Søgeord: uddrag + af + et + privatbrev + fra + paris + dateret + 11te + juni + 1833. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 17 resultater.

Jule-Kalender

[Brev fra H. C. Andersen til Ludvig Zinck; dateret 11. aug. 1833.] Jule-Kalender III, pp. 107-09.
Cf. nr. 113 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-720)

Udgivet 11. august 1886
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:84   Bibliografi-ID: 1385
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

H. C. Andersen i Paris 1833

ZINCK, OTTO (medd.), H. C. Andersen i Paris 1833. Dannebrog 6. nov.
Et brev af 11. aug. 1833 fra HCA til Ludvig Zinck. - Cf. nr. 84 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. november 1892
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:113   Bibliografi-ID: 1434
[Informationer opdateret d. 22.12.2011]

Søren Kierkegaards Papirer

Søren Kierkegaards Papirer , III. Udgivne af P. A. HEIBERG og V. KUHR. Gyldendal, København.
Heri pp. 105-10 det af SK aldrig offentliggjorte indlæg Et Øieblik, Hr. Andersen! (aftrykt efter: Af Søren Kierkegaards Efterladte Papirer. 1833-1843. Udgivne af H. P. Barfod. C. A. Reitzel, København 1869. Pp. 267-71 [indlægget var iflg. Barfod nedskrevet paa et løst Ark; dette er siden forsvundet]). - Fotografisk optryk, 1968.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1911
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:325   Bibliografi-ID: 1715
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

Brev fra H. C. Andersen til Overskou

Brev fra H. C. Andersen til Overskou. Julebogen X, pp. 126-28.
Udateret, men skrevet mellem 13. og 22. apr. 1833, cf. H. Topsøe-Jensen i nr. 2155 ndf., pp. 185-87.

Se også nr. 316 og 317 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-717)

Udgivet 22. april 1911
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:328   Bibliografi-ID: 1719
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen og de Danske i Paris 1833. En Vise og lidt Kommentar

TOPSØE-JENSEN, H. G., H. C. Andersen og de Danske i Paris 1833. En Vise og lidt Kommentar. Personalhistorisk Tidsskrift 10. rk. I, pp. 66-74.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-199)

Udgivet 1934
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:852   Bibliografi-ID: 2356
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

To H. C. Andersen-Breve

THAULOW, TH. (medd.), To H. C. Andersen-Breve. Nationaltidende 1. apr.
Til daværende kammerjunker Joachim Melchior Grevenkop-Castenskiold; dateret 22. aug. / 26 okt. 1833 [korrekt dato er 26. aug. 1833] og 25. apr. 1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. april 1945
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1203   Bibliografi-ID: 2770
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

Breve og Aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard

Breve og Aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard , I-II. Udgivne paa Foranledning af Søren Kierkegaard Selskabet ved NIELS THULSTRUP. Munksgaard, København 1953-54.
Heri I p. 228 et brev af 15. maj 1849 Brev fra HCA til SK, med kommentar II pp. 95-96. Brevet er tidligere offentliggjort i: Af Søren Kierkegaards efterladte Papirer. 1833-1843 (cf. noten til nr. 325 ovf.), p. 399.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. maj 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1446   Bibliografi-ID: 3058
[Informationer opdateret d. 11.11.2014]

Reise fra Kjøbenhavn til Rhinen.

Reise fra Kjøbenhavn til Rhinen. Til 150 Aarsdagen for Digterens Fødsel. Udgivet ved H. TOPSØE-JENSEN. Illustreret af KAI DE FINE LICHT. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 98 pp.
Af H. C. Andersens Dagbøger [22. apr.-4. maj 1833], Collinske Samling Nr. 7, 4to, pp. 37-55; efterskrift pp. 59-66; noter pp. 69-90; navneregister pp. 93- 98. [22. april - 4. maj 1833 Travemünde, Lübeck, Hamburg, Haarburg, Celle, Hanover, Thiedenwiese, Nordheim, Göttingen, Cassel, Münden, Marburg, Frankfurt] - Anm.: E. F. [Emil Frederiksen], Berlingske Tidende 1. mar.; Thorkild Hansen, Information 29. mar.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 20. feb.; Erh. L. [Larsen], Berlingske Aftenavis 12. feb. - Cf. nr. 1680 og 1759 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/77)

Udgivet 4. maj 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1542   Bibliografi-ID: 3163
[Informationer opdateret d. 6.3.2012]

På rejse med eventyrdigteren

JENSEN, PEDER, På rejse med eventyrdigteren. Demokraten 12. apr.
Om HCA's venskab med løjtnant A. W. Dinesen på rejsen i 1833.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. april 1961
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1974   Bibliografi-ID: 3645
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Breve fra og til Christian Winther

Breve fra og til Christian Winther , I-IV. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Morten Borup. C. A. Reitzel, København 1974. - Heri tre breve (1862-63) fra HCA og ni breve (1833, 1861-63, 1867) til HCA. - Cf. reg. i bd. IV, p. 330, samt indledningen smst. pp. 41-42.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1974
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:286   Bibliografi-ID: 4268
[Informationer opdateret d. 6.11.2013]

Schetsboek zonder schetsen

Schetsboek zonder schetsen . Nederlandse vertaling van 1862 [..]. Gevolgd door Schetsboek met schetsen door H. C. Andersen. Een keuze uit zijn italiaanse reisimpressies 1833-1834. Nawoord door H[elene] W. Koppejan-van Woelderen. Ter gelegenheid van de H. C. Andersen herdenking in Nederland 1975. Stichting Real Israel Press, 's-Gravenhage 1975. vi, 76, ii, XXVII pp. - Efterskrift pp. I-XIII. Facsimiletryk af 1862-oversættelsen (som kun kendes i ét eks., i Det kgl. Biblioteks besiddelse). online

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/63)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:328   Bibliografi-ID: 4310
[Informationer opdateret d. 30.11.2012]

Danske forfattere i Rom mellem 1830 og 1900

Brøndsted, Mogens, Danske forfattere i Rom mellem 1830 og 1900. I: Tue Ritzau & Karen Ascani (red.), Rom er et fortryllet bur. Den gyldne epoke for skandinaviske kunstnere i Rom . Rhodos, København 1982. Spec. pp. 126-31. - P. 128 facsimilegengivelse af digtet Farvel til Italien (BFN 251), p. 129 gengivelse af A. Küchlers tegning af HCA (Paulsen, nr. 3). - HCA omtales også i andre af bogens artikler, cf. reg.; pp. 18-19 facsimilegengivelse af digtet til de skandinaviske kunstneres julefest 1833 (medtaget i Mit Livs Eventyr), p. 75 farvegengivelse af A. Küchlers portræt af HCA (Paulsen, nr. 2).
Udgivet 1982
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:807   Bibliografi-ID: 4787
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

'Levnedsbogen' (1832-1833). H. C. Andersen

Hansen, Jørn Ørum (udg.), Fra bunden. Fire selvbiografier fra Guldalderen . Hovedland, Højbjerg 1988. 192 pp. - Heri: 'Levnedsbogen' (1832-1833). H. C. Andersen, pp. 134-68 (JØH, indledning, pp. 134-38); arbejdsopgaver pp. 180-82.

Jeg er i Italien! H. C. Andersen på rejse 1833-34

Jeg er i Italien! H. C. Andersen på rejse 1833-34 . Thorvaldsens Museum, København; H. C. Andersens Hus, Odense 1990. 89 pp. - Udstillingskatalog. Indhold: Niels Oxenvad, Andersen og Thorvaldsen. Et romersk venskab, pp. 9-24; H. C. Andersens rejserute 1833-34, pp. 25-26; Eva Henschen, Bjarne Jørnæs, Torben Melander & Stig Miss, I H. C. Andersens fodspor. Billeder og citater, pp. 27-87. - Anm.: Peter Eriksen, Politiken ; Aage Jørgensen, Flensborg Avis 23.8.1990, Bogens Verden , 1992, pp. 258-59. - Udstillingsomtaler: Lars Grambye, Information 11.4.1990; Anders Kold, Jyllands-Posten 13.3.1990; Pierre Lübecker, Politiken 22.3.1990; Ole Nørlyng, Berlingske Tidende 11.3.1990; Marie-Louise Paludan, Weekendavisen 16.3.1990; Gertrud Købke Sutton, Information 21.3.1990; Thomas Thurah, Land og Folk 7.3.1990.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1316   Bibliografi-ID: 5294
[Informationer opdateret d. 15.12.2010]

H. C. Andersens Almanakker 1833-1873

H. C. Andersens Almanakker 1833-1873 . Udg. af Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Det danske Sprog- og Litteraturselskab / G. E. C. Gads Forlag, København 1990. xiv, 388 pp. - Introduktion af HVL pp. ix-xiii, værkregister pp. 328-38 og personregister pp. 339-88.
Særtryk af foredrag: H.C. Andersens Almanakker 833-1873, Foredrag i H.C. Andersen-Samfundet i København 16.10.1990. - Anm.: Torben Brostrøm, Information 12.12.1990; Bo Grønbech, Anderseniana , 1993, pp. 103-04; Katsumi Hayano, H. C. Andersen Studier , nr. 10, 1991, pp. 43-44; Aage Jørgensen, Handelsskolen , 24:1, 1991, pp. 44-46; Bent Mohn, Politiken, 8.12; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 7.12.1990. - Ny udg., 1996 (annonceret).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Oktober 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1300   Bibliografi-ID: 5278
[Informationer opdateret d. 19.11.2015]

Eventyret om et bæger

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard, Eventyret om et bæger. Politiken 22.12. 1991. - Om sølvbæger skænket til HCA juleaften 1833.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/176)

Udgivet 22. december 1991
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1423   Bibliografi-ID: 5401
[Informationer opdateret d. 13.2.2012]

That Land I Saw. Hans Christian Andersen's Sketches during his Travels in Italy 1833-34

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard, That Land I Saw. Hans Christian Andersen's Sketches during his Travels in Italy 1833-34 . Translated by David Hohnen. Gyldendal, Copenhagen 1992. 223 pp. - På dansk 1990 (nr. 1324 ovf.). ... a revised, slightly shorter version ...; den danske udgaves efterskrift med kildeoplysninger og noter (pp. 215-48) er udeladt; tilkommet er en indledning (pp. 7-23), hvis sidste del (pp. 17-23) dog modsvarer optakten til den danske udgaves første kapitel; en tegning er udgået. - Anm.: Frank Hugus, Scandinavian Studies , 65, 1993, pp. 318-20; W. Glyn Jones, Scandinavica , 32, 1993, pp. 93-94.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1464   Bibliografi-ID: 5442
[Informationer opdateret d. 6.9.2013]

Søgeord: uddrag + af + et + privatbrev + fra + paris + dateret + 11te + juni + 1833. Ny søgning. Søg i resultater