Søgeord: the + fir + tre*. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-92

Søgningen gav 92 resultater. Nummer 1-50:

Tre utrykte Digte af H. C. Andersen

Tre utrykte Digte af H. C. Andersen. Illustreret Tidende XX 1878-79, p. 149.
BFN 1076-78.
Se også nr. 33 og 36 ovf.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1878
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:43   Bibliografi-ID: 1324
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

H. C. Andersens Briefwechsel mit Sr. Königlichen Hoheit dem Grossherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach und anderen Zeitgenossen.

H. C. Andersens Briefwechsel mit Sr. Königlichen Hoheit dem Grossherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach und anderen Zeitgenossen. Herausgegeben von EMIL JONAS. Wilhelm Friedrich, Leipzig. XVI, 284 pp. (Supplement-Band zu allen Ausgaben H. C. Andersens.)
Indledning pp. V-XVI. - Brevvekslingen med hertugen omfatter 87 breve, med anderen Zeitgenossen 52. - HCA's tysk er skånsomt korrigeret, dog således, at die Treuherzigkeit og brevenes eigentümliche Reiz skulle være bevaret. - EJ har fået overdraget hvervet som korrespondancens udgiver af hertugen selv. - Anm.: Adolph Kohut, Andersen als Briefschreiber, Die Gegenwart XXXIII (nr. 1-26) 1888, pp. 136-37; Otto Speyer, Zur Biographie Andersen's, Blätter für literarische Unterhaltung 1888, I pp. 166-70.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1984/155, VI-6)

Udgivet 1887
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:85   Bibliografi-ID: 1388
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Robert Schumann’s Leben. Aus seinen Briefen geschildert.

Hermann Erler: Robert Schumann's Leben. Aus seinen Briefen geschildert. I. Ries & Erler, Berlin 1887. – Heri tre breve, dateret 1.10.1842, 25.7.1844 og 14.4.1845, til HCA.
Udgivet 1887
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1615   Bibliografi-ID: 12632
[Informationer opdateret d. 30.12.2011]

Allgemeine Geschichte der Litteratur von ihren Anfängen bis auf die Gegenwart

KARPELES, GUSTAV, Allgemeine Geschichte der Litteratur von ihren Anfängen bis auf die Gegenwart , II. G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, Berlin. Pp. 726-27.
Hertil en pl. med facsimile af brev af 8. apr. 1835 fra HCA til Ludwig Tieck. Brevet findes (tillige med et brev af 8. apr. 1842) trykt i: Briefe an Ludwig Tieck , I. Ausgewählt und herausgegeben von Karl von Holtei. Eduard Trewendt, Breslau 1864. Pp. 4-7.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. april 1891
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:104   Bibliografi-ID: 1420
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Akter.

Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Akter. 5. udg. Med Indledning af ARTHUR AUMONT. Gyldendal, København og Kristiania. 87 pp.
Indledning, Ole Lukøie paa Scenen, pp. 5-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH XIX-21)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:190   Bibliografi-ID: 1553
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Illustreret Tidende

Illustreret Tidende XLVI:27 [= pp. 377-404]: Til H. C. Andersens 100-Aarige Fødselsdag.
Indhold: [a:] Nicolaj Bøgh, H. C. Andersen i det daglige Liv, pp. 380-87; [b:] Edgard Collin, Hans Christian Andersen. Paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel, pp. 387-88; [c:] Alfred Ipsen, H. C. Andersen. Et Mindeblad til Hundredaarsdagen, pp. 389-90 (med 3 breve fra HCA til AI); [d:] Rigmor Stampe (f. Bendix), H. C. Andersen som Børneven, pp. 396-97; [e:] Sophie Breum, H. C. Andersen paa Rejse, pp. 397-402. Endvidere: Nicolaj Bøgh, Prolog ved Hundredaarsfesten for H. C. Andersen; facsimiler af HCA's henvendelse på sin 16-års fødselsdag til J. Collin, manuskriptet til digtet Rigmor og manuskriptet til Prindsessen paa Ærten; tre eventyr (Springfyrene, Elverhøi og Boghveden, - illustreret af hhv. Hans Tegner, Louis Moe og Vilhelm Pedersen). - d) Svensk oversættelse: Hans Christian Andersen som barnvän, Varia. Illustrerad månadskrift VIII, pp. 203-10; engelsk oversættelse (forkortet): Hans Christian Andersen. His Methods of Amusing Children, The Strand Magazine XXIX (jan.-jun.), pp. 714-15. - Cf. Illustreret Tidende XLVI:28, p. 409: H. C. Andersen-Festen i Odense.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-11)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:253
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1622
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen og de danske Folkeeventyr

CHRISTENSEN, GEORG, H. C. Andersen og de danske Folkeeventyr. Danske Studier , pp. 103-12, 161-74.
Hertil Emmanuel Philipot, De tre hunde i 'Fyrtøjet', smst. 1907, pp. 59-61, besvaret af GC pp. 61-62.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-770, 1972/85, A-670)

Udgivet 1906
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:276   Bibliografi-ID: 1650
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersens Eventyr

H. C. Andersens Eventyr , I-V. Ny, kritisk Udgave med Kommentar ved HANS BRIX og ANKER JENSEN. Gyldendal, København og Kristiania. [4], 412; 403; 426; 421; 413 pp.
Kommentar I pp. 387 ff, II pp. 377 ff, III pp. 413 ff, IV pp. 409 ff, V pp. 365-78; fortaler og bemærkninger V pp. 381 ff. - 2. opl., betitlet Eventyr og Historier , 1931; 3. opl., betitlet Samlede Eventyr og Historier, 1962 (Gyldendals Tranebøger, 75-77 [415; 413; 437 pp.]). Nyt optryk af trebindsudgaven 1975 (412; 410; 437 pp.).

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-61)

Udgivet 1919
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:385   Bibliografi-ID: 1805
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Tre brev från H. C. Andersen till Atterbom

BJöRKMAN, CARL (medd.), Tre brev från H. C. Andersen till Atterbom. Danske Studier , pp. 69-74.
Dateret 21. maj 1838, 16. nov. 1849 og 17. maj 1850.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. maj 1923
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:434   Bibliografi-ID: 1876
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen. Et Par, tidligere ikke offentliggjorte, Relikvier fra Digterens Udenlandsrejser

NYGAARD, GEORG, H. C. Andersen. Et Par, tidligere ikke offentliggjorte, Relikvier fra Digterens Udenlandsrejser. [HCAs egen afskrift af tre digte, som Chamisso havde overst: Der Soldat, Muttertraum og Der Spielmann, hvoraf manuskriptet til "Der Soldat" her gengives i facsimile]. Verden og Vi XV, pp. 537-38, 541.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:482   Bibliografi-ID: 1934
[Informationer opdateret d. 5.7.2013]

Textvergleiche

TILLE, JOSEF, Textvergleiche. Schulreform IV, pp. 237-45.
Om nogle tekstsammenligningsøvelser for 6.-7. skoleår, på grundlag af tre tyske oversættelser af Engelen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:492   Bibliografi-ID: 1944
[Informationer opdateret d. 20.10.2014]

En Digter og tre Par Øjne

En Digter og tre Par Øjne. B. T. (søndag) 26. apr.
Om HCA's forelskelser i Riborg Voigt, Louise Collin og Jenny Lind.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. april 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:514   Bibliografi-ID: 1967
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder.

Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udgivet af HANS BRIX. Gyldendal, København 1928-30. Pp. 233-38. (Gyldendals Bibliotek, 20.)
2. udg., 1948 (nr. 1265 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1928
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:585   Bibliografi-ID: 2053
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Viata si opere lui H. C. Andersen

PAUNEL, E. I., Viata si opere lui H. C. Andersen. Convorbiri literare LXII 1929, pp. 76-81, LXIII 1930, pp. 56-64, 81-88.
[ Visse tegn giver problemer - se en affotografering fra den trykte udgave her ]
Også som separattryk, med paginering [1]-34 (Socec & Co., Bucuresti 1930); pp. 25 ff, Trecerea lui prin România in 1841 (oversættelse af de relevante afsnit i En Digters Bazar), findes kun i separattrykket.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1966/67)

Udgivet 1929
Sprog: rumænsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:631   Bibliografi-ID: 2106
[Informationer opdateret d. 27.8.2014]

Den berømte Digter og den unge Skuespiller. Et tvangfrit Interview med H. C. Andersens mangeaarige Ven, Statsraad Emanuel Hansen

ROLSTED, FRITHIOF, Den berømte Digter og den unge Skuespiller. Et tvangfrit Interview med H. C. Andersens mangeaarige Ven, Statsraad Emanuel Hansen. Morgenbladet 2. apr.
Smst. : Jørgen Nørborg, En Samtale med en Statue; Axel Thomsen, En lille Piges Indtryk af H. C. Andersen [Elisabeth Aarestrup]; Gyrithe Lemche, H. C. Andersen (et digt). Sylvester Hvid: "Det moderne Eventyr!". - Politikens Magasin, " Aarestrup-Minder i København. I Privateje i København befinder sig nogle Aarestrup-Minder, der ikke tidligere har været fremdraget, og som her afbildes for første Gang. Tre Emil Aarestrup Børn klippet i Silhuet af Digteren H.C. Andersen" [nej, det er ikke korrekt!] Påstanden gentaget af Ernst Mentze, Berlingske Tidende, 3. dec. 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:758   Bibliografi-ID: 2243
[Informationer opdateret d. 7.8.2013]

Tre danskar i Dalarne. Resenärer från skandinavismens dagar

HEDLUND, KARL, Tre danskar i Dalarne. Resenärer från skandinavismens dagar. Gammalt och nytt från Dalarne [V], pp. 145-49.
Om Fr. Hammerichs, Fr. Barfods og HCA's svenske rejseskildringer. - Oprindelig offentliggjort i Falu-Kuriren (julenr.) 19. dec. 1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. december 1931
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:787   Bibliografi-ID: 2277
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Tre Breve fra H. C. Andersen

SWANE, JØRGEN (medd.), Tre Breve fra H. C. Andersen. Gads danske Magasin XXVI, pp. 176-80.
Til sognepræst Hans Jørgen Swane, Hjermind, omkring HCA's besøg hos denne i sommeren 1859.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1932
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:807   Bibliografi-ID: 2303
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Tre ufuldførte historiske Digtninge.

Tre ufuldførte historiske Digtninge. Udgivet af TAGE HØEG. Levin & Munksgaard, København. 120 pp. (= Anderseniana [1. rk.] III.)
Indhold: Sorøe Gang. En Fortælling i Christoffer 1stes Tid, Fragmenter af en ufuldført historisk Roman og Christian den Andens Dverg. Ufuldført Roman ( BFN 1262-64); indledning pp. 7-19; noter og henvisninger pp. 113-20. - Anm.: Hans Brix, B.T. 4.8.1936; Peder Hesselaa, DNB, nr. 3, 1935; Chr. M. K. Petersen, Fyens Stiftstidende 25. okt. Aftenbladet, 7. okt.; Assens Amts Avis, 4. sep.; Berlingske Tidende, 2. og 17. sep.; Børsen, 3. og 18. sep.; Ekstrabladet, 31. aug.; Glamsbjerg Avis, 4. sep.; Politiken, 13. sep.; Silkeborg Avis, 2. sep.; Tidende, Nakskov, 17. sep.; Viborg Stifts Folkeblad, 14. og 19. sep.;
"H.C. Andersen debuterer!": Horsens Social-Demokrat, Lolland Falsters Social-Demokrat, Maribo Social-Demokrat, Nordsjællands Social-Demokrat, Nykøbing Social-Demokrat, Rødby Social-Demokrat, Saxkøbing Social-Demokrat, Sydfyns Social-Demokrat, 10. sep.; Aftenposten, Oslo, 9. sep.; "Kunde H.C. Andersen være blevet en Proletariatets Digter?": Fyns Social-Demokrat, 30. sep.; Lolland-Falsters Social-Demokrat, 2. okt.; Maribo Social-Demokrat, 2. okt.; Nykøbing Social-Demokrat, 2. okt.; Rødby Social-Demokrat, 2. okt.; Social Demokraten, 20. sep.; Sydfyns Social-Demokrat, 21. sep.; Vestjyllands Social-Demokrat, 28.sep.; "Andersen als romanschrijver. Nagelaten fragmenten gepubliceerd." Algemeen handelsblad, 19. sep.;

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:861   Bibliografi-ID: 2368
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

Dowa Kenkyu

Dowa Kenkyu [Japansk Eventyr-Forenings Maanedsskrift, Tokyo], aug.-nr.: Mindeudgave i Anledning af Hundredaarsjubilæet for Udgivelsen af H. C. Andersens Improvisatoren og de förste Eventyr og Tresaarsdagen for Digterens Död. 80, [3] pp.
Dowa Kenkyu - udgivet maanedligt af Nippon Dowa Kyokai (japansk Eventyr-Forening) til fremme af Interessen for Børnelitteratur, Børnerim, Fortællinger og Spil for børn, folkesange etc. Forord af dansk Chargé d'Affaires, Hugo Hergel. Japans Udenrigsminister K. Hirota. Undervisningsminister G. Matsuda.
R. Ashiya: Fra Grundtvig til Andersen
G. Mundt: H.C. Andersen og Livingstones lille Datter
T. Sano Palle Hulds Modtagelse i Japan
S. Mishima Indtryk fra en Rejse i Danmark.
T. Kurushima Besøg i H C Andersens Hus i Odense
T. Matsumura: Andersen og Engelske Eventyr
M. Ashiya: Nylig oversatte "Hvem er den Lykkeligste"
F. Kishibe: Indtryk af H.C. Andersens Eventyr M. Kusuyama, I Okino og M Ogawa: Hvordan Andersen opfattes i Japan
R. Ashiya: Bemærkninger til "Improvisatoren"
M. Ashiya: Den historiske Baggrund for Andersens Eventyr
U. Akita: Andersen og Tolstoy
D. Sugitani: Japnask No Dans efter 'Kejserens ny Klæder'
K. Uchiyama: 'Fem fra en Ærtebælg' oversat til japansk talesprog
H. Hirabayashi: Bemærkninger til 'Kun en Spillemand'
H. Hirabayashi: Om Andersens Rejseskildringer
Z. Takeuchi: Andersen og japanske børnebiblioteker
K. Kusuyama: Kronologi af Andersens værker Med indholdsfortegnelse på dansk; selve indholdet er imidlertid på japansk. - Anm.: E. S., Politiken 16. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-444)

Udgivet 1935
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:887   Bibliografi-ID: 2396
[Informationer opdateret d. 16.6.2014]

H. C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826.

H. C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826. Udgivet med Indledning og Oplysninger af H. G. OLRIK. Levin & Munksgaard, København. 178 pp. (= Anderseniana [1. rk.] IV.)
Forord pp. 7-11. - Indledningen, som er optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 124-47), omfatter tre afsnit: Slagelse lærde Skole paa H. C. Andersens Tid, pp. 15-29, I det Hennebergske Hjem, pp. 30-43, og Det Meislingske Hus, pp. 44-54. - Dagbogen går fra 16. sep. 1825 til 2. apr. 1826. - Pp. 153-63 meddeles nogle tilføjelser og rettelser til HGO's bidrag til Anderseniana [1. rk.] II (cf. nr. 848 ovf.). - Personregister, ved Chr. M. K. Petersen, pp. 164-78. - Cf. (noten til) nr. 648 ovf., samt nr. 1152 ndf. - Anm.: Kai Flor, Berlingske Tidende, 15. jan. 1937.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. september 1936
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:904   Bibliografi-ID: 2420
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

It's Perfectly True! and Other Stories.

It's Perfectly True! and Other Stories. Translated from the Danish by PAUL LEYSSAC. With the Original Illustrations by VILHELM PEDERSEN. Macmillan & Co., London. 1930, 340s. xvi, 338 pp.
Forord af Hugh Walpole pp. vii-ix; bemærkning af oversætteren pp. xi-xii. - Anm.: Paul V. Rubow, Nationaltidende 29. nov. - Også udg. af Harcourt, Brace & Co., New York 1938 (med illustrationer af Richard Bennett). - Anm.: Paul Rosenfeld, The Saturday Review of Literature , 18:3, 14.5. 1938, pp. 10-11; Frederik Schyberg, Politiken, 1937; Christian Science Monitor, 30.3.1938.
"Teachers to Hear Fairy Tales Talk. Hans Christian Andersen Work to Be Topic of Lecture Thursday" Sunday Times Advertiser, Trenton, New Jersey, 19.3.1939; K.Fl. "H.C. Andersen paa Engelsk", Berlingske Tidende, 11.7. og 5.12.1937.
Se også nr. 813 ovf.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/322, A-640, 1995/174)

Udgivet 1937
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:918   Bibliografi-ID: 2439
[Informationer opdateret d. 29.6.2016]

Bibliophili Epistola Tertia. Eller: Tredie Brev fra en Bogven. Indeholdende »Danmark«, Dramatisk Tableau af Hans Christian Andersen.

BAY, J. CHRISTIAN, Bibliophili Epistola Tertia. Eller: Tredie Brev fra en Bogven. Indeholdende Danmark, Dramatisk Tableau af Hans Christian Andersen. [Niels P. Thomsen, Holstebro.] 20 pp.
BFN 1265.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1937
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:919   Bibliografi-ID: 2441
[Informationer opdateret d. 9.12.2011]

Danske Forfattere i Paris i Tiden mellem Restaurationen og den tredje Republik, 1: H. C. Andersens Pariserrejser

RUBOW, PAUL V., Danske Forfattere i Paris i Tiden mellem Restaurationen og den tredje Republik, 1: H. C. Andersens Pariserrejser. I: Franz v. Jessen (red.), Danske i Paris gennem Tiderne , II,1: 1820-1870 . C. A. Reitzel, København. Pp. 170-98.
Optrykt 1950 (nr. 1340 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1938
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:949   Bibliografi-ID: 2476
[Informationer opdateret d. 20.10.2014]

Anderseniana. Smaastykker om Eventyrdigteren

TOPSØE-JENSEN, H., Anderseniana. Smaastykker om Eventyrdigteren. I: Festskrift til Niels Møller paa Firsaarsdagen 11. December 1939. Munksgaard, København. Pp. 156-73.
Optrykt i nr. 2155 ndf. (Digteren ved Arbejdet. Tre Smaastykker, pp. 135-52). P. 160: Brev fra Ernst Weis til HCA, 6.3.1847. Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH A-978)

Udgivet 11. december 1939
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:969   Bibliografi-ID: 2500
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

To af Kvinderne omkring H. C. Andersen

OLRIK, H. G., To af Kvinderne omkring H. C. Andersen. [Madam Henkel og Madam Hermansen, F.C. Olsens mor] Nationaltidende 24. sep.
Nr. 1057 og 1058 optrykt under fællestitlen Tre af Kvinderne omkring H. C. Andersen i nr. 1190 ndf. (pp. 106-18). - Cf. nr. 1078 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. september 1941
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1058   Bibliografi-ID: 2603
[Informationer opdateret d. 12.6.2013]

Mit eget Eventyr uden Digtning.

Mit eget Eventyr uden Digtning. Efter Forfatterens Manuskript udgivet af H. TOPSØE-JENSEN. Med Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Nyt Nordisk Forlag, København. 243 pp.
Forord pp. 5-10; noter pp. 203-33. -
"Stor Erhvervelse til H.C. Andersens Hus. Museet har købt Jensenius's Originaltegninger til Digterens Livshistorie." Børsen, 29. Nov. 1942; Fyns Tidende, og Fyns Social-Demokrat, 24. Dec. 1942.
aca, Fyns Social-Demokrat, 16.11.1942; Hejmdal, 23.1.1943; H.G. Olrik: "H.C. Andersen paa en ny Maade", Nationaltidende, 15.11.1942; Helga Stemann: "H.C. Andersen var ikke en latterlig Fremtoning!" Gammel Kammerherreinde angriber Jensenius' Tegninger. Aftenbladet, 20. Nov. 1942; "Kedeligt, at den fine gamle dame synes jeg er falbet, siger Jensenius", Ekstrabladet, 17.1.1949 og Sorø Amtstidende, 18.1.1949; "H.C. Andersens kæreste Emne var ham selv. Bibliotekar Dr. Topsøe-Jensen har i tre Uger gjort Studier i Odense til sit store Værk om H.C. Andersen som Selvbiograf." Fyns Tidende, 19.juli 1942. BFN 1267. - Anm.: Hans Brix, Berlingske Tidende 4. nov.; Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 30.12.1942; Sven Gundel, Jyllands-Posten 9. feb. 1943; Henning Henningsen, Flensborg Avis, Bogense Avis, 14.3.1943 og Svendborg Avis, 17.-19. feb. 1943; Hans Henriksen, Aarhus Amtstidende, 12.5.1943; Henning Kehler, Berlingske Aftenavis 23. nov.; Svend Larsen, Fyns Tidende, 26.11.1942; Kai Berg Madsen, B.T. 14. dec.1942; Husum Avis, Nationaltidende 15. nov.; Paul V. Rubow, Politiken 6. nov.; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 31. jan. 1943; Ejnar Thomsen, Fyens Stiftstidende 12. nov. - Påny udgivet - uden forord, tegninger og noter - af H. Topsøe-Jensen 1959 (Hans Reitzel, København); 122 pp. - 2. opl., 1962; 131 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/375, original-ill.: A-1124)

Udgivet 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1066   Bibliografi-ID: 2613
[Informationer opdateret d. 19.8.2013]

Et Dagvognsbekendtskab. H. C. Andersen og Madam Hermansen.

OLRIK, H. G., Et Dagvognsbekendtskab. H. C. Andersen og Madam Hermansen. Grafisk Cirkel, København. 15 pp.
Revideret optryk af nr. 1058 ovf.; den oprindelige version findes optrykt som II. del (pp. 112-18) af Tre af Kvinderne omkring H. C. Andersen i nr. 1190 ndf. - Som bilag et særtryk af Johs. Brøndum-Nielsen, H. C. Andersen - og en Rektor [ dvs. : F. C. Olsen], Nationaltidende 21. okt. 1941, [heri: Brev ].

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. oktober 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1078   Bibliografi-ID: 2626
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

Et utrykt Digt af H. C. Andersen paa Teatermuseet

NEIIENDAM, JAN, Et utrykt Digt af H. C. Andersen paa Teatermuseet. Spectator. Tidsskrift for populærvidenskabelig Forskning I 1943-44, sp. 69-71.
dvs. : Digtet Paa Dandseskolen gaaer en Dands. [Foræret til Nicolai Bøgh, hvorfra det kom til Teatermuseet]
(til Melodi af Menuetten af Elverhøi):
Paa Dandseskolen gaaer en Dands af Scenens bedste Kræfter:
Humeur og Ungdomssind gir Glands, saa at det straaler efter!
Det er det rette Dandse-Sted, her Dandsen er som hjemme -
og saa er der en Tanke med, den maa man ikke glemme!

Det kjender jo og veed enhver, ja, det er klart som Solen,
den danske Scnenes Koryphæer gik ud fra Dandseskolen.
De Snillets adelbaarne to, hvis Mærke aldrig brister,
i Kunstens Stamtræ Væxten groe: Fru Heiberg, Ludvig Phister!

I Dandsen er just Fuglens Flugt, løs Fuglens bundne Tunge,
da vil den tale dybt og smukt og ret af Hjertet sjunge.

Vi syngende i Dandsen gaaer, der sig udfolder Talen,
see da vi Scenens Treklang faaer, de raade her i Salen!
I Ungdoms Friskhed og Humeur nu straaler Øiets Kjerte.
Den hele Verden faar Couler kun fra eens eget Hjerte.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1126   Bibliografi-ID: 2682
[Informationer opdateret d. 6.4.2016]

A Psychological Treatise on Hans Andersen's Fairy Tale 'Thumbelina'

BRUN, GUDRUN & GEORG C., A Psychological Treatise on Hans Andersen's Fairy Tale 'Thumbelina'. I: Georg K. Stürup (red.), Opuscula psychiatrico-neurologica Hjalmaro Helweg sexagenario [..]. Ejnar Munksgaard, København. Pp. 141-49. (= Acta psychiatrica et neurologica XXI:1-3.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1946
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1207   Bibliografi-ID: 2777
[Informationer opdateret d. 28.8.2014]

Tre Eventyr.

Tre Eventyr. Med Forord af BO GRØNBECH. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 54 pp.
Forord pp. 7-10. - Indhold: Nissen hos Spekhøkeren, Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen og Hvad man kan hitte paa. - Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 27. okt.; Kai Flor, Berlingske Tidende, 26.10.1947; Chr. Kirchhoff-larsen, Børsen, 4.11.1947; Ekstrabladet, 6. nov.; Fyens Stiftstidende, 4. dec.; Fyns Venstreblad, 8. nov.; Kristeligt Dagblad, 10. nov.; Nationaltidende, 12. nov.; Politiken, 4. dec.; Aalborg Amtstidende, 13. nov.;

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1227   Bibliografi-ID: 2801
[Informationer opdateret d. 20.8.2013]

Dansk Litteraturhistorie.

JENSENIUS, KNUD, Dansk Litteraturhistorie. Nyt Nordisk Forlag, København. Pp. 68-71.
5. udg., 1972 og 1978; 6. udg. (ved Steffen Hejlskov Larsen), 1982.
4. udg. ( dvs. : fotografisk optryk af 3. udg. [1959] med tilføjelse af tre kapitler om den moderne digtning ved Steffen Hejlskov Larsen), 1964; der pp. 70-74.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1230a   Bibliografi-ID: 2806
[Informationer opdateret d. 20.10.2014]

Ádám és Ahasvérus

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL, IMRE, Ádám és Ahasvérus. I: Alexander Scheiber (red.), Semitic Studies in Memory of Immanuel Löw. Budapest. Pp. 205-38.
En detaljeret sammenligning mellem HCA's Ahasverus og Imre Madáchs Az ember tragédiájá. Optryk 1966. Cf. anden bibliografi nr. 1883

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1947
Sprog: ungarsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1238   Bibliografi-ID: 2814
[Informationer opdateret d. 28.10.2014]

De tre Store. Erindringer fra Odense i den klassiske Guldaldertid

THOMSEN, AXEL, De tre Store. Erindringer fra Odense i den klassiske Guldaldertid. Gads danske Magasin XLI, pp. 153-62.
Om HCA, Carl Bagger og Emil Aarestrup som gæster på Odense Svaneapotek. - Anm.: Andersens 'Guld-Mønter', Aarhus Amtstidende, 17. marts 1947; Vestjyden, 15.4.1947; Morsø Folkeblad, 19.3.1947; Faaborg Social-Demokrat, 8.4.1947; Tidens Tegn, 17.4.1947

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1247   Bibliografi-ID: 2825
[Informationer opdateret d. 3.12.2012]

Tre Historier om Teater: Marionetspilleren. Moster. I Børnestuen.

Tre Historier om Teater: Marionetspilleren. Moster. I Børnestuen. Med Forord af HOLGER GABRIELSEN. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 46 pp.
Forord, H. C. Andersen og Teatret, pp. 5-11. - Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 27. sep.; C. J. E. [Elmquist], Politiken 20. okt.; Kai Flor, Berlingske Tidende 2. okt.; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 30. sep.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen, 5. okt. 1948;
Se også nr. 1184 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/115, 1948/45)

Udgivet 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1264   Bibliografi-ID: 2845
[Informationer opdateret d. 9.1.2013]

Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. En Lystvandring.

BRIX, HANS, Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. En Lystvandring. 2. udg. Gyldendal, København. Pp. 215-20.
1. udg., i Gyldendals Bibliotek, 1928-30 (nr. 585 ovf.).
Udgivet 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1265   Bibliografi-ID: 2847
[Informationer opdateret d. 19.11.2003]

The Complete Andersen

The Complete Andersen , I-VI. All of the 168 stories by Hans Christian Andersen (some never before translated into English, and a few never before published) now freshly translated [..] by JEAN HERSHOLT with an Appendix containing the unpublished tales, a Chronological Listing, an Index, and the Notes, and with hand-colored illustrations by FRITZ KREDEL. The Limited Editions Club, New York. [6], xxii, 1-184; [12], 185-430; [6], vi, 1-222; [6], vi, 223-445; [10], 1-195; [10], 197-298, liv pp.
Indledning af JH, Denmark's Ugly Duckling, I pp. ix-xx; efterskrift af JH VI pp. iii-v; noter VI pp. xv-xlvii; kolofon VI p. liv. - I-II: The Longer Stories; III-IV: The Shorter Tales. V-VI: The Fairy Tales. Anm.: Lewis Gannett, Amerikansk Avis, . Marvin Lowenthal, The New York Herald Tribune, December 26, 1948! - Påny udgivet, i ét bd., 1952 (nr. 1399 ndf.). Også i tre bind (iflg. oplysning fra Erik Dal). Jean Hersholt introduces: New Tales from an Old Master, The Evening Post, 25 April, 30 April, 4 May, 7 May and 9 May 1949.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/58)

Udgivet 1949
Sprog: engelsk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1286
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 2873
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

Tre Tegninger til H. C. Andersen: Prindsessen paa Ærten.

BOSS, KNUD, Tre Tegninger til H. C. Andersen: Prindsessen paa Ærten. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 12 upag. pp.
Bemærkninger pp. [11]-[12]. - Trykt i 100 eks.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1651)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1289   Bibliografi-ID: 2878
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Fairy Tales

Fairy Tales , [I]-IV. Edited by SVEND LARSEN. Translated from the Original Danish Text by R. P. KEIGWIN. Illustrations by VILHELM PEDERSEN [and LORENZ FRØLICH]. Flensteds Forlag, Odense 1950-60. 395; 370; 368; 399 pp.
Indledning af Elias Bredsdorff I pp. 7-18; Svend Larsen, Hans Christian Andersen, I pp. 19-33. - Indeholder 84 eventyr. - Også med engelske og amerikanske forlagsangivelser.
The last Dream of the Old Oak Tree, offentliggjort i: Denmark, A monthly Review of Anglo-Danish Relations dec. 1950.
- Anm.: Ole Brandstrup, Berlingske Tidende, 26. maj 1950; Reginald Colby, Time and Tide XXXII 1951, pp. 809-10 (bd. I). Fairies brought him fame. Everybody's, London, 11 Aug. 1951, pp 14-15.
Per Gudmundsen, Socialdemokraten, 8.12.1952 og Aftenposten, Morsø, 9.12.1961; Politiken, 26.5.50; P.P.R., Information, 6.6.1950; Ole Brandstrup, Berlingske Aftenavis, 26.5.1950. - Cf. nr. 1425 , 1873 og 2017 ndf.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/15 a-b)

Udgivet 1950
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1331   Bibliografi-ID: 2924
[Informationer opdateret d. 7.6.2017]

Klods-Hans.

Klods-Hans. Med tre Tegninger af KNUD BOSS og sidestillet en Forudsætning i dansk Folkedigtning: Esben Askepuster. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 20 pp.
Bemærkninger af KB pp. 19-20. - Trykt i 100 eks.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/581)

Udgivet 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1332   Bibliografi-ID: 2925
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Tommelise

Tommelise . Med tre Tegninger af CHRISTEN DALSGAARD. Rasmus Naver, København [1951]. 26 pp. - Efterskrift af Tage la Cour pp. 25-26. Anm.: K.F. Berlingske Tidende, 16.10.1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1951/67)

Udgivet 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1747   Bibliografi-ID: 12776
[Informationer opdateret d. 19.8.2013]

Enestaaende H. C. Andersen-Bog for første Gang i Handelen. Billed-Bogen til Rigmor Stampe [..]

KRAGH-JACOBSEN, SVEND, Enestaaende H. C. Andersen-Bog for første Gang i Handelen. Billed-Bogen til Rigmor Stampe [... med "knallertvers"]. Berlingske Tidende 6. maj. Tilbudt "H.C. Andersens Hus" i Odense, der fandt prisen altfor høj. Museumsudvalget takkede nej, da man i forvejen har tre lignende og næppe ringere billedbøger. Nyborg Social Demokrat, 8. maj 1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. maj 1951
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1394   Bibliografi-ID: 2997
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

Tre ukendte H. C. Andersen-Breve dukket op i USA

TOPSØE-JENSEN, H., Tre ukendte H. C. Andersen-Breve dukket op i USA [Brryman Ridges samling]. Berlingske Aftenavis 16. maj.
Med et af brevene (til Edvard Collin; dateret 20. dec. 1861).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. maj 1953
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1478   Bibliografi-ID: 3092
[Informationer opdateret d. 4.4.2013]

A Book on the Danish Writer Hans Christian Andersen, his Life and Work.

A Book on the Danish Writer Hans Christian Andersen, his Life and Work. Published on the 150th Anniversary of his Birth. Det Berlingske Bogtrykkeri, Copenhagen. 220 pp.
Udgivet i samarbejde med Statsministeriet af Samvirkerådet for dansk kulturarbejde i udlandet under redaktion af Svend Dahl og H. G. Topsøe-Jensen. Oversat af W. Glyn Jones. - Indhold: [a:] Julius Bomholt, Introduction, pp. 9-11; [b:] Svend Larsen, The Life of Hans Christian Andersen, pp. 13-95; [c:] Paul V. Rubow, Idea and Form in Hans Christian Andersen's Fairy Tales, pp. 97-135; [d:] Erik Dal, Hans Christian Andersen i Eighty Languages, pp. 137-206; [e:] Cai M. Woel, Hans Christian Andersen as an Example for Writers, pp. 207-20. - a) Cf. nr. 1604 ndf. - c) Cf. (noten til) nr. 535 ovf. d) Cf. nr. 1566 ndf. - Cf. nr. 1561 , 1581 og 1582 ndf. - Anm.: P. G. [Per Gudmundsen], Social-Demokraten 5. apr.; Aa. K. [Aage Kabell], Information 20. maj; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 29. maj; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Politiken 4. apr. - The Scotsman 2.4.1955; H.A.W., Trenton Sunday Times-Advertiser, August 28, 1955; Omaha World-Herald, Aug 7, 1955; Thor J. Beck, Books Abroad, 30, p. 90. 1956. - Japansk oversættelse: Anderusen kenkyu , ved Rikuyo Watanabe, Koyo shobo, Tokyo 1970 (263 pp.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/51)

Udgivet 1955
Sprog: engelsk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1558   Bibliografi-ID: 3180
[Informationer opdateret d. 16.8.2017]

Andersen and Hungary. 150th Anniversary of the Birth of Hans Christian Andersen

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL, IMRE, Andersen and Hungary. 150th Anniversary of the Birth of Hans Christian Andersen. Hungarian Review , maj, pp. 21-22; også i: Revue Hongroise maj 1955, pp. 21-22.

(Bibliografisk kilde: Dal)

"Andersen und Ungarn." og "Andersen et la Hongrie".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: engelsk, fransk, tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1669   Bibliografi-ID: 3292
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Hans Christian Andersen drámája

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL, IMRE, Hans Christian Andersen drámája. Irodalmi Újság nr. 15, p. 5.
Om Mulatten. - Har ikke kunnet fremskaffes. (Kilde: Nr. 1568a ovf., p. 14.) [NB en tysk oversættelse er fremskaffet fra Ambassaden]

(Bibliografisk kilde: HCAH: ty)

Udgivet 1955
Sprog: tysk, ungarsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1670   Bibliografi-ID: 3293
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Tre H. C. Andersen-bøger

Tre H. C. Andersen-bøger. De grafiske Fag LI, pp. 132-33.
Mærket AW.. - Anm. af bl. a. nr. 1488 og 1542 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1680   Bibliografi-ID: 3303
[Informationer opdateret d. 24.11.2015]

Tre nulevende [Valdemar Hertz, Edma Stage og Inger Koch] der traf H. C. Andersen

Tre nulevende [Valdemar Hertz, Edma Stage og Inger Koch] der traf H. C. Andersen. Politiken 31. mar.
Mærket Erol.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1795   Bibliografi-ID: 3426
[Informationer opdateret d. 24.4.2013]

Hans Christian Andersen. 1805 - 2nd April - 1955.

Hans Christian Andersen. 1805 - 2nd April - 1955. Catalogue of a Jubilee Exhibition Held at the National Book League, 7 Albemarle Street, London, W. 1. Arranged in Association with the Danish Government in Co-operation with the Royal Library, Copenhagen, and Dr. R. Klein, F. L. S. Organizer: Elias Bredsdorff. London / Copenhagen. 89 pp.
Udgivet for The National Book League af Udenrigsministeriets Pressebureau. - Indledning af Elias Bredsdorff, Hans Andersen as Seen Through British Eyes, pp. 9-25. - Cf. Elias Bredsdorff, A Hans Andersen Exhibition, Books nr. 293, pp. 78-81. ( Smst. pp. 92-94: My Boots, af HCA). Heraf et titeloplag til brug i Glasgow, hvor udstillingen også blev vist på The Mitchell Library, Glasgow, tre uger i maj 1955). - Anm.: The Yorkshire Post and Leeds Mercury, April 1 1955; The Scotsman, 1 April 1955; The Bookseller, April 9th, 1955; The Listener, p. 601, April 7, 1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1964/92, 1971/645, 1976/44)

Udgivet April 1955
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1569   Bibliografi-ID: 3192
[Informationer opdateret d. 21.11.2012]

Tre gange roser med svv års mellemrum

BORREGAARD, SVEND, Tre gange roser med svv års mellemrum. Kristeligt Dagblad 2. apr.
Om rosenmotivet i Kun en Spillemand, Sneedronningen og Verdens deiligste Rose.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1690   Bibliografi-ID: 3315
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Søgeord: the + fir + tre*. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-92