Søgeord: ved + kunstnerkarnevalet + i + casino + 1852. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 10 resultater.

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser , I-VI. I ny översättning. Med inledning av EDV. LEHMANN. Med teckningar av VILH. PEDERSEN och AXEL B. KLEIMER. Baltiska Förlaget, Malmö 1926-27. 255; 255; 256; 255; 255; 256 pp.
Indledning, H. C. Andersen och hans sagor, I pp. 9-46. - SJM S 92. - 2. opl., 1937. - Cf. nr. 659a og 1852 ndf. (sidstnævnte svarer tekstmæssigt nøje til den her beskrevne udg., mens førstnævnte har visse afvigelser i eventyrenes rækkefølge og fordeling på de enkelte bind). - Cf. også (noten til) nr. 611a ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1350 a-f)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:520a   Bibliografi-ID: 1976
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen og Weimar. Nogle af Digterens Dagbogsblade

REUMERT, ELITH (medd.), H. C. Andersen og Weimar. Nogle af Digterens Dagbogsblade. Gads danske Magasin XXI, pp. 458-70, 525-39.
Optegnelser dateret 1844, 1846, 1847, 1852, 1854, 1856, 1867.

(Bibliografisk kilde: HCAH I-17b, 1981/378)

Udgivet 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:567   Bibliografi-ID: 2031
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser , I-IV. I ny översättning. Med inledning av EDV. LEHMANN. Med teckningar av VILH. PEDERSEN och AXEL B. KLEIMER. Folkböckernas Förlag, Malmö. 247; 248; 248; 247 pp.
Indledningen, H. C. Andersen och hans sagor, I pp. 9-39, optrykt efter nr. 520a ovf. og påny optrykt i nr. 1852 ndf. - SJM S 98. - Bd. V-VI, som ikke har kunnet fremskaffes, udkom 1937, cf. SJM S 106.
Udgivet 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:659a   Bibliografi-ID: 2140
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Et utrykt Brev fra H. C. Andersen til hans Gudsøn Peter Daniel Swane 1856

SWANE, JØRGEN (medd.), Et utrykt Brev fra H. C. Andersen til hans Gudsøn Peter Daniel Swane 1856. Tilskueren , II pp. 373-74.
Dateret Maxen ved Dresden den 17 Juni 1856; adressaten, født 1852, var søn af adjunkt Hans Jørgen Swane, Sorø.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. juni 1931
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:790   Bibliografi-ID: 2280
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg

Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg , III: 1840-1852. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved MORTEN BORUP. Gyldendal, København.
Heri p. 15 et brev af 9. sep. 1840 og p. 311 et brev af 15. dec. 1851, begge fra JLH til HCA. - Cf. bd. II: 1825-1839 , 1948, hvori 6 breve fra JLH til HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. september 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1290   Bibliografi-ID: 2879
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Endnu et træk fra H. C. Andersens besøg på Falster

B.-L., R. [BERTOUCH-LEHN], Endnu et træk fra H. C. Andersens besøg på Falster. Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog XLIII (8. rk. I), pp. 134-36.
Om et samvær med HCA (på Corselitze 1852), som landbrugslærer Hans Mortensen skildrer i en utrykt Levnetsbog.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1602   Bibliografi-ID: 3226
[Informationer opdateret d. 2.2.2015]

H. C. Andersens genombrott i Sverige.

Åström, Harald, H. C. Andersens genombrott i Sverige. Översättningarna och kritiken 1828-1852 . [Privattryk,] Eskilstuna 1972. 176 pp. - Licentiatafhandling, afsluttet 1958. - Anm.: Aage Jørgensen, Flensborg Avis 24.4.1973, Jydske Tidende 26.4. 1973, Kristeligt Dagblad 26.4.1973, Danske Studier, p. 660, vol 34, 1973; Sigbrit Swahn, Edda , 73, 1973, pp. 122-23.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/8)

Udgivet 1972
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:194   Bibliografi-ID: 4176
[Informationer opdateret d. 24.5.2012]

H. C. Andersen og Heinrich Zeise. Et Supplement [til AaJ nr. 2085]

Christensen, Bent, H. C. Andersen og Heinrich Zeise. Et Supplement [til AaJ nr. 2085]. Anderseniana , 3. rk., 2:2, 1975, pp. 202-03. - Brev af 6.5.1852 fra HCA til HZ. Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken 8. juni 1964.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:378   Bibliografi-ID: 4360
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Der Himmel schon südlich, die Luft aber frisch. Schriftsteller, Maler, Musiker und ihre Zeit in Graubünden 1800-1950

Wanner, Kurt, Der Himmel schon südlich, die Luft aber frisch. Schriftsteller, Maler, Musiker und ihre Zeit in Graubünden 1800-1950 . Verlag Bündner Monatsblatt, Chur 1993. Pp. 67-76. - Afsnittet, Andersen war nicht nur ein Märchendichter, består af dagbogsoptegnelser (oversat af Johan de Mylius) fra HCA's ophold i Graubünden 1852 og 1873.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1993
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1531   Bibliografi-ID: 5509
[Informationer opdateret d. 23.6.2016]

Improvisatoren

Johansson, Ejner, De danske malere i München. Et ukendt kapitel i dansk guldalderkunst . Spektrum, København 1997. 246 pp. - Heri pp. 76-79 om HCA's venskab med Wilhelm Kaulbach, pp. 146-47 om arbejdet med Improvisatoren og pp. 198-200 om forsøget i 1852 på at lokalisere et par Thorvaldsen-relieffer. Cf. reg.

Søgeord: ved + kunstnerkarnevalet + i + casino + 1852. Ny søgning. Søg i resultater