Søgeord: tanker + over + nogle + gamle + forslidte + sko*. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-122

Søgningen gav 122 resultater. Nummer 1-50:

Den danske Skjönliteratur. Vejledning for Skole og Hjem.

HÖJBERG, N. L. & H. RASMUSSEN, Den danske Skjönliteratur. Vejledning for Skole og Hjem. Thaning & Appel, København. Pp. 120-25.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1880
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:54   Bibliografi-ID: 1340
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Kortfattet dansk Literaturhistorie til Brug i Skole og Hjem.

MÜLLER, SIGURD, Kortfattet dansk Literaturhistorie til Brug i Skole og Hjem. J. H. Schubothe, København. Pp. 213-16.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1881
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:59   Bibliografi-ID: 1347
[Informationer opdateret d. 15.12.2011]

Eventyrdigteren H. C. Andersen

Eventyrdigteren H. C. Andersen. For Hjemmet og Skolen I-II (= 1. årg.) 1881-82, pp. 413-16.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1881
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:62   Bibliografi-ID: 1351
[Informationer opdateret d. 15.12.2011]

Fra den Collinske Brevsamling. Syv Breve fra H. C. Andersen til Jonas Collin (sen.), skrevne i hans Skoletid

COLLIN, JONAS (medd.), Fra den Collinske Brevsamling. Syv Breve fra H. C. Andersen til Jonas Collin (sen.), skrevne i hans Skoletid. Tilskueren IX, pp. 182-94.
Se også nr. 105 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-741b)

Udgivet 1892
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:112   Bibliografi-ID: 1432
[Informationer opdateret d. 18.11.2011]

Museum. Tidsskrift for Historie og Geografi

[WROBLEWSKY, OTTO W. (medd.), To Digte af H. C. Andersen fra Skoletiden i Slagelse.] Museum. Tidsskrift for Historie og Geografi , I p. 379.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-768)

Udgivet 1895
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:128   Bibliografi-ID: 1461
[Informationer opdateret d. 18.11.2011]

Dagens litterære Strid, III

E., E. [EGEBJERG], Dagens litterære Strid, III. Skole og Samfund III 1899-1900, p. 92.
Om HCA's syn på Digtningen og dens Maal.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1899
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:147   Bibliografi-ID: 1491
[Informationer opdateret d. 19.9.2013]

Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed

Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed , II: 1801-1826. Udgivne af Rigsarkivet. C. A. Reitzel, København.
Heri pp. 359-60 indstilling af 28. dec. 1822 vedrørende understøttelse til HCA's skolegang og side 469 Fondens Regnskab, 5: Til litt. vidensk. og kunstn. Arb. ... Hans Chr. Andersen, Skole og Underholdshjælp, Res. 31.12.1822, Reskr. 19.8.1826 ... 1050 N.V.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. december 1902
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:167   Bibliografi-ID: 1520
[Informationer opdateret d. 19.9.2013]

H. C. Andersen fra hans Fødeby.

BRIX, HANS & H. RASMUSSEN, H. C. Andersen fra hans Fødeby. [1.-3. opl.] Milo'ske Boghandel, Odense. 80 pp.
Indhold: HR, H. C. Andersens Barndom, pp. 1-24; HB, H. C. Andersens Digtning, pp. 25-80. - Anm.: Marius Kristensen, Højskolebladet , sp. 545-48; N. M.-V. [Madsen-Vorgod], Skole og Samfund IX 1905-06, pp.3-4.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/217)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:195   Bibliografi-ID: 1560
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75.

H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75. Ved JONAS COLLIN. Gyldendal, København. IV, 231 pp., 5 pl. (Memoirer og Breve, udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist, V.)
Arbejdet afsluttedes ifølge Benedicte Collins forbemærkning i 1898. Jonas Collins forord (4 pp.) er ufuldendt og gengives uforandret, som det findes i hans efterladte Manuskript. - Anm.: Robert Henriques, Vort Land 9. jan. 1907 (imødegået af Benedicte Collin, Nationaltidende 12. jan. 1907); Karl Larsen, Politiken 16. jun. 1907; Skole og Samfund XI (apr.-dec.) 1907, p. 14; Slagelseposten, 12.1.1906. - Optrykt 1966 (nr. 2143 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH I-6)

Udgivet 1906
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:268   Bibliografi-ID: 1640
[Informationer opdateret d. 10.12.2012]

De fremmede Tropper i Tyrsted 1808 og - H. C. Andersen

HANSEN, S. [SØREN], De fremmede Tropper i Tyrsted 1808 og - H. C. Andersen. Vejle Amts Aarbøger , spec. pp. 149-52.
Om HCA's digt Soldaten, - hvis virkelighedsbaggrund også er behandlet af Frands Holm ( Fra Bjerge og Hatting Herreder. Hjemstavns bog for Hjem og Skole. C. Holm, Horsens 1922. Pp. 61-63).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/336, 2000/301)

Udgivet 1906
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:277   Bibliografi-ID: 1651
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

H. C. Andersen og hans Eventyr.

BRIX, HANS, H. C. Andersen og hans Eventyr. Schubothe, København. 296 pp. [Disputats.]
Tillæg: Utrykte Breve til H. C. Andersen fra hans Moder, pp. 280-90; Brev [af 3. nov. 1845] fra H. C. Andersen til Oversætteren Zeise i Hamborg, pp. 290-95. - Anm.: J. C., Berlingske Tidende (aften) 22.3.1907.; Vald. Vedel, Tilskueren [XXIV], pp. 494-502; Skole og Samfund XI (apr.-dec.), pp. 230, 238, 246, 254, 261, 270. - Om disputationen, se: Politiken 23. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. november 1907
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:280   Bibliografi-ID: 1657
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Taasinge Degnehistorie og Skolevæsen

Høgstrøm C.G. "Taasinge Degnehistorie og Skolevæsen";. Svendborg Amt. Aarsskrift … 1914, spec. pp. 50-51. – Et brev dateret "i decbr. 1855" fra HCA til Fedder Carstens, i hvis privatskole HCA var elev 1810-11. Se også p. 48.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1914
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1631   Bibliografi-ID: 12633
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Anderseniana. Fra Skoletiden i Slagelse

ROOS, CARL, Anderseniana. Fra Skoletiden i Slagelse. Edda VII, pp. 150-61.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-684)

Udgivet 1917
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:373   Bibliografi-ID: 1787
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

P. C. Skovgaards Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr

MADSEN, KARL, P. C. Skovgaards Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr. Kunstmuseets Aarsskrift , pp. 45-46.
De 5 farvelagte illustrationer findes gengivet pp. 47, 49, 51, 53 og 55.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1920
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:400   Bibliografi-ID: 1826
[Informationer opdateret d. 5.8.2014]

H. C. Andersens Dagbøger fra det sidste Skoleaar i Slagelse 1825

CLAUSEN, JULIUS (medd.), H. C. Andersens Dagbøger fra det sidste Skoleaar i Slagelse 1825. Tilskueren , II pp. 7-21, 77-88.
An entirely unscholarly edition which cannot be recommended (Elias Bredsdorff, Scandinavica VI 1967, p. 36). - Anm.: Sorø Amtstidende 2. jul.; Social-Demokraten 6. jul.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/403)

Udgivet 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:475   Bibliografi-ID: 1927
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

Textvergleiche

TILLE, JOSEF, Textvergleiche. Schulreform IV, pp. 237-45.
Om nogle tekstsammenligningsøvelser for 6.-7. skoleår, på grundlag af tre tyske oversættelser af Engelen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:492   Bibliografi-ID: 1944
[Informationer opdateret d. 20.10.2014]

Fra Oldetantes Dokumentskrin. Slægten Trampe og H. C. Andersen

TRAMP, EBBA, Fra Oldetantes Dokumentskrin. Slægten Trampe og H. C. Andersen. Med gengivelse af digte til Charlotte Classen, ved besøg på Corselitze i 1850. Politiken (Magasinet) 4. apr., pp. 10-11.
Tanker ved en Kats Død.
Som der blev spaaet ved tolvte Klokke - slet
Var Misse død, tag nu det sorte - Brædt
Og tag saa Kridt og nedskriv dine - Sukke
Thi her er Grund at klage og at pukke
Hver Pote fin var som en Frøken-Haand,
om Halsen Misse bar et Rosa-Baand
Naar hun med andre Misser gik at - solde,
Det unge Sind til Mormus jo maa tolde.
Ak død er Misse, synger hendes - Priis
Thi den som synger ej, han er en Tap af - Iis.

Aftensværmerie.
Nu har den lukket sig, den hulde - Rose
Nu har jeg glemt hver Bitterhed og - Skose.
Jeg gaaer i Aftenstunden barnlig - klog,
uskyldig som dengang jeg var en - Pog
Og saa i Himlen ind med Mormoers - Briller.
Hvor Aftenen dog er smuk, hør Droslens - Triller.
Se Storken hist, paa Benets røde - Sok
Den staar i Reden, og den drømmer - nok.
Paa Sø og Blad og Busk er Aftenens - Hvile,
Og over røde Skyer sees Stjerner - smile,
Mens Nyet synker blegnende og - mat.
o! var du hos mig, du mit Hjertes - Skat.

s. 12: "Digteren og Madammen. Novelle af Ebba Tramp med et Digt af H.C. Andersen. Over et gammelt Manuskript fra H.C. Andersens Haand er denne Novelle skrevet. Digtet er kort efter dets Tilblivelse havnet i Familien Tramps gemmer"
En Rendesten tidt som en Flod kan true,
Og Mennesket kan drukne som en Flue.
Jeg er saa let, jeg svæver som en Fugl,
Jeg sværmer næsten ud af Kjolens Skjul.
Jeg er saa underlig, jeg kan det ikke - sige.
En fattig Mand kan føle som den rige.
Men her er Trækvind, Veiret er lidt - raat;
Jeg vil i Hus! Der ligger jo et - Slot
Som Møl og Rust og Tyvehaand kan rane,
Paa Skildtet Vaabnet staar, det er en - Trane,
Og ud af Vindvet skinner mange - Lys,
Ah! med den Trækvind er det som et Gys.
Og Træk og Vaadet kan gjøre Manden - muggen.
Nu gaaer jeg ind i Slottet, dér ved Krukken,
Jeg holder Tale om en Pølsepind,
Og dundre skal da Verdens Trommeskind.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-736h, 1981/328)

Udgivet 4. april 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:550   Bibliografi-ID: 2010
[Informationer opdateret d. 11.9.2012]

Barn Jesus i en Krybbe laa

BITSCH, VIGGO, Barn Jesus i en Krybbe laa. Hjem og Skole XX, pp. 19-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:561   Bibliografi-ID: 2025
[Informationer opdateret d. 4.11.2014]

Om H. C. Andersens Eventyr og Læsning i Skolen

NØRGAARD, KR. ISAKSEN, Om H. C. Andersens Eventyr og Læsning i Skolen. Hjem og Skole XX, pp. 203-07.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:566   Bibliografi-ID: 2030
[Informationer opdateret d. 4.11.2014]

Danske Digterværker

Christensen, Georg, m.fl. (udg.), Danske Digterværker , II. H. Aschehoug, København 1928. Pp. 117-25 (biografi) og 125-36 (tekster). - Skolebog.

Skomagerens Søn fra Holsedore. En Novelle om H. C. Andersens Barndom og Ungdom.

SKOVBO, MARTIN, Skomagerens Søn fra Holsedore. En Novelle om H. C. Andersens Barndom og Ungdom. Sølve, Odense. 16 pp.
Heri pp. 14-16: Verdens deiligste Rose.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:666   Bibliografi-ID: 2148
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen og Skolen

PEDERSEN, LAURIDS, H. C. Andersen og Skolen. Med Tegning af Helsingør Latinskole 1807-39, Plan af Stueetagen, Rektors Have og 1. Sal i Helsingør Latinskole. Berlingske Tidende (morgen) 29. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. marts 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:752   Bibliografi-ID: 2237
[Informationer opdateret d. 30.6.2016]

Den lille Skomagersøn fra Odense

NEIIENDAM, JAN, Den lille Skomagersøn fra Odense. Dagens Nyheder 29. nov.
Uddrag af og kommentar til et brev fra Eline Bredsdorff til søsteren Hanne Leth, skrevet under et besøg hos Collins 3. okt. 1822.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. november 1931
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:793   Bibliografi-ID: 2284
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

H. C. Andersen og Barnet

BANG, J. P, H. C. Andersen og Barnet. Hjem og Skole XXVII 1934, pp. 181-87, og XXVIII 1935, pp. 4-8.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1934
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:842   Bibliografi-ID: 2346
[Informationer opdateret d. 23.2.2015]

H. C. Andersens første Forelskelse

GRIBSØ, ERLAND, H. C. Andersens første Forelskelse. Fyns Venstreblad 14. apr.
Om skoleforelskelsen i Line Snitker.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:890   Bibliografi-ID: 2400
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

H. C. Andersen

TOKSVIG, SIGNE, H. C. Andersen . Natur och Kultur, Stockholm. 330 pp.
Oversættelse ved Dagny Harrie af nr. 820 ovf. - Anm.: Margit Abenius, BLM 1937, pp. 138-40; Stina Aronson, Östersunds-Posten 21. dec.; CLiB., Vestmanlands Läns Tidning 7. dec.; Anton Blanck, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 17. dec.; E. E-k, Upsala Nya Tidning 20. jan. 1937; Erik Hemlin, Göteborgs Morgonpost 19. nov.; Beth Hennings, Dagens Nyheter 20. nov.; Henry Peter Matthis, Social-Demokraten (Stockholm) 2. jan. 1937; S. Neander-Nilsson, Nya Dagligt Allehanda 4. nov.; W. Nohrborg, Falu-Kuriren 20. feb. 1937; T. S., Lunds Dagblad 21. nov.; Stig Sjöholm, Skola och Samhälle XVIII 1937, pp. 41-43; Hakon Stark, Folklig Kultur II 1937, pp. 70-72.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1936
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:909   Bibliografi-ID: 2426
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826.

H. C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826. Udgivet med Indledning og Oplysninger af H. G. OLRIK. Levin & Munksgaard, København. 178 pp. (= Anderseniana [1. rk.] IV.)
Forord pp. 7-11. - Indledningen, som er optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 124-47), omfatter tre afsnit: Slagelse lærde Skole paa H. C. Andersens Tid, pp. 15-29, I det Hennebergske Hjem, pp. 30-43, og Det Meislingske Hus, pp. 44-54. - Dagbogen går fra 16. sep. 1825 til 2. apr. 1826. - Pp. 153-63 meddeles nogle tilføjelser og rettelser til HGO's bidrag til Anderseniana [1. rk.] II (cf. nr. 848 ovf.). - Personregister, ved Chr. M. K. Petersen, pp. 164-78. - Cf. (noten til) nr. 648 ovf., samt nr. 1152 ndf. - Anm.: Kai Flor, Berlingske Tidende, 15. jan. 1937.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. september 1936
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:904   Bibliografi-ID: 2420
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

H. C. Andersen. En levnadsteckning.

BÖÖK, FREDRIK, H. C. Andersen. En levnadsteckning. Albert Bonnier, Stockholm. 354 pp.
Oprindelig offentliggjort som føljeton i Svenska Dagbladet 's søndagstillæg (fra 20. mar. til 17. jul.). - Anm.: P. An., Jämtlands Tidning 14. dec.; Ragnar Andersson, Social-Demokraten (Stockholm) 22. dec.; Simon P. G. Bengtsson, Lunds Dagblad 14. jan. 1939; Bo Bergman, Dagens Nyheter 7. dec.; Anton Blanck, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 17. dec.; Poul Borchsenius: Svensk Vurdering af dansk Aand Jyllandsposten, 6.1.1943; Hans Brix, Berlingske Tidende 26. jan. 1939; But., Borås Tidning 16. dec.; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2. dec.; Emil Frederiksen, Kristeligt Dagblad 25. jan. 1939 (optrykt 1944, cf. nr. 1152 ndf. [pp. 99-105]); C. J. H., Morgenbladet (Oslo) 17. jun. 1939; Finn Halvorsen, Aftenposten 25. mar. 1939; Gudmar Hasselberg, Gefle Dagblad 24. dec.; Oscar Hedberg, Social-Demokraten (København) 29. jan. 1939; Erik Hemlin, Göteborgs Morgonpost 15. dec.; Albert Henning, Kristianstad Läns Tidning 17. dec.; K. H-g, Nya Dagligt Allehanda 17. dec.; Henning Kehler, Berlingske Aftenavis 9. dec. (optrykt 1939, cf. nr. 966 ndf.); Axel Larsson, Skånska Dagbladet 24. mar. 1939; Hjalmar Lundgren, Norrköpings Tidningar 28. dec.; Einar Malm, Svenska Dagbladet (tillæg) 3. dec.; H. G. Olrik, Ord och Bild XLVIII 1939, pp. 479-82; Paul V. Rubow, Nationaltidende 9. feb. 1939; Ejnar Skovrup, Fyns Tidende, 28. apr. 1939; H. Topsøe-Jensen, Aarhuus Stiftstidende 26. jan. 1939; Fredrik Vetterlund, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1939, pp. 232-38; Anders Österling, Stockholms-Tidningen (boknr.) 10. dec.; The Times Literary Supplement 3. jun. 1939, Foreign Books Section p. vi.-2. udg., 1955 (nr. 1562 ndf.). - Dansk oversættelse, se nr. 964 og 2175 ndf. - Fransk oversættelse, se nr. 1071 ndf. - Tysk oversættelse, se nr. 1115 ndf. - Brasiliansk (portugisisk) oversættelse, se nr. 1228 ndf. - Hollandsk oversættelse, se nr. 1293 ndf. - Engelsk oversættelse, se nr. 1990 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/685, 1971/686)

Udgivet 17. juli 1938
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:944   Bibliografi-ID: 2471
[Informationer opdateret d. 3.11.2016]

H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830-1846.

H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830-1846. Udgivet af H. C. Andersen Samfundet. Under Redaktion af SVEND LARSEN. Ejnar Munksgaard, København 1941[-46]. [4], 670 pp. (= Anderseniana [1. rk.] IX-XIII.) - Foromtale i ved Svend Larsen, Fyns Venstreblad, 25.4.1946.
Anm.: Viggo Adamsen, Venstrebladet 6.6.1945 og 18. apr. 1946 og Fyns Venstreblad, 24.4.1946; Inger Bentzon, Aarhuus Stiftstidende 11. aug. 1946; Skolebestyrer J.E. Haslund, Morgenbladet, Oslo 2.4.1955; G.N., Ekstrabladet, 11.12.1941, 19. apr. 1945; H. St. Holbeck, Fyens Stiftstidende 17. dec. 1941, 31. jan. 1943 og 16.-17. apr. 1945; Henning Høirup, Fyns Tidende 20. mar. 1942, 9. jan. 1943, 12. mar. 1944 og april-maj 1945, 3.7.1946; Svend Larsen, Fyns Venstreblad, 20.6.1947; Leif Nedergaard, Aarhuus Stiftstidende 6. jul. 1945, Svend Larsen, 25. apr. og 26. sep. 1946; 20. jun. 1947; Aalborg Stiftstidende 1. aug. 1946; H. G. Olrik, Nationaltidende 31. jan. 1942. - Cf. nr. 1143 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1031   Bibliografi-ID: 2572
[Informationer opdateret d. 10.4.2013]

ABC-Bogen.

ABC-Bogen. Tegninger af HANS SØRENSEN og Forord af HANS BRIX. J. H. Schultz, København. 35 pp.
Forord pp. 5-6. - Anm.: Aftenbladet, 11.dec. 1943; Jørgen Budtz-Jørgensen, Nationaltidende 18. dec.; Kjeld Elfelt, Berlingske Aftenavis 10. dec.; M.D. B.T. 6. dec. 1943; Hans O. Skovrup, Fyns Venstreblad, 17. dec. 1943.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/168)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1110   Bibliografi-ID: 2664
[Informationer opdateret d. 25.8.2016]

Et H. C. Andersen-Fund

BRIX, HANS, Et H. C. Andersen-Fund. Berlingske Aftenavis 5. nov. Fyens Stiftstidende, 7.11.1949.
Om et HCA-manuskript fra 1823: Til Hr. D. Withusen. [D.W.s morfar var skuespilleren Michael Rosing, faderen var rektor i Slagelse Lærde Skole Th.W.] Berlingske Tidende, 5.11.1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. november 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1318   Bibliografi-ID: 2909
[Informationer opdateret d. 19.5.2016]

Da H. C. Andersen gik i Skole i Slagelse

MATZEN, HELGE, Da H. C. Andersen gik i Skole i Slagelse. Sjællands-Posten (juletillæg) 20. dec., pp. 8-9.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. december 1950
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1360   Bibliografi-ID: 2957
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Den levende Andersen

HERMANNSEN, MOGENS, Den levende Andersen. Ekstrabladet 30. mar.
Især om franske skolebørns kendskab til HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. marts 1951
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1389   Bibliografi-ID: 2992
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

H. C. Andersen i Helsingør. (Fredag d. 26. Maj 1826 til Torsdag d. 19. April 1827)

MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersen i Helsingør. (Fredag d. 26. Maj 1826 til Torsdag d. 19. April 1827). Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1950-51 , pp. 3-13.
Optrykt 1954 (nr. 1508 ndf.) og 1968 (nr. 2232 ndf., pp. 19-26).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. maj 1951
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1385   Bibliografi-ID: 2987
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Store ting i små hoveder

BROBY-JOHANSEN, R., Store ting i små hoveder. [ Gutenberghus årsskrift ], pp. 49-64.
Om nogle resultater af den af International Union for Child Welfare arrangerede konkurrence blandt skolebørn om de bedste illustrationer til 10 udvalgte HCA-eventyr; rigt illustreret. Optrykt i forf.'s Imprimatur. En tidebog 1922-1960 . Gyldendal, København 1960. Pp. 170-76. - Påny optrykt i den udvidede 2. udg. i to bind af dette skrift (Sesam, København 1980), II pp. 27-30.
Også trykt i særskrift: Red Barnets internationale udstilling af børnetegninger til H.C. Andersens eventyr. Tekst af R. Broby Johansen, Bo Grønbech og Aksel Jørgensen. upag. København.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/57)

Udgivet 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1417   Bibliografi-ID: 3025
[Informationer opdateret d. 13.11.2014]

Ukendt H. C. Andersen-Arbejde dukker frem. En Ungdomsparodi paa Nestroys Eduard og Kunigunde-Arie

K.-J., [KRAGH-JACOBSEN, Sv.] SV., Ukendt H. C. Andersen-Arbejde dukker frem. En Ungdomsparodi paa Nestroys Eduard og Kunigunde-Arie [Del af "Skilles og Mødes". Manuskript til visen gengivet i facsimile.
Eduard og Kunigunde,
(Ideen efter Nestroys Lumpacivagabundus af H.C. Andersen
-
(Orchestret spiller i Mol Bertrands Afskedsqvad)
derpaa declameres
Der var engang to Elskende, jedg dem jo nævne kunde,
Den ene hedte Eduard, den anden Kunigunde.
En Aftenstund de tvende gik, der var saa smukt i Skoven,
En Nattergal, et Kildevæld og Maaneskin foroven.
De satte sig ved Kildens Bred og deres Kinder brændte,
De sagde disse skjønne ord, de skjønneste de kendte.
(Han synger med Udryk til Mel. af Salomons Dom: Smilende i Søvnens Arme).
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Chor
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Erik (talende)
Da traadte hendes Fader frem, de troede de var ene.
Han sagde disse haarde Ord, som kunde knuse Stene.
(synger i et hurtigt tempo Mel. af Robert le diable.)
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard.
Chor (ligeledes)
Eduard og Kunigunde,
Kunigunde, Eduard!
Berlingske Tidende 17. jul. [Heri omtales et brev til Niels Peter Møller indholdende manuskript med anvisninger til opførelsen af "Eduard og Kunigunde".] Viborg Stiftstidende, 21.7.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. juli 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1434   Bibliografi-ID: 3043
[Informationer opdateret d. 16.8.2013]

I H. C. Andersens Digterværksted

MØLLER, KR. LANGDAL, I H. C. Andersens Digterværksted. Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1953-54 , pp. 3-9.
Især om Hjertesorg og Hun duede ikke. - Optrykt i nr. 2232 ndf. (pp. 105-10).
Udgivet 1954
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1509   Bibliografi-ID: 3127
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen og Odense.

KOLBYE, HELLAN, H. C. Andersen og Odense. Teknisk Skole, Odense. 35 pp.
Trykt som elevarbejde i 300 eks.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1577   Bibliografi-ID: 3200
[Informationer opdateret d. 11.11.2014]

Skomakarpojken från Odense. H. C. Andersens historia berättad för ungdom.

OTERDAHL, JEANNA, Skomakarpojken från Odense. H. C. Andersens historia berättad för ungdom. J. A. Lindblad, Uppsala. 175 pp. - Anm.: Kerstin Bergström Aftonposten 19.1.1956 (som konsekvent kalder forfatteren Oterdal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/5)

Udgivet 1955
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1587   Bibliografi-ID: 3210
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

H. C. Andersen og skolen

WINTHER, CHR.,H. C. Andersen og skolen. Folkeskolen LXXII, pp. 390-93.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1673   Bibliografi-ID: 3296
[Informationer opdateret d. 24.11.2015]

Gans Christian Andersen i jego skazki

LEVITOV, N., Gans Christian Andersen i jego skazki. Sem'ja i skola, 1955, nr. 4, pp. 20-21. (*)
Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1789   Bibliografi-ID: 12814
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

G. Ch. Andersen (1805-1875)

MURAV'JOVA, I., G. Ch. Andersen (1805-1875). Literatura v skole, 1955, nr. 2, pp. 87-88. (*)
Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1790   Bibliografi-ID: 12815
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Cetyre jubileja.

VERTSMAN, I. E., Cetyre jubileja. Nacal'naja skola, 1955, nr. 5, pp. 12-18. (*)
Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1799   Bibliografi-ID: 12824
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersens Eventyr. Personlig og litterær Baggrund.

ZAHLE, OTTO, H. C. Andersens Eventyr. Personlig og litterær Baggrund. Einar Harck, København. 23 pp.
Foredrag holdt i N. Zahles Skole 2. apr. - Anm.: Information, 6.7.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1597   Bibliografi-ID: 3220
[Informationer opdateret d. 29.5.2013]

Ingemanns kokosnød, Mariana Stubs penne-engel, Skovgaards svane og Hancks akvarel

PAULSEN, IB, Ingemanns kokosnød, Mariana Stubs penne-engel, Skovgaards svane og Hancks akvarel. Fyens Stiftstidende (HCA-tillæg) 2. apr.
Om nogle af udstillingsgenstandene i H. C. Andersens Hus.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1764   Bibliografi-ID: 3393
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H. C. Andersen og J. M. Thiele. Træk af et livslangt Venskab

MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersen og J. M. Thiele. Træk af et livslangt Venskab. Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1954-55 , pp. 5-10.
Oprindelig offentliggjort i Nationaltidende 18. apr. 1954. - Optrykt i nr. 2232 ndf. (pp. 55-59).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1649   Bibliografi-ID: 3272
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H. C. Andersen og Naturvidenskaben

MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersen og Naturvidenskaben. Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1955-56, pp. 3-12.
Optrykt i nr. 2232 ndf. (pp. 35-44).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1956
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1822   Bibliografi-ID: 3460
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H. C. Andersen og Carsten Hauch. Adelsmennesket - og Aristokraten

MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersen og Carsten Hauch. Adelsmennesket - og Aristokraten. Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1956-57 , pp. 3-12.
Optrykt i nr. 2232 ndf. (pp. 45-54). - En version med forkortet indledning og udvidet slutning, H. C. Andersen som Hauchs Offer. To Digteres forstemmende Mellemværende, er offentliggjort i Berlingske Tidende 22. aug. 1966.

(Bibliografisk kilde: HCAH: BT 22.8.66)

Udgivet 22. august 1957
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1842   Bibliografi-ID: 3487
[Informationer opdateret d. 20.1.2012]

H. C. Andersen i norsk språkdrakt

BIRKELAND, BJARTE, H. C. Andersen i norsk språkdrakt. Høgre skole , pp. 563-64.
Anm. af Odd Bang-Hansens HCA-oversættelse ( SJM N 43). Trykt i Arbeiderbladet, 2.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1958
Sprog: norsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1863   Bibliografi-ID: 3513
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Søgeord: tanker + over + nogle + gamle + forslidte + sko*. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-122