Søgeord: p. + f. + fri*s. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 47 resultater.

Andersen's Friendships

WOOD, ANNIE, Andersen's Friendships. Temple Bar LI (sep. -dec.), pp. 493 -501.
Optrykt i Littell's Living Age CXXXV (okt.-dec.), pp. 807-12.

Se også nr. 23 , 23a , 24 og 25 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/520)

Udgivet 1877
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:37   Bibliografi-ID: 1314
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersen og Italien

MØLLER, KAI FRIIS, H. C. Andersen og Italien. Politiken 6. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. august 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:576   Bibliografi-ID: 2041
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

The Poet and the Fair Sex

MÖLLER, KAI FRIIS, The Poet and the Fair Sex. The American-Scandinavian Review XVIII, pp. 220-27.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/39)

Udgivet 1930
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:695   Bibliografi-ID: 2178
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersens Breve til Comtesse Mathilde Barck

BECK-FRIIS, JOACHIM (medd.), H. C. Andersens Breve til Comtesse Mathilde Barck. Berlingske Tidende (søndag) 6. apr.
4 breve, dateret 23. apr., 20. jun. / 5. jul., 21. jul. og 25. okt. 1840. - Cf. nr. 740 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. april 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:709a   Bibliografi-ID: 2194
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Fyens Stiftstidende

Fyens Stiftstidende (tillæg) 5. jul.: H. C. Andersen 1805-1930. 64 pp.
Indhold bl. a.: Emil Bönnelycke: Digt "H.C. Andersen", "Paa Svanevinger et Navn sig svinger imod det lyse Natteblaa ...". [a:] H. St. Holbeck, Synspunkter for H. C. Andersen Festlighederne, pp. 12-14; [b:] Hans Brix, Om Det nye Aarhundredes Musa, pp. 14-16; [c:] Carl Behrens, Den nye Barselsstue. Nogle Minder om H. C. Andersens dramatiske Virksomhed, pp. 16-18; [d:] H. C. Andersens Drengetid i Odense, pp. 18-20; [e:] H. C. Andersen og hans Eventyr, pp. 20, 22; [f:] Lola Lauer, H. C. Andersens Tegninger. En ukendt Side af den store Digters Virke, pp. 25-27; [g:] C. F. Friis-Holm, Personlige Minder om H. C. Andersen, pp. 28-29; [h:] Folmer Nielsen, Den fromme H. C. Andersen, pp. 29-31 (cf. nr. 739 ovf.); [i:] Ernst Fr. Hansen, H. C. Andersen og Søren Kierkegaard, pp. 36-39; [j:] Da H. C. Andersen blev Æresborger i Odense, pp. 45-50; [k:] H. C. Andersens sidste Levetid og Død, pp. 51-55; [l:] Chr. M. K. Petersen, Samlingerne i H. C. Andersens Hus. Deres Tilblivelse og Vækst, pp. 56-60; [m:] Poul Dreyer, H. C. Andersen og Teatret. Nogle spredte Blade til Mindekransen, pp. 62-63. - [HCA-festlighederne 11.-13. jul. refereredes meget udførligt i Fyens Stiftstidende ; endvidere kan nævnes, at bladet 5. jul. bragte et interview med Sophus Michaëlis om hans og Carl Nielsens festspil Amor og Digteren og 6. jul. et interview med Thorkild Roose qua spillets hovedrolleindehaver; 6. jul. indeholdt bladet desuden en usigneret artikel, En Digters Jordefærd. Nogle Minder ved H. C. Andersen-Jubilæet.
H.C. Andersen-Samlingerne i Odense jublierer. 2. April er der forløbet 25 Aar, siden Digterens Fødehjem blev Museum. Fyns Tidende, 29. Marts 1933.

("Amor og Digteren" Bibliografisk kilde: HCAH 1988/379)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. juli 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:764   Bibliografi-ID: 2250
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

H. C. Andersen og hans Rektor.

GALSTER, KJELD, H. C. Andersen og hans Rektor. Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding. 145 pp.
Anm.: H[ans] B[rix], Dagens Nyheder 18.4.1933; Kai Friis Møller, Ekstrabladet 26. maj; H. S. [Hakon Stangerup], Berlingske Tidende (morgen) 6. feb. 1934. Aage Houken, Nr. 121. side 5 . - Cf. nr. 845 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-120)

Udgivet 1933
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:814   Bibliografi-ID: 2314
[Informationer opdateret d. 9.11.2017]

H. C. Andersen og Teatret. Minder fra Digterens lidet kendte Tid som Ballet-Aspirant og Syngeelev

FRIIS, NIELS, H. C. Andersen og Teatret. Minder fra Digterens lidet kendte Tid som Ballet-Aspirant og Syngeelev. Fyens Stiftstidende 21. feb.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. februar 1936
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:915   Bibliografi-ID: 2434
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

H. C. Andersen-Billeder fra Frijsenborgs Familiearkiv

HELLSSEN, HENRY, H. C. Andersen-Billeder fra Frijsenborgs Familiearkiv. Berlingske Aftenavis 31. jul.
Om godsforvalter Henrik Tilemanns fotografier fra 1863.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. juli 1940
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1021   Bibliografi-ID: 2560
[Informationer opdateret d. 16.5.2013]

Nattergalen.

Nattergalen. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Efterskrift af KAI FRIIS MØLLER. Rasmus Naver, København. 36 pp.
Efterskrift pp. 33-36. - Anm.: O.V. Borch, Fædrelandet, 19.9.1941; Marinus Børup, Jyllands-Posten 27. okt.; Henry Hellssen, Berlingske Aftenavis 16. sep.; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 2. okt. Christian Houmark: Samtale med Jensenius i anl. af udgivelsen: "Satiren er en ubarmhjertig Form for Kunst", Berlingske Tidende, 17.10.1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/226)

Udgivet 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1033   Bibliografi-ID: 2574
[Informationer opdateret d. 16.8.2013]

H. C. Andersens Besøg i Setubal. Et 75 Aars Minde

FRIIS, BENDT, H. C. Andersens Besøg i Setubal. Et 75 Aars Minde. Viborg Stiftstidende 1. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1941
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1047   Bibliografi-ID: 2592
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

'Med dæmpede Hvirvler'

Vivild, A. Friis, 'Med dæmpede Hvirvler'. Historien bagved H. C. Andersens Digt om den spanske Soldat, der blev henrettet i Odense. Hjemmets Almanak for det Aar efter Kristi Fødsel 1943 , 1942, pp. 84-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/327)


H. C. Andersens Rektor

MØLLER, KAI FRIIS, [a:] H. C. Andersens Rektor; [b:] Tidens Tempo: H. C. Andersen og Paul Morand. I hans: Skribenter og Bøger. Gyldendal, København. Pp. 87-90; 246-49.
a) Oprindelig offentliggjort i Ekstrabladet 26. maj 1933 som anm. af nr. 814 ovf. - b) Oprindelig offentliggjort i Politiken 22. jul. 1929.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. maj 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1076   Bibliografi-ID: 2624
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

Et Liv gjenoplevet i Erindringen

HEIBERG, JOHANNE LUISE, Et Liv gjenoplevet i Erindringen , I-IV. 4. reviderede Udgave ved Aage Friis under Medvirken af Elisabeth Hude, Robert Neiiendam og Just Rahbek. Gyldendal, København. Se reg.
1. udg., 1891-92. I: "Dronningen paa 16 Aar" s. 221 og 377. s. 317 Brev Brev og digt Brev fra H.C. Andersen. s. 318 om "Mulatten" s. 324-36 om "Mulatten" og "Maurerpigen". II: "Den nye Barselsstue" s. 105. "Kongen Drømmer" s. 132. III. Digt fra HCA Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1153   Bibliografi-ID: 2713
[Informationer opdateret d. 15.12.2011]

H. C. Andersen., Undersøgelser og Kronikker 1925-1944.

OLRIK, H. G., H. C. Andersen., Undersøgelser og Kronikker 1925-1944. H. Hagerup, København. 254 pp.
Indhold: Nr. 484 , 510 , 511 , 546 , 547 , 578 , 606 , 608 , 647 , 697 , 744 , 746 , 748 , 751 , 848 , 881 , 896 , 904 (indledningen), 916 , 937 , 945 , 1028 , 1029 , 1056 , 1057 , 1058 , 1079 , 1102 , 1103 og 1165 ovf. - [..] en Ind- og Omarbejden (maatte) ofte finde Sted. Dette er gjort med saa lempelig en Haand som muligt [..] (p. 5). - Noter og henvisninger pp. 249-54 (med flere ufyldestgørende og fejlagtige oplysninger om artiklernes oprindelige offentliggørelse). - Anm.: Viggo Adamsen, kronik: Venstrebladet 24.4.1945; Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 2.7.1945; Emil Frederiksen, Berlingske Aftenavis 29. maj; Jens Futtrup, Vejle Amts Folkeblad, 20. apr. 1945; Oscar Geismar, Kristeligt Dagblad 22. apr.; Louis E. Grandjean: "Da Slagelse var Plagelse for H.C. Andersen", Sorø, april 1945; Sven Gundel, Jyllands-Posten 23. jun.; H. St. Holbeck, Fyens Stiftstidende 8. apr.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 15. og 16. jan. 1946; Svend Larsen, Fyns Tidende, 13.4.1945; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 2. apr.; N. Sch. [Nils Schiørring], Holstebro Dagblad, 21. apr.; Kolding Folkeblad, 5. maj; Nationaltidende 25. apr.; Sv. S-n [Sørensen], Randers Dagblad, 12. maj; Ringsted Folketidende, 5. maj; Silkeborg Avis, 30. apr.; Aalborg Amtstidende 30. jun.; J. V. [Jørgen Voeler], Aarhus Amtstidende 10. apr.; Olaf Carlsen, Aarhuus Stiftstidende 31.5.1945. - Cf. nr. 1199 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1190   Bibliografi-ID: 2756
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

Da H. C. Andersen blev pebet ud -

FRIIS, NIELS, Da H. C. Andersen blev pebet ud -. Fyens Stiftstidende 10. feb.
Om opførelsen af Hr. Rasmussen 19. mar. 1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. februar 1946
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1215   Bibliografi-ID: 2787
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

Nattergalen. Strawinskys lille Opera fængslede ved sin personlige fantasifulde Stil.

LORENTZEN, MOGENS, Nattergalen. Berlingske Aftenavis 31. aug.
Om arbejdet med at fordanske den franske tekst til Igor Stravinskys opera over HCA's eventyr. - Anm. af Det Kongelige Teaters forestilling med kostumer af Richard Mortensen: Kai Flor, Berlingske Tidende 27. juli og 2.9.1946; Billed Bladet 3.9.1946 Frede Schandorf Petersen, Børsen, 2.9.1946; Jürgen Balzer, Ekstrabladet, 2.9.1946; Børge Friis, Kristeligt Dagblad, 2.9.1946; Nationaltidende, 2.9.1946; Svend Westergaard, Land og Folk, 3.9.1946; Hugo Seligmann, Politiken, 2.9.1946;

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. august 1946
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1220   Bibliografi-ID: 2792
[Informationer opdateret d. 31.5.2017]

Rejsekammeraten.

Rejsekammeraten. Med Indledning af KAI FRIIS MØLLER. Enogtredive Koldnaalsraderinger af POVL CHRISTENSEN. Det Berlingske Bogtrykkeri, København. 37 unumm. pl.
Trykt i 125 eks. - Indledning pl. [3]. - Anm.: Kaj Borchsenius, Politiken 19. dec.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 16. dec.; Viggo Madsen, Politiken Magasinet, 9. nov. 1947; Ekstrabladet, 8. dec. 1947; B.T., 7.10.1947; Ekstrabladet, 8.12.1947; "Grafikeren har aabnet en Udstilling af sin samlede Produktion i dansk Bogkunst i H. Hagerups Boghandel". Berlingske Tidende, 17. nov. 1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/45)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1225   Bibliografi-ID: 2799
[Informationer opdateret d. 26.8.2013]

Romerske Dagbøger.

Romerske Dagbøger. Ved PAUL V. RUBOW og H. TOPSØE-JENSEN. Gyldendal, København. 176 pp.
Indledning af PVR pp. 5-8. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 27. okt.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 2. aug. 1948 (hertil en notits af Poul Høybye, smst. 7. aug.); Aalborg Amtstidende, 26.11.1947; Dagens Nyheter, 16. nov. 1947; Vejle Amts Folkeblad, 29.10.1947; Socialdemokraten, 1.12.1947; Harald Engberg, Politiken 22. okt.; Sven Gundel, Jyllands-Posten 29. dec.; H. St. Holbeck, Fyns Tidende, 30.10.; Niels Kaas Johansen, Information 16. jan. 1948; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2. nov.; Dina Lea Bergens Tidende 22 nov. 1947; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 28. jan. 1948; The Times Literary Supplement , 1947, p. 632.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/31)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1226   Bibliografi-ID: 2800
[Informationer opdateret d. 5.4.2016]

Hans Christian Andersen á Genève

FRIIS, FINN T. B., Hans Christian Andersen à Genève. Journal de Genève 20. og 27. jul. samt 3. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. juli 1947
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1250   Bibliografi-ID: 2829
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

H. C. Andersen og Horace E. Scudder.

H. C. Andersen og Horace E. Scudder. En Brevveksling. Udgivet af JEAN HERSHOLT. Med Noter af WALDEMAR WESTERGAARD og en Efterskrift af H. TOPSØE-JENSEN. Gyldendal, København. 207 pp.
Indledning af JH pp. 7-14; efterskrift pp. 173-88. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 19. jun.; bene, Berlingske Aftenavis, 5.10.1949; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 3. jun.; Harald Engberg, Politiken 13. jul.; Henrik Juul Hansen, København 15. jun.; Philip Houm, Dagbladet, Oslo, 26. jun. 1948; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2.-3. jun.; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 28. jun.; H. G. Olrik: H.C. Andersen og Amerika, Kristeligt Dagblad 26. okt.; Hakon Stangerup, Fyens Stiftstidende 7. jun.; Hejmdal, 28. jul. Jydske Tidende 4. jul.; Sydvestjylland, 29. jun.; Aalborg Stiftstidendes Kronik, 7.6. - Cf. nr. 1327 ndf. - Amerikansk udg., se nr. 1284 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1259   Bibliografi-ID: 2840
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Tre Historier om Teater: Marionetspilleren. Moster. I Børnestuen.

Tre Historier om Teater: Marionetspilleren. Moster. I Børnestuen. Med Forord af HOLGER GABRIELSEN. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 46 pp.
Forord, H. C. Andersen og Teatret, pp. 5-11. - Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 27. sep.; C. J. E. [Elmquist], Politiken 20. okt.; Kai Flor, Berlingske Tidende 2. okt.; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 30. sep.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen, 5. okt. 1948;
Se også nr. 1184 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/115, 1948/45)

Udgivet 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1264   Bibliografi-ID: 2845
[Informationer opdateret d. 9.1.2013]

Billedbog uden Billeder.

Billedbog uden Billeder. Ved TAGE LA COUR. Hasselbalch, København. 65 pp. (Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, LXXVIII.)
Forord pp. 5-7. - Anm.: P. G. [Per Gudmundsen], Social-Demokraten 14. apr.; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 23. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/50)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1285   Bibliografi-ID: 2872
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Den uartige Dreng og andre Eventyr om Kærlighed.

Den uartige Dreng og andre Eventyr om Kærlighed. Med Forord af EDITH RODE. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 43 pp.
Forord pp. 7-8. - Anm.: J.B., Berlingske Aften, 3.11.1949; C.J.E. [Carl Johan Elmquist], Politiken, 2.11.1949; Kai Flor, Berlingske Tidende 9. nov.; Chr. K.-L. [Kirchhoff-Larsen], Børsen 6. nov.; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 9. nov. ; Social-Demokraten, 21.11.1949, Nationaltidende, 26.10.1949; Aalborg Stiftstidende, 21.11.1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/158, 1949/91)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1288   Bibliografi-ID: 2876
[Informationer opdateret d. 28.8.2013]

H. C. Andersen og Schweiz.

FRIIS, FINN T. B., H. C. Andersen og Schweiz. Gyldendal, København. 150 pp.
Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 7. dec. Erl. St. Berlingske Aftenavis, 25. jun. 1955; ; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 15.5.1949; Carl Johan Elmquist, Politiken 10. apr.; Johannes Lehmann, Fyns Venstreblad 14. apr.; [Kai Friis Møller], Ekstrabladet 23. apr.; M.-L. Paludan [Marie-Louise], Sorø Amtstidende 9. apr.; The Times Literary Supplement , p. 492. - Cf. nr. 1327 ndf. - Tysk oversættelse, se nr. 2107 ndf. - Anm.: Georges Duplain: Andersen, les écrivains danois et la Suisse. Gazette de Lausanne, 20 Juin et 7 Juillet 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1295   Bibliografi-ID: 2884
[Informationer opdateret d. 13.5.2013]

Religionen i H. C. Andersens eventyr

LAURITZEN, FRITS L., Religionen i H. C. Andersens eventyr. Dansk teologisk Tidsskrift XIII, pp. 146-61.
H.C. Andersens Opgør med de troende. Fyns Venstreblad, Sydvestjylland, og Venstrebladet f. Sydjylland, 16.4.1950; Aarhus Amtstidende, 17. 4.1950; "H.C. Andersen og vor folkereligion", Aarhus Stiftstidende, 10.2.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/349)

Udgivet 1950
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1347   Bibliografi-ID: 2943
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

H. C. Andersen og Charles Dickens. Et venskab og dets opløsning.

BREDSDORFF, ELIAS, H. C. Andersen og Charles Dickens. Et venskab og dets opløsning. Med gengivelse af H. C. Andersens dagbog fra besøget hos Dickens i sommeren 1857 og brevvekslingen mellem H. C. Andersen og Dickens i årene 1847-62, samt en række hidtil utrykte dokumenter og breve. Rosenkilde & Bagger, København. 151 pp.
Engelsk udg., 1956 (nr. 1801 ndf.). - Anm.: Jørgen Budtz-Jørgensen, Nationaltidende 15. jan. 1952; F.N., Ny Dag, 23.1.1953. Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende, 28.1.1952 og Fyens Stiftstidende, 1.2.1952; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 11.-12. nov.; Jens Kruuse, Jyllands-Posten, 23. nov. 1951; Kai Friis Møller, Politiken 31. dec. 1951 og 1.1.1952; Peter P. Rohde, Information 24. nov.; Paul V. Rubow, Berlingske Aftenavis 17. nov.; Anders Österling, Svenska Lens-Tidningen, 8.12.1951. - Cf. nr. 1395 , 1398 og 1425 ndf. Anm.: Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1952. Optrykt i hans Då voro bokarna ljusa. Gleerups, Lund 1971. Pp. 21-26 ("H.C. Andersen och Dickens"); Erik Frykman, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 30. januari 1952; Olof Lagercrantz, Dagens Nyheter, 29.1.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1374   Bibliografi-ID: 2975
[Informationer opdateret d. 24.11.2016]

H. C. Andersen und die Schweiz

FRIIS, FINN T. B., H. C. Andersen und die Schweiz. Neue Schweizer Rundschau N. F. XXII 1954-55, pp. 743-46; Neues Winterthurer Tageblatt 2.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1976/35)

Udgivet 1954
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1503   Bibliografi-ID: 3121
[Informationer opdateret d. 13.5.2013]

A Book on the Danish Writer Hans Christian Andersen, his Life and Work.

A Book on the Danish Writer Hans Christian Andersen, his Life and Work. Published on the 150th Anniversary of his Birth. Det Berlingske Bogtrykkeri, Copenhagen. 220 pp.
Udgivet i samarbejde med Statsministeriet af Samvirkerådet for dansk kulturarbejde i udlandet under redaktion af Svend Dahl og H. G. Topsøe-Jensen. Oversat af W. Glyn Jones. - Indhold: [a:] Julius Bomholt, Introduction, pp. 9-11; [b:] Svend Larsen, The Life of Hans Christian Andersen, pp. 13-95; [c:] Paul V. Rubow, Idea and Form in Hans Christian Andersen's Fairy Tales, pp. 97-135; [d:] Erik Dal, Hans Christian Andersen i Eighty Languages, pp. 137-206; [e:] Cai M. Woel, Hans Christian Andersen as an Example for Writers, pp. 207-20. - a) Cf. nr. 1604 ndf. - c) Cf. (noten til) nr. 535 ovf. d) Cf. nr. 1566 ndf. - Cf. nr. 1561 , 1581 og 1582 ndf. - Anm.: P. G. [Per Gudmundsen], Social-Demokraten 5. apr.; Aa. K. [Aage Kabell], Information 20. maj; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 29. maj; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Politiken 4. apr. - The Scotsman 2.4.1955; H.A.W., Trenton Sunday Times-Advertiser, August 28, 1955; Omaha World-Herald, Aug 7, 1955; Thor J. Beck, Books Abroad, 30, p. 90. 1956. - Japansk oversættelse: Anderusen kenkyu , ved Rikuyo Watanabe, Koyo shobo, Tokyo 1970 (263 pp.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/51)

Udgivet 1955
Sprog: engelsk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1558   Bibliografi-ID: 3180
[Informationer opdateret d. 16.8.2017]

H. C. Andersen og urmagerfamilien Jürgensen i Le Locle. Et mindeblad i jubilæumsåret 1955

FRIIS, FINN T. B., H. C. Andersen og urmagerfamilien Jürgensen i Le Locle. Et mindeblad i jubilæumsåret 1955. Dansk Tidsskrift for Urmagere LXXV, pp. 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1615   Bibliografi-ID: 3238
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Hans Christian Andersen. Ses douze voyages en Suisse

FRIIS, FINN T. B., Hans Christian Andersen. Ses douze voyages en Suisse. Gazette de Lausanne 26. / 27. mar.
Smst. en kortere artikel, Un prince du conte, af Jean Nicollier.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. marts 1955
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1711   Bibliografi-ID: 3339
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Anderseniana i Privateje. Udstilling i Københavns Universitets Gobelinsal 31. Marts-3. April 1955

Anderseniana i Privateje. Udstilling i Københavns Universitets Gobelinsal 31. Marts-3. April 1955 . H. C. Andersen-Samfundet i København. 15 pp.
Duplikeret katalog (med trykt omslag). - Forbemærkning af Arne Portman p. 3. - Anm. af udstillingen: [Jørgen Eggers], Berlingske Tidende 31. mar.; F. [Jørgen Fastholm], Land og Folk 31. mar.; [Kai Friis Møller], Politiken 1. apr.; Mads Portman, Berlingske Tidende 5. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1554   Bibliografi-ID: 3176
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Dagens mand paa seks maader

[MØLLER, KAI FRIIS,] Dagens mand paa seks maader. Politiken 2. apr.
Mærket Bookman. - Anm. af nr. 1484 , 1488 , 1542 , 1566 , 1571 og 1593 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1759   Bibliografi-ID: 3388
[Informationer opdateret d. 1.11.2012]

I den trettende time

[MØLLER, KAI FRIIS,] I den trettende time. Politiken 15. apr.
Mærket Bookman. - Anm. af bl. a. nr. 1546 og 1552 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1760   Bibliografi-ID: 3389
[Informationer opdateret d. 5.11.2012]

Skyggen.

Skyggen. Det Berlingske Bogtrykkeri, København. 45 pp.
Træsnit af Povl Christensen; forord af Paul V. Rubow pp. 7-10. - Anm.: Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 24. dec.; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ernst Mentze, Berlingske Tidende, 22.12.1952; Politiken 23. dec.; H. P. Rohde, Ekstrabladet 30. dec.; Pr. W. [Preben Wilmann], Social-Demokraten 12. jan. 1958.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/7)

Udgivet 1957
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1832   Bibliografi-ID: 3473
[Informationer opdateret d. 7.8.2013]

Skyggen.

Skyggen. Illustreret af IB SPANG OLSEN. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 28 pp.
Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 25-28. - Anm.: Kai Flor, Berlingske Tidende 7. jan.; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Politiken 23. dec. 1957; H. P. Rohde, Ekstrabladet 30. dec. 1957; Pr. W. [Preben Wilmann], Social- Demokraten 12. jan.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/237)

Udgivet 1958
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1854   Bibliografi-ID: 3502
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H. C. Andersen pa Besøg i Rensborg-Garnisonen

FRIIS, NIELS, H. C. Andersen pa Besøg i Rendsborg-Garnisonen. Flensborg Avis 8. jun.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. juni 1960
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1937   Bibliografi-ID: 3603
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

A Christmas Greeting to my English Friends.

A Christmas Greeting to my English Friends. First Published in London 1847. Now Newly Translated from the Danish by REGINALD SPINK. With Illustrations from many Countries and an Introduction by ERIK DAL. Høst & Søn, Copenhagen. 68 pp.
Indledning pp. 7-16. - Med 13 illustrationer. - Anm.: W. Glyn Jones, Denmark, Winter, 1965.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1965/24, 1965/25, 1972/157)

Udgivet 1965
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2100   Bibliografi-ID: 3789
[Informationer opdateret d. 2.2.2012]

Der Improvisator. Roman

Der Improvisator. Roman . Nachwort von WILLI REICH. Mit Illustrationen von HANNY FRIES. Manesse, Zürich. 571 pp. (Manesse Bibliothek der Weltliteratur.)
Efterskrift pp. 557-71. - Nachdruck nach der vom Verfasser selbst besorgten deutschen Ausgabe, redigiert von A. Wildermann. - Anm.: Klara Fuhrimann, Die Kulturelle Monatsschrift XXVI 1966, p. 576.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1966/149)

Udgivet 1965
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2104   Bibliografi-ID: 3794
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

Hans Christian Andersen und die Schweiz.

FRIIS, FINN, Hans Christian Andersen und die Schweiz. [Übersetzt von Lotte Eskelund.] Flamberg, Zürich. 117 pp.
Forkortet oversættelse af nr. 1295 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1965/50)

Udgivet 1965
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2107   Bibliografi-ID: 3798
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

H. C. Andersen

FRIIS, OLUF, H. C. Andersen. I: P. H. Traustedt (red.), Dansk Litteratur Historie , II: Fra Oehlenschläger til Kierkegaard. Politiken, København. Pp. 542-92, samt litteraturvejledning pp. 714-16.
2. opl., 1967. 3. udg. (dvs. opl.), 1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1965
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2108   Bibliografi-ID: 3799
[Informationer opdateret d. 23.11.2015]

H. C. Andersen og Humboldt i en schweizisk almanak

FRIIS, FINN (medd.), H. C. Andersen og Humboldt i en schweizisk almanak. Anderseniana 2. rk. V:4, pp. 408-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1965
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2124   Bibliografi-ID: 3816
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

H. C. Andersens Juleaftner

Hjuler, Marie, H. C. Andersens Juleaftner . Frimodts Forlag. Bornerups Bogtrykkeri, Thisted 1969. 71 pp. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 28.12.1970; Peter Eriksen, Fyns Tidende, , 17.1.1970; Per Gudmundsen, Aktuelt 4.3.1970; Aage Jørgensen, Flensborg Avis, 14.5.1970. - Cf. Karen Aabyes interview med MH, Berlingske Tidende 7.12.1969. - Nye opl., Wøldike 1980 og 1982.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1969
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:12   Bibliografi-ID: 3994
[Informationer opdateret d. 2.2.2012]

Den uventede nåde

Raven, Frits, Den uventede nåde. Fyens Stiftsbog , 1975, pp. 7-10. - FR fik i 1971 navneforandring fra Frits L. Lauritzen. Han er således identisk med forf. til AaJ nr. 1347 (oprindelig et foredrag holdt i 1948).
Udgivet 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:406   Bibliografi-ID: 4388
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen

Friis, Oluf, H. C. Andersen. I: P. H. Traustedt (red.), Dansk Litteratur Historie . Ny, udvidet udg. III: Fra Poul Møller til Søren Kierkegaard . Politiken, København 1976. Pp. 306-56. - HCA-afsnittet er overført uændret fra 1. udg., 1965 (AaJ nr. 2108), 2. opl., 1967, 3. opl., 1971. - Hertil litteraturvejledning af Aage Jørgensen pp. 548-57. - Fotografisk optryk, 1984 (Gyldendals Bogklub).
Udgivet 1976
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:477   Bibliografi-ID: 4459
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Hans Christian Andersen in Children's Biography: More Fairy Tale than Facts?

Kromann-Kelly, Inga, Hans Christian Andersen in Children's Biography: More Fairy Tale than Facts? Friends of IBBY , 9, 1984, pp. 1-2.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/335)

Udgivet 1984
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:969   Bibliografi-ID: 4948
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Georg Brandes. Frigørelsens vej, 1842-77

Knudsen, Jørgen, Georg Brandes. Frigørelsens vej, 1842-77 . Gyldendal, København 1985. Pp. 129-32. - Om GB's 1869-afhandling om HCA.
Udgivet 1985
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1009   Bibliografi-ID: 4988
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

I den store digters land

Kokorin, A[natolij] V[ladimirovitsj], I den store digters land . På dansk ved Wera Friis Kelstrup. Gyldendal, København 1991. 192 pp. - Cf. Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Fra tegner til tegner. Bogklubben (Gyldendals Bogklub's medlemsblad), nr. 299, august 1991, pp. 12-13 og 34. - Anm.: Marie-Louise Paludan, Weekendavisen / Bøger 19.4.1991. - På russisk 1988 (nr. 1212 ovf.). Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 21.5.1991; Preben Hygum, Information 19.4.1991; Bent Mohn, Politiken 29.4.1991; Lars Henrik Aagaard, Berlingske Tidende 20.4.1991.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1991
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1368   Bibliografi-ID: 5346
[Informationer opdateret d. 15.12.2010]

Søgeord: p. + f. + fri*s. Ny søgning. Søg i resultater