398 pp. - VIII: H. C. Andersens Dagbøger 1868-1870 . Udgivet af Kirsten Weber. 1975. xvi, 464 pp. - IX: H. C. Andersens Dagbøger 1871-1872 . Udgivet af Kirsten Weber. 1975. xii, 397 pp. - X: H. C. Andersens Dagbøger 1873-1875 . Udgivet af Kirsten Weber. 1975. xvi, 482 pp. -XI: Personregister . Udarbejdet af H. Topsøe-Jensen. 1977. lii, [398] pp. - XII: Værk-, Sag- og Stedregister (samt Personnavne i disse) . Udarbejdet af H. TopsøeJensen. 1976. [244] pp. - Anm.: Berlingske Aftenavis "Frederik VII's begravelse" (uddrag af dagbøgerne) 14.-15. maj 1971; Jørgen Bang, Aarhuus Stiftstidende 13.1. og 28.9. 1975, 7.1.1976; Elias Bredsdorff, The Times Literary Supplement 4.2.1972, p. 120, og 17.9.1976, pp. 1149-50, Scandinavica , 11, 1972, pp. 46-48, og 15, 1976, pp. 174-75, Anderseniana , 3. rk., 3:1-2, 1978-79, pp. 128-32; Carl Johan Elmquist, Politiken 3.5.1971, 21.6. og 30.12.1972, 9.10.1973, 28.12.1974, 4.10.1975, 22.4. 1976, 2.11.1977; Lotte Eskelund, Danish Journal , nr. 73, 1972, pp. 30-35, Danimarca Oggi , nr. 3, 1972, pp. 16-21, Frankfurter Allgemeine Zeitung 22.1.1977; Flemming Everfelt, Dannevirke 3.5.1971; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 2.5. 1971, 2.6.1972, 6.10.1973, Vejle Amts Folkeblad 21.5.1971; Per Gudmundsen, Aktuelt 19.8.1971, 25.5.1972, 10.3.1975, 13.7. og 27.7.1976, 5.7.1977; Hans Hertel, Information 3.5.1971; Aage Jørgensen, Flensborg Avis 5.-6.7.1971, Fyens Stiftstidende 9.7.1971, Aalborg Stiftstidende 27.8.1971, Bergens Tidende 4.-5.11.1971, Den danske Realskole , 73, 1971, pp. 724, 726, 728-30, Skandinavistik , 1, 1971, pp. 106-10; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 30.8. og 16.12.1975; Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 2.3.1978; Jens Kruuse 2.5.1971, 13.12.1973, 24.12.1974, 30.8. 1975, 14.10.1976; Eske Kaufmann Mathiesen, Land og Folk 11.6.1971, 16.6.1972, 22.2. og 22.10.1975, 24.1.1976; P. M. Mitchell, Journal of English and Germanic Philology , 78, 1979, pp. 102-03; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 7.5.1971 [cf. nr. 117 ndf.], Weekendavisen 5.5.1972, 19.10.1973, 17.1., 3.10. og 24.12. 1975, 12.11.1976, 21.10.1977; Christian Nielsen, Sjællands Tidende 14.7.1971; Henrik Oldenburg, Aalborg Stiftstidende 31.10.1977; Preben Ramløv, Kristeligt Dagblad 26.8.1971, 2.8.1975; Knud Secher, Fyens Stiftstidende 14.2.1976. - Cf. også: H. C. Andersen som journalist, Berlingske Aftenavis 14.-15.5.1971, Københavner-Jul , 11, 1971, pp. 31-32 (en gengivelse af dagbogsoptegnelserne vedr. Frederik VII's død og bisættelse i december 1863); Erik Dal, H. C. Andersens Dagbøger, Carlsbergfondet / Frederiksborgmuseet / Ny Carlsbergfondet. Beretning for året 1. oktober 1974-30. september 1975 , 1976, pp. 23-24; Ida Lundquist, Med Andersen ved værtens bord i Europa, Ordblindebladet , 32:2, 1975, pp. 14-17 (28 excerpter [1831-44] vedr. table d'hôte!). - Cf. nr. 694 ndf. - Ny udg., også omfattende nr. 1300 ndf., 1995-96 (annonceret).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1971
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:114   Bibliografi-ID: 4096
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Avis på en anden måde. Artikler udvalgt fra Weekendavisen

Avis på en anden måde. Artikler udvalgt fra Weekendavisen . Det Berlingske Bogtrykkeri, København 1971. - Heri pp. 53-54 optryk af Henrik Neiiendams anm. ( Berlingske Aftenavis 7.5.1971) af nr. 114 ovf. og pp. 55-59 af nr. 166 ndf.
Udgivet 7. maj 1971
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:117   Bibliografi-ID: 4099
[Informationer opdateret d. 11.11.2003]

A Visit to Portugal 1866

A Visit to Portugal 1866 . Translated from the Danish with an Introduction, Notes and Appendices by Grace Thornton. Peter Owen, London 1972. xxii, 105 pp., 8 pl. - Introduction: The Story of Hans Christian Andersen pp. xiii-xxi, noter pp. 78-91, appendices pp. 95-105. - Anm.: W. Glyn Jones, Denmark. A Quarterly Review of Anglo-Danish Relations , nr. 162, 1972-73, p. 14. - Anm.: Aage Jørgensen, Weekendavisen, 10.8.1973 and Danske Studier, p. 659-60, vol 34, 1973.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/30, 1988/460)

Udgivet 1972
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:172   Bibliografi-ID: 4154
[Informationer opdateret d. 24.5.2012]

Fredrika Bremer og hendes venskab med H. C. Andersen og andre danske

Hude, Elisabeth, Fredrika Bremer og hendes venskab med H. C. Andersen og andre danske . G. E. C. Gad, København 1972. xvi, 283 pp., 15 pl. - Anm.: Jørgen Bang, Aarhuus Stiftstidende 21.9.1972; Ingeborg Buhl, Vejle Amts Folkeblad 27.1. 1973; Carl Johan Elmquist, Politiken 4.11.1972; Per Gudmundsen, Aktuelt 6.11. 1972; Jens Henneberg, Dansk Seminarieblad , 58:9-10, 1972, p. 71; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 22.9.1972; Johanne Slots, Kristeligt Dagblad 1.12.1972. Greta Wieselgren, Svenska Dagbladet, 7.12.1972; Olof Ehnmark, Upsala Nya Tidning, 14. augusi 1973.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1972
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:182   Bibliografi-ID: 4164
[Informationer opdateret d. 11.12.2012]

H. C. Andersen og avisen

Brøndsted, Mogens, H. C. Andersen og avisen . Odense Universitetsforlag, Odense 1972. 88 pp. - Udsendt af Fyens Stiftstidende i anledning af bladets 200 års jubilæum 3.1.1972. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 30.12.1971; Carl Johan Elmquist, Politiken 3.1.1972; Peter Eriksen, Fyns Tidende 3.1.1972; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 28.12.1971; Helge Jensen, Aarhuus Stiftstidende 30.12. 1971; Aage Jørgensen, Danske Studier, p. 661, vol 34, 1973; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 31.12.1971; Hakon Stangerup, Jydske Tidende 19.12.1971, Vestkysten 20.12.1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. januar 1972
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:176   Bibliografi-ID: 4158
[Informationer opdateret d. 24.5.2012]

Møde med geniet, før det blev berømt

Rohde, H. P., Møde med geniet, før det blev berømt. Weekendavisen 26.5.1972. - Om HCA's færden i København i året 1829 - på grundlag af breve fra Constantin Hansen. - Cf. nr. 187 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. maj 1972
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:220   Bibliografi-ID: 4202
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Iisjomfruen

Iisjomfruen . Illustreret af Dan Sterup Hansen. Nordlundes Bogtrykkeri, København 1974. 97 pp. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 63-95. - Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken, 9.8.1974; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 4.10.1974.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1974/17)

Udgivet 1974
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:278   Bibliografi-ID: 4260
[Informationer opdateret d. 12.11.2012]

Tolv med Posten

Tolv med Posten . Lademann, København 1974. viii, 32 upag. pp. - Introduktion ved Erik Dal pp. iv-viii. Facsimileudgave af Kristian Kongstads unikke, akvarel-illustrerede tryk, Hillerød 1916. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 21.1.1975; jma [Jørgen Mich. Andersen], Aarhuus Stiftstidende 2.3.1975; Hans Bendix, Politiken 26.1.1975; Rolf Dorset, Aalborg Stiftstidende 31.1.1975; Flemming Everfelt, Frederiksborg Amts Avis, 23.1.1975; H[enrik] N[eiiendam], Weekendavisen 31.1.1975; Tikili [Kjeld Rask Therkilsen], Berlingske Tidende 20.1. 1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1974
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:283   Bibliografi-ID: 4265
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

Hans Christian Andersen

Hesse, Hermann, Hans Christian Andersen. I hans: My Belief. Essays on Life and Art . Edited, and with an Introduction, by Theodore Ziolkowski. Translated by Denver Lindley. Farrar, Straus & Giroux, New York 1974. Pp. 310-11. - Cf. nr. 74 ovf. - anm.: Aage Jørgensen: "Tænderne og samfundet", Weekendavisen Berlingske Aften, 13.8.1976.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1974
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:288   Bibliografi-ID: 4270
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi

Møller, Sv. Juel, Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi , VI: Værker af H. C. Andersen oversat til italiensk . Det kongelige Bibliotek, København 1974. 166 pp. - Også med italiensk titelblad. - Anm.: Henrik Neiiendam, Weekendavisen 26.7.1974; Aage Jørgensen, Jyske Tidende, 9.4.1974.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1974
Sprog: dansk, italiensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:293   Bibliografi-ID: 4275
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

Hvordan var H. C. Andersen egentlig?

Bredsdorff, Elias, (a) Hvordan var H. C. Andersen egentlig?; (b) H. C. Andersen på engelsk; (c) 'Hjertesorg'. I hans: Fra Andersen til Scherfig . Gyldendal, København 1978. Pp. 9-53; 54-72; 229-36. - (a) Dansk version af kapitlet What Was He Like? i nr. 335 ovf., med enkelte udeladelser og tilføjelser. - (b) Ikke tidligere trykt. - (c) Oprindelig offentliggjort i Politiken 25.5.1974 ( ikke, som oplyst p. 239, 25.3.1974), cf. nr. 311 ovf. - Anm.: PE, Fyens Stiftstidende 25.4.1978; [Flemming] Ever[felt], Dagbladet 13.6.1978; Carl Fehrman, Svenska Dagbladet 16.5.1978; Vivian Greene-Gantzberg, Scandinavica , 18, 1979, pp. 82-84; C[laus] I[ngemann] J[ørgensen], Land og Folk 19.10.1978; John Chr. Jørgensen, Politiken 12.4.1978; Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 31.5.1978; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 14.4.1978; H[enrik] O[ldenburg], Aalborg Stiftstidende 20.4.1978; Claus Rude, Aktuelt 8.4.1978; Mette Winge, Berlingske Tidende 8.5.1978.

(Bibliografisk kilde: HCAH: Anm.)

Udgivet 25. maj 1974
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:570   Bibliografi-ID: 4552
[Informationer opdateret d. 28.8.2013]

Improvisatoren

Improvisatoren . Efterskrift og noter: Knud Bøgh. Illustreret af Ebbe Sadolin. Lademann, København [1975]. 352 pp. - Ny udg. af AaJ nr. 1113 (bd. I). - Efterskrift af KB pp. 319-32, af ES pp. 333-37; noter pp. 341-52. - Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken 25.7.1975; Peter Eriksen, Fyns Tidende, 8.7.1975; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 11.7.1975; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 25.7.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/137)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:321   Bibliografi-ID: 4303
[Informationer opdateret d. 2.11.2012]

Samlede eventyr og historier

Samlede eventyr og historier , I-V. Mindeudgave, illustreret af danske kunstnere 1837-1974. Billedredaktion og indledning: Erik Dal. Lademann, København 1975. 287; 288; 284; 284; 283 pp. - Indledning I pp. 11-39 (om eventyrene pp. 11-31, om tegningerne pp. 33-39); bibliografiske noter V pp. 257-83. Teksten er tilrettelagt af Estrid Dal og spec. i ortografisk henseende moderniseret. - Anm.: abra [Finn Abrahamowitz], Fyens Stiftstidende 2.4.1975; jma [Jørgen Mich. Andersen], Aarhuus Stiftstidende 6.4.1975; Bris [E. Chr. Bernhardsen], B.T. 31.3.1975; Rolf Dorset, Aalborg Stiftstidende 2.4.1975; Carl Johan Elmquist, Politiken 4.4.1975; vh [Verner Hansen], Kristeligt Dagblad 2.4.1975; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 2.4.1975; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 2.4.1975; Einar Matthiesen: "H.C. Andersen og van Gogh", Berlingske Aftenavis, 28.2.1975; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 4.4.1975; Chr. Svanholm, Stavanger Aftenblad 19.7.1975; Kjeld Rask Therkildsen, Berlingske Tidende, 22.3.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:327   Bibliografi-ID: 4309
[Informationer opdateret d. 8.6.2012]

Hans Christian Andersen. The Story of His Life and Work 1805-75

Bredsdorff, Elias, Hans Christian Andersen. The Story of His Life and Work 1805-75 . Phaidon, London / Charles Scribner's Sons, New York 1975. 376 pp. - Anm.: Brian Alderson, The Times 24.4.1975; John Bayley, The Times Literary Supplement 19.9.1975; H. Bergholz, Books Abroad, 50, no. 3, p. 675, 1976; Bent Culmsee, The Modern Language Review , 72, 1977, p. 764; Erik Dal, Anderseniana , 3. rk., 2:3, 1976, pp. 297-98; Maurice Gravier, Études Germaniques , 30, 1975, pp. 305-07; Per Gudmundsen, Aktuelt 17.6.1975; John Chr. Jørgensen, Politiken 23.5.1975; Aage Jørgensen, Aalborg Stiftstidende 29.10.1975, Gymnasieskolen , 59, 1976, pp. 1032- 33; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 6.5.1975; Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 4.8.1975; Naomi Lewis, New Statesman 9.5.1975, p. 627; Robert K. Morris, The Nation 20.12.1975, pp. 663-65; Finn Hauberg Mortensen: ... For biografismen lever nu et andet liv, der på flere måder har bragt den nær fiktionen. Hvis Andersen ikke var, ville han snart blive opfundet, Politiken, juli 1975; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 30.5.1975; George C. Schoolfield, Scandinavian Studies , 48, 1976, pp. 455-58; I. Scobbie, Journal of European Studies, 5:4, p. 363; Niels Birger Wamberg, Aarhuus Stiftstidende 13.5.1975; Gerd Wolfgang Weber, Skandinavistik , 11, 1981, pp. 150-51; Angela Wigan, Time 19.1.1976, p. 56. - Ny udg. [dvs. totalt uændret optryk!], Souvenir Press, London 1993, og Noonday Press / Farrar, Straus & Giroux, New York 1994. - På tysk 1980 (nr. 687 ndf.) - På japansk 1982 (nr. 805 ndf.) - På fransk 1989 (nr. 1257 ndf.). - Cf. nr. 558 og 570 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/48, 94-udg: 1994/179)

Udgivet 1975
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:335   Bibliografi-ID: 4317
[Informationer opdateret d. 12.1.2017]

Hist, hvor vejen slår en bugt - ideologikritisk og strukturalistisk betragtet

Arendt, Rudolph, Hist, hvor vejen slår en bugt - ideologikritisk og strukturalistisk betragtet. Dansk Kirketidende , 127, 1975, pp. 581-83. - Oprindelig offentliggjort i Weekendavisen 14.11.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. november 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:371   Bibliografi-ID: 4353
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen som hjemme-digter

H. C. Andersen som hjemme-digter . Hidtil utrykte vers tydet og kommenteret af Jørgen Skjerk. Bogtrykskolen, Århus 1977. 97 pp. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 5.5.1978; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 4.4.1978; H[enrik] N[eiiendam], Weekendavisen 31.3.1978.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1977
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:522   Bibliografi-ID: 4504
[Informationer opdateret d. 18.5.2011]

H. C. Andersens Album

H. C. Andersens Album , I-V. Udgivet af Kåre Olsen, Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Lademann, København 1980. - Udgaven omfatter ét bd. (24 + 287 pp.) i stort format, med facsimilegengivelse af Det store Album m.v. (NkS 1299 g, I-IV, fol.) og HCA's første stambog (Coll. Saml. 14,4 o ), samt to kommentarbd. (med fortløbende paginering, 955 pp.). - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 2.4.1980; Aksel Brahe, Fyens Stiftstidende 2.4.1980; Paul Carlsen, Aarhuus Stiftstidende 9.4.1980; co., Frederiksborg Amts Avis 4.8.1980; Erik Dal, Anderseniana , 3. rk., 3:4, 1981, pp. 275-78; Flemming Everfelt, Frederiksborg Amts Avis 2.4.1980 (o.fl.st.); Allan Fridericia, Land og Folk 5.8.1980; Per Gudmundsen, Aktuelt 13.5.1980; Niels Houkjær, Kristeligt Dagblad 2.4.1980; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 11.4.1980; Ole Schierbeck, Politiken, 9.3.1980; watz., Lolland-Falsters Folketidende 12.4.1980. - Cf. Hans Hertel, Da H. C. Andersen klippede og klistrede, Information 27.7.1982. - Cf. også Aage Damm, En stor og pragtfuld opgave, De grafiske Fag , 76, 1980, pp. 72-74, Flemming Fiurendal, En udgivelse. Den storslåede H. C. Andersen-udgivelse 'Mit store Album' forelagt af Lademann på digterens 175-års dag, Det danske Bogmarked , 126, 1980, pp. 428-30, samt Kirsten Weber, H. C. Andersens album, Meddelelser fra Rigsbibliotekaren , 31:2, 1980, pp. 12-17.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:679   Bibliografi-ID: 4660
[Informationer opdateret d. 29.6.2016]

Farvel til Danmark. De danske skillingsvisers syn på Amerika og på udvandringen dertil 1830-1914

Thomsen, Thomas, Farvel til Danmark. De danske skillingsvisers syn på Amerika og på udvandringen dertil 1830-1914 . Universitetsforlaget, Århus 1980. Pp. 36-38. -Om Brødre, meget langt herfra. Cf. reg. p. 143.
Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:710   Bibliografi-ID: 4691
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Søgeord: vise. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-98