Søgeord: ved + festen + for + arkitekt + bindesbøll + som + du + tænkte + det + stÃ¥r + nu + muse*t. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-150 151-156

Søgningen gav 156 resultater. Nummer 1-50:

De har travlt med at bevare HCA-museets klenodier af papir.

Odense Bys Museers grafiske konservator har travle dage, her hvor H.C. Andersen Museet er ved at blive tømt for indhold. Fyens Stiftstidende, 13.11.2017.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. november 0207
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20543
[Informationer opdateret d. 22.11.2017]

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Femtende Bind. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1854.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Femtende Bind. - Titelblad: ovenfor beskrevet).

Digte / af / H. C. Andersen. / - / Første Deel. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1854.

Titelblad. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 211 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 19. 12. 1854).

Indhold.

Poesien (se Nr. 555). p. 1
Recension (se Nr. 56). p. 2
Til min Moder (se Nr. 34). p. 3
Sjælen (se Nr. 17). p. 4
Det døende Barn (se Nr. 13). p. 6
Nytaarsnat (se Nr. 23). p. 7
Rimedjævelen (se Nr. 20). p. 8
Rabbi-Meyer (se Nr. 342). p. 13
Aftenlandskab (se Nr. 36). p. 17
Avis aux lectrices (se Nr. 80). p. 18
Tanker ved en ituslagen Jydepotte (se Nr. 14). p. 19
Hjertetyven (se Nr. 116). p. 21
Mai (se Nr. 204). p. 24
Sommerflugt og Hvile (se Nr. 206). p. 27
August (se Nr. 207). p. 33
Gefion (se Nr. 181). p. 37
Aarets Børn (se Nr. 365). p. 38
En Reisende (se Nr. 347). p. 40
Et Digt om Konerne (se Nr. 357). p. 40
Skovbal (se Nr. 271). p. 42
Klintekorset paa Møen (se Nr. 57). p. 43
Slaaentjørnen (se Nr. 556). p. 48
Rosen paa Kisten (se Nr. 557). p. 49
Kjærlighed (se Nr. 130). p. 49
Den fremmede Fugl (se Nr. 111). p. 50
Fædrelandet (se Nr. 380). p.54
Moderen med Barnet (se Nr. 38). p. 55
Mosters Skjærmbræt (se Nr. 65). p. 56
Nogle Viser:
I. Paa en Faders Fødselsdag, afsjunget af hans Børn (se Nr. 373). p. 59
670. II. Ved en Vens Afreise til Paris! (Hør Venners Stemme: drik og spiis!) (Saml. Skr. XII, 54). p. 60
671. III. (Vi er i Marts, men Martsviol) (Saml. Skr. XII, 55). p. 61
672. IV. (Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat) (Saml. Skr. XII, 56). p. 62
V. Det er Liv at reise (se Nr. 418). p. 63
VI. Sang, skreven og afsjungen paa Fregatten Bellona (se Nr. 383). p. 64
VII. Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840 (se Nr. 391). p. 65
673. VIII. Ved Festen for Architekt Bindesbøll (Som Du tænkte det staaer nu Museet) (Saml. Skr. XII, 60). p. 66
Barnet ved Kirken (se Nr. 172). p. 66
En Guddoms Tanke er Du, Poesi! (se Nr. 202).p. 68
Martsviolerne (se Nr. 62). p. 71
Ørkenens Søn (se Nr. 136). p. 72
Hjertets Melodier:
I. (To brune Øine jeg nylig saae) (se Nr. 131). p. 72
II. (Min Tanke er et mægtigt Fjeld) (se Nr. 132). p. 73
III. (Du gav mig Blomster; hvis de læge kunde) (se Nr. 133). p. 73
IV. (Min Tankes Tanke ene Du er vorden) (se Nr. 242). p. 73
V. (Henvisned' er' de Blomster, Du mig gav) (se Nr. 135). p. 73
VI. (Du fatter ei Bølgernes evige Gang) (se Nr. 107). p. 74
VII. (Jeg elsker Dig - Dig, som jeg ei tør sige!) (se Nr. 137). p. 74
VIII. (Man har et Sagn - et Eventyr:) (se Nr. 105). p. 74
Livet en Drøm (se Nr. 141). p. 75
Studenten (se Nr. 43). p. 78
Stakkels Mary Anne (se Nr. 601). p. 80
Manden fra Paradiis (se Nr. 81). p. 81
Prolog og Epilog:
674. (En Aftenunderholdning med Bevilling) (Saml. Skr. XII, 78). p. 86
(Høistærede! - jeg tror De vil mig kjende) (se Nr. 497). p. 87
Elbkongens Brud (se Nr. 163). p. 87
Til J. P. E. Hartmann:
I. (Hvad Herligt ude Du har seet og hørt) (se Nr. 298). p. 89
675. II. Den 14de Mai. (Maimaaned pynter med Grønt vore Skove)(Saml. Skr. XII, 82). p. 90
Den rædselsfulde Time (se Nr. 12). p. 91
Phantasistykke i min egen Maneer (se Nr. 53). p. 93
Hjertesuk til Maanen (se Nr. 15). p. 95
Kometen (se Nr. 55). p. 96
Kometen 1835 (se Nr. 78). p. 100
Rosenknoppen (se Nr. 300). p. 104
De to Fugle (se Nr. 212). p. 105
Spillemanden (se Nr. 117). p. 106
Bøgetræet (se Nr. 96). p. 107
Pjat, Pjat! (se Nr. 100). p. 108
Studie efter Naturen (se Nr. 82). p. 109
Sange af: Ravnen. 1832.
1. Matrosernes Sang. (Naar Bølgerne dandse om Merset lidt) (se Nr. 196). p. 110
2. PantalonesVise.(Mo'erlille sidder med Briller paa) (se Nr. 196). p. 111
Sange af: Bruden fra Lammermoor. 1832.
1. (Fuldmaanen skinner paa Busk og Krat) (se Nr. 183). p. 112
2. (Mandens dybe, bittre Sorg) (se Nr. 183). p. 113
3. (Stem gamle Minstrel Harpen nu) (se Nr. 183). p. 113
4. (Der sidder to Ravne paa Træet hist) (se Nr. 183 og Nr. 230). p. 114
Sange af: Festen paa Kenilworth. 1836.
1. (Brødre, meget langt herfra) (se Nr. 285). p. 114
2. (Hvad Hjertet her sig klynger til) (se Nr. 285). p. 116
3. Drikke Sang. (Bacchus er den største Mand) (se Nr. 285). p. 117
4. Romance. (Hyrden græsser sine Faar) (se Nr. 285). p. 118
Skildvagten (se Nr. 88). p. 119
Kong Frederik den Sjette:
I. (Danmark, deiligst Vang og Vænge) (se Nr. 346). p. 123
II. Sørge-cantate over høisalig Kong Frederik den Sjette (se Nr. 367). p. 124
III . Sang ved Afsløringen af Mindestøtten (se Nr. 478). p. 127
IV. Sang ved Indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl (se Nr. 420). p. 128
Havfruen ved Samsø (se Nr. 92). p. 130
Jagtsang (se Nr. 337). p. 132
Veirmøllen paa Bakken (se Nr. 98). p. 133
Weyse. (Ved hans Jubilæum) (se Nr. 444). p. 135
Holger Danske (se Nr. 59). p. 135
Taaren (se Nr. 97). p. 137
Bruden i Rørvig Kirke (se Nr. 112). p. 138
Formens evige Magie (se Nr. 173). p. 142
Oldtids huuslige Liv (se Nr. 42). p. 146
Amors Spillekort (se Nr. 68). p. 146
Svinene (se Nr. 19). p. 147
Varulven (se Nr. 171). p. 149
Min Vise (se Nr. 182). p. 150
Indledende Smaavers til Hartmanns sex Characteerstykker (se Nr. 543 / 548). p. 152
Vandrerliv (se Nr. 54). p. 153
Rosen (se Nr. 188). p. 154
Fyen I (se Nr. 140). p. 155
Fyen II (se Nr. 129). p. 155
Phantasus (se Nr. 32). p. 155
Min Undskyldning (se Nr. 108). p. 157
Herregaarden og Børnene (se Nr. 201). p. 158
September (se Nr. 208). p. 165
October (se Nr. 209). p. 169
Paaskesang (se Nr. 290). p. 172
Billeder fra Jylland:
I. (Da Oldtid kun var nyfødt Skum) (se Nr. 115). p. 175
II. Den jydske Hede i Regnveir (se Nr. 94). p. 176
III. Hvile paa Heden (se Nr. 122). p. 177
IV. Længsel med Potterne (se Nr. 124). p. 180
V. Drengen og Moderen paa Heden (se Nr. 123). p. 181
VI. Maleri fra Jyllands Vestkyst (se Nr. 90). p. 182
VII. Phantasi ved Vesterhavet (se Nr. 125). p. 184
VIII. Reise-Capriccio (se Nr. 128). p. 185
Vignetter til danske Digtere (se Nr. 174). p. 186

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Udgivet 19. december 1854
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:669
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 730
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

1862. (Igjen et Aar udfolder sine Vinger).

Trykt i Illustreret Tidende . 3. Bind, Nr. 118, 29. 12. 1861. 106. Med Tegning. (Saml. Skr. XII, 383. - Nr. II af Ved Aarsskifter).
1862.

Igjen et Aar udfolder sine Vinger,
Det flyver frem med Morgenrødens Glands;
Igjen vi spørge: Hvad mon Aaret bringer?
Hvor falder Sørgeflor, hvor Brudekrands?

Skal Krigsraab eller Fredens Hymne lyde?
Hvad mejsler det i Verdens Marmorblok?
Hvad vil det rejse og hvad vil det bryde?
Far hen hver Frygt! Vorherre hjælper nok.

Han er i gode og i tunge Dage
Det Hjerte, vi os trygt tør hælde til;
Igjennem Mulmet vi til Klarhed drage;
Vort Liv er ei Tilfældighedens Spil!

#

[Afskrift i museet: A-618]
Det nye Aar udfolder sine Vinger,
Det flyver frem mod Morgenrødens Glands,
Og Alle spørger om, hvad mon det bringer,
Hvor falder Sørgeflor, hvor Brudekrands?

Skal Krigsraab eller Fredens Hymne lyde,
Hvad meisler det i Verdens Marmorblok,
Hvad vil det vise og hvad vil det bryde,
Far hen, hver Frygt, Vorherre hjelper nok!

Han lyse ind i vore Modgangs-Dage,
Han styrke os i Prøvelsernes Stund!
I Alt hvad Godt er ingen Sjæl forsage,
Guds Kjærlighed er Hjertets Klippegrund.

Du nye Aar, flyv hen paa stærke Vinger,
Tilfældighed har ingen Magt og Spil.
Tak for hver Gave! Du fra Gud den bringer,
I Verden skeer alene hvad Gud vil.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-a-53, XXI-a-21, A-618)

Udgivet 29. december 1861
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:836
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 836
[Informationer opdateret d. 11.9.2012]

Consolation.

Ah! no one can tell what a day may disclose! [Bfn 41.] Translated by Mrs. Bushby. Side fra engelsk bog [doneret til museet af Benedicte Collin].

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-E-5)

Udgivet 30. december 1863
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13796
[Informationer opdateret d. 30.5.2012]

Den gamle By.

Axel Steenbuch: Den gamle By [Odense}. Ill. af Joh. Boesen: Odense set fra Øst. Aaen paa Vej til Ejby Mølle. Museet. I Baggrunden Graabrødre Hospital. Fra Odense: Aaenog Albanibroen, set fra Raadmand Boesens Have. Illustreret Tidende Nr. 44, 11.11.1889.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-709o)

Udgivet 11. november 1889
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13827
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Zu Andersens 100. Geburtstag.

P.L.: Biographie, Tagespost, Graz, Sonntag 2. April 1905.
Sendt til museet af Herluvianere, Herlufsholms Lærde Skole og Opdragelsesanstalt, Næstved.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1905
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20187
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

H. C. Andersen-Museet i Odense

H. C. Andersen-Museet i Odense. Berlingske Tidende (aften) 3. feb. - Andersens Huset - med gennemgang af alt i samlingerne Fyens Stiftstidende 2.2.1906.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. februar 1906
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:279   Bibliografi-ID: 1654
[Informationer opdateret d. 4.1.2016]

H.C. Andersen og Charles Dickens.

Redaktør Prior har haft kontakt med Dickens Datter, Mrs. Kate Perugini, som har foræret museet et portræt af Charles Dickens samt et fotografi af boligen "Gads Hill". Fyens Stiftstidende, 30.1.1909.

(Bibliografisk kilde: HCAH XI-27)

Udgivet 30. januar 1909
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20461
[Informationer opdateret d. 16.8.2017]

Skal H.C. Andersens Mindevase havne i Odense? Den bortloddes til Fordel for Juleindsamlingen.

Billedhugger og Hofciselør Diderichsen har udført vasen. Diverse avisudklip, December 1914. - Vasen blev iflg. avisudklip 29.12. vundet af Josepha Petersen, Ødemark, Munkebjergby. Vasen kom senere til Museet i 1935, se: 17108

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1914
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17228
[Informationer opdateret d. 4.6.2012]

H.C. Andersens Hus i Odense.

Svendborg Avis 3.4.1920 viser billeder fra Museet (hjørnehuset med synligt bindingsværk).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. april 1920
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14028
[Informationer opdateret d. 4.7.2011]

Japanerens Anklage. Danmark ved ikke, hvor stor H.C. Andersen er.

Den japanske Spejderfører Takehiko Kurushima bebrejder os, at vi ikke værner om Eventyrdigterens Minde med tilstrækkelig Ærbødighed. Politiken Berlingske Tidende 1. og 2.9.1924, 8.8., 2. og 3.9. og 14.9.1924, Fyns Tidende og Fyns Venstreblad, 8.8.1924. "Museumsinspektør svarer den japanske Angriber, Odense Avis 2. og 3.9.1924, "Vanrøgter Odense H.C. Andersens Minde? Fyns Venstreblad, 2.9.1924; Egil Dithmer: "H.C. Andersen og hans Fødeby", Politiken, 20.9.1924. - "Da H.C. Andersen fejredes i Japan". Gaven til H.C. Andersen-Museet i Odense fra den store Eventyrdigters Beundrere i Japan er kommet hertil. Fyens Stiftstidende 1.12.1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1924
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14009
[Informationer opdateret d. 14.12.2012]

Nogle nye Undersøgelser om H. C. Andersens Slægt og hans Fødested

OLRIK, H. G., Nogle nye Undersøgelser om H. C. Andersens Slægt og hans Fødested. Personalhistorisk Tidsskrift 8. rk. IV, pp. 1-15.
Også som særtryk. - Hertil Hans Brix, Om H. C. Andersens Slægt og Fødested, Nationaltidende (aften) 3. og 4. apr. [citeret udførligt i Fyns Venstreblad 5. apr. og i Fyens Stiftstidende 6. apr.] og Dagens Nyheder 11. og 15. apr.; besvaret af Olrik, Nationaltidende (aften) 6. apr. og Dagens Nyheder 21. apr. - Endvidere Carl Dumreicher, H. C. Andersens Fødested, B. T. 2. apr., og Henry Hellssen, H. C. Andersen's Odense, Berlingske Tidende (aften) 15. aug.; hertil: Karl Larsen: H.C. Andersen og Odense. Berlingsk Tidende 18. aug. - Se tillige følgende forhåndsomtaler, kommentarer, referater, interviews etc.: Berlingske Tidende (aften) 18. mar.; Silvestre, Nationaltidende (aften) 19. mar.; Berlingske Tidende (aften) 19. mar.; Poul Richard, Nationaltidende (aften) 20. mar.; Eja., Fyens Stiftstidende 20. mar.; Politiken 20. mar.; Pas., Fyns Venstreblad 20. mar.; V. O. X., Berlingske Tidende (aften) 21. mar.; Sorø Amtstidende 21. mar.; Hannibal, København 21. mar.; Fyns Venstreblad 21. mar.; Jyllands-Posten 22. mar.; Pas., Fyns Venstreblad 22. mar.; P. Muggen, Social-Demokraten 23. mar. og 7.8.; Christian Houmark, B. T. 26. mar. [interview med Olrik; hertil Chr. M. K. Petersen, smst. 30. mar., besvaret af Olrik, smst. 31. mar.]; A. F. C., Vossische Zeitung 27. mar.; J-., Fyns Tidende 27. mar.; H. St. Holbeck, Fyens Stiftstidende 27. mar.; Eja., smst. 1. apr.; Ekstrabladet 1. apr.; Poul Welblund, Politiken 1. apr.; N. G. [Niels Gyde] og Pas., Fyns Venstreblad 2. apr.; Ton., Fyns Social-Demokrat 3. apr.; København 5. apr.; Hauch-Fausbøll, Politiken 6. apr.; Gustav [Bauditz], Landmands-Tidende 6. apr.; Sir., Odense Avis 7. apr.; R.L., Fyns Stiftstidende 11. apr.; Aarhuus Stiftstidende 30. apr.; Chr. M. K. Petersen, Fyens Stiftstidende 11. jun.; N. C. Hansen, Fyens Stiftstidende 1. jul. - Størsteparten af materialet er tilgængeligt i Laage-Petersens HCA-samling under signaturen LP 2070. - Afhandlingen er med visse ændringer optrykt i nr. 1190 ndf. (H. C. Andersens 'Fødested', pp. 20- 34). - Foromtale: "H.C. Andersens Fødested. Det er ikke der, hvor Museet er indrettet. ... om kort Tid kan De altsaa se de Resultater, jeg er kommet til, i "Personalhistorisk Tidsskrift".

(Bibliografisk kilde: HCAH II-42, 1971/602)

Udgivet 4. april 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:484   Bibliografi-ID: 1936
[Informationer opdateret d. 5.11.2015]

Udenrigsministeriets Danmarks Film paa Rejse. H.C. Andersens 'Fødested'.

Et større københavnsk Publikum havde Anledning tilat gøre Bekendtskab med Danmarksfilmen i Panoptikonteatret. Filmen skal videre til Paris. Måske skulle man inden da ændre Underskriften fra H.C. Andersens Hus til at blive den simple og sandfærdige: H.C. Andersen-Museet i Odense. Social-Demokraten, 28.1.1926.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. januar 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15560
[Informationer opdateret d. 4.6.2012]

Eventyr-Digteren. Danmarks mest repræsentative Navn.

H.St. Holbeck .. om H.C. Andersen Samfundet, Odenses, arbejdsopgaver ... Er den Tanke da saa latterlig at give dem, der i Udlandet og herhjemme interesserer sig for H.C.Andersen go hans Værk, en Mulighed for en Gang at mødes i hans Fødeby, ikke til Pokuleren, endnu mindre til Markedsgøgl med H.C. Andersen-Vafler og H.C. Andersen-Karruseller, men til en Art Mindefest [med] kompetente Forskere, med Oplæsning ved vore største Kunstnere af de mest berømte Eventyr, ved mønsterværdige Opførelser af hans bedste Komedier og ved Udstilling af Originaltegningerne til Eventyrene. Selvfølgelig er der mange andre Opgaver for HCA-Samfundet, saasom Udvidelser af Museet, Anlæg af Een HCA-Park osv, men med den ringe Tilslutning, nævnte Samfund hidtil har faaet, vil det ikke kunne yde disse Planer økonomisk Støtte .... Berlingske Tidende 3.11.1926.
Julius Moldenhawer: "H.C. Andersen-Samfundet" Den danske Pioneer, Omaha, Nebraska, 11.nov. 1926.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. november 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15558
[Informationer opdateret d. 19.6.2013]

En svejtsisk H.C. Andersen i Odense.

Han besaa med Interesse H.C. Andersen-Museet. Hans Reinhart, som har skrevet et Skuespil om Historien om en Moder, og blev opført ved en Tonekunstnerfest i Schwerin for nylig. Fyns Tidende, og Fyens Stiftstidende, 1928.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1928
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15564
[Informationer opdateret d. 17.10.2011]

De store Museumsplaner.

Arkitekt Axel Kjærs Prospekt, udført i Gibs. I Midten skal Statuen opstilles som Midtpunkt i en Halvkreds med Eventyrfigurer, og i de omgivende Bygninger skulde museet og Centralbiblioteket indrettes. I yderste Hjørne til højre finder man H.C. Andersens Hus. Fyens Stiftstidende 24.11.1928.
Arkitekt Hjalmar Kjærs Projekt for H.C. Andersen-Mindehallen - rejst som en trefløjet bygning med et Taarn og et Spir og Buegange i den gamle Bydel. Politiken 3.11.1928.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. november 1928
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14023
[Informationer opdateret d. 30.6.2016]

H.C. Andersen.

H.S.H.: Biografi og gennemgang (med tegninger) af museet: "Tænk hvilket herligt Museum, hvilken herlig Mindeplads man forhaabentlig engang kan faa ud af det. En hel lille H.C. Andersensk Eventyrby, midt i den store, moderne og travle By. Fyens Stiftstidende 24.2.1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. februar 1929
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15539
[Informationer opdateret d. 31.5.2012]

Eventyr og Historier

Eventyr og Historier , I-II. Illustreret af VILHELM PEDERSEN. Med Forord af EDVARD BRANDES. Gyldendal, København. XVI, 334; 353 pp.
Kunstudgave, udsendt i 16 hefter (1929-30). - Forordet (Personlighed og Værk, I pp. III-XV) optrykt 1968 (nr. 2223 ndf.); en kortere version blev oprindelig offentliggjort i Politiken 14. jul. 1929 (nr. 634 ovf.); artikel i anledning af udgivelsen af det første hæfte: Berlingske Tidende (morgen) 28.8.1929 og 30. August 1929. Dagens Nyheder, 28.8.1929: Det var Ernst Bojesens Bedrift at han opdagede Forskellen mellem Vilhelm Pedersens Billeder i den haarde, haandværksmæssige gengivelse, som for en menneskealder siden var i Brug og de yndige Originaler, der for største Delen stadig var bevarede - i Odense-Museet.
Løgstør Avis, 29.8.1929; Nationaltidende, 28.8.1929; Næstved Avis, 6.9.1929; Ringsted Folketidende, 3.9.1929; Sydsjællands Venstreblad, 6.9.1929; Vejle Amts Folkeblad, 35.7.1930; Aarhus Amtstidende, 30.8.1929;

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/303)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:656   Bibliografi-ID: 2136
[Informationer opdateret d. 19.4.2017]

H.C. Andersen. 1805 . 1930.

Hefte med illustrationer af museet, H.C. Andersen og mange eventyr m. samlemærker. Chr. P. Hansens Kaffe- og Thehandel. Købmagergade Nr. 55.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15694
[Informationer opdateret d. 2.11.2011]

Den rigtige Indskrift.

Professor Karl Larsen beskæftiger sig i nedenstaaende Artikel med det meget omtalte Spørgsmaal om H.C. Andersens Fødested i Odense, viser, at man intet ved herom, og hævder, at Indskriften paa H.C. Andersen-Museet ikke bør lyde: "her fødtes H.C. Andersen", men simpelthen "H.C. Andersen-Huset". Politiken kronik, 30.3.1930. - Hertil: "Den rette Indskrift. Striden om H.C. Andersens Hus i Odense endt". Politiken 22.6.1930. Børsen, 22.6.1930. - "Museumsbestyrelsen fjerner Tavlen, som siger, at her fødtes H.C. Andersen. En Kritik der har virket". Børsen, , Nationaltidende, Politiken, 22. og 23.6.1930. - Også taget op i 1948: Berlingske Tidende, 27. og 28. 3.1948; Fredericia Avis, 28.3.1948; Frediksborg Amts Avis, 28.3.1948; Fyns Social-Demokrat, 27.3.1948; Fyns Tidende, 25.3. og 6.4.1948; Information, 27.3.1948; Jydske Tidende, 28.3.1948; Jyllandsposten, 27.3.1948; Kolding Avis, 28.3.1948; København 31.3.1948; Land og Folk, 27.3.1948; Lollandsposten, 27.3.1948; Middelfart Venstreblad, 30.3.1948; Nationaltidende, 28.3.1948; Odder Dagblad, 31.3.1948; Politiken, 27.3.1948;

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. marts 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15690
[Informationer opdateret d. 6.12.2012]

Fyns Tidende

"H. C. Andersen og hans Fødeby". - Bobjerg, Anders: "H. C. Andersen". - "Digterens Penneskaft og sidste Pen". - "Eventyrene paa Alverdens Sprog". - "Odense Paa H.C. Andersens Tid. Hvad Billeder og gamle Papirer i Museet kan fortælle om Digteren og Byen i hans Barndoms Aar." AcJ. - "Fra Eventyrdigterens ydmyge Dage". - "Eventyrdigterens første Kærlighed". - "Historien om en Moder". - "I 19 Aar Dør om Dør med H.C. Andersen". - "Da Andersen savnede sin Buste". - "Forskeren [Hans Brix] om Digteren. -Christine Reimer: "Fra H. C. Andersens Fødselsdag", "Fra H. C. Andersens Fødeby" og "Fra H. C. Andersens Fødselsaar". - "Hvor H. C. Andersen døde". - "H. C. Andersen og vor Tid". "H. C. Andersen i Sten og Bronce". - Herman Madsen: "H. C. Andersens store Billedbog". - "Digterens Rejsepas fra 1819". - "H. C. Andersen og det Melchiorske Hjem." - S.T.: I 19 Aar Dør om Drø med H.C. Andersen. Smaa intime Erindringer indenfor Familien Anholms Kreds". Fyns Tidende 2. april 1930 Pp 1-16.
"Den første Højtidelighed i Mindehallen" "Festen i Odense Højskoleforening". Fyens Stiftstidende, 3.4.1930. - Artikler om Mindehallen, Fyns Tidende, 12. og 19.1.1930,

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11988
[Informationer opdateret d. 5.12.2012]

Gave til Odense.

Professor ved Kunstakademiet i New York, Billedhuggeren Georg Loeber, der er født af danske Forældre og ofte har gæstet Danmark, har til Jubilæet skænket Odense-Museet et stort Relief af H.C. Andersen. Dagens Nyheder, 3.4.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH X-B-12)

Udgivet 3. april 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17641
[Informationer opdateret d. 20.9.2017]

Hjem fra Holsteinborg med H.C. Andersen-Minder.

En række interessante Genstande til H.C. Andersen-Museet og Udstillingen. En Skærm, korrespondance mellem Digteren og Lensgrevinden, en Del Fotografier, nogle af Digterens Klipværker og et Silketæppe. Nogle Genstande er skænket til Digtermuseet, andre skal tilbagesendes til Holsteinborg efter den Udstilling, der arrangeres i Forbindelse med Mindefesten, men de Genstande, der paa nuværende Tidspunkt kun er udlaante fra Holsteinborg, vil senere blive testamenteret til H.C. Andersens Hus i Odense. Fyns Tidende, 28.6.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. juni 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15684
[Informationer opdateret d. 2.11.2011]

'Chancen' skaffer H.C. Andersens Hus i Odense en Seværdighed.

Til en Artikel om 'H.C.Andersen-Musæets Oprindelse' i Chancens forrige nummer, bragtes ovenstaaende sjældne Privatbillede [bo150]. Dette har Museet nu erhvervet. Chancen 2. Aarg., Nr. 13, aug. 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH X-A-128)

Udgivet August 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15676
[Informationer opdateret d. 9.11.2011]

Het Andersen Museum te Odense.

H. Hertzsprung-Kapteyn: Hollandsk artikel om museet. Hagerblad, 6. nov. 1931.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. november 1931
Sprog: hollandsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18207
[Informationer opdateret d. 7.1.2013]

H.C. Andersens Hus.

Fører / guide gennem museet - efter ombygningen doneret af Thomas B. Thrige og et nævnes, at "Niels Larsen Stevns allerede har fuldført 3 større og 2 mindre Malerier al fresco". Andelsbogtrykkeriet, Odense, 7 s. 1932.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1932
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20250
[Informationer opdateret d. 14.6.2017]

H. C. Andersen i Holmensgade.

Reportage fra Holmensgade 8, hvis inventar "H. C. Andersens Værelse" af ejeren Lauritz Larsen er skænket til Københavns Bymuseum [dette skete i 1932]. Konservator P. Linde er med ved nedtagningen. Peter Linde: "Hvor H.C. Andersen boede i Holmensgade ... og andre Minder og Fund fra den nedrevne Gade." Berlingske Tidende, Søndag 13.11.1932.
Mere H.C. Andersen. Kro i Landbrugsmuseet i Lyngby vil i et af Kroens Værelser rumme den fornemme Borgerstue, som Museet sikrede sig, da Holmensgade Nr. 8 blev revet ned. Stuens paneler, Døre, Vinduer m.v. dannede i sin tid Md. Thorgesens Dagligstue. Dagens Nyheder, 29. sep. 1936.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. april 1932
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12197
[Informationer opdateret d. 5.8.2013]

Smidstitelblad med Dedikation

Gengivelse af dedikationen Brev , som Kongen I Dag har skænket H.C. Andersen-Museet. Fyens Tidende 29.9.1932.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. september 1932
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15178
[Informationer opdateret d. 9.11.2011]

H.C. Andersens Kakkelovnsskærm skænkes til Odense-Museet.

Frøken Louise Melchior, der døde i Gaar paa sin 85 Aars Fødselsdag, ejede nogle af de sjældneste H.C. Andersen-Minder, deriblandt den berømte Kakkelovnsskærm, som den gamle Digter selv havde lavet. Avisudklip, Politiken? 16.11.1933.

(Bibliografisk kilde: HCAH, museet fik skærmen i 1935.)

Udgivet 16. november 1933
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17018
[Informationer opdateret d. 30.4.2012]

De sjældne Gaver fra det Melchior'ske Hjem.

H.C. Andersen-Minderne tilfalder Museet i Odense, og de historiske Vifter gaar til Københavns Bymuseum.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13279
[Informationer opdateret d. 31.1.2011]

Digterens Skærm - et Tidsbillede.

Den morsomme Skærm, som H.C. Andersen lavede det sidste Aar, han levede. Skærmen vil blive udstillet, naar den er restaureret. Sammen med skærmen har museet faaet adskillige andre ting af Interesse, en Tuschtegning af Malmstrøm, et Par Figurer i udklippede Gummitræsblade, en Snes Breve, Fotografier, en Signet og en Slipsnaal. Fyens Stiftstidende, 28.1.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. januar 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17109
[Informationer opdateret d. 21.5.2012]

Nyordning af H.C. Andersen-Museet. Museerne indfører Dobbeltbilletter.

Gaverne til H.C. Andersen-Museet. De fire Nyerhvervelser er nu bragt paa Plads. Alt er nu kommet paa sin rette Plads. Da H.C. Andersen var Balletdanser [i Armida] sammen med Johanne Luise Heiberg.
Mange ting flyttes til Barndomshjemmet.
Dobbeltbilletter: Et praktisk arrangement som Led i Arbejdet for at skaffe H.C. Andersen-Samlingerne større Besøg.
Fyens Stiftstidende, 3.4.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. april 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17110
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

En national Skat.

Det er glædeligt at se, at H.C. Andersen-Museet i Odense stadig gaar frem. Ifølge den sidste Opgørelse har Besøget i det nu forløbne Sommerhaalvaar udgjort over 29.000 betalende Gæster ..... Men der er for lidt Kontrol med de uerstattelige Værdier, Museet rummer! Kustoder findes overhovedet ikke, kun en Dame ved Indgangen, og i Stuerne, hvor Tingene ligger frit fremme, er man ganske overladt til sig selv. For Folk, der lider af kleptoman Samlermani, er her en enestaaende Chance. Mærkeligt, at der ikke forlængst er gaaet Svind i den store Digters personlige Effekter. Extrabladet, 8.10.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. oktober 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15509
[Informationer opdateret d. 3.12.2012]

Biografi på bengali.

Lekshmiswa Sintra har skrevet artikel om HCA efter besøg på museet i 1935. konata Litratura Revue Bengala-"Prabasi". 1938.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-915)

Udgivet 1938
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20457
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

H. C. Andersen-Museet faar Digterens Gave til Kongesønnen.

Aarhus Stiftstidende 13. mar.: om dedikation i eventyrudgave [til Prins Valdemar], foræret til HCA-museet. Fyns Tidende, 12. marts 1939. "Da H.C. Andersen fortalte Eventyr for Prins Valdemar" Fyns Tidende, 14. Jan. 1939.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. marts 1939
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12003
[Informationer opdateret d. 1.6.2012]

Ny-Erhvervelser paa H. C. Andersen-Museet fra Digterens Udenlandsrejser

Ny-Erhvervelser paa H. C. Andersen-Museet fra Digterens Udenlandsrejser. Berlingske Tidende (søndag) 13. aug., pp. 5-7.
Mærket V. H.. - Hertil indlæg af [F. R. H.] Brask, smst. 3. sep., p. 4.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. august 1939
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:986   Bibliografi-ID: 2520
[Informationer opdateret d. 2.5.2012]

Arbejder af H.C. Andersen. Uddrag af En Digters Bazar.

[Fortsættelse af H.C. Andersens. En Digters Bazar (Afsnittet: Serbiens Dryader", "Paschaen i Orsova", "Karantænen", "Det er søndag i Dag", "Rejse langs Donau fra Orsova til Drenkova" [Fortsættes i næste nummer, men dette næste nummer er ikke fremsendt.. Jugoslavien, Udgivet af dansk-jugolsavisk Forening. November 1940, Januar 1941 og Februar 1941. Der er tilsyneladende tale om en længere serie, men Museet har kun modtaget de tre numre.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet November 1940
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17146
[Informationer opdateret d. 30.5.2012]

Mit eget Eventyr uden Digtning.

Mit eget Eventyr uden Digtning. Efter Forfatterens Manuskript udgivet af H. TOPSØE-JENSEN. Med Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Nyt Nordisk Forlag, København. 243 pp.
Forord pp. 5-10; noter pp. 203-33. -
"Stor Erhvervelse til H.C. Andersens Hus. Museet har købt Jensenius's Originaltegninger til Digterens Livshistorie." Børsen, 29. Nov. 1942; Fyns Tidende, og Fyns Social-Demokrat, 24. Dec. 1942.
aca, Fyns Social-Demokrat, 16.11.1942; Hejmdal, 23.1.1943; H.G. Olrik: "H.C. Andersen paa en ny Maade", Nationaltidende, 15.11.1942; Helga Stemann: "H.C. Andersen var ikke en latterlig Fremtoning!" Gammel Kammerherreinde angriber Jensenius' Tegninger. Aftenbladet, 20. Nov. 1942; "Kedeligt, at den fine gamle dame synes jeg er falbet, siger Jensenius", Ekstrabladet, 17.1.1949 og Sorø Amtstidende, 18.1.1949; "H.C. Andersens kæreste Emne var ham selv. Bibliotekar Dr. Topsøe-Jensen har i tre Uger gjort Studier i Odense til sit store Værk om H.C. Andersen som Selvbiograf." Fyns Tidende, 19.juli 1942. BFN 1267. - Anm.: Hans Brix, Berlingske Tidende 4. nov.; Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 30.12.1942; Sven Gundel, Jyllands-Posten 9. feb. 1943; Henning Henningsen, Flensborg Avis, Bogense Avis, 14.3.1943 og Svendborg Avis, 17.-19. feb. 1943; Hans Henriksen, Aarhus Amtstidende, 12.5.1943; Henning Kehler, Berlingske Aftenavis 23. nov.; Svend Larsen, Fyns Tidende, 26.11.1942; Kai Berg Madsen, B.T. 14. dec.1942; Husum Avis, Nationaltidende 15. nov.; Paul V. Rubow, Politiken 6. nov.; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 31. jan. 1943; Ejnar Thomsen, Fyens Stiftstidende 12. nov. - Påny udgivet - uden forord, tegninger og noter - af H. Topsøe-Jensen 1959 (Hans Reitzel, København); 122 pp. - 2. opl., 1962; 131 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/375, original-ill.: A-1124)

Udgivet 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1066   Bibliografi-ID: 2613
[Informationer opdateret d. 19.8.2013]

En ny Samling Papirklip fra H.C. Andersens Haand.

Klipninger til Mathilde Ørsted. En stor Gave til H.C. Andersen-Museeet, som er gratis tilgængeligt i Eftermiddag. Fyns Tidende, 24.10.1942. Fyens Stiftstidende, 18.10.1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1116 A-Y. )

Udgivet 18. oktober 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17230
[Informationer opdateret d. 6.6.2012]

En ny Samling Papirklip fra H.C. Andersens Haand.

En stor Gave til H.C. Andersen-Museet, som er gratis tilgængeligt i Eftermiddag. Klipningerne stammede fra Frk. Petrea Scharling, hvis Moster var Mathilde Ørsted. Fyns Tidende, 18. Oct. 1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. oktober 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17512
[Informationer opdateret d. 5.4.2016]

Jeg lever i de Afdødes Verden ... Et besøg hos Danmarks eneste Autograf-Ekspert, Arkivar Otto Lind.

Otto Linds autografsamling - bl.a. indeholdende en udtalelse af H.C. Andersen om Michael Gjørups digtning. [Det drejer sig formentlig om det ledsagebrev, som HCA selv omtaler i brev af 22.3.1858, som museet erhvervede i 1936: Brev : "vedlagt en kort Udtalelse".] Berlingske Tidende, 11. sep. 1944. - Allerede omtalt: "Sjældne Papirer hos Rigsantikvaren" - Titlen har hans Venner givet ham ... Nationaltidende, 4. Okt. 1943. - Autografsamlerens ædle Hobby kan være Aandens Pionergerning. Vejle Amts Folkeblad, 5.8.1950; Aarhus Amtstidende, 15. apr. 1950.
Henry Kaiser: Naar Autografjægere er ude. Vensyssel Tidende, 17.dec. 1954.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. september 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17301
[Informationer opdateret d. 9.1.2013]

Fra Barn til Barn paa H.C.Andersens Fødselsdag.

Nationaltidende beder igen Læserne tænke paa de legetøjsløse Børn gennem en Legetøjs-Indsamling. En Idé, der skal blive Tradition. De første Bidrag er allerede kommet. Nationaltidende, 11. Mrs. 1945. "H.C. Andersen var en fremragende Legeonkel. I Anledning af Nationaltidendes H.C. Andersen-Legetøjsindsamling har en af Medindbyderne til Indsamlingen, Museumsinspektør Svend Larsen, Lederen af H.C. Andersen-Museet i Odense, sendt os denne Artikel om Eventyrdigterens store Forkærlighed for Legetøj. Om Gudfaders Billedbog og Klippebøgerne. Nationaltidende, 22. Mrs. 1945. - "Den lille Pige vil takke H.C. Andersen. En stor Dag for de legetøjsløse børn i Morgen." Nationaltidende, 1. Apr. 1945; "I Slaraffenland for en Dag. H.C. Andersens Fødselsdag blev en straalende Oplevelse for de legetøjsløse Smaabørn." Nationaltidende, 3. Apr. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Marts 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17421
[Informationer opdateret d. 4.8.2014]

Grev Bent Holstein død. H.C. Andersen Minderne.

Grev Bent Holstein blev for en Uges Tid siden overført fra Vestre Fængsels Sygeafdeling til Bispebjerg Hospital, døde i Gaar af en dobbeltsidet Lungebetændelse. ("Blev Talsmand for en stærkt tyskvenlig Udenrigspolitik, en Stilling, han bevarede under Besættelsen".)
Testamentet skal indeholde bestemmelse om, at alt hvad der paa Holsteinborg har Tilknytning til H.C. Andersen efter Grevens Død skulde afgives til H.C. Andersen-Museet i Odense. Sorø Amtstidende, 16. Jun. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. juni 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17411
[Informationer opdateret d. 8.8.2012]

H.C. Andersen-Tegninger som Turistvare. Tegneren H.C. Andersen.

Fremstillet af Museet - nogle med engelsk Tekst. Fyns Social-Demokrat, 24. Dec. 1946 og 4. Jan. 1947; Fyns Stiftstidende, 24. Dec. 1946; Fyns Tidende, 24. Dec. 1946; Fyns Venstreblad, 24. Dec. 1946; Kolding Social-Demokrat, 4. Jan. 1947; Kristeligt Dagblad, 2. Jan. 1947; Nationaltidende, 26. Dec. 1946; Ny Tid, 7.Jan. 1947; Nykøbing Falster Social-Demokrat, Politiken, 26. Dec. 1946; Silkeborg Social-Demokrat, 6. Jan. 1947; Social-Demokraten, 28. Dec. 1946 og 3. Jan. 1947; Sydfyns Social-Demokrat, 6. Jan. 1947; Sydsjællands Social-Demokrat, 6. Jan. 1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17480
[Informationer opdateret d. 24.8.2012]

Den argentinske Minister i H.C. Andersens Mindehal.

José Rieffolo Bessono i Museet - på vej til Snoghøj og Rebild Bakker. Fyns Stiftstidende, 9. jul. 1947, Politiken, 8.7.1947; Fyns Tidende, og Berlingske Tidende, 10.7.1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. juli 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17885
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

H.C. Andersens Lysestager.

Det lille, men indholdsrige og yndigt installerede Museum i Køge har faaet en fin Gave, to Vaser af ostindisk Porcelæn, som har været brugt af H.C. Andersen - som Rejse-Lysestager. Det menes, at han har faaet dem af Melchiors og senere selv foræret Vaserne til Baronesse Stampe paa Nysø. Nu skal de stilles op paa Museet ved Siden af den berømte Rude, der som man ved, tilskrives H.C. Andersen. Berlingske Tidende, 5.8.1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. maj 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20399
[Informationer opdateret d. 14.6.2017]

"Historien om en Moder" gik i Arv.

Ni H. C Andersen-Manuskripter sikret Museet i Odense. "Historien om en Moder", "Det gamle Huus", "Vanddraaben", "Den lykkelige Familie" og "Flipperne" samt Digtene "Den 5. Maj", "Gid jeg var rig", "Tanker ved en ituslaaet Jydepotte" og "Sjælen". Politiken 16. maj 1948. Kalundborg Avis, 15. jan. 1948.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. maj 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12369
[Informationer opdateret d. 23.1.2013]

Engelske Tegninger til H.C. Andersens Hus?

H.C. Andersen-Museet kan formentlig i nær Fremtid vente at faa sin Samling af Originaltegninger forøget med en række af den kendte afdøde engelske Tegner Linley Sambournes Tegninger. ... Den fremtrædende engelske Dekorationsmaler Oliver Messel, der for Tiden opholder sig her i Landet, mener, at de omtalte Tegninger hører hjemme paa Museet i Odense. Fyens Stiftstidende, 12. jun. 1948. [museet har bogudgaven fra 1910 med Sambournes tegninger = XVIII-E-48]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. juni 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20402
[Informationer opdateret d. 15.6.2017]

H.C. Andersen ude og hjemme.

Leder i Berlingske Aftenavis i anledning af Elias Bredsdorffs tale (om uforkortede oversættelser) ved åbningen af den danske Udstilling i London. [Victoria og Albert Museet, Sir Laurence Olivier skal læse ved Banketten.] Hertil David Grünbaum om "H.C. Andersen-Oversættelse" (af Paul Leyssac), 1. dec. 1948. - [Stor avisudklip-samling om udstillingen. Dronning Elizabeth og Prins Philip Hædersgæster i Anglo-Danish Society. H.C. Andersens Hat, Paraply og Kuffert til London.] - Hertil: A. Bremerholm: "H.C. Andersen-Oversættelse", Berlingske Aften Avis, 2.12.1948; Storstilet dansk Fest i London for kongelige Gæster, Nationaltidende, og Berlingske Tidende, 7.12.1948

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. november 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13366
[Informationer opdateret d. 3.6.2013]

H.C. ANdersen har korresponderet med Livingstones datter.

Deres brevveksling er nu skænket til museet i odense. Kristeligt dagblad, 3. jan. 1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1948/77 og avisomtale)

Udgivet 3. januar 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20389
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

Søgeord: ved + festen + for + arkitekt + bindesbøll + som + du + tænkte + det + stÃ¥r + nu + muse*t. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-150 151-156