Søgeord: til + maleren + carl + blo*. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-57

Søgningen gav 57 resultater. Nummer 1-50:

Om H. C. Andersen. Bidrag til Belysning af hans Personlighed

BLOCH, WILLIAM, Om H. C. Andersen. Bidrag til Belysning af hans Personlighed. Nær og Fjern VIII 1878-79, nr. 363, pp. 1-5, og nr. 364, pp. 7-9.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-735 h-i, 2000/391)

Udgivet 1878
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:40   Bibliografi-ID: 1321
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

H. C. Andersens Værtinder

BØGH, NICOLAJ, H. C. Andersens Værtinder. Heri s. 334 Mindedigt af Karen Sophie Larsen om Niels Sophus Larsen: "I Havet ligger Fader død! /
[bfn1268]
Sorg knugede mit Hjerte,
Da smilte Englen fra mit Skjød,
Min Trøst i al min Smerte.
Men Englen bort til Glæde gik;
De har ej Hjem herneden.
Hans Jordliv var et Øjeblik!
Hans Himmel Evigheden!"
" Illustreret Familie-Journal IX, Nr. 42 og 43, 18. og 25. oktober, pp. 331, 334, 340-42, samt korrektion i nr. 46, 1885, s. 363.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/338, A-709k, A-12)

Udgivet Oktober 1885
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:74   Bibliografi-ID: 1372
[Informationer opdateret d. 22.12.2016]

Carl Bloch

BØGH, NICOLAJ, Carl Bloch. Aaret rundt. Maanedsskrift for Hjemmet , pp. 209-17, 241-50.
Heri pp. 242-47 14 breve (og uddrag af breve) fra CB til HCA. - Et brev af 24. maj 1870 fra HCA til CB gengives i facsimile.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. maj 1890
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:101   Bibliografi-ID: 1414
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

Hans Christian Andersen

BOYESEN, HJALMAR HJORTH, Hans Christian Andersen. I hans: Essays on Scandinavian Literature. Scribner, New York; David Nutt, London. Pp. 155-78.
2. opl., 1911; fotografisk optryk 1972 (Benjamin Blom, New York). Cf. Herbert Rowland: 11850 pp. 131-44.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1895
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:125   Bibliografi-ID: 1457
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Erindringer.

HOLTEN, C. F. v., Erindringer. Udgivne af William Bloch. Gyldendal, København.
Heri pp. 19-22 nogle glimt fra HCA's barndom.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/73)

Udgivet 1899
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:142   Bibliografi-ID: 1485
[Informationer opdateret d. 18.11.2011]

H. C. Andersen og Carl Bloch

H. C. Andersen og Carl Bloch. Hver 8. Dag XVII 1910-11, p. 398.
Gengivelse af og kommentar til Kristine Høybergs fotografi af HCA i samtale med CB.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1910
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:317   Bibliografi-ID: 1705
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse.

DOLLERIS, ANDREAS, Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse. Gyldendal, København. Pp. 94-97.
Om HCA's tilstedeværelse ved MR's bryllup med Agnes Dunlop (1863); med hans tale [se nedenfor] og facsimile af dedikationen i hans gave [bfn1231 = brev Brev ], 3. udg. af Eventyr og Historier.
Naar Huus er reist man sætter Krands paa Stangen;
I Brudehuus, der kommer man med Sangen,
Men til at synge er her altfor faa,
Lad mig da frem med Sangens Banner staae,
Det sig udfolde, flaaggre over Bordet.
Tillad! - Nu er det mig, som her har Ordet.
Fra Norge kom den danske Molière ,
Til Sorø knøtter sig hans Hædersnavn;
Fra Norge kom til Melmpomenes Ære
En Tolk for Kunsten ned til Kjøbenhavn ;
Høit Navnet Michael Rossing lød fra Scenen,
Der for hans Slægt groer endnu Laurbærgrenen,
Der end fornemmes Kunstens høie Kald.
I Dag vi bøie Banner for en Skjald,
Den yngste Michael Rossing . Sorø Vang
Hvor Holbergs Lune tumled' sig engang.
hvor Ingemann har sjunget mangen Sang,
hvor Wilster og Carl Bagger tidt
Af Sangens Musa fik en smuk Visit,
Derfra Du synge, glad, i nordisk Tone.
Din Musa er hos Dig - din lille Kone;
Fra Palmeøen, Korsets Ø hun kom;
Dit lille Huus til Slot hun trylle om,
Og kommer der en Dag med Regn og Slud,
i Kjærlighed det Skjønne foldes ud
For Hjertes Solskin svinder hver en Skygge,
Og Lykkens Blomst som en Sanct Hans Urt groer
Henunder Husets Loft. - Nu Held og Lykke!
Velsignet hver som elsker, haaber troer!

Basnæs den 1. August 1863.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1923
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:431   Bibliografi-ID: 1872
[Informationer opdateret d. 29.7.2013]

Et Hundredaarsminde

NIELSEN, ALFRED E., Et Hundredaarsminde. Aarsskrift for Slangerup Landbrugsskoles Elevforening , pp. 26-30.
Om HCA's ungdomsforelskelse i Line Snitker. Med gengivelse af digtet "Stjernerne og Roserne"
Jeg ved to Stjerner saa lyse og saa blaa,
jeg aldrig deres Lige paa Himmelen saa,
jeg ved to røde Roser, saa smukke, forsandt,
jeg ingentid i Haven saa deilige fandt.

Nys faldt fra hine Stjeerne en Dug saa hed,
de klare Perler trilled paa Roserne ned
da brændte dobbelt deiligt det Rosenskjær,
de Stjerner og de Roser, de bleve mig saa kær.

Ak kan jeg dem ei eie, ak kan jeg dem ei faae,
hvad er da alle Stjerner paa Himmelens Blaae,
paa Jorden er ei Blomster som hine Roser to,
de Stjerner og de Roser, de røvet har min Ro.

og digtet fra Nytaarsmorgen 1824 Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1923
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:435   Bibliografi-ID: 1877
[Informationer opdateret d. 22.9.2014]

Personlige Minder om H. C. Andersen. Professor William Bloch fortæller

Personlige Minder om H. C. Andersen. Professor William Bloch fortæller. Nyborg Avis 25. nov.
Interview, mærket Frn [!] Didi.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. november 1924
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:463   Bibliografi-ID: 1911
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Fra Oldetantes Dokumentskrin. Slægten Trampe og H. C. Andersen

TRAMP, EBBA, Fra Oldetantes Dokumentskrin. Slægten Trampe og H. C. Andersen. Med gengivelse af digte til Charlotte Classen, ved besøg på Corselitze i 1850. Politiken (Magasinet) 4. apr., pp. 10-11.
Tanker ved en Kats Død.
Som der blev spaaet ved tolvte Klokke - slet
Var Misse død, tag nu det sorte - Brædt
Og tag saa Kridt og nedskriv dine - Sukke
Thi her er Grund at klage og at pukke
Hver Pote fin var som en Frøken-Haand,
om Halsen Misse bar et Rosa-Baand
Naar hun med andre Misser gik at - solde,
Det unge Sind til Mormus jo maa tolde.
Ak død er Misse, synger hendes - Priis
Thi den som synger ej, han er en Tap af - Iis.

Aftensværmerie.
Nu har den lukket sig, den hulde - Rose
Nu har jeg glemt hver Bitterhed og - Skose.
Jeg gaaer i Aftenstunden barnlig - klog,
uskyldig som dengang jeg var en - Pog
Og saa i Himlen ind med Mormoers - Briller.
Hvor Aftenen dog er smuk, hør Droslens - Triller.
Se Storken hist, paa Benets røde - Sok
Den staar i Reden, og den drømmer - nok.
Paa Sø og Blad og Busk er Aftenens - Hvile,
Og over røde Skyer sees Stjerner - smile,
Mens Nyet synker blegnende og - mat.
o! var du hos mig, du mit Hjertes - Skat.

s. 12: "Digteren og Madammen. Novelle af Ebba Tramp med et Digt af H.C. Andersen. Over et gammelt Manuskript fra H.C. Andersens Haand er denne Novelle skrevet. Digtet er kort efter dets Tilblivelse havnet i Familien Tramps gemmer"
En Rendesten tidt som en Flod kan true,
Og Mennesket kan drukne som en Flue.
Jeg er saa let, jeg svæver som en Fugl,
Jeg sværmer næsten ud af Kjolens Skjul.
Jeg er saa underlig, jeg kan det ikke - sige.
En fattig Mand kan føle som den rige.
Men her er Trækvind, Veiret er lidt - raat;
Jeg vil i Hus! Der ligger jo et - Slot
Som Møl og Rust og Tyvehaand kan rane,
Paa Skildtet Vaabnet staar, det er en - Trane,
Og ud af Vindvet skinner mange - Lys,
Ah! med den Trækvind er det som et Gys.
Og Træk og Vaadet kan gjøre Manden - muggen.
Nu gaaer jeg ind i Slottet, dér ved Krukken,
Jeg holder Tale om en Pølsepind,
Og dundre skal da Verdens Trommeskind.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-736h, 1981/328)

Udgivet 4. april 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:550   Bibliografi-ID: 2010
[Informationer opdateret d. 11.9.2012]

H. C. Andersens Rejse med William Bloch

NEIIENDAM, ROBERT, H. C. Andersens Rejse med William Bloch. Nationaltidende (aften) 22. aug.
På grundlag af WB's efterladte optegnelser. - Optrykt i revideret form 1931 (nr. 780 ndf.). - Anm.: Flensburger Nachrichten, [udateret, men efter 1942].

(Bibliografisk kilde: HCAH A-147)

Udgivet 22. august 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:577   Bibliografi-ID: 2042
[Informationer opdateret d. 14.11.2012]

Digte.

Digte. I Udvalg ved PAUL V. RUBOW. Illustreret af GERDA PLOUG SARP. H. Hagerup, København. 96 pp.
Fortale pp. 9-10. - Anm.: Kamma Bloch, Vor Ungdom LII 1930-31, pp. 44-45; -r., Berlingske Tidende (morgen) 30. mar. Nationaltidende, 24.3.1930. -
H.C. Andersen-kort: På L. Levisons Forlag er i Anledning af H.C. Andersen-Dagen udkommet en Jubilæumsserie af Kort, tegnet af Gerda Ploug Sarp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/43)

Udgivet Marts 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:655   Bibliografi-ID: 2135
[Informationer opdateret d. 30.4.2012]

H.C. Andersen og Det kgl. Theater.

"H.C. Andersen og Det kgl. Theater". Det kongelige Theaters Program. Sæson 1929-1930. 2.4.1930, pp. 1, 3 og 5. - Ved festforestillingen den pågældende dato opførte teatret "Den nye Barselstue" omrammet af Hakon Børresens musikalske Genfortælling af "Historien om en Moder" - Iscenesat af Holger Gabrielsen, Bodil Ipsen var Moderen. Desuden Paul V. Klenaus Ballet "Den lille Idas Blomster". Epilog af Aage Berntsen (fremsagt af Holger Gabrielsen). - Morgenbladet, B.T., Berlingske Tidende, og Dagens Nyheder, 3.4.1930. Politiken, 6.4.1930. Hakon Kirkegaard: To Aftener i det Kongelige. Dansk Folkeoplysning, s. 373-79.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1660   Bibliografi-ID: 12678
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

Villiam Bloch

NEIIENDAM, ROBERT, William Bloch. I hans: Mennesker bag Masker. Fra Arkiv og Teater. Jespersen & Pio, København. Spec. pp. 137-45.
Om WB's deltagelse i HCA's udenlandsrejse 1872. - Revideret optryk af nr. 577 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1931
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:780   Bibliografi-ID: 2269
[Informationer opdateret d. 12.4.2012]

Jylland mellem tvende Have -: H. C. Andersens Sang om Jylland

GALSTER, KJELD, Jylland mellem tvende Have -: H. C. Andersens Sang om Jylland. Edda XXXIII, pp. 1-17.
Pp. 9-17: Tillæg, H. C. Andersens jyske Rejse gennem samtidige Breve. - Også offentliggjort i Hardsyssels Aarbog XXVII, pp. 1-25; der fattes dog størsteparten af HCA's regnskab for Jyllandsrejsen 1859. - Evald Larsen, 'Jylland mellem tvende Have' - og Nørre Vosborg, Vestkysten 15. aug. 1944, er i realiteten blot et referat af KG's afhandling.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-118a)

Udgivet 15. august 1933
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:825   Bibliografi-ID: 2326
[Informationer opdateret d. 9.11.2017]

[H. C. Andersen og Hertuginden af Augustenborg, I:] Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter; [II:] Ukendte Digte af H. C. Andersen; [III:] H. C. Andersens ukendte Breve til Augustenborg; [IV:] H. C. Andersen fik Fornemmelsen af Tyskheden; [V:]

TOPSØE-JENSEN, H. G. (medd. & komm.), [H. C. Andersen og Hertuginden af Augustenborg, I:] Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter; [II:] Ukendte Digte af H. C. Andersen,
Bout rimé over temaet "Jenny Lind", dateret 31 August 1844.

Forstyrret i Hoved var Mand og Muus
Alle vilde hen i Thalias Huus
De vare hinanden færdig at myrde.
Ingen var Nogen en trofast Hyrde.
Ikke heller, hvorledes det gik eller slap.
Alle vilde nyde den store Lykke
At høre Sangens det udvalgte Smykke,
Der hævedes saa i Blad og i Post.
Man vidste det ei var Hverdags Kost.
Ja, Gud bevar'os, hvor det blev en Aften
Man revned' reent af Begeistrings Saften.
Med blomster og Bravo,man sagde Tak.
Og hjemme ved Theen blev der en Snak.

Impromptu paa det kongelige Dampskib Kiel, da Maanen stod op over Nordsøen.
See hist et glødende Hjerte Staae,
I Bølgerne fik det jo Daaben.
Men her de levende Hjerter slaae,
Hjerter i Danmarks Vaaben.

[III:] H. C. Andersens ukendte Breve til Augustenborg; [IV:] H. C. Andersen fik Fornemmelsen af Tyskheden; [V:] H. C. Andersen skriver: En Lykkestjerne staar over mig og mine Skrifter. Berlingske Tidende (søndag) 10., 17. og 24. nov. samt 1. og 8. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-484)

Udgivet 24. november 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:899   Bibliografi-ID: 2411
[Informationer opdateret d. 17.4.2013]

Paa Rejse med H. C. Andersen. Dagbogsoptegnelser.

BLOCH, WILLIAM, Paa Rejse med H. C. Andersen. Dagbogsoptegnelser. [Udgivet af Anna Bloch.] Gyldendal, København. 105 pp.
Optegnelser fra 1872, da WB ledsagede HCA på en udenlandsrejse. - Som særskilt bilag: facsimile af brev fra HCA til WB; dateret Bregentved den 18 Juli 1874. - Oprindelig offentliggjort i Politiken 2., 10. og 16. apr. - Anm.: Jul. B. [Julius Bomholt], Social-Demokraten 4. nov.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 18. dec.; Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 30.12.1942; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 18.2.1943; Harald Engberg, Fyns Social-Demokrat, 22.11.1942; E.F. [Emil Frederiksen], Kristeligt Dagblad 24. okt.; Svend Larsen, Fyns Tidende, 17.1.1943; N.P.J. Østsjællands Folkeblad, 6. jan.; Langelands Folkeblad, 8. jan. og Fyns Venstreblad, 9. jan.; Sv. S-n [Sørensen], Aalborg Amtstidende 30. okt.; Horsens Folkeblad 17. okt.; Da HCA falskeligt blev udlagt som - Barnefader. Næstved Avis, 15.10.1942; Randers Dagblad, 8. mar. 1943; Svendborg Amtstidende, 7. sep.; Viborg Stiftstidende, 19.10.1942; - Cf. nr. 1143 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1123)

Udgivet 18. juli 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1070   Bibliografi-ID: 2618
[Informationer opdateret d. 5.4.2016]

Et utrykt Digt af H. C. Andersen paa Teatermuseet

NEIIENDAM, JAN, Et utrykt Digt af H. C. Andersen paa Teatermuseet. Spectator. Tidsskrift for populærvidenskabelig Forskning I 1943-44, sp. 69-71.
dvs. : Digtet Paa Dandseskolen gaaer en Dands. [Foræret til Nicolai Bøgh, hvorfra det kom til Teatermuseet]
(til Melodi af Menuetten af Elverhøi):
Paa Dandseskolen gaaer en Dands af Scenens bedste Kræfter:
Humeur og Ungdomssind gir Glands, saa at det straaler efter!
Det er det rette Dandse-Sted, her Dandsen er som hjemme -
og saa er der en Tanke med, den maa man ikke glemme!

Det kjender jo og veed enhver, ja, det er klart som Solen,
den danske Scnenes Koryphæer gik ud fra Dandseskolen.
De Snillets adelbaarne to, hvis Mærke aldrig brister,
i Kunstens Stamtræ Væxten groe: Fru Heiberg, Ludvig Phister!

I Dandsen er just Fuglens Flugt, løs Fuglens bundne Tunge,
da vil den tale dybt og smukt og ret af Hjertet sjunge.

Vi syngende i Dandsen gaaer, der sig udfolder Talen,
see da vi Scenens Treklang faaer, de raade her i Salen!
I Ungdoms Friskhed og Humeur nu straaler Øiets Kjerte.
Den hele Verden faar Couler kun fra eens eget Hjerte.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1126   Bibliografi-ID: 2682
[Informationer opdateret d. 6.4.2016]

Røgmanden i 'Den lille Idas Blomster'

BRØNDUM-NIELSEN, JOHS., Røgmanden i 'Den lille Idas Blomster'. Berlingske Tidende (søndag) 2. jul.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. juli 1944
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1171   Bibliografi-ID: 2733
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

Æstetisk Kritik.

BILLESKOV JANSEN, F. J., Poetik, II: Æstetisk Kritik. Ejnar Munksgaard, København 1948. Pp. 106-10, 139-40. - 2. forøgede udg., 1948; 3. udg., 1962. - Især om Den lille Idas Blomster.
Udgivet 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1734   Bibliografi-ID: 12766
[Informationer opdateret d. 6.6.2011]

H. C. Andersens sidste Dage.

PORTMAN, ARNE, H. C. Andersens sidste Dage. Preben Witt, København. 65 pp.
Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 20. dec.; Zak, Ekstrabladet, 18.12.1952; J. B.-J. [Jørgen Budtz-Jørgensen], Nationaltidende 22. dec.; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 10. feb. 1953; J. K. [Jens Kruuse], Jyllands-Posten 30. dec.
I følge Portmann p. 17 var den læge, der udfærdigede HCAs dødsattest, ørelægen Vilhelm Meyer, der boede lige ved "Rolighed" - og var familien Melchiors læge - idet Collin og Hornemann var på sommerferie i netop de sidste uger (hhv. Ellekilde og Hornbæk). Han giver dog ingen kildeoplysning! men siger, at dødsattesten er forsvundet fra Rigsarkivet og hverken findes på KB eller i HCAH.

Imidlertid findes i Begravelsesvæsnets Protokol for 1875 under Nr. 3409 følgende antegning: "Onsdagen d. 11. August Kl. 12 begraves Conferentsraad Hans Christian Andersen, 70 Aar gl. , Bopæl: Gl. Kalkbrænderivej 4, død d. 4. August af Leversvulst. Ugift. Fra Frue Kirke til Frelsers Nørre, Ass. Kgd." [Leverkræft]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/21)

Udgivet 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1413   Bibliografi-ID: 3020
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Ukendt H. C. Andersen-Arbejde dukker frem. En Ungdomsparodi paa Nestroys Eduard og Kunigunde-Arie

K.-J., [KRAGH-JACOBSEN, Sv.] SV., Ukendt H. C. Andersen-Arbejde dukker frem. En Ungdomsparodi paa Nestroys Eduard og Kunigunde-Arie [Del af "Skilles og Mødes". Manuskript til visen gengivet i facsimile.
Eduard og Kunigunde,
(Ideen efter Nestroys Lumpacivagabundus af H.C. Andersen
-
(Orchestret spiller i Mol Bertrands Afskedsqvad)
derpaa declameres
Der var engang to Elskende, jedg dem jo nævne kunde,
Den ene hedte Eduard, den anden Kunigunde.
En Aftenstund de tvende gik, der var saa smukt i Skoven,
En Nattergal, et Kildevæld og Maaneskin foroven.
De satte sig ved Kildens Bred og deres Kinder brændte,
De sagde disse skjønne ord, de skjønneste de kendte.
(Han synger med Udryk til Mel. af Salomons Dom: Smilende i Søvnens Arme).
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Chor
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Erik (talende)
Da traadte hendes Fader frem, de troede de var ene.
Han sagde disse haarde Ord, som kunde knuse Stene.
(synger i et hurtigt tempo Mel. af Robert le diable.)
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Chor (ligeledes)
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard!
Berlingske Tidende 17. jul. [Heri omtales et brev til Niels Peter Møller indholdende manuskript med anvisninger til opførelsen af "Eduard og Kunigunde".] Viborg Stiftstidende, 21.7.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. juli 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1434   Bibliografi-ID: 3043
[Informationer opdateret d. 16.8.2013]

H.C. Andersen i Samuel Goldwyns gendigtning.

'Skyggen'. Eventyr af H. C. Andersen i meget aktuel gendigtning. De mange artikler i anledning af Sam Goldwyns HCA-film - samt af hovedrolleindehaveren Danny Kayes besøg i Danmark og i HCA's seng - er ladt ude af betragtning. Blot henvises til Den Gyldenblonde [ dvs. : Povl Sabroe], 'Skyggen'. Eventyr af H. C. Andersen i meget aktuel gendigtning, Politiken 27. nov. 'Skarp protest mod Danny Kaye i Odense', Politiken 23. og 24.7.1952. - Leder: "Ministeriet for uvedkommende anliggender", Politiken, 25. april 1952. -
John Gower: Danny Kaye Meets Miss Jeanmaire. Playing one of the world's finest storytellers, Danny Kaye teams up with one of the world's most glamorous dancers. Illustrated London, 20. dec. 1952.
Renée Jeanmaire: J'adore mon metier et la bonne cuisine. Voir, 21 Janvier 1952. Satire: "Dagens Jonas", Social-Demokraten, 18.3.1952. Is Danny Kaye Going too Far? The Clowning that upset the Danes, Illustrated London, 16. august 1952.
Programhefte, til selve filmen: Engelsk: Samuel Goldwyn presents Hans Christian Andersen color by Technicolor. upag. [20 s]
Dansk: Samuel Goldwyn's H.C. Andersen. Danny Kaye, Farley Granger og Jeanmaire i H.C. Andersen. Et eventyr i Technicolor om verdens største eventyrdigter. s. 2-7: Handlingen. s. 8-9: Balletten "Den lille Havfrue". s. 10: Jeanmaire. s. 11: Wonderful Copenhagen.
Niels Nørlund: Amerika-Blade. Om Jean Hersholts arbejde med Samuel Goldwyn. Berlingske Aftenavis, 23.6.1952.
Lille H.C. A.-Slægtn.ing. Som nyeste trumf har han engageret en "slægtning af H.C. Andersen til at medvirke i filmen. Det er den 8-aarige blonde Lonnie Burr fra Pasadena, ... sønnesøn af Karl Einer Andersen, der var født i Odense, og som paastaas at have været H.C. Andersens Fætter. Nationaltidende, 6.5.1952.
Jean Hersholt: Send Topsøe Jensen til Hollywood. Goldwyn har i en presseerklæring tilbudt at betale alle rejseudgifter for en eller anden asvarlig dansk autoritet, som paa Danmarks vegne kunne komme over og tage stilling til H.C. Andersen-filmen, naar den er færdigoptaget. Topsøe takkede nej ti.l Hersholts forslag. Politiken,

(Bibliografisk kilde: artikler og film HCAH)

Udgivet 27. november 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1441   Bibliografi-ID: 3050
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

Den lille Idas Blomster. Kalender for 1953.

Den lille Idas Blomster. Illustreret af EBBE SADOLIN. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 28 pp.
Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 19-21. - Anm.: Nationaltidende, 30.1.1953; Ekstrabladaet, og Berlingske Tidende, 24.1.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/16)

Udgivet 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1443   Bibliografi-ID: 3054
[Informationer opdateret d. 19.8.2013]

H. C. Andersens blomstereventyr: 'Den lille Idas blomster'.

INGERSLEV, TOMAS G. H., H. C. Andersens blomstereventyr: 'Den lille Idas blomster'. Fyns Tidende 19.-20.6.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juni 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1765   Bibliografi-ID: 12793
[Informationer opdateret d. 16.8.2012]

Eventyrdigteren og blomsternes verden

SMITH, H. P., Eventyrdigteren og blomsternes verden. Kristeligt Dagblad 28. jun.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. juni 1954
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1533   Bibliografi-ID: 3152
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Tommelise.

Tommelise. Borgen, København. 29 pp.
Med tegninger ( dvs. : skitser til en serie Billed-Tæpper af Klude, Blonder, Garn og meget andet) af Beate Neergaard, samt efterskrift, pp. 28-29, af Cai M. Woel. "Paa Klude-Besøg hos Eventyr-Fortolkeren. Beate Neergaaard fortæller hellere med Naal og Traad end med Ord" Dagens Nyheder, 1. April 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1963/72)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1551   Bibliografi-ID: 3172
[Informationer opdateret d. 3.7.2013]

Henvisned' er de blomster: Riborg Voigt og H. C. Andersen.

KJÆRBOE, TOVE, Henvisned' er de blomster: Riborg Voigt og H. C. Andersen. [Ærø Bogforlag, Ærøskøbing.] 79 pp.
Pp. 58 ff aftrykkes bl. a. HCA's digte til Riborg Voigt. - Anm.: Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 29. maj. - Foromtale: Massøse i Ærøskøbing skriver bog om Faaborg-pigen Riborg Voigt, Fyns Tidende, 28.3.1955; H.C. Andersens ulykkelige kærlighed, interview med Tove Kjærboe, Politiken, 30.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1576   Bibliografi-ID: 3199
[Informationer opdateret d. 10.6.2013]

Den lille Idas Blomster

TOPSØE-JENSEN, H., Den lille Idas Blomster. Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger II, pp. 75-79.
Om manuskriptet.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1666   Bibliografi-ID: 3289
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H. C Andersen og madam Larsen i Nyhavn

JENSEN, PEDER, H. C Andersen og madam Larsen i Nyhavn. Demokraten 27. mar.; Fyns Social-Demokrat 2. apr.; Ny Tid, 31.3.1955.
Gravvers [I Madam Larsens navn] til avisen over Madam Larsens afdøde mand: "Efterat have fristet den tunge Skjæbne for 1½ Aar siden i Storm paa Søen at miste min uforglemmelige Mand, Skibscapitain Niels Larsen, vilde Vor Herre at jeg ogsa skulle undvære mit mindste kjære Barn, Niels Sophus Larsen, som døde af Brystvattersot den 19de Dennes, 14 Maaneder gammel. Dette kan jeg ikke undlade herved at bekjendtgjøre.
I Havet ligger Fader død
Sorg knugede mit hjete
Da smilte Englen fra mit Skjød
Min Trøst i al min Smerte
Men Englen bort til Engle gik
De har ej Hjem hernede
Hans Jordeliv var et Øieblik
Hans Himmel Evigheden!
Kjøbenhavn den 24de Januar 1835
Karen Sophie Larsen fød Kjøller.

Da hun var på vokskabinet, døde en af hendes venner dér, en spækhøker. Hun bad Andersen skrive et gravvers over spækhøkeren, 'for de venter det af mig'. Det kom i 'Adresseavisen' under mærket L.

Jeg saa dig nys, da Du var karsk og glad;
hos Dig og Dine var saa godt at være;
nu Kredsen er som Avner splittet ad,
brat tog Dig Døden bort fra dine Kjære.
"Guds Vilje ske!" var Bønnen, som Du bad;
"Guds Vilje ske!" - den Bøn vi og frembære.
I Kisten er kun Jord, et vissent Blad,
Det som vi elsked, bor hos Lysets Hære.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. marts 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1726   Bibliografi-ID: 3354
[Informationer opdateret d. 6.4.2016]

H. C. Andersens billedbog

KIRKEBY, ANKER, H. C. Andersens billedbog. Politiken 27. mar.
Om billedbogen til Rigmor Stampe, - som familien i 1953 afhændede til den norske hotelejer Waldemar Jensen (for 27.000 kr.). - Om salget: "Nysø-Billedbogen solgt i Gaar" ? avis, 3.4.1953; Svend Engelhardt, Berlingske Tidende, 12.4.1952 og Fyens Stiftstidende, 13.4.1952. Se og Hør, 24.9.1954. - I øvrigt var WJ qua direktør for Viking / Palace Hotel ikke (blot) norsk, men (også) dansk. Cf. anden bibliografi nr. 1841 .

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. marts 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1735   Bibliografi-ID: 3363
[Informationer opdateret d. 6.8.2013]

Redaktør Henry Hellssen's efterladte Samling af Bøger, Breve og Manuskripter.

Redaktør Henry Hellssen's efterladte Samling af Bøger, Breve og Manuskripter. (Auktion nr. 90.) Arne Bruun Rasmussen, København 1958. Pp. 6-28, pl. I-II og X. - Katalog udarbejdet af Niels Chr. Lindtner og Preben Witt. - Pl. I: facsimile af brev af 3.10.1821 248 fra Det kgl. Theaters direktion til HCA; pl. II: facsimile af manuskriptet til eventyret De smaa Grønne. - Cf. i øvrigt HH's bidrag til: Kjeld Elfelt (red.), Mit Bibliotek. Berlingske Forlag, København 1942. Pp. 57-58. Foromtale: Berlingske Aftenavis, 10.1.1958. om salget: Berlingske Aftenavis, Politiken, og Kristeligt Dagblad, 28.1.1958
s. 22:
Hvil trætte Støv i Jordens Skjød
Flyv løste Sjæl fra Grav og Død,
Til Visheds Morgenrøde
Du elsked Toners Harmoni
Nu Sphærernes du svæver i,
Hvor Troskab dig vil møde!

Tak for dit varme Hjerteslag,
Saa sødt, du trætte gamle!
i Hjertets søde Melodi,
I Verdens-Altets Harmoni
Vil Gud os saligt samle!

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1958
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1823   Bibliografi-ID: 12854
[Informationer opdateret d. 4.4.2013]

Contes.

Contes. Traduction de J.-J. GATEAU. Préface de ANDRÉ MAUROIS. Flensted, Odense. 20 pl., 144 pp.
Denne udgave er identisk med nr. 1367a ovf.; blot er det oprindelige titelblad fjernet og et nyt indklæbet.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1963/34)

Udgivet 1961
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1941   Bibliografi-ID: 3609
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Man Who Believed in Fairies: Life of Hans Christian Andersen

SLAYTER, E., Man Who Believed in Fairies: Life of Hans Christian Andersen. Farmer's Weekly (Bloemfontein, Sydafrika) CIV, pp. 68-69.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1963
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2053   Bibliografi-ID: 3733
[Informationer opdateret d. 4.1.2016]

H. C. Andersens eventyrverden.

GRØNBECH, BO, H. C. Andersens eventyrverden. 2. reviderede udg. Hans Reitzel, København. 166 pp. (Falkebog, 19.)
Denne bog er stort set identisk med den afhandling jeg forsvarede for den filosofiske doktorgrad i maj 1945 [nr. 1189 ovf.]. Blot er de to indledende kapitler blevet trukket sammen til et par korte bemærkninger [..]. - Anm.: C.J.E. [Carl Johan Elmquist], Politiken, 25.7.1964; Peder Hesselaa, Fyens Stiftstidende 1. jul.; Randers Amtsavis, 4.7.1964.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1964
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2070   Bibliografi-ID: 3755
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

H. C. Andersens protegé. En Middelfart-drengs historie fortalt i breve.

H. C. Andersens protegé. En Middelfart-drengs historie fortalt i breve. Kommentarer af ÅGE PETERSEN. Urania, København. 78 pp.
Protegéen er Hans Christian Jørgensen, og bogen indeholder 6 breve fra HCA til ham (cf. nr. 682 ovf.), samt adskillige andre breve HCJ vedrørende. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 19. apr.; Blo. [Åge Fasmer Blomberg], Fynske Aarbøger IX:3, p. 529; Aksel Dreslov, Politiken 9. apr.; P. G. [Per Gudmundsen], Aktuelt 6. apr.; Aage Jørgensen, Jydske Tidende 26. sep., Flensborg Avis 17. nov., Den danske Realskole LXX 1968, pp. 760-61; Erik H. Madsen, Vestkysten, 16.9.1967; V. R. [Victor Rasmussen], Aarhuus Stiftstidende 21. maj; ps. [Povl Schmidt], Information 9. maj. - Cf. nr. 2212 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/27)

Udgivet 1967
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2179   Bibliografi-ID: 3883
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

Hans Christian Anderson

PASCOE, NGU NEIL, Hans Christian Anderson. Wamba (Bloemfontein, Sydafrika) XI, nr. 12, pp. 2, 4.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/90)

Udgivet 1967
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2202   Bibliografi-ID: 3909
[Informationer opdateret d. 12.12.2012]

Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831.

Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831. Illustreret af HENRIK BLOCH. Med en Efterskrift af H. TOPSØE-JENSEN. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 216 pp.
Efterskrift pp. 185-213. - Hermed for første gang optrykt i oprindelig skikkelse. - Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken, 13. jul.; Aage Jørgensen, Berlingske Aftenavis 16. jul., Flensborg Avis 17. jul., Sjællands Tidende 13. nov., Fyens Stiftstidende 22. nov., Jydske Tidende 8. dec., Den danske Realskole LXX, pp. 1023-24; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 29.6.1968, Faaborg Avis 11.9.1968; Poul Gammelbo, Information, 7.1968.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/26)

Udgivet 1968
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2221
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 3931
[Informationer opdateret d. 2.2.2012]

Ole Lukøie. Hyrdinden og Skorsteensfeieren

Ole Lukøie. Hyrdinden og Skorsteensfeieren . Tegninger: Henrik Bloch. Nordlundes Bogtrykkeri, København 1969. 65 pp. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 41-65. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 12.2.1969; Carl Johan Elmquist, Jyllands-Posten, 1969; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 22.2.1969; Per Gudmundsen, Aktuelt 22.2.1969.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1969
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:4   Bibliografi-ID: 3986
[Informationer opdateret d. 12.1.2017]

H. Ch. Andersen and A. Blok's Poetic Cycle 'The Snow Mask'

Masing, I., H. Ch. Andersen and A. Blok's Poetic Cycle 'The Snow Mask'. I: A. P. Treweek (red.), Australasian Universities Language and Literature Association. Proceedings and Papers of the Twelfth Congress Held at the University of Western Australia, 5-11 February 1970 . AULLA, Sydney 1970. Pp. 122-29.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1970
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:76   Bibliografi-ID: 4058
[Informationer opdateret d. 19.6.2013]

H. C. Andersens blomster. Billeder og buketter fra forrige århundrede

Westergaard, Hanne (red.), H. C. Andersens blomster. Billeder og buketter fra forrige århundrede . Statens Museum for Kunst, København 1978. 34 pp. - Udstillingskatalog. - Cf. P. I. Nissen Jøker i Stuekulturer , 75, 1978, p. 107.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1978/58)

Udgivet 1978
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:590   Bibliografi-ID: 4572
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

H. C. Andersens Blomster. Haver / Buketter / Billeder

Westergaard, Hanne, H. C. Andersens Blomster. Haver / Buketter / Billeder . Christian Ejlers' Forlag, København 1978. 76 pp. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 6.10.1978; Per Gudmundsen, Aktuelt 27.9.1978; Aage Jørgensen, Gymnasieskolen , 62, 1979, p. 30; n-n, Information 13.12.1978. - 3. opl., 1981 (med 1979 på titelbladet); 5. opl., 1985.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1978
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:591   Bibliografi-ID: 4573
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

H. C. Andersens blomster

Westergaard, Hanne, H. C. Andersens blomster. Gutenberghus Årbog , 1978, pp. 24-33. - Cf. nr. 653 ndf.
Udgivet 1978
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:613   Bibliografi-ID: 4594
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen var nødt til at finde en rejsefælle

Oxenvad, Niels, H. C. Andersen var nødt til at finde en rejsefælle. Morgenposten 29.7.1984. - Om William Bloch, hvis optegnelser fra rejsen i 1872 er aftrykt i Morgenposten og Fyens Stiftstidende 29.7.-5.8.1984.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. juli 1984
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:990   Bibliografi-ID: 4969
[Informationer opdateret d. 1.11.2010]

Blumenpoesie. Aus der Zeit Hans Christian Andersens und Sören Kierkegaards

Heide, Annie von der & Bernard Nollen, Blumenpoesie. Aus der Zeit Hans Christian Andersens und Sören Kierkegaards . DuMont Buchverlag, Köln 1986. 104 pp. - Blomstermalerier af Jens Juel, C. V. Eckersberg, J. L. Jensen, O. D. Ottesen, Theude Grønland, Christine Løvmand, Emma Thomsen m.fl., med citater fra HCA- og SK-tekster.
Udgivet 1986
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1077   Bibliografi-ID: 5055
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

O. D. Ottesen og andre danske blomstermalere på H. C. Andersens tid

O. D. Ottesen og andre danske blomstermalere på H. C. Andersens tid . Museet på Sønderborg Slot, Sønderborg 1986. 24 pp. - Udstillingskatalog.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1986
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1086   Bibliografi-ID: 5064
[Informationer opdateret d. 11.11.2013]

Slægten og familierne, 'den dumme Phantasie' og døden. 'Den lille Idas Blomster' i biedermeierkulturen

Mortensen, Finn Hauberg, Slægten og familierne, 'den dumme Phantasie' og døden. 'Den lille Idas Blomster' i biedermeierkulturen. Danske Studier , 1986, pp. 72-94. - På tysk i: Skandinavisztikai Füzetek / Papers in Scandinavian Studies (Budapest), 4, 1990, pp. 96-126. (Oversat af Horst Nägele.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1986
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1107   Bibliografi-ID: 5085
[Informationer opdateret d. 7.5.2013]

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 6, 1987; 49 pp. - Indhold bl.a.: Tetsuro Suzuki, Fra H. C. Andersens dagbøger, II:2, pp. 1-4; William Bloch, På rejse med H. C. Andersen, I, pp. 5-9 (overs. af Koichi Jin); Katsumi Hayano, Rejser og kroer i H. C. Andersens dage, pp. 10-18 (fortsat fra nr. 5); Isao Yakame, Om brugen af 'omkring' i H. C. Andersens dage, pp. 19-21; Kjeld Heltoft, H. C. Andersens tegninger til Otto Zinck, pp. 22-29 (overs. af Yuriko Kimura); Keisuke Masuda, Edmund Gosse og H. C. Andersen, pp. 30-41.
Udgivet 1987
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1160   Bibliografi-ID: 5138
[Informationer opdateret d. 29.12.2011]

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 7, 1988; 46 pp. - Indhold bl.a.: Tetsuro Suzuki, Fra H. C. Andersens dagbøger, III, pp. 1-9; William Bloch, På rejse med H. C. Andersen, II, pp. 10-14 (overs. af Koichi Jin); Katsumi Hayano, Rejser og kroer i H. C. Andersens dage, pp. 15-22 (forts. fra nr. 6); Julius Clausen, H. C. Andersens optegnelsesbog, pp. 23-29 (overs. af Nobuko Fukui; forts. fra nr. 5); Kjeld Heltoft, H. C. Andersens tegninger til Otto Zinck, pp. 30-37 (forts. fra nr. 6); Masayasu Konishi, Omkring to børnebogsforfattere, H. C. Andersen og Kenji Miyazawa, pp. 42-44.
Udgivet 1988
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1224   Bibliografi-ID: 5202
[Informationer opdateret d. 29.12.2011]

Søgeord: til + maleren + carl + blo*. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-57