Søgeord: s*ælen + kraft + som + i + vort + indre + lever. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 26 resultater.

H.C. Andersens Livret genopstaar.

H.C. Andersen spiste denne Livret med støste Vlbehag,naar han gæstede Etatsraad Drewsen. Opskriften er i Familiens Hænder endnu, og Tage Friisman, "Den gamle Kro" i Odense, kan efter samtaler med Drewsen-Familien sætte "Hønsebryst med Indmad i parfumeret sauce" paa Menukortet. Den fremtræder som et lækkert Butterdejgsarrangement, formet som selveste den grimme Ælling, og med et appetitvækkende Indhold af fint Hønsekød, Hjerter, lever, stegte tomater, Kantareller og Paprikasauce. Fyns Tidende, Odense, 9. juli 1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet ukendt årstal
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20397
[Informationer opdateret d. 14.6.2017]

† Ved Mad. A. K. Spendrups Grav, af C. (Hustrue! Moder! Du har os forladt!).

Trykt i Kjøbenhavns Adresse-Comptoirs Efterretninger (Adresseavisen) 14. 8. 1827, Nr. 189.

Ved Mad. A. K. Spendrups Grav.

"Hustrue! Moder! Du har os forladt!"
Saa klage Dine i den mørke Nat.
Armod græder ved Dit kolde Leer,
"Moder! ak! vor Moder er ei meer!?"

Venskab planter Blomster paa Din Grav;
Om os alle trøstende du svæver;
Aanden ei forgaaer i Tidens Hav,
Støvet døer kun, evig Aanden lever.

Livet svinder, som en Drøm saa brat,
- Stjerneskud i Evighedens Nat?
Men vi gaae til Livets Morgenrøde
Christ og alle Gode der at møde.

C.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. august 1827
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:10
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 9
[Informationer opdateret d. 4.4.2016]

Smaahistorier. (Efter det Tydske).

[Fodnote] Forfatterens Navn vides ikke.
295. 1. Det er Dig, Fabelen sigter til!
Trykt i Dansk Folkeblad, udg. af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, Nr. 35, 28. 10. 1836, 139.
296. 2. Talismanen.
Trykt i Dansk Folkeblad Nr. 36, 4. 11. 1836, 143 - 144.
297. 3. Den gamle Gud lever endnu.
Trykt i Dansk Folkeblad Nr. 39 og 40, 18. 11. 1836, 160.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: DgG: HCAH 2000/314, T: 2000/313, Dedfst: 2000/312, A-185a)

Udgivet 28. oktober 1836
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:295
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 294
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

H.C. Andersen-Minder. 125 Aars Dagen for H.C. Andersens Fødsel.

Verden over vil man i Aar mindes 125 Aars Dagen for H.C. Andersens Fødsel, og herhjemme fejres Eventyrdigteren ved store Fester, der afholdes saavel i København som i Odense. H.C. Andersen har sat sig et Minde, der lever fra Slægt til Slægt. Hans Eventyr læses af hvert Barn paa hele Jorden, fordi han som ingen anden forstod, hvad der rører sig i Barnets Sind. Dansk Familie Blad, 2.4.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17022
[Informationer opdateret d. 8.6.2012]

Historien om en Moder. Legende for Soli, Kor og Orkester. Digtnng af Viggo Stuckenberg efter H.C. Andersens Eventyr. Musik af August Enna.

Det var igaar 25 Aar siden, Viggo Stuckenberg døde,men hans Vers lever endnu iblandt os som Toner af Evigheden. Vi fejrer Mindet om den store Lyriker ved at gengive hans Legende, Historien om en Moder, skrevet over H.C. Andersens Eventyr og til Musik af August Enna. Værket blev opført i Görtlitz Singakademie 1905, men har aldrig været spillet herhjemme. pp. 1, 3, 8-9: Berlingske politiske og Avertissements Tidende, 6. dec. 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. december 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15693
[Informationer opdateret d. 2.11.2011]

Om den sidste H. C. Andersen-Sensation

OLRIK, H. G., Om den sidste H. C. Andersen-Sensation. Berlingske Tidende (morgen) 13. jan.
Om Herman Madsens påståede fund af to ukendte HCA-eventyr, Talismanen og Den gamle Gud lever endnu, - i virkeligheden oversættelser efter det Tydske, som findes trykt i Dansk Folkeblad nr. 36 og 39-40, 1836. - Fundet blev bragt til offentlighedens kundskab gennem en artikel, To hidtil ukendte Eventyr af H. C. Andersen?, i Fyns Venstreblad 10. jan. (mærket F-k), Dagens Nyheder, 11.1.1934.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. januar 1934
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:856   Bibliografi-ID: 2361
[Informationer opdateret d. 7.5.2012]

Den svenske Nattergal.

Herman Madsen: Ingen Stjerne har vel funklet paa Sangkunstens Himmel med en større Glans end Christina Nilsson, "Den svenske Nattergal". Forlængst er hendes Røst forstummet, men stadig lever Beretningen om den utrolige Energi, hvormed det fattige Barn banede sig Vej mod den straalende Sukces. ... hendes Barndom havde ikke saa lidt af den samme Eventyrlighed, som ogsaa kendetegnede H.C. Andersens Barndomsaar i Odense. Fyns Tidende, 25.12.1938.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. december 1938
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17238
[Informationer opdateret d. 6.6.2012]

H. C. Andersen lever

DEGERMAN, ALLAN, H. C. Andersen lever. Studiekamraten XXV, pp. 360-63.
Optrykt 1945 (nr. 1188a ndf.). - Påny optrykt (let forkortet) i Studiekamraten XXXVII 1955, pp. 49-51.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1943
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1123   Bibliografi-ID: 2679
[Informationer opdateret d. 28.5.2013]

H.C. Andersens Odense staar endnu.

Tager man "mit Livs Eventyr" i Haanden, kan man gaa fra Sted til Sted og finde de nævnte Lokaliteter igen. - Omgivelserne er ændret, men Husene staar endnu. Billed-Bladet gaar med sine Læsere Tur i det af H.C. Andersens Odense, som lever endnu, lever til den geniale Eventyrdigters uforgængelige Minde. Mindehallen. Huset. Barndomshjemmet. Fattigskolen. Paaskestræde. O.T. Graabrødre Hospital. Doctors Boder. Sct. Knuds Kirke. Teatret. Billed-Bladet, 18. Januar 1944.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. januar 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17341
[Informationer opdateret d. 23.1.2013]

H. C. Andersen lever

DEGERMAN, ALLAN, H. C. Andersen lever. I: Tolv nordiska porträtt. Uppsatser ur Studiekamraten. Tidningen Studiekamraten, Stockholm. Pp. 26-34.
Optryk af nr. 1123 ovf.
Udgivet 1945
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1188a   Bibliografi-ID: 2754
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

Red Barnet's internationale udstilling af børnetegninger til H. C. Andersens eventyr.

Red Barnet's internationale udstilling af børnetegninger til H. C. Andersens eventyr. [København.]
På rejse gennem H. C. Andersens og børnenes rige eventyrland med Poul Fatum (7 pp.). - Eng.: Travelling with Poul Fatum through Hans Andersen's and the Children's Fairyland".
Foromtale: Fyns Tidende, 6. juli 1950. - ever: H.C. Andersen ikke saa berømt, som vi tror. Hans eventyrskikkelser lever ganske vist videre, men uden for deres egentlige milieu. Mange udenlandske udgaver er helt forvansket. Bo Grønbech har i dag paa et møde i undervisningsministeriet, hvor repræsentater for "Red Barnet" fortalte nærmere om den verdens-børnekonkurrence, som netop er løbet af stabelen, og som netop går ud paa at faa alle jordens børn til at illustrere den gamle digters eventyr. Fyns Tidende, 3.11.1950; Kristeligt Dagblad, 3.11.1950.
Børn fra hele verden genfortæller Andersens eventyr i billeder. I dag åbner Tivoli den store udstilling af børnetegninger fra 44 lande.
Udstillingen gik videre til Nordisaka Museet, Stockholm.
Social-Demokraten, 1.5.1953. Tove Castenskiold: H.C. Andersens eventyr set med svenske barneøjne, Tidens Kvinder, marts 1952. Mange avisudklip, deriblandt gengivelse af Prinsesse Margrethes illustration til den lille Havfrue, er i bibid: 18987

(Bibliografisk kilde: eng: HCAH 1982/44)

Udgivet 1953
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1452   Bibliografi-ID: 3064
[Informationer opdateret d. 21.8.2013]

Hvorfor H.C. Andersen blev Elev paa den jødiske Skole i Odense.

Nogle helt nye Eventyr om Digteren selv som Dreng og et ungt Menneske, der lever som en Tradition i hans daværende Skolebestyrer Fedder Carstens' Familie og her genfortælles i et Interview med dennes Sønnedatter, fhv. Postfuldmægtig, Fru Anna Carla Andersen i Hørsholm. horsens Folkeblad, 24.3.1954.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. marts 1954
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18423
[Informationer opdateret d. 24.4.2013]

Tre som kände H.C. Andersen.

I Danmark lever ännu personer som kände H.C. Andersen: Valdemar Hertz, Edma Stage och Inger Koch. Svenska Morgonbladet, 2.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15316
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Uge-Magasinet.

Nr. 13, 2. april 1955, med forsidefoto af H.C. Andersen. S. 2-3: A.H.J: H.C. Andersen. I Odense lever minderne om den danske digter med verdensnavn. s. 16.: A. Grundløse (Sladderslev Tidende): Vor lokale Andersen-fest.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18131
[Informationer opdateret d. 24.4.2013]

H.C. Andersen skrev digt om fejekosten.

I en artikel i Fyns tidende fortælller H.P. Schmidt, Hårby om, hvordan H.C. Andersen underholdt sine venner. H.C. Andersen fik opgivet en række rimord - f.eks. stjerne - rimede med fjerne, hug - suk osv. og så skulle han forme et improviseret digt over ordene.
En Fejekost:

Som grønne Grene under nattens Stjerne
Vi sentimentalt saae op mod det Fjerne
En Mand med en Økse gav os et Hug
Vi forfaldt - jeg forsikkrer - det var med et Suk
Vi sagde til Manden: Føl dog, hvor vi lugter
Vi bærer ogsaa med Tiden Frugter
Men næppe han svared "Kis" til sin Kat
end sige til os, hans eneste Skat
han band os til en kost for det gav Penge
ahn sagde, at vi ville vare saa længe
Som Mindet lever om Skjold og Helt
Som alle Smaastjerner paa Himmelens Telt
Saa gik han - den MNand han kaldte sig - Peter
Og det var en Mmand uden Fejl eller Beter
Men har vi Slud, uden Ly eller Læ
Nu nejet og fejet for Folk og for Fæ
I Stue, paa Gade - og I maa vide,
Aldrig vi fik at drikke og bide
aldrig vi fik tak eller sang
kostens gang, det er verdens gang.

Glorup, juli 1850.

Sorø Tidende, 14.1.1960.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. januar 1960
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18559
[Informationer opdateret d. 27.5.2013]

Han fik ikke kongens datter, men ...

Ernst Philipson: Den, som kunne gøre det utroligste, skulle have kongens datter og det halve rige! H.C. Andersen har gjort det utroligste - han lever endnu til trods for, at det den 4. august er 88 aar siden, han døde. Nok fik han ikke kongens datter - heller ikke hverken Riborg Voigt eller Jenny Lind ... men han fik dog mere end det halve rige. hele verden er i dag og for evigt H.C. Andersens. Kronik i Kolding Folkeblad, 4. juli 1963.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. juli 1963
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18740
[Informationer opdateret d. 21.6.2013]

H. C. Andersen lever

PHILIPSON, ERNST, H. C. Andersen lever. Vestkysten 2. apr.
Også offentliggjort i: Vejle Amts Folkeblad 20. mar. 1967; Faaborg Avis, 1.4.1967; Flensborg Avis 16. maj 1967; Fyns Tidende 31. mar. 1968; Lolland-Falsters Venstreblade 2. apr. 1969. Oprindelig offentliggjort i Berlingske Tidende, 2. april 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1966
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2169   Bibliografi-ID: 3868
[Informationer opdateret d. 22.8.2013]

Hans Christian Andersen. The Story of His Life and Work 1805-75

Bredsdorff, Elias, Hans Christian Andersen. The Story of His Life and Work 1805-75 . Phaidon, London / Charles Scribner's Sons, New York 1975. 376 pp. - Anm.: Brian Alderson, The Times 24.4.1975; John Bayley, The Times Literary Supplement 19.9.1975; H. Bergholz, Books Abroad, 50, no. 3, p. 675, 1976; Bent Culmsee, The Modern Language Review , 72, 1977, p. 764; Erik Dal, Anderseniana , 3. rk., 2:3, 1976, pp. 297-98; Maurice Gravier, Études Germaniques , 30, 1975, pp. 305-07; Per Gudmundsen, Aktuelt 17.6.1975; John Chr. Jørgensen, Politiken 23.5.1975; Aage Jørgensen, Aalborg Stiftstidende 29.10.1975, Gymnasieskolen , 59, 1976, pp. 1032- 33; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 6.5.1975; Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 4.8.1975; Naomi Lewis, New Statesman 9.5.1975, p. 627; Robert K. Morris, The Nation 20.12.1975, pp. 663-65; Finn Hauberg Mortensen: ... For biografismen lever nu et andet liv, der på flere måder har bragt den nær fiktionen. Hvis Andersen ikke var, ville han snart blive opfundet, Politiken, juli 1975; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 30.5.1975; George C. Schoolfield, Scandinavian Studies , 48, 1976, pp. 455-58; I. Scobbie, Journal of European Studies, 5:4, p. 363; Niels Birger Wamberg, Aarhuus Stiftstidende 13.5.1975; Gerd Wolfgang Weber, Skandinavistik , 11, 1981, pp. 150-51; Angela Wigan, Time 19.1.1976, p. 56. - Ny udg. [dvs. totalt uændret optryk!], Souvenir Press, London 1993, og Noonday Press / Farrar, Straus & Giroux, New York 1994. - På tysk 1980 (nr. 687 ndf.) - På japansk 1982 (nr. 805 ndf.) - På fransk 1989 (nr. 1257 ndf.). - Cf. nr. 558 og 570 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/48, 94-udg: 1994/179)

Udgivet 1975
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:335   Bibliografi-ID: 4317
[Informationer opdateret d. 12.1.2017]

Gud lever selv om svovlstikken dør

Paulsen, Egon Weber, Gud lever selv om svovlstikken dør. Jydske Tidende 24.12.1986.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. december 1986
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1127   Bibliografi-ID: 5105
[Informationer opdateret d. 13.2.2012]

'Hvor skibene ligge og vinden pibe i sejlene'


Præsentationsfolder for: H.C. Andersen. Nyhavn.
Forsiden: Der er så meget Stort og Godt Som Verden knap faaer vide! H.C. Andersen.
s.3: Flemming Johansen, dir. Ny Carlsberg Glyptotek.
s. 4-5: Elias Bredsdorff: "Jeg tror, jeg besidder Digteraand".
s. 6-7: Kjeld Heltoft: H.C. Andersen lever.
s. 8-9: Jens Bing, museumsinspektør: "Derfra min verden gaaer".
s. 10-11: Christian Bjørn, arkitekt: Europas skulpturhave.
s. 12-13: Ghita Nørby: H.C. Andersen og Det kongelige Teater. Niels Oxenvad: Fra Odense til Kongens By. Jan Laybourn, turistchef: Det er ganske vist. Niels Jørgen Kaiser, adm. dir. Tivoli: Velkommen til H.C. Andersen. Nyhavn.
Niels Birger Wamberg, lektor: Andersen og hele hans hus.
Idegruppen: Jørgen Rossen, Suste Bonnén, Flemming Johansen, Kjeld Heltoft, Niels Birger Wamberg, Annegrete Lassen. Oestermann, Richard, 'Hvor skibene ligge og vinden pibe i sejlene'. Danmarksposten , 1991, nr. 10, pp. 6-7. - Om HCA-huset i Nyhavn 69. - "Et smukt skelet gør ingen kejser. B.T. . - "Digterens hus har turisttække", B.T., 23.juli 1992.
"Eventyret om H.C.A.-hus får måske en brat slutning." Jyllands-Posten, 27. feb. 1992. Rolf Dorset: København satser på H.C. Andersen. Udnævnelsen af Johan de Mylius, til direktør pr. 1. januar for H.C. Andersen Nyhavn, kan indebære øget konkurrence mellem Odense og hovedstaden og digteren. Fyens Stiftstidende, januar 1991. - Per Dabelsteen: "H.C. Andersen-hus må lukke." Politiken, 24.9.1992.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/367)

Udgivet 1991
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1407   Bibliografi-ID: 5385
[Informationer opdateret d. 22.11.2017]

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 11, 1992; 60 pp. - Indhold bl.a.: Katsumi Hayano, Selvbiografi, pp. 1-10; Takenori Iwahara, H. C. Andersens eventyr - noter og studier, II, pp. 11-20; Finn Hauberg Mortensen, H. C. Andersen - fra det moderne til det postmoderne barn, pp. 21-37 (overs. af Nobuko Fukui); Uta Tanabe & Minako Ito, H. C. Andersens eventyrsprog. Omarbejdelse fra 'Dødningen' til 'Reisekammeraten', II, pp. 47-60 (på dansk).
Finn Hauberg Mortensen: I Japan lever H.C. Andersen og har det på flere måder godt, rapporterer Finn Hauberg Mortensen, Politiken, 15.12.1991.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1992
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1472   Bibliografi-ID: 5450
[Informationer opdateret d. 1.12.2016]

Andersen lever

Langkilde, Niels J., Andersen lever. Fyens Stiftstidende 2.8.1996.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. august 1996
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998
andersen.sdu.dk/forskning/bib/aaj3/vis.html?id=260&show=1   Bibliografi-ID: 10578
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Andersen som psykoterapeut.

Henrik Steen Møller, "H.C. Andersen forandrede verden og lever i mange menneskers bevidsthed, skønt han døde i dag for 125 år siden", Politiken 4.8.2000.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. august 2000
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13308
[Informationer opdateret d. 23.2.2011]

Odenses eventyrlige festdag.

Fyens Stiftstidende den 3. april 2005: Gennemgår alle festlighederne med flg. overskrifter: 'Jo, Hans Christian lever', 'Odense i fuldt flor', 'Møllehave fyldte domkirken', 'Andersen var en god soldat', 'Velkommen til Odense', 'Autonome bortvist af politiet', 'Navnet er stadig Bond', 'Droningen påpegede små fejl på museet', 'Tålmodige fødselsdagsgæster', 'Travle unge tunger sang H.C. Andersen', 'Fællessang i Koncerthuset', 'Verden rundt med Andersen - internationalt snit over uddelingen med taler på fem sprog', 'Tag for jer af blomster og grønne pletter', 'Rock med forårsfornemmelser', 'Eventyret fortsatte i parken', 'Læseforening fejrer HCA', 'Endelig tæt på et kys af Riborg', 'Og den 12. figur var ...', 'Eventyrlig afsløring af HCA-figurer' og 'Eventyret om det rejsende tæppe'.
'Træt, men anderledes freidig end i morges'. Odense kravlede i festtøjet for at fejre H.C. Andersens 200-års dag. Politiken 3.4.2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. april 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14484
[Informationer opdateret d. 14.2.2012]

På landestedet kunneman dyrke længselen.

Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær: Landestedet Marieshøj eller Tolderlund, tegnet af bogtrykker Iversens svigersøn, J.H.T. Hanck, i 1835 ... lever videre i H.C. Andersens fortællinger - og i gadenavnet Tolderlundsvej. Fyens Stiftstidende, 16. juli 2012.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. juli 2012
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17368
[Informationer opdateret d. 30.7.2012]

Verdens ældste flettede julehjerte.

Anette Hyllested: Et lille flettet hjerte i grønt og gult lever udmygt i en konvolut i H.C. Andersens Hus. Verdens ældste flettede julehjerte - klippet af digteren, er gemt væk fra lyset, men julegæster kan i stedet glæde sig over et juletræ som på H.C. Andersens tid og et nyt gammelt klip. Fyens Stiftstidende, 9. dec. 2014.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. december 2014
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19736
[Informationer opdateret d. 14.1.2015]

Søgeord: s*ælen + kraft + som + i + vort + indre + lever. Ny søgning. Søg i resultater