Søgeord: vandring + i + skoven + min + søde + brud + min + unge + viv. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 4 resultater.

Agnete og Havmanden. / Dramatisk Digt / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Trykt paa Forfatterens Forlag hos Bianco Luno & Schneider. / 1834.

Tilegnelse til Geheime-Stats-Minister Møsting. - Fortale (se Nr. 249) upagineret Blad. - Tekst: 138 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 23. 12. 1833). (Saml. Skr. XI, 467).
Anm. Maanedsskrift for Litteratur, 12. Bind, 109 ff. af D. G. Monrad.

Indhold.


Første Deel. Agnete paa Holmegaard p. 1
Anden Deel. Agnete, Havmandens Viv p. 85
Udgivet 23. december 1833
Sprog: dansk
Genre: Dramatiske arbejder
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:250
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 222
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Til Thorvaldsen. Ved hans første Besøg i Studenterforeningen, den 13de October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bog- trykkeri. (October bliver man Student).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Jeg ønsker mig en yndig Viv. (Saml. Skr. XII, 305).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/476)

Udgivet 13. oktober 1838
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:330
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 324
[Informationer opdateret d. 29.2.2012]

Den 6. Januar 1850. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Vor Tid omskifter Stort og Smaat).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Jeg ønsker mig en yndig Viv. Sunget paa Conferentsraad Jonas Collins Fødselsdag.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-14)

Udgivet 6. januar 1850
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:559
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 560
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Hans Christian Andersen. Liaj viv kaj verkoj.

HELSKOV, CHR., Hans Christian Andersen. Liaj viv kaj verkoj. Eldonis Orienta Kuriero, Hong Kong. 63 pp.
På esperanto.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-952)

Udgivet 1938
Sprog: esperanto
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:945   Bibliografi-ID: 2472
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Søgeord: vandring + i + skoven + min + søde + brud + min + unge + viv. Ny søgning. Søg i resultater