Søgeord: t*rnvægteren + ole. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-83

Søgningen gav 83 resultater. Nummer 1-50:

Ole Bulls Breve i Uddrag.

Ole Bulls Breve i Uddrag. Udgivne af hans Søn ALEXANDER BULL. Med en Karakteristik og biografisk Skitse af JONAS LIE. Gyldendal, København.
Heri pp. 228-30 et brev af 4. dec. 1838 fra HCA til OB.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. december 1881
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:60   Bibliografi-ID: 1348
[Informationer opdateret d. 8.12.2011]

Smaabilleder fra Helsingør 1800-1830.

Lund, Ole: Smaabilleder fra Helsingør 1800-1830. Udgivet ved Oscar Geismar. Otto B. Wroblewski. København 1900. Pp. 118-24: "H. C. Andersen og Meisling".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1900
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1619   Bibliografi-ID: 12644
[Informationer opdateret d. 22.11.2017]

H. C. Andersen 1805-1905

H. C. Andersen 1805-1905. Hver 8. Dag XI 1904-05, pp. 418-20.
Mærket Alonso. - Smst. pp. 420-21 notitser om Riborg Voigt og HCA's autografer, p. 444 en HCA-allegori af Øivind Heggtveit og p. 493 bemærkninger til Det kgl. Teaters opførelse af Ole Lukøie.

Se også nr. 178 ovf. Øivind Heggtveits Illustration gengivet i: Hver 8 Dag, 9.4.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH )

Udgivet 1904
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:188   Bibliografi-ID: 1549
[Informationer opdateret d. 16.8.2013]

Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Akter.

Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Akter. 5. udg. Med Indledning af ARTHUR AUMONT. Gyldendal, København og Kristiania. 87 pp.
Indledning, Ole Lukøie paa Scenen, pp. 5-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH XIX-21)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:190   Bibliografi-ID: 1553
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Ole Lukøje

ANDERSEN, VILH., Ole Lukøje. Politiken 3. apr.
Festtale ved Det kgl. Teaters Ole Lukøie-forestilling på 100-årsdagen for HCA's fødsel. - Anm. af forestillingen: A. G. [Albert Gnudtzmann], Nationaltidende (morgen) 3. apr.; A.W.H: "H.C. Andersen paa Sønderbros Teater"; [C. E. Jensen], Social-Demokraten 4. apr.; S. L. [Sven Lange], Politiken 3. apr.; Sophus Michaëlis, København 3. apr.; Paul Sarauw, Teatret IV 1904-05, pp. 110-11; Adresseavisen 3. apr.; Agrardagbladet 3. apr.; Det kgl. Theaters officielle Program, L.T. [Leo Tscherning: "H.C. Andersen og Theatret".

(Bibliografisk kilde: HCAH A-736c)

Udgivet 3. april 1905
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:256   Bibliografi-ID: 1626
[Informationer opdateret d. 1.6.2012]

Klods-Hans

BRIX, HANS, Klods-Hans. I hans: Gudernes Tungemaal. Gyldendal, København. Pp. 113-16.
2. udg., med forord af Ole Brandstrup, 1962 (Gyldendals Uglebøger, 26); der pp. 108-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1911
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:321   Bibliografi-ID: 1711
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Var H. C. Andersens Fader Franskmand?

VINDING, OLE, Var H. C. Andersens Fader Franskmand? Ekstrabladet 21. og 22. okt.
Sensationspræget præsentation af teorien om Jean Nicolas Gomard som HCA's far. - Refereret i Fyns Venstreblad 22. okt. (mærket F-k) ; Aarhus Amtstidende, 22.10.1935 og i Venstrebladet for det sydlige Jylland, 23.10.1935; Vejle Socialdemokrat , Herning Folkeblad, Herning Socialdemokrat, Kolding Venstreblad, Langelands Folkeblad, Lolland Falsters Venstreblad, , Nakskov Tidende, Nordsjællands Venstreblad, Roskilde Dagblad, Silkeborg Avis, Stubbekøbing Avis, , Svendborg Avis, Thisted Amtstidende, Vestkysten, Viborg Stifts Folkeblad, og Østsjællands Folkeblad, 21., 22. og 23. oktober. - Herluf Jensenius tegner i Berlingske Tidende, "Ugens Revue: "Ærbødigst Digter" 26.10.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. oktober 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:900   Bibliografi-ID: 2412
[Informationer opdateret d. 5.10.2011]

Om Eventyrkomedien Ole Lukøie

TOPSØE-JENSEN, H. G., Om Eventyrkomedien Ole Lukøie. I: K. F. Plesner (red.), Festskrift til Valdemar Vedel fra Venner og Elever. Udgivet paa hans Halvfjerdsaarsdag den 9. November 1935. Gyldendal, København. Pp. 312-30.
Optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 153-72).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. november 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:873   Bibliografi-ID: 2381
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Et nyfundet H. C. Andersen Manuskript.

NEIIENDAM, ROBERT, Et nyfundet H. C. Andersen Manuskript. Særtryk for Medlemmerne af Selskabet for dansk Teaterhistorie. Politikens Hus, København. 8 pp.
Om et Ole Lukøie-manuskript, fundet i Folketeatrets arkiv (nu i Teatermuseet). - Offentliggjort i Politiken 26. dec. Foromtale i Politiken 23.12.1940.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/36)

Udgivet 26. december 1940
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:997   Bibliografi-ID: 2534
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

Omkring 'Ole Lukøje'

NEIIENDAM, ROBERT, Omkring 'Ole Lukøje'. Det kongelige Teater. Program (sep.), pp. 25, 27, 29, 31.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1090   Bibliografi-ID: 2639
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

H. C. Andersens Københavner-Revue

TAANING, TAGE, H. C. Andersens Københavner-Revue. Berlingske Aftenavis 19. jun.
Om Ole Lukøie, i anledning af Det kgl. Teaters beslutning om at lade dette stykke indlede sæsonen 1942-43. - Anm. af forestillingen er fortegnet i Avis Kronik Index III, p. 346. - Cf. nr. 1090 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1107   Bibliografi-ID: 2659
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

Romaner og Rejseskildringer

Romaner og Rejseskildringer , I-VII. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under Redaktion af H. TOPSØE-JENSEN. Gyldendal, København 1943-44.
I: Improvisatoren. Udgivet af KNUD BØGH. 1943. XXIV, 339 pp., 1 pl.
Indledning pp. VII-XXIII; noter pp. 321-37.
II: O. T. Udgivet af OLE JACOBSEN. 1943. XXVI, 287 pp.
Indledning pp. VII-XXIII; noter pp. 261-85.
III: Kun en Spillemand. Udgivet af OLE JACOBSEN. 1944. XXX, 319 pp.
Indledning pp. VII-XXIX; noter pp. 286-316.
IV: Billedbog uden Billeder. De to Baronesser. Udgivet af MORTEN BORUP. 1943. XXII, 302 pp.
Indledning pp. VII-XXI; noter pp. 281-300.
V: At være eller ikke være. Lykke-Peer. Udgivet af H. TOPSØE-JENSEN. 1944. (III-)XXXVI, 359 pp.
Indledning pp. IX-XXXV; noter pp. 318-56.
VI: En Digters Bazar. Udgivet af KNUD BØGH. 1944. XXIV, 387 pp., 1 pl.
Indledning pp. VII-XVII; noter pp. 362-85.
VII: I Sverrig. I Spanien. Udgivet af MORTEN BORUP [og] H. A. PALUDAN. 1944. XXIV, 410 pp., 10 pl.
Indledning pp. IX-XXIII og 125-48; noter pp. 356-66 og 369-407.
Anm.: Poul Bent, Aftenbladet 8. og 11. apr. 1944; Jørgen Budtz-Jørgensen, Nationaltidende 6. nov. 1943; Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 5. jan., 10. feb., 1. mar. og 21. jun. 1944; H.F.: Nationaltidende, 14. apr., 30. okt. 1943; Mogens G., Fyns Tidende, 30. okt. 1943; Sven Gundel, Jyllands-Posten 17. dec. 1943; Knud Hansen, Fyns Venstreblad 7. dec. 1943, 16. jan., 17. feb., 1. apr. og 4. jun. 1944; Fr. Jul, Frederiksborg Amtstidende, 6. nov. 1943; Henning Kehler, Berlingske Aftenavis 26. nov. 1943; Fyens Social-Demokrat, 27.2.1943; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen, 18. jul. 1944; Leif Nedergaard, Fyens Stiftstidende 30. okt., 28. og 30. dec. 1944 og Aalborg Stiftstidende, 1. aug. 1946; Paul Nissen, Fyens Stiftstidende 25. feb. 1944; ip. Social-Demokraten, 8. dec. 1943, 3. jan. og 8. feb. 1944; Paul V. Rubow, Politiken 3. nov. og 11. dec. 1943; Sv.S-n (Sv. Sørensen), Aalborg Amtstidende, 4. nov. og 9. dec. 1943 og 17. feb. 1944; Fredericia Dagblad, 26. aug. 1944; Fredericia Social-Demokrat, 1. kin. 1944 Frederiksborg Amts Avis, 1. jun. 1944; Fyens Social-Demokrat, 18. mar. 1944; Fyens Stiftstidende, 27. maj 1944; Herning Avis, 4. jul. 1944; Holbæk Amtstidende, 22. maj 1944; Holstebro Dagblad, 1. mar. og 3. jun. 1944; Horsens Avis, 23. dec. 1943; Horsens Folkeblad, 6. jan., 20. maj og 20. aug. 1944; Horsens Social-Demokrat, 16. nov. 1943; Højskolebladet, 31. marts 1944; Jydske Tidende, 12.jan. 1944; Kolding Folkeblad, 6. mar.1943, 24. jan. og 4. feb. 1944; Langelands Avis, 8. jan. 1944; Lolland Falsters Venstreblad, 2. jun. 1944; Løgstør Avis, 30. aug. 1944; Møns Folkeblad, 23. maj 1944; Nationaltidende, 30. okt. 1943 og 4. jan. 1944; Nordsjællands Venstreblad, 24. feb. 1944; Nyborg Avis, 7. feb. 1944; Nyborg Social-Demokrat, 3. mar. 1944. Randers Dagblad, 30. dec. 1943 og 7. og 29. feb. 1944, 26.9.1944; Randers Social-Demokrat, 25.3.1944; Ringkøbing Amts Dagblad, 8. jun. 1944; Skanderborg Amts Avis, 4. mar. og 31. maj 1944; Paul Hedemann, Skive Venstreblad, 31.8.1944 og Skanderborg Amts Avis, 1.9.1944; Svendborg Amtstidende, 16. nov. 1943; Sydsjællands Venstreblad, 28. feb. 1944; Thisted Amts Tidende, 6. mar. 1944; Vejle Amts Avis, 25. nov. 1943; Vestjyllands Social-Demokrat, 3. mar. 1944; Vestkysten, 4. feb. og 13. maj 1944; Vestlollands Avis, 12. maj 1944; Viborg Stiftstidende, 3. apr. 1944; Ærø Folkeblad, 31. mar. 1944; Aalborg Amtstidende, 18. mar. og 21. maj 1944; Aarhus Amtstidende, 19. okt. og 29. dec. 1943, 1. mar. 1944; Aarhus Stiftstidende, 6. mar. 1944 . - Cf. nr. 1117 og 1167 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1113
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 2667
[Informationer opdateret d. 15.4.2013]

H. C. Andersen-Illustratoren Vilhelm Pedersen.

MORTENSEN, NIELS TH., H. C. Andersen-Illustratoren Vilhelm Pedersen. Ejnar Munksgaard, København. 103 pp.
Anm.: Ole Vinding, Berlingske Aftenavis 7. dec. - Cf. nr. 1324 ndf.
Kronik Kristeligt Dagblad 25. maj 1955 og "En Dynge uden Værd", Kronik Jyllands-Posten 12.3.1959. Politiken, 2.12.1949; Sorø Amtstidende, 6.12.1949;

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/14)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1299   Bibliografi-ID: 2888
[Informationer opdateret d. 16.8.2013]

H. C. Andersen: Ole Lukøje

SCHYBERG, FREDERIK, H. C. Andersen: Ole Lukøje. I hans: Teatret i Krig (1939-1948). Gyldendal, København. Pp. 67-70.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. sep. 1942 som anm. af Det kgl. Teaters opførelse, - cf. (noten til) nr. 1107 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1304   Bibliografi-ID: 2893
[Informationer opdateret d. 12.1.2012]

Fairy Tales

Fairy Tales , [I]-IV. Edited by SVEND LARSEN. Translated from the Original Danish Text by R. P. KEIGWIN. Illustrations by VILHELM PEDERSEN [and LORENZ FRØLICH]. Flensteds Forlag, Odense 1950-60. 395; 370; 368; 399 pp.
Indledning af Elias Bredsdorff I pp. 7-18; Svend Larsen, Hans Christian Andersen, I pp. 19-33. - Indeholder 84 eventyr. - Også med engelske og amerikanske forlagsangivelser.
The last Dream of the Old Oak Tree, offentliggjort i: Denmark, A monthly Review of Anglo-Danish Relations dec. 1950.
- Anm.: Ole Brandstrup, Berlingske Tidende, 26. maj 1950; Reginald Colby, Time and Tide XXXII 1951, pp. 809-10 (bd. I). Fairies brought him fame. Everybody's, London, 11 Aug. 1951, pp 14-15.
Per Gudmundsen, Socialdemokraten, 8.12.1952 og Aftenposten, Morsø, 9.12.1961; Politiken, 26.5.50; P.P.R., Information, 6.6.1950; Ole Brandstrup, Berlingske Aftenavis, 26.5.1950. - Cf. nr. 1425 , 1873 og 2017 ndf.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/15 a-b)

Udgivet 1950
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1331   Bibliografi-ID: 2924
[Informationer opdateret d. 7.6.2017]

Ukendt H. C. Andersen-Brev fundet i Bergen

Ukendt H. C. Andersen-Brev fundet i Bergen. Nationaltidende 26.9.1952. Morgenavisen, Bergen, 24. sep. 1952. Fyns Stiftstidende, 4.10.1952. - Brevet, til Ole Bull, er dateret 4.12.1838 [ Brev ]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. september 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1757   Bibliografi-ID: 12785
[Informationer opdateret d. 15.6.2017]

H. C. Andersen og England.

BREDSDORFF, ELIAS, H. C. Andersen og England. Rosenkilde & Bagger, København. 647 pp.
Anm.: Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 15. mar. 1955; Bo Grønbech, Berlingske Aftenavis 10. jan. og 20. nov. og Fyens Tidende, 10.1.1965; Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende 23. nov.; Ole Jacobsen, Information 1. apr. 1955; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 9. apr. 1955; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 23. nov.; Stig Lindman, Västerbottens Folkblad 1. apr. 1955; Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad, 6.12.1954; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 19. jan. 1955; Jørgen Voeler, Aarhus Amtstidende 2. dec.; The Times Literary Supplement , 1955, p. 71; Harald Åström, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri , 1955, pp. 299-301. - Cf. nr. 1531 , 1676 og 1759 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1484   Bibliografi-ID: 3101
[Informationer opdateret d. 2.5.2013]

H. C. Andersen.

H. C. Andersen. [Redigert av KAARE LERVIK.] Bidrag af H. TOPSØE-JENSEN, F. J. BILLESKOV JANSEN, FRANCIS BULL, VOLMER DISSING [og] OLE JACOBSEN. Det norske Studentersamfund, Oslo. 89 pp.
Foruden det norske oplag (2000 eks.) blev der fremstillet et dansk oplag (500 eks.), med Gyldendal, København, som udgiver. - Indhold: [a:] HT-J, Mennesket og Digteren, pp. 11-28; [b:] FJBJ, Tanker om H. C. Andersens Kunst, pp. 29-42; [c:] FB, H. C. Andersen og nordmennene, pp. 43-53; [d:] VD, H. C. Andersen på rejse, pp. 54-68; [e:] OJ, Romandigteren og digteren i romanerne, pp. 69-85. - c) Optryk af nr. 1291 ovf. - e) Cf. nr. 1504 ndf. - Anm.: Peder Hesselaa, Fyens Stiftstidende 1. nov.; Jon Kehler, Berlingske Aftenavis 2. okt.; J. K. [Jens Kruuse], Jyllands-Posten 8. sep.; F. N. [Frederik Nielsen], Social-Demokraten 21. feb. 195; F., Kristeligt Dagblad, 2. april 1955; Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad, 6.12.1954; M.-L.P. [Marie-Louise Paludan] Sorø Amtsavis, 22.11.1954; W.T., Land og Folk, 6.12.1954. - Cf. nr. 1531 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/564)

Udgivet 1954
Sprog: dansk, norsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1487   Bibliografi-ID: 3104
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

H. C. Andersens romaner

JACOBSEN, OLE, H. C. Andersens romaner. Anderseniana 2. rk. II:4, pp. 297-311.
Også offentliggjort i nr. 1487 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1504   Bibliografi-ID: 3122
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

H. C. Andersens sommerglæder paa Korselitze

FABRITIUS, ALBERT, H. C. Andersens sommerglæder paa Korselitze. Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog XLIII (8. rk. I), pp. 107-12.
Med almanakoptegnelserne fra opholdet i jun.-jul. 1845 og dagbogsoptegnelserne fra opholdet i aug. 1850. - Smst. pp. 113-16: H. C. Andersens Eventyr om Kejserens nye Klæder, genfortalt i falstersk folkemål af Ole Olsen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1613   Bibliografi-ID: 3236
[Informationer opdateret d. 2.2.2015]

H. C. Andersen og Studenterforeningen

DUMREICHER, CARL, H. C. Andersen og Studenterforeningen. Dagens Nyheder 2. apr. Ole Wivel afdækker Knud Nellemoses fortræffelige portrætbuste.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1960
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1936   Bibliografi-ID: 3602
[Informationer opdateret d. 24.6.2013]

Den miskendte H. C. Andersen: Omkring hans romaner

VINDING OLE, Den miskendte H. C. Andersen: Omkring hans romaner. Perspektiv VIII:7, pp. 21-26.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1961
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1971   Bibliografi-ID: 3641
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Hans Andersen's Copenhagen.

BROBY-JOHANSEN, R. & EILER KRAG, Hans Andersen's Copenhagen. Gyldendal, Copenhagen. 48 pp.
Med fotografier og kommentarer af RB-J, tegninger af EK og tekster af HCA. - Oversat af Niels Haislund og Helen Fogh. - Også udgivet på dansk ( Cf. anden bibliografi nr. 1859 . ) - Anm.: Fredrik Martner, Demokraten 30. jul.; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 30. jul.; Henrik Sjögren, Kvällsposten 25. aug.; Ole Storm, Politiken 18. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1991/162)

Udgivet 1963
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2027   Bibliografi-ID: 3706
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

P'jesy-skazki. Izdatel'stvo Iskusstvo

1856P'jesy-skazki. Izdatel'stvo Iskusstvo, Moskva 1963. 175 pp. - Vl. Matusevi_, Andersen i teatr, pp. 5-24. Kommentarer pp. 169-74. De medtagne tekster er Meer end Perler og Guld, Ole Lukøie og Hyldemoer.
Udgivet 1963
Sprog: russisk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1856   Bibliografi-ID: 12881
[Informationer opdateret d. 12.4.2012]

Sprog i sproget. Hjælp til sproglig forståelse af tekster.

HANSEN, AAGE, Sprog i sproget. Hjælp til sproglig forståelse af tekster. Under medvirkning af Kai Krener. Gyldendal, København. Pp. 52-78.
dvs. : Kapitlet H. C. Andersen, hvori indledningerne til Den standhaftige Tinsoldat og Ole Lukøie analyseres. 3. opl., 1972.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1964
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2071   Bibliografi-ID: 3756
[Informationer opdateret d. 26.1.2012]

Digte.

Digte. I Udvalg ved H. TOPSØE-JENSEN. Tegninger af EBBE SADOLIN. Spektrum, København. 197 pp.
Forord pp. 5-6; oplysninger og register pp. 185-97. - Anm.: Johanne Birch-Jensen, Kristeligt Dagblad 17. okt.; Carl Johan Elmquist, Politiken 24. sep.; Flemming Everfelt, Børsen 19. sep.; Ole Hansen, Land og Folk 4. mar. 1967; Aage Jørgensen, Sjællands Tidende 1. mar. 1968, Flensborg Avis 4. mar. 1968, Fyens Stiftstidende 31. mar. 1968; Steffen Hejlskov Larsen, Berlingske Aftenavis 6. okt.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/316)

Udgivet 1966
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2141   Bibliografi-ID: 3836
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

H. C. Andersens sønderjyske ven Erik Nissen Oksen

BECH, OLE, H. C. Andersens sønderjyske ven Erik Nissen Oksen. Sønderjysk månedsskrift XLIV, pp. 15-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1968
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2235   Bibliografi-ID: 3946
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

Ole Lukøie. Hyrdinden og Skorsteensfeieren

Ole Lukøie. Hyrdinden og Skorsteensfeieren . Tegninger: Henrik Bloch. Nordlundes Bogtrykkeri, København 1969. 65 pp. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 41-65. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 12.2.1969; Carl Johan Elmquist, Jyllands-Posten, 1969; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 22.2.1969; Per Gudmundsen, Aktuelt 22.2.1969.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1969
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:4   Bibliografi-ID: 3986
[Informationer opdateret d. 12.1.2017]

Samtale i Elysium med H. C. Andersen

Vinding, Ole, Samtale i Elysium med H. C. Andersen . Rhodos, København 1970. 64 pp. - Anm.: Hans Bendix, Politiken 19.12.1970; Erik Dal, Anderseniana , 3. rk., 1:2, 1971, pp. 240-41; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 17.12.1970; H. P. Rohde, Berlingske Aftenavis 23.12.1970.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1970
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:84   Bibliografi-ID: 4066
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

Keiserens nye Klæder

Larsen, Ole Bent, Keiserens nye Klæder. Den danske Realskole , 73, 1971, pp. 134-35. - Oprindelig offentliggjort i det af Jørn Langsted redigerede program til Svalegangens opførelse i 1968 af En Comoedie i det Grønne (pp. [9]-[12]), hvori også JL, 'En Comoedie i det Grønne' som led i en tradition (pp. [15]-[17]). - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten, .

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1971
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:146   Bibliografi-ID: 4128
[Informationer opdateret d. 6.11.2013]

H. C. Andersen og J. Y. Simpson

Secher, Ole, H. C. Andersen og J. Y. Simpson. Medicinsk Forum , 24, 1971, pp. 178-82. - James Young Simpson, skotsk læge, obstetriker, 1811-70. - Samme på engelsk: "Hans Andersen and James Young Simpson", British Journal of Anaesthesia, 44, 1972; "Simpson and Hans Andersen, The British Medical Journal, Vol. 4, No. 5790 (Dec. 25, 1971), p. 814.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1971
Sprog: dansk, engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:156   Bibliografi-ID: 4138
[Informationer opdateret d. 21.1.2014]

Den anden April

Den anden April . Udgivet af H. Topsøe-Jensen. Rhodos, København 1971. 45 pp. - Indledning pp. 5-18. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 3.4.1971; Gregers Dirckinck-Holmfeld, Ekstra-Bladet, 1. april 1971; Carl Johan Elmquist, Politiken 19.4.1971; E[mil] F[rederiksen], Berlingske Tidende 6.4.1971; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 16.4.1971; Ole Hyltoft Petersen, Aktuelt 2.4.1971; Aase Holmquist, Fyens Stiftstidende, 6. april 1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet April 1971
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:111   Bibliografi-ID: 4093
[Informationer opdateret d. 8.1.2013]

H. C. Andersen

Nielsen, Erling, H. C. Andersen. I hans: H. C. Andersen og andre Danskere . Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1974. Pp. 71-125. - Bogen omtales i kolofonen som 2. og utvidet utgave af en i 1962 offentliggjort bog (AaJ nr. 1996). Den indledes (pp. 7-15) med en Advarsel!, hvori EN polemiserer mod Arne Duve og Jørgen Holmgaard for hhv. dybdepsykologisk og ideologikritisk mishandling af HCA. Denne polemik foranledigede følgende debatindlæg i Bergens Tidende : Aage Jørgensen, Vor mand i Oslo - og ideologikritikken, 23.-24.1.1975; Arne Duve, Dansker som litteraturforskere, 29.1.1975; AD, Nielsen som Andersen-forsker, 6.2.1975; AaJ, Litteraturforskning og psykoanalyse, 10.2.1975; AaJ, Arne Duve på krigsstien, 1.4.1975; AD, H. C. Andersen under lupen, 11.4. 1975. AaJ's første artikel fremkom tillige i Fyens Stiftstidende 19.4.1975 (Eventyrdigtning i splid med sig selv) og i Tidens Skole , 77, 1975, pp. 699-704. - Anm.: Hans Bendix, Politiken 18.1. 1975; Johan Borgen, Dagbladet 12.9.1974; Per Gottschalk, Morgenbladet 7.10. 1974; Karin Gullerud-Johansen, St. Olav , nr. 22, 1974; Per Haddal, Vårt Land 21.9. 1974; Kaare Horgar, Dagen 26.9.1974; Ole Hyltoft, Aktuelt 17.12.1974; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 14.11.1974, Farmand 7.12.1974; Knut Nygaard, Bergens Tidende 26.10.1974; Arne Prøis, Nationen 13.11.1974; Elling Tjønneland, Haugesunds Avis 31.12.1974. - EN's indledende advarsel fremkom oprindelig som kronik i Dagbladet 7.9.1974 (med fejlagtig datering: 6.9.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1974/76, kronik: 1995/107)

Udgivet 24. januar 1974
Sprog: norsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:294   Bibliografi-ID: 4276
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

Ressourcer til litteraturundervisningen i folkeskolen

Jensen, Ole Gårdbo, Ressourcer til litteraturundervisningen i folkeskolen. Tidens Skole , 77, 1975, pp. 461-66, spec. pp. 464-66. - Om Klods-Hans.
Udgivet 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:392   Bibliografi-ID: 4374
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Støbefejl i monumentet

Vinding, Ole, Støbefejl i monumentet. Aalborg Stiftstidende 7.10.1975. - HCA karakteriseres som en mand af ganske særlig intelligens og nøgternhed.
Udgivet 7. oktober 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:473   Bibliografi-ID: 4455
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Den uopslidelige Andersen - 'Snemanden' som metodikeksempel

Ravn, Ole, Den uopslidelige Andersen - 'Snemanden' som metodikeksempel. Meddelelser fra Dansklærerforeningen , 1975, pp. 152-64. - Hertil kommentar af Henrik Leth-Pedersen, smst ., pp. 385-93 (Den opslidelige Andersen - og den uopslidelige), besvaret af OR, smst ., 1976, pp. 305-07 (Afsluttende bemærkning om sne- og alvorsmænd).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1976/118)

Udgivet December 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:407   Bibliografi-ID: 4389
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

Rejsen til Skagen. Erindringsmotiver og historiske digressioner

Wivel, Ole, Rejsen til Skagen. Erindringsmotiver og historiske digressioner . G. E. C. Gad, København 1977. Pp. 29-32. - 3. udg., 1987 (Lindhardt & Ringhof).
Udgivet 1977
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:546   Bibliografi-ID: 4528
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Den standhaftige Tinsoldat

Den standhaftige Tinsoldat . Illustreret af Chr. Würgler Hansen. Bent Carlsens Forlag, København 1979. ii, 35 bl. - Heri: Ole A. Hedegaard, 'Den standhaftige Tinsoldat'. En historisk / psykologisk studie over H. C. Andersens eventyr, bl. 14-35. - Efterskriften = nr. 603 ovf.
Udgivet 1979
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:621   Bibliografi-ID: 4602
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Ældre dansk litteratur

Ravn, Ole, Ældre dansk litteratur , I: 1800-65 - en skematisk oversigt . Gjellerup, København 1979. Pp. 47, 61, 68, 74, 77-78, 83.
Udgivet 1979
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:649   Bibliografi-ID: 4630
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

H. C. Andersens Album

H. C. Andersens Album , I-V. Udgivet af Kåre Olsen, Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Lademann, København 1980. - Udgaven omfatter ét bd. (24 + 287 pp.) i stort format, med facsimilegengivelse af Det store Album m.v. (NkS 1299 g, I-IV, fol.) og HCA's første stambog (Coll. Saml. 14,4 o ), samt to kommentarbd. (med fortløbende paginering, 955 pp.). - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 2.4.1980; Aksel Brahe, Fyens Stiftstidende 2.4.1980; Paul Carlsen, Aarhuus Stiftstidende 9.4.1980; co., Frederiksborg Amts Avis 4.8.1980; Erik Dal, Anderseniana , 3. rk., 3:4, 1981, pp. 275-78; Flemming Everfelt, Frederiksborg Amts Avis 2.4.1980 (o.fl.st.); Allan Fridericia, Land og Folk 5.8.1980; Per Gudmundsen, Aktuelt 13.5.1980; Niels Houkjær, Kristeligt Dagblad 2.4.1980; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 11.4.1980; Ole Schierbeck, Politiken, 9.3.1980; watz., Lolland-Falsters Folketidende 12.4.1980. - Cf. Hans Hertel, Da H. C. Andersen klippede og klistrede, Information 27.7.1982. - Cf. også Aage Damm, En stor og pragtfuld opgave, De grafiske Fag , 76, 1980, pp. 72-74, Flemming Fiurendal, En udgivelse. Den storslåede H. C. Andersen-udgivelse 'Mit store Album' forelagt af Lademann på digterens 175-års dag, Det danske Bogmarked , 126, 1980, pp. 428-30, samt Kirsten Weber, H. C. Andersens album, Meddelelser fra Rigsbibliotekaren , 31:2, 1980, pp. 12-17.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:679   Bibliografi-ID: 4660
[Informationer opdateret d. 29.6.2016]

Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen

Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen . Illustreret af Chr. Würgler Hansen. Bent Carlsens Forlag, København 1980. 55 pp. (Historien bag historien, 1.) - Heri: Ole A. Hedegaard, En historisk kommentar [..], pp. 27-55.
Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:681   Bibliografi-ID: 4662
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen 1848-50 og 1864. Et historisk bidrag til litteraturen om digteren og de slesvigske krige

Hedegaard, Ole A., H. C. Andersen 1848-50 og 1864. Et historisk bidrag til litteraturen om digteren og de slesvigske krige . Bent Carlsens Forlag, København 1980. 344 pp. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 1.4.1980.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:703   Bibliografi-ID: 4684
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

Fra Rim-Smedjen

Fra Rim-Smedjen . Eventyrdigterens ukendte bemærkninger til trykte vers samt ukendte vers nævnt i dagbøgerne tydet og kommenteret af Jørgen Skjerk. Aarhus tekniske Skole, Aarhus 1981. 70 pp. - Anm.: Jens Kistrup, Berlingske Tidende 19.7. 1982; Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 23.7.1982; Ole Storm, Politiken 23.7.1982.
Udgivet 1981
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:747   Bibliografi-ID: 4727
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

H. C. Andersen og Helsingør 1826-27. Digterens fornedrelses år

Hedegaard, Ole A., H. C. Andersen og Helsingør 1826-27. Digterens fornedrelses år . Bent Carlsens Forlag, København 1981. 161 pp. - Anm.: Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 4.9.1981; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 14.8.1981; Knud Secher, Fyens Stiftstidende, 25.8.1981.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1981
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:759   Bibliografi-ID: 4739
[Informationer opdateret d. 25.8.2016]

Folkeeventyret som fortælling

Dall, Uwe & Sven Erik Henningsen, Folkeeventyret som fortælling. I: Peter Lykke-Olesen & Ole Pedersen, Folkeeventyr. Fascination og pædagogik . Gyldendal, København 1982. Spec. pp. 193-94. - Om Klods-Hans. - Cf. udgiverne om HCA pp. 81-82.
Udgivet 1982
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:810   Bibliografi-ID: 4790
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Journalist H. C. Andersen

Vinding, Ole, Journalist H. C. Andersen. Fyens Stiftstidende 24.3.1982; Aalborg Stiftstidende 25.3.1982 (med titlen: At rejse er at leve); Aarhuus Stiftstidende 14.4.1982.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. marts 1982
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:856   Bibliografi-ID: 4836
[Informationer opdateret d. 1.11.2010]

Jon Blund. En etnologisk studie av Jon Blund och med honom besläktade sömnväsen

Terenius, Margareta, Jon Blund. En etnologisk studie av Jon Blund och med honom besläktade sömnväsen . Almqvist & Wiksell, Uppsala 1983. 171 pp. (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Ethnologica Upsaliensia, 10.) - Doktorsavhandling. Heri kapitlet Sömnväsentraditionen i Skandinavien, pp. 34-72 (om Danmark før HCA pp. 44-48; H. C. Andersens saga 'Ole Lukøje', pp. 50-55; H. C. Andersen influerad sömnväsentradition 1842- , pp. 55-67).
Udgivet 1983
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:885   Bibliografi-ID: 4865
[Informationer opdateret d. 27.2.2012]

Om kreativitet i al ualmindelighed

Leimand, Ole, Om kreativitet i al ualmindelighed. Psykologi , nr. 1, oktober 1983, pp. 4-7. - Om Klods-Hans.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/314)

Udgivet 1983
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:905   Bibliografi-ID: 4884
[Informationer opdateret d. 6.2.2012]

Christines Billedbog

Christines Billedbog . [Af] H. C. Andersen og Morfar Adolph Drewsen. Indledning og noter af Erik Dal. Lademann, København 1984. 269 pp. - Forord af Alette Bardenfleth p. 5. Indledning, Om Christines billedbog, pp. 7-9 og 257-67. - Anm.: Ellen Buttenschøn, Jyllands-Posten, 25.10.1984; Peter Eriksen, Fyens Stiftstidende, 25.10.1984; Niels Houkjær, Berlingske Magasin, 25.10.1984; G. Nørgaard Jepsen, Midjyllands Avis, 2.11. og 3.11.1984; Helene Moe, Kristeligt Dagblad, 23. nov. 1984; Niels Oxenvad, Anderseniana , 1989, pp. 72-73; Ole Schierbeck, Politiken, 29.10.1984 - På tysk, engelsk og italiensk 1984 (nr. 923-24 og 931 ndf.), på svensk 1985 (nr. 994 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1984
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:922   Bibliografi-ID: 4901
[Informationer opdateret d. 28.1.2014]

Søgeord: t*rnvægteren + ole. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-83