Søgeord: smÃ¥vers + 38. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-105

Søgningen gav 105 resultater. Nummer 1-50:

Historien om en Moder i femten Sprog.

Historien om en Moder i femten Sprog. [polyglot] Udgiven af JEAN PIO og VILH. THOMSEN. C. A. Reitzel, København; Williams & Norgate, London; Brockhaus Sortiment, Leipzig.
Til Digteren Hans Christian Andersen paa hans 70 Aars Fødselsdag den 2den April 1875. - Også med engelsk titelblad. - Bibliographical Notes, pp. 95-98. - Anm.: Berthold Auerbach, Die Gegenwart VII (nr. 1-26), pp. 278-79; E. Sievers, Jenauer Literaturzeitung II, pp. 437-38. - Berthold Auerbachs anm. findes oversat i Nær og Fjern , 4, 1874-75, nr. 149, pp. 13-14. SJM Pg 1.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/208, XVIII-A-1 samt tysk og dansk anmeldelse)

Udgivet 1875
Sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, islandsk, polsk, russisk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1   Bibliografi-ID: 1268
[Informationer opdateret d. 16.12.2015]

Two Danes

Two Danes. Temple Bar XLV (sep.-dec.), pp. 171-83.
Om HCA og Bertel Thorvaldsen. - Optrykt i: Littell's Living Age CXXVII (okt.-dec.), pp. 431-38; Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science, and Art N. S. XXIII (jan.-jun.) 1876, pp. 73-80; Hallberger's Illustrated Magazine (Stuttgart / Leipzig) II 1876, pp. 791-96.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1875
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:16   Bibliografi-ID: 1285
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersens Billedstøtte af A.V. Saabye

[HENDRIKSEN, F.] H. C. Andersens Billedstøtte af A.V. Saabye. Ude og Hjemme I 1877-78, pp. 37-38.
Mærket F. -N.

(Bibliografisk kilde: HCAH IX-49)

Udgivet 1877
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:33   Bibliografi-ID: 1310
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

Om Privatbreves Udgivelse og de nys udgivne 'Breve fra H. C. Andersen'

BØGH, ERIK, Om Privatbreves Udgivelse og de nys udgivne 'Breve fra H. C. Andersen'. I hans: Udvalgte Feuilletoner (Dit og Dat) fra 1878. Gyldendal, København. Pp. 199-214.
Optryk af EB's anm. af nr. 38 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1879
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:44   Bibliografi-ID: 1327
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

Letters to and from Hans Christian Andersen

G., E. W. [GOSSE, E. W.], Letters to and from Hans Christian Andersen. Temple Bar LIX (maj-aug.), pp. 491-503.
Om C. St. A. Bille og Nik. Bøghs brevudgaver, nr. 26 og 38 ovf. ([..] we propose to give some extracts from them [..]).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/524)

Udgivet 1880
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:57   Bibliografi-ID: 1343
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Mellem Siljan og Sorrent. Rejsebilleder.

Bøgh, Nicolai, mellem Siljan og Sorrent. Rejsebilleder. Andr. Schou, København 1883. Pp. 118-38 ("Kaulbach i sit Hjem" - om NBs besøg dér i 1873, som HCAs rejseledsager). 139-54 Et Besøg hos Fritz Reuter" - tidligere trykt i: 12075
Udgivet 1883
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1612   Bibliografi-ID: 12637
[Informationer opdateret d. 19.11.2009]

Boghandler-Medhjælper-Bladet.

Boghandler-Medhjælper-Bladet, 1, 1884-85, pp. 30-31, 37-38. – To breve (dateret 26.10.1867 og 26.8.1872 fra HCA til Thora Hallager.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1885
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1613   Bibliografi-ID: 12636
[Informationer opdateret d. 25.11.2013]

Reminiscences of H. C. Andersen. A Dialogue

Reminiscences of H. C. Andersen. A Dialogue. Scandinavia (Chicago) II, pp. 38-43. Forfatteren er sandsynligvis Scandinavias redaktør, N. C. Frederiksen. Cf. Herbert Rowland, pp. 124-31, se: 11850

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Februar 1885
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:75   Bibliografi-ID: 1373
[Informationer opdateret d. 21.10.2014]

Dr. Georg Brandes's Anekdoter om H. C. Andersen.

Dr. Georg Brandes's Anekdoter om H. C. Andersen. Belyste af JONAS COLLIN. Reitzel, København. 38 pp.
Indeholder aktstykkerne i den strid mellem GB og JC, som foranledigedes af Vladimir Tichanoffs artikel i Sct. Petersborg-bladet Novoje Vremja 10. okt. 1895. VT fremlagde med GB som hjemmelsmand en række meddelelser om HCA. JC's første indlæg, Af H. C. Andersens Liv, Nationaltidende (morgen) 4. nov. 1895, gengiver hovedindholdet af russerens artikel i oversættelse, samt et brev desangående, som JC havde sendt til P. Em. Hansen i Sct. Petersborg. GB replicerede med artiklen Novoje Vremja og Nationaltidende, Politiken 3. dec. Yderligere fremkom flg. indlæg: J. Krohn, Dr. Georg Brandes' Vederhæftighed, Nationaltidende (aften) 5. dec.; GB, Højtidelighed og Komik, Politiken 6. dec.; JK, Nationaltidende (aften) 6. dec.; JC, Dr. G. Brandes og H. C. Andersen, smst. 7. dec. - Hertil en bemærkning af Valdemar Rørdam, Højskolebladet 1903, sp. 121; svar af JC, sp. 217-20; gensvar af VR, sp. 249-52; JC, Farvel til Hr. Vald. Rørdam, sp. 287-88. - Se også P. Aage Madsen, Et par ord [..], Studenterbladet III (apr.-okt.), sp. 17-20. Cf. Andersen - Brandes - Simonsen. Hovedstaden 16.12.1912. (Mærket Ursus.)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/40, 1971/601, 2000/298)

Udgivet 10. oktober 1896
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:129
ISBN: test   Bibliografi-ID: 1464
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

H. C. Andersens Silhouetten. Des Märchendichters Scheere

MORGENSTERN, CHRISTIAN, H. C. Andersens Silhouetten. Des Märchendichters Scheere. I: Kunst und Künstler. Almanach 1909. Bruno Cassirer, Berlin. Pp. 132-38, hvortil 1 pl.
Optryk af nr. 183 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1979/161)

Udgivet 1908
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:293   Bibliografi-ID: 1674
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersen

LEOPOLD, SVEND, H. C. Andersen. I hans: Lavrbær og Roser. Gyldendal, København. Pp. 125-38.
En novellistisk skildring af HCA's samvær med Jenny Lind i Weimar (1846).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-729)

Udgivet 1910
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:313   Bibliografi-ID: 1701
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Heinrich Zeise. Der Nestor der deutschen Dichter und Schriftsteller in der Gegenwart.

KOHUT, ADOLPH, Heinrich Zeise. Der Nestor der deutschen Dichter und Schriftsteller in der Gegenwart. Walter Markgraf, Breslau. Pp. 38, 43-51, 331-35, 341-43, 345-48.
Med 3 breve fra HCA til HZ (brevene 11, 12 og 22 i nr. 2085 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/58)

Udgivet 1913
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:340   Bibliografi-ID: 1740
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

The True Vizard of the North

LUCAS, E. V. [EDWARD VERRALL], The True Vizard of the North. I hans: 'Twixt Eagle and Dove. Methuen & Co., London. Pp. 28-38.
2 udgaver (sep. og nov.). - Revideret optryk af nr. 230a ovf. - Påny optrykt 1920 (nr. 396 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1918
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:382   Bibliografi-ID: 1799
[Informationer opdateret d. 6.2.2014]

H. C. Andersen

C., G. [CHRISTENSEN, GEORG], H. C. Andersen. I: Svend Dahl og P. Engelstoft (red.), Dansk Biografisk Haandleksikon , I. Gyldendal, København. Pp. 37-38.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1920
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:392   Bibliografi-ID: 1817
[Informationer opdateret d. 12.1.2012]

Hans Christian Andersen

BRIX, HANS, Hans Christian Andersen. The American-Scandinavian Review X, pp. 730-38.
Smst. pp. 739-41 nogle eventyrillustrationer af Else Hasselriis.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1922
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:424   Bibliografi-ID: 1861
[Informationer opdateret d. 4.8.2014]

Breve fra H. C. Andersen

L., P. [LEVIN] (medd.), Breve fra H. C. Andersen. Tilskueren , II pp. 38-46, 113-22.
13 breve til Therese Henriques (alle påny trykt i nr. 797 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/378, 2000/402)

Udgivet 1924
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:451   Bibliografi-ID: 1898
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

H. C. Andersen. Et Par, tidligere ikke offentliggjorte, Relikvier fra Digterens Udenlandsrejser

NYGAARD, GEORG, H. C. Andersen. Et Par, tidligere ikke offentliggjorte, Relikvier fra Digterens Udenlandsrejser. [HCAs egen afskrift af tre digte, som Chamisso havde overst: Der Soldat, Muttertraum og Der Spielmann, hvoraf manuskriptet til "Der Soldat" her gengives i facsimile]. Verden og Vi XV, pp. 537-38, 541.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:482   Bibliografi-ID: 1934
[Informationer opdateret d. 5.7.2013]

H. C. Andersens Optegnelsesbog.

H. C. Andersens Optegnelsesbog. For første Gang udgiven ved JULIUS CLAUSEN. E. Jespersen, København og Oslo. [6], iv, 38 pp.
Forord pp. i-iii. - Anm.: Professor Detten [ dvs. : Hans Brix], Nationaltidende (aften) 15. apr. (hvortil Professor Dutten [ dvs. : Julius Clausen], smst. 16. apr., besvaret af HB 17. apr.). - Se endvidere artiklen Fuskeren som Forsker, Politiken 18. apr. (et detaljeret referat af HB's anmeldelse), samt redaktionelle artikler, smst. 18., 20., 21. og 22. apr. - Carl Roos benyttede lejligheden til et udfald mod HB for hans tekstkritiske behandling af Holberg, Berlingske Tidende (aften) 20. og 22. apr.; han fik bistand af Th. A. Müller, Politiken 23. apr.; HB parerede i Nationaltidende (aften) 21. og 23. apr. En oversigt over den af bogen foranledigede strid indgår i AaJ nr. 2010 (bd. XI, pp. 149-52). - Cf. nr. 541 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/602)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:519   Bibliografi-ID: 1974
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder.

Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udgivet af HANS BRIX. Gyldendal, København 1928-30. Pp. 233-38. (Gyldendals Bibliotek, 20.)
2. udg., 1948 (nr. 1265 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1928
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:585   Bibliografi-ID: 2053
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Vilh. Pedersen - Carl B. Lorck. De første danske Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr og Historier

HENDRIKSEN, F., Vilh. Pedersen - Carl B. Lorck. De første danske Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr og Historier. Bogvennen. Aarbog for Bogkunst og Boghistorie , pp. 1-38.
Cf. H. G. Olrik, Vilh. Pedersen og Sorø, Soraner-Bladet XI 1930, pp. 56-57.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-68)

Udgivet 1929
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:625   Bibliografi-ID: 2100
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Den unge Søren Kierkegaard. En række nye bidrag.

BRANDT, FRITHIOF, Den unge Søren Kierkegaard. En række nye bidrag. Levin & Munksgaard, København. Pp. 115-59, 190-98.
dvs. : Kapitlet H. C. Andersen og Søren Kierkegaard, samt diskussionen af forholdet mellem P. L. Møller og HCA. - Hertil Hans Brix, Den unge Søren Kierkegaard. Nogle Bemærkninger til Professor Fr. Brandts Bog, Nationaltidende (morgen) og Dagens Nyheder 23. jan. 1930, - hvis afsnit om forholdet mellem HCA og SK besvaredes af FB, smst. 28. jan. Diskussionen videreførtes af HB, smst. 29. jan., og bragtes derefter af FB ind på andre af de problemer, som HB's første artikel havde peget på. - Se endvidere Robert Schmidt, Kierkegaard og H. C. Andersen, smst. 30. jan., og H. G. Olrik, Hvem er Papegøjen i 'Lykkens Kalosker'?, smst. 31. jan. - Cf. nr. 638 ndf. Cf. Sejer Kühle, Nogle Oplysninger om Søren Kierkegaard 1834-38, III. Personalhistorisk Tidsskrift , 9. rk., 5, 1932, spec. pp. 204-06 (om Amadis-figuren i Henrik Hertz' Stemninger og Tilstande, af Frithiof Brandt opfattet som et HCA-portræt). Hans Brix, Dagens Nyheder, 29.1.1930; Robert Schmidt: Dagens Nyheder, 30.1.1930; Cf. også p. 212.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-917f)

Udgivet 23. januar 1929
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:612   Bibliografi-ID: 2086
[Informationer opdateret d. 28.5.2013]

Fire Eventyr og Historier.

Fire Eventyr og Historier. Med Indledning og Oplysninger ved INGEBORG SIMESEN. Udgivet af Dansklærerforeningen. Gyldendal, København. 138 pp.
Indledning pp. 7-12; oplysninger pp. 130-38. - Indhold: Sneedronningen, Vinden fortæller [..], Iisjomfruen og Hønse-Grethes Familie.

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-82)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:657   Bibliografi-ID: 2137
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen und Klaus Groth

PAULS, VOLQUART, H. C. Andersen und Klaus Groth. I: Festgabe Anton Schifferer zum 60. Geburtstag dargebracht von der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft und der Baltischen Kommission zu Kiel. Ferdinand Hirt, Breslau. Pp. 21-37. (Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft, 37.)
Med 8 breve (alle: 1860), - 4 fra HCA til KG og 4 fra KG til HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-38)

Udgivet 1931
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:782   Bibliografi-ID: 2271
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

De teekeningen en knipsels van H. C. Andersen

VETH, CORNELIS, De teekeningen en knipsels van H. C. Andersen. Elsevier's geillustreerd maandschrift LXXXVI, pp. 233-38.
Hertil pl. LII-LIV: HCA-tegninger og -klipninger.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1934
Sprog: hollandsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:854   Bibliografi-ID: 2358
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersen. En levnadsteckning.

BÖÖK, FREDRIK, H. C. Andersen. En levnadsteckning. Albert Bonnier, Stockholm. 354 pp.
Oprindelig offentliggjort som føljeton i Svenska Dagbladet 's søndagstillæg (fra 20. mar. til 17. jul.). - Anm.: P. An., Jämtlands Tidning 14. dec.; Ragnar Andersson, Social-Demokraten (Stockholm) 22. dec.; Simon P. G. Bengtsson, Lunds Dagblad 14. jan. 1939; Bo Bergman, Dagens Nyheter 7. dec.; Anton Blanck, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 17. dec.; Poul Borchsenius: Svensk Vurdering af dansk Aand Jyllandsposten, 6.1.1943; Hans Brix, Berlingske Tidende 26. jan. 1939; But., Borås Tidning 16. dec.; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2. dec.; Emil Frederiksen, Kristeligt Dagblad 25. jan. 1939 (optrykt 1944, cf. nr. 1152 ndf. [pp. 99-105]); C. J. H., Morgenbladet (Oslo) 17. jun. 1939; Finn Halvorsen, Aftenposten 25. mar. 1939; Gudmar Hasselberg, Gefle Dagblad 24. dec.; Oscar Hedberg, Social-Demokraten (København) 29. jan. 1939; Erik Hemlin, Göteborgs Morgonpost 15. dec.; Albert Henning, Kristianstad Läns Tidning 17. dec.; K. H-g, Nya Dagligt Allehanda 17. dec.; Henning Kehler, Berlingske Aftenavis 9. dec. (optrykt 1939, cf. nr. 966 ndf.); Axel Larsson, Skånska Dagbladet 24. mar. 1939; Hjalmar Lundgren, Norrköpings Tidningar 28. dec.; Einar Malm, Svenska Dagbladet (tillæg) 3. dec.; H. G. Olrik, Ord och Bild XLVIII 1939, pp. 479-82; Paul V. Rubow, Nationaltidende 9. feb. 1939; Ejnar Skovrup, Fyns Tidende, 28. apr. 1939; H. Topsøe-Jensen, Aarhuus Stiftstidende 26. jan. 1939; Fredrik Vetterlund, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1939, pp. 232-38; Anders Österling, Stockholms-Tidningen (boknr.) 10. dec.; The Times Literary Supplement 3. jun. 1939, Foreign Books Section p. vi.-2. udg., 1955 (nr. 1562 ndf.). - Dansk oversættelse, se nr. 964 og 2175 ndf. - Fransk oversættelse, se nr. 1071 ndf. - Tysk oversættelse, se nr. 1115 ndf. - Brasiliansk (portugisisk) oversættelse, se nr. 1228 ndf. - Hollandsk oversættelse, se nr. 1293 ndf. - Engelsk oversættelse, se nr. 1990 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/685, 1971/686)

Udgivet 17. juli 1938
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:944   Bibliografi-ID: 2471
[Informationer opdateret d. 3.11.2016]

Ádám és Ahasvérus

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL, IMRE, Ádám és Ahasvérus. I: Alexander Scheiber (red.), Semitic Studies in Memory of Immanuel Löw. Budapest. Pp. 205-38.
En detaljeret sammenligning mellem HCA's Ahasverus og Imre Madáchs Az ember tragédiájá. Optryk 1966. Cf. anden bibliografi nr. 1883

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1947
Sprog: ungarsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1238   Bibliografi-ID: 2814
[Informationer opdateret d. 28.10.2014]

Kejserens nye Klæder.

Kejserens nye Klæder. Fascimile og Tekst. H. C. Andersens Hus, Odense. 38 pp. (Manuskripter i H. C. Andersens Hus, Odense, II.)
P. 27: engelsk titelblad, efterfulgt af en oversættelse af eventyret.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/66)

Udgivet 1949
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1287   Bibliografi-ID: 2875
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

H. C. Andersens franske Ven Xavier Marmier.

HØYBYE, POUL, H. C. Andersens franske Ven Xavier Marmier. Branner & Korch, København. 94 pp. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 214.)
XM's forbindelse med HCA behandles spec. i kapitlerne VI (pp. 38-49) og IX-X (pp. 64-75). - Som tillæg aftrykkes pp. 86-87 XM's oversættelse af Det døende Barn. - Anm.: Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2.-3. sep. 1951; Paul V. Rubow, Berlingske Aftenavis 6. jan. 1951; Hakon Stangerup, Jydske Tidende 7. jan. 1951 og Fyens Stiftstidende, 8. jan. 1951; Hakon Müller, Fyns Tidende, 14.1.1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1338   Bibliografi-ID: 2933
[Informationer opdateret d. 18.5.2017]

H. C. Andersens eventyrstil

BOBERG, INGER M., H. C. Andersens eventyrstil. Anderseniana 2. rk. II:3, pp. 226-38.
Et separattryk med paginering [1]-15 udsendt til Danmarks Folkeminders medlemmer 1953; dets foromslag oplyser: Foredrag holdt på Nordisk Folkeminde- og Folkelivsforskermøde i Odense 1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1953
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1457   Bibliografi-ID: 3069
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Da H. C. Andersen vilde paa Sorø Akademi

CARLSEN, OLAF, Da H. C. Andersen vilde paa Sorø Akademi. Soraner-Bladet, 38, 1953, pp. 6-8, 11-13. - Anm.: Randers Dagblad, 19.3.1953. - Sorø Amtsavis, 21.3.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/400)

Udgivet 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1761   Bibliografi-ID: 12789
[Informationer opdateret d. 17.9.2013]

Hvor er H. C. Andersens grav?

Hvor er H. C. Andersens grav? Det Rigtige, 2, 1953, pp. 27-28. - Mærket O.T.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/38)

Udgivet December 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1762   Bibliografi-ID: 12790
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

Klassik datskoj literatury Chans Christian Andersen.

POGODIN, A. S., Klassik datskoj literatury Chans Christian Andersen. Znanie, Moskva, 38 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/105)

Udgivet 1955
Sprog: russisk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1589   Bibliografi-ID: 3212
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Gans Christian Andersen.

INBER, VERA, Gans Christian Andersen. I: Voprosy detskoj literatury 1955. Detgiz, Moskva 1955. Pp. 331-38. (*)
Udgivet 1955
Sprog: russisk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1774   Bibliografi-ID: 12800
[Informationer opdateret d. 30.12.2011]

Izdanije proizvedenij _illera, Mickevi_a, Montesk'je, Andersena, Servantesa i Uitmena. Statisti_eskije tablicy

Izdanije proizvedenij _illera, Mickevi_a, Montesk'je, Andersena, Servantesa i Uitmena. Statisti_eskije tablicy. Sovjetskaja bibliografija, 38, 1955, pp. 135-41. (*)
Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1785   Bibliografi-ID: 12811
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

Tvorec mudroj skazki.

NARKEVIC, A., Tvorec mudroj skazki. Sovjetskaja zenscina, 1955, nr. 4, pp. 38-39. (*)
Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1792   Bibliografi-ID: 12817
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Den store danske forfatter H. C. Andersen.

CHKADUA, AKAKI, [På georgisk: Den store danske forfatter H. C. Andersen. ] Tbilisi 1956. 38 pp. - Set på mikrofilm.
Udgivet 1956
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1811   Bibliografi-ID: 12834
[Informationer opdateret d. 1.12.2009]

H. C. Andersens sagor och berättelser

H. C. Andersens sagor och berättelser , I-VI. I ny översättning med företal av EDV. LEHMANN. Med teckningar av EVALISA AGATHON. Norden, Malmö. 242; 244; 243; 240; 254; 246 pp.
Indledningen, H. C. Andersen och hans sagor, I pp. 9-44, oprindelig offentliggjort i nr. 520a og 659a ovf. - SJM S 181.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2010/38)

Udgivet 1958
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1852   Bibliografi-ID: 3500
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Mesék és történetek.

Mesék és történetek. [Oversat fra tysk af ZSUZSA RAB.] Európa Könyvkiadó, Budapest 1959. xxxiv, 640 pp., 1 pl. (A világirodalom klasszikusai.) - 71 eventyr, samt (pp. 7-43) uddrag af Mit Livs Eventyr; indledning af János Viktor pp. i-xxxiv, noter pp. 625-38.
Udgivet 1959
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1831   Bibliografi-ID: 12860
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Das hässliche Entlein. Die Lebensgeschichte des Märchendichters Hans Christian Andersen.

MEICHNER, FRITZ, Das hässliche Entlein. Die Lebensgeschichte des Märchendichters Hans Christian Andersen. Lucie Groszer, Berlin. 216 pp.
Für Kinder von 12 Jahren an. - Russisk oversættelse (forkortet), se nr. 2188 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1961/38)

Udgivet 1961
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1951   Bibliografi-ID: 3620
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

På rejse ind i romanen.

SVENDSEN, HANNE MARIE, På rejse ind i romanen. Munksgaard, København. Pp. 57-66. (Søndagsuniversitetet, 24.)
Om fortælleteknikken i De to Baronesser. - 2. opl., 1967; 3. opl., 1969. 4. opl., 1973.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/38)

Udgivet 1962
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1999   Bibliografi-ID: 3673
[Informationer opdateret d. 13.2.2012]

To Historier. Guldskat og Vanddraaben.

To Historier. Guldskat og Vanddraaben. Forord af H. TOPSØE-JENSEN. Illustreret af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 38 pp.
Forordet (pp. 5-14) optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 267-78). Nyt opl., 1988. - Anm.: Henning Fonsmark, Berlingske Aftenavis, 30.1.1964; Jens Kruuse, Jyllands-Posten, 7.juni 1964.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/42)

Udgivet 1963
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2026   Bibliografi-ID: 3704
[Informationer opdateret d. 6.5.2013]

To Historier. Guldskat og Vanddraaben. Forord af H. TOPSØE-JENSEN. Illustreret af HERLUF JENSENIUS

To Historier. Guldskat og Vanddraaben. Forord af H. TOPSØE-JENSEN. Illustreret af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København 1963. 38 pp. - Forordet (pp. 5-14) er optrykt i AaJ nr. 2155 (pp. 267-78).
Udgivet 1963
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1857   Bibliografi-ID: 12882
[Informationer opdateret d. 2.12.2009]

Kirke-Klokken og andre digtninge fra 1845

TOLDBERG, HELGE, Kirke-Klokken og andre digtninge fra 1845. Grundtvig-Studier, 1963, spec. pp. 28-38. - Om Kirke-Klokken som evt. moddigt til HCA's Klokken.
Udgivet 1963
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1863   Bibliografi-ID: 12884
[Informationer opdateret d. 12.6.2012]

H. C. Andersens skærmbrædt - en collage?

ANDERSEN, TROELS, H. C. Andersens skærmbrædt - en collage? Billedkunst nr. 1, pp. 30-38.
Med gengivelse af skærmen pp. 33-36 og yderligere 7 detailgengivelser

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/164)

Udgivet 1966
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2156   Bibliografi-ID: 3853
[Informationer opdateret d. 13.11.2014]

Tivoli.

SADOLIN, EBBE, Tivoli. Carit Andersens Forlag, København 1968. Pp. 38-42. - 2. udg., med titlen Vandringer i Tivoli, 1978 (Selskabet Bogvennerne/Carit Andersens Forlag); dér pp. 24-28.
Udgivet 1968
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1899   Bibliografi-ID: 12920
[Informationer opdateret d. 3.12.2009]

H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968. En bibliografi

Jørgensen, Aage, H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968. En bibliografi . Akademisk Boghandel, Aarhus 1970. 394 pp. - Anm.: Knut Ahnlund, Svenska Dagbladet 13.9.1970; Gustav Albeck, Den danske Realskole , 72, 1970, pp. 709-10; L. L. Albertsen, Ausblick , 21, 1970, p. 22; Hans Andersen, Jyllands-Posten , 28.12.1970; -berg Dagbladet 9.4.1970; Elias Bredsdorff, Journal of English and Germanic Philology , 70, 1971, pp. 377-79; Silva Duarte, O Primeiro de Janeiro (Oporto) 7.10.1970; [Flemming] Ever[felt], Fyns Tidende 3.6.1970; Niels Halkjær, Samlaren , 93, 1972, pp. 269-70; [Hans Holm]berg, Dagbladet 9.4.1970; Poul Høybye, Anderseniana , 3. rk., 1:2, 1971, p. 239; R. Klein, The Book Collector , 20, 1971, pp. 407-09; Børge Gedsø Madsen, The Germanic Review , 47, 1972, pp. 300-01; Frederick J. Marker, Scandinavian Studies , 43, 1971, pp. 444-46; H[enrik] N[eiiendam], Berlingske Aftenavis 12.6.1970; Fritz Paul, Études Germaniques , 25, 1970, pp. 437-38, Levende Talen , 1970, p. 648; H. Topsøe-Jensen, Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen , 57, 1970, pp. 105-09; Jørn Vosmar, Aarhuus Stiftstidende 6.4.1970. - Cf. nr. 149 ndf. online bibliografi

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1970
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:75   Bibliografi-ID: 4057
[Informationer opdateret d. 18.5.2011]

Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi

Sv. Juel Møller, Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi , III: Værker af H. C. Andersen oversat til fransk . Det kongelige Bibliotek, København 1970. 149 pp. - Også med fransk titelblad. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 28.12.1970; Poul Høybye, Anderseniana , 3. rk., 1:2, 1971, pp. 237-38; R. Klein, The Book Collector , 20, 1971, pp. 540, 543-44, 547-48. - Cf. nr. 95 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1970
Sprog: dansk, fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:77   Bibliografi-ID: 4059
[Informationer opdateret d. 9.2.2012]

Den grimme Ælling

Den grimme Ælling . Illustreret af Claus Bering. Nordlundes Bogtrykkeri, København 1971. 74 pp. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 21-38, i engelsk oversættelse v. Reginald Spink, pp. 57-74. - Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken, 30. januar 1971; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende, 23.1.1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/317)

Udgivet 1971
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:113   Bibliografi-ID: 4095
[Informationer opdateret d. 2.1.2013]

Hans Andersen and Vesuvius

Bramsen, Henrik, Hans Andersen and Vesuvius. Apollo (London), 94, 1971, pp. 235-38.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1971
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:139   Bibliografi-ID: 4121
[Informationer opdateret d. 6.12.2012]

Et brev fra H. C. Andersen i 1874

Morsby, Knud, Et brev fra H. C. Andersen i 1874. Ting og sager fra Odsherred (udg. af Odsherreds Folkemuseum, Nykøbing S), juni 1971, pp. 38-45. - Brevet, til Clara Ballin, er dateret 18.7.1874.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/722)

Udgivet 1971
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:147   Bibliografi-ID: 4129
[Informationer opdateret d. 21.12.2011]

Søgeord: smÃ¥vers + 38. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-105