Søgeord: p* + den + yderste + dag. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 36 resultater.

Et Kunstværk af H. C. Andersen

TRIER, SIGURD, Et Kunstværk af H. C. Andersen. Hver 8. Dag IX 1902-03, p. 191.
En papirsdug klippet til en velgørenhedsbazar i Hammel (1863). "Klippet af H.C. Andersen. Frijsenborg Juli 1863".

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/B-143)

Udgivet 1902
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:173   Bibliografi-ID: 1527
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen 1805-1905

H. C. Andersen 1805-1905. Hver 8. Dag XI 1904-05, pp. 418-20.
Mærket Alonso. - Smst. pp. 420-21 notitser om Riborg Voigt og HCA's autografer, p. 444 en HCA-allegori af Øivind Heggtveit og p. 493 bemærkninger til Det kgl. Teaters opførelse af Ole Lukøie.

Se også nr. 178 ovf. Øivind Heggtveits Illustration gengivet i: Hver 8 Dag, 9.4.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH )

Udgivet 1904
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:188   Bibliografi-ID: 1549
[Informationer opdateret d. 16.8.2013]

Extra-Tillæg til »Nationaltidende«, »Dagbladet« og »Dagens Nyheder«

Extra-Tillæg til Nationaltidende, Dagbladet og Dagens Nyheder 2. apr.: Hans Christian Andersen 1805 - 2. April - 1905. 8 pp.
Indhold bl. a.: P. Hansen, Hans Christian Andersen; Edgar Collin (medd.), Nogle Breve fra H. C. Andersen; Johann Meyer, Den gamle Digter. Da H. C. Andersen blev 70 Aar (oversat af Dora Enking; oprindelig offentliggjort i Kieler Zeitung 1875, se: 13583 ). H.C. Andersen i Kunstindustrimusæet. "Meget à propos aabner Kunstindustrimusæet i Dag en Udstilling af Illustrationer til H.C. Andersens Eventyr". Nationaltidende og Social-Demokraten 2.4.1905.

(Bibliografisk kilde: HCAH III-24a, A-745)

Udgivet 2. april 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:265   Bibliografi-ID: 1635
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen og Carl Bloch

H. C. Andersen og Carl Bloch. Hver 8. Dag XVII 1910-11, p. 398.
Gengivelse af og kommentar til Kristine Høybergs fotografi af HCA i samtale med CB.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1910
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:317   Bibliografi-ID: 1705
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

En H. C. Andersen-Vifte

En H. C. Andersen-Vifte. Hver 8. Dag XXVIII, nr. 52, p. 22.
En vifte skænket af HCA til skuespillerinden Josephine Eckhardt. - Småversene på dens blade aftrykkes.

Se også nr. 410 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1922
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:428   Bibliografi-ID: 1866
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse.

DOLLERIS, ANDREAS, Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse. Gyldendal, København. Pp. 94-97.
Om HCA's tilstedeværelse ved MR's bryllup med Agnes Dunlop (1863); med hans tale [se nedenfor] og facsimile af dedikationen i hans gave [bfn1231 = brev Brev ], 3. udg. af Eventyr og Historier.
Naar Huus er reist man sætter Krands paa Stangen;
I Brudehuus, der kommer man med Sangen,
Men til at synge er her altfor faa,
Lad mig da frem med Sangens Banner staae,
Det sig udfolde, flaaggre over Bordet.
Tillad! - Nu er det mig, som her har Ordet.
Fra Norge kom den danske Molière ,
Til Sorø knøtter sig hans Hædersnavn;
Fra Norge kom til Melmpomenes Ære
En Tolk for Kunsten ned til Kjøbenhavn ;
Høit Navnet Michael Rossing lød fra Scenen,
Der for hans Slægt groer endnu Laurbærgrenen,
Der end fornemmes Kunstens høie Kald.
I Dag vi bøie Banner for en Skjald,
Den yngste Michael Rossing . Sorø Vang
Hvor Holbergs Lune tumled' sig engang.
hvor Ingemann har sjunget mangen Sang,
hvor Wilster og Carl Bagger tidt
Af Sangens Musa fik en smuk Visit,
Derfra Du synge, glad, i nordisk Tone.
Din Musa er hos Dig - din lille Kone;
Fra Palmeøen, Korsets Ø hun kom;
Dit lille Huus til Slot hun trylle om,
Og kommer der en Dag med Regn og Slud,
i Kjærlighed det Skjønne foldes ud
For Hjertes Solskin svinder hver en Skygge,
Og Lykkens Blomst som en Sanct Hans Urt groer
Henunder Husets Loft. - Nu Held og Lykke!
Velsignet hver som elsker, haaber troer!

Basnæs den 1. August 1863.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1923
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:431   Bibliografi-ID: 1872
[Informationer opdateret d. 29.7.2013]

H. C. Andersen Billedbog.

H. C. Andersen Billedbog. Udgivet af POUL UTTENREITTER. Med Forord af HANS BRIX. Slesvigsk Forlag, København og Flensborg. 111 pp.
Forord pp. 7-19. - Cf. nr. 495 ndf. - Anm.: em> Hver 8. Dag, 25. Dec. 1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1924
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:442   Bibliografi-ID: 1887
[Informationer opdateret d. 31.8.2012]

Hvor gik H. C. Andersen i Snedkerlære?

LINDE, PETER, Hvor gik H. C. Andersen i Snedkerlære? Berlingske Tidende (søndag) 24. nov.
Til belysning af den i H. C. Andersens Levnedsbog skildrede ansættelse hos en Borgergade-snedker (nuværende nr. 34). Snedkersvend en Dag. Extrabladet, 5.3.1930.
Ved De, at H.C. Andersen stod i Snedkerlære en ½ Dag? Social-Demokraten, 21.11.1947; Frederikshavn Avis, 26.11.1947; Fyens Stiftstidende, 8.12.1947

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. november 1929
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:642   Bibliografi-ID: 2118
[Informationer opdateret d. 3.12.2012]

H. C. Andersens 125-Aars Dag. Smaa Træk fra Digterens Liv

H. C. Andersens 125-Aars Dag. Smaa Træk fra Digterens Liv. Hus og Hjem XLXV, pp. 430-32.
Mærket H. T. M.. - Smst. p. 419 et digt, H. C. Andersen. 1805-1930, af Harald H. Lund.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:703   Bibliografi-ID: 2186
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersens 125-Aars Dag

MANICUS, H. T., H. C. Andersens 125-Aars Dag. Morgenbladet 30. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. marts 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:736   Bibliografi-ID: 2221
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

H. C. Andersen. Hans Betydning i Dag og vor Nationalsang.

MØLLER-JENSEN, JENS, H. C. Andersen. Hans Betydning i Dag og vor Nationalsang. [København Oktober 1943.] 8 pp. - "ET Slag for en ny Nationalsang", B.T., 16. nov. 1943.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/43)

Udgivet Oktober 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1726   Bibliografi-ID: 12758
[Informationer opdateret d. 26.9.2012]

I Dag er det H. C. Andersens københavnske Fødselsdag

OLRIK, H. G., I Dag er det H. C. Andersens københavnske Fødselsdag. Nationaltidende 6. sep.
I anledning af 125-årsdagen for HCA's ankomst til hovedstaden.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. september 1944
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1180   Bibliografi-ID: 2742
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

I Dag hundrede Aar siden Louise Melchior fødtes. Nogle Minder om H. C. Andersens Veninde og Hjemmet paa Højbro Plads

MEYER, TORBEN, I Dag hundrede Aar siden Louise Melchior fødtes. Nogle Minder om H. C. Andersens Veninde og Hjemmet paa Højbro Plads. Politiken 15. nov.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. november 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1326   Bibliografi-ID: 2917
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Contes

Contes , I. Traduction de J.-J. GATEAU. Préface de ANDRÉ MAUROIS. Les Presses de la Cité, Paris. 20 pl., 144 pp.
Forord pp. 3-4; indledning af Poul Höybye pp. 5-6. - Illustreret af Victor Brockdorff. Foromtale: Aalborg Stiftstidende, 5.8.1950; ved André Maurois i: Ce Matin 21.12.1951 - Politiken, 14.11.1951; Ny Dag, 11.12.1951; Social-Demokraten, 28.11.1951; Helge Wamberg: "Dansk bog-mand fik sukces i Paris: Forlagsboghandler Sven Nielsen fejrer sin 50 aars dag i dag med at udsende første bind af stort H.C. Andersen-værk paa fransk, Politiken, 13.11.1951; H.C. Andersen paa fransk med forord af Maurois, Kristeligt Dagblad, 14.11.1951; H.C. Andersen paa Fransk - uden Charme, Aarhus Stiftstidende, 19.11.1951. La Croix de la Haute Marne, 9.3.1952; La Croix de la Lorraine, 20.1.1952; Libre Artois, Arras, 10.1.1952; Le Comtois, Besançon, 29.12.1951.
Dansker illustrerer fransk nationaludgave af H.C. Andersen. Ekstrabladet, 14.8.1950. Cf. (noten til) nr. 1941 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1951/85)

Udgivet 1951
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1367a   Bibliografi-ID: 2967
[Informationer opdateret d. 22.6.2017]

Mit Livs Eventyr

Mit Livs Eventyr , I-II. Revideret Tekstudgave ved H. TOPSØE-JENSEN. Med Noter af H. G. OLRIK og Udgiveren. Gyldendal, København. 511; 570 pp.
Indledning af H. Topsøe-Jensen I pp. 7-23; noter og henvisninger I pp. 379-500, II pp. 367-500; registre II pp. 511-64. - Anm.: Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 19. sep.; F.N., Ny Dag, 23.1.1952; Aage Houken, Aalborg Amtstidende, 11.11.1951; Niels Kaas Johansen, Information 3. okt.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 11.-12. sep.; Egon Larsen, Kristeligt Dagblad 21. feb. 1952; Peter Magnus, Verdens Gang, Oslo, 7.6.1952; Ragnhild Rørdam Olesen, Fyns Tidende, 28. okt.; J. P. [Jacob Paludan], Nationaltidende 22. sep.; Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad, 28.11.1951; Paul V. Rubow, Berlingske Aftenavis 11. sep.; semper, Kristeligt Dagblad, 9.9.1951; S.H., Aalborg Stiftstidende, 17.9.1951; Erling Stensgård, Landet, 13.12.1951; Werner Thierry, Land og Folk 29. okt. - Cf. nr. 1398 og 1425 ndf. - Nye opl., 1975 og 1988 (i Gyldendals Bogklub). - Tjekkisk oversættelse 1965. Cf. anden bibliografi nr. 1873 .

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1951
Sprog: dansk, tjekkisk
Genre: Biografiske arbejder
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1370
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 2970
[Informationer opdateret d. 19.6.2013]

Født i andegaarden. Eventyret om H. C. Andersens liv.

BITSCH, KAREN MARGRETHE, Født i andegaarden. Eventyret om H. C. Andersens liv. Det Danske Forlag, København. 165 pp. - Anm.: F.N. Ny Dag, 23.1.1952; Poul Hansen, Berlingske Tidende, 19.12.1951.
Roman. - Anm.: Se u. nr. 1398 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/48)

Udgivet 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1373   Bibliografi-ID: 2974
[Informationer opdateret d. 8.2.2017]

H. C. Andersen og Charles Dickens. Et venskab og dets opløsning.

BREDSDORFF, ELIAS, H. C. Andersen og Charles Dickens. Et venskab og dets opløsning. Med gengivelse af H. C. Andersens dagbog fra besøget hos Dickens i sommeren 1857 og brevvekslingen mellem H. C. Andersen og Dickens i årene 1847-62, samt en række hidtil utrykte dokumenter og breve. Rosenkilde & Bagger, København. 151 pp.
Engelsk udg., 1956 (nr. 1801 ndf.). - Anm.: Jørgen Budtz-Jørgensen, Nationaltidende 15. jan. 1952; F.N., Ny Dag, 23.1.1953. Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende, 28.1.1952 og Fyens Stiftstidende, 1.2.1952; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 11.-12. nov.; Jens Kruuse, Jyllands-Posten, 23. nov. 1951; Kai Friis Møller, Politiken 31. dec. 1951 og 1.1.1952; Peter P. Rohde, Information 24. nov.; Paul V. Rubow, Berlingske Aftenavis 17. nov.; Anders Österling, Svenska Lens-Tidningen, 8.12.1951. - Cf. nr. 1395 , 1398 og 1425 ndf. Anm.: Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1952. Optrykt i hans Då voro bokarna ljusa. Gleerups, Lund 1971. Pp. 21-26 ("H.C. Andersen och Dickens"); Erik Frykman, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 30. januari 1952; Olof Lagercrantz, Dagens Nyheter, 29.1.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1374   Bibliografi-ID: 2975
[Informationer opdateret d. 24.11.2016]

Red Barnet's internationale udstilling af børnetegninger til H. C. Andersens eventyr.

Red Barnet's internationale udstilling af børnetegninger til H. C. Andersens eventyr. [København.]
På rejse gennem H. C. Andersens og børnenes rige eventyrland med Poul Fatum (7 pp.). - Eng.: Travelling with Poul Fatum through Hans Andersen's and the Children's Fairyland".
Foromtale: Fyns Tidende, 6. juli 1950. - ever: H.C. Andersen ikke saa berømt, som vi tror. Hans eventyrskikkelser lever ganske vist videre, men uden for deres egentlige milieu. Mange udenlandske udgaver er helt forvansket. Bo Grønbech har i dag paa et møde i undervisningsministeriet, hvor repræsentater for "Red Barnet" fortalte nærmere om den verdens-børnekonkurrence, som netop er løbet af stabelen, og som netop går ud paa at faa alle jordens børn til at illustrere den gamle digters eventyr. Fyns Tidende, 3.11.1950; Kristeligt Dagblad, 3.11.1950.
Børn fra hele verden genfortæller Andersens eventyr i billeder. I dag åbner Tivoli den store udstilling af børnetegninger fra 44 lande.
Udstillingen gik videre til Nordisaka Museet, Stockholm.
Social-Demokraten, 1.5.1953. Tove Castenskiold: H.C. Andersens eventyr set med svenske barneøjne, Tidens Kvinder, marts 1952. Mange avisudklip, deriblandt gengivelse af Prinsesse Margrethes illustration til den lille Havfrue, er i bibid: 18987

(Bibliografisk kilde: eng: HCAH 1982/44)

Udgivet 1953
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1452   Bibliografi-ID: 3064
[Informationer opdateret d. 21.8.2013]

Holger Laage-Petersens H. C. Andersen Samling.

Holger Laage-Petersens H. C. Andersen Samling. Særtryk af Fund og Forskning II 1955 samt katalog over udstilling 1955. Det kongelige Bibliotek, København. 1-15, 59-74 pp.
Særtrykket er af Erik Dals afhandling, nr. 1611 ndf. Omtale: "H.C. Andersen paa Volapyk. Udstilling af lille Del af Grosserer Laage-Petersens store og smukke Andersen-Samling aabner i Dag paa det kgl. Bibliotek". Dagens Nyheder, 16.3.1955. "Sjældneste gave til kgl. Bibliotek i 150 aar. Grosserer Laage-Petersens uvurderlige H.C. Andersen-samling blev i går efter testamentarisk bestemmelse overgivet til biblioteket. Politiken jan. 1954 og 11. og 17. marts 1955. Viften med H.C. Andersens deviser frem i lyset (tilhørte skuespillerinden Josephine Eckardt.) Information, 15.3.1955.
Erik Dal viser et silhuetklip, som HCA lavede i 1859 til Hanne Henrikke Seidelin. Land og Folk, 16.3.1955.
- Anm.: Sydsvenska Dagbladet, 17.3.1955; Svenska Dagbladet, 1.4.1955; Histor. Berlingske Tidende, 6.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1574   Bibliografi-ID: 3197
[Informationer opdateret d. 20.4.2017]

Til den store Dag i Morgen. En Strøm af ny H. C. Andersen-Litteratur

STANGERUP, HAKON, Til den store Dag i Morgen. En Strøm af ny H. C. Andersen-Litteratur. Dagens Nyheder 1. apr.
Anm. af nr. 1488 , 1537 , 1541 , 1562 , 1571 og 1593 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1779   Bibliografi-ID: 3409
[Informationer opdateret d. 30.10.2013]

Skyggen.

METHLING, FINN, Skyggen. Et spil efter H. C. Andersen til 150 års fødselsdagen 2. april 1955. Nyt Nordisk Forlag, København. 66 pp.
Opført første gang 2. apr. på Odense Teater; instruktion af Svend Methling, musik af Svend Erik Tarp. Mogens Brix-Pedersen spillede H.C. Andersen. - Anm. af forestillingen er fortegnet i Avis Kronik Index XVI, p. 115. - Program fra forestillingen. "Odense Teater fejrer H.C. Andersens 150 Aars Dag. Kongeparret overværer Premieren paa "Skyggen" Lørdag Aften. Avis, 31.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/194)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1585   Bibliografi-ID: 3208
[Informationer opdateret d. 11.11.2015]

Samlet oversigt over arrangementerne i udlandet i anledning af H. C. Andersens 150 års dag, 2. april 1955.

Samlet oversigt over arrangementerne i udlandet i anledning af H. C. Andersens 150 års dag, 2. april 1955. Udenrigsministeriets Pressebureau, København. 353 pp.
Duplikeret. - Indhold: Oversigt over begivenhederne i de enkelte lande, pp. 12-258; H. C. Andersen-artikler i den udenlandske presse, pp. 260-331; samt personalregister og geografisk register. - Artikeloversigten omfatter (kun), hvad Udenrigsministeriet var i besiddelse af ved redaktionens afslutning. Desuden en række danske avisartikler om emnet.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1591   Bibliografi-ID: 3214
[Informationer opdateret d. 7.12.2017]

H. C. Andersen-litteraturen. Til eventyrdikterens 150 års dag 2. april 1955

MUNTHE, WILHELM, H. C. Andersen-litteraturen. Til eventyrdikterens 150 års dag 2. april 1955. Norsk Grafisk Tidsskrift VIII, pp. 51-53.
Av et foredrag i Oslo Boktrykkerforening.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/596)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: norsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1648   Bibliografi-ID: 3271
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Har H. C. Andersen noget at sige os i dag?

HØEG, TAGE, Har H. C. Andersen noget at sige os i dag? Fyns Tidende 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1722   Bibliografi-ID: 3350
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

I dag for 80 aar siden

TOPSØE-JENSEN, H., I dag for 80 aar siden. Fyns Tidende 2. apr.
Om HCA's 70-års fødselsdag.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1786   Bibliografi-ID: 3417
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Hans Christian Andersen in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.

NIELSEN, ERLING, Hans Christian Andersen in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Hamburg. 167 pp. (Rowohlts Monographien, 5.)
Oversat af Thyra Dohrenburg. - Med dokumentarisk og bibliografisk Anhang ved Paul Raabe. - Anm.: Se. u. nr. 1879a ndf. Berlingske Tidende, 26.12.1958; Frederik Nielsen, Ny Dag, 28.7.1958. - 2. udg., 1980; 189 pp. 6. udg. 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/107)

Udgivet 1958
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1860   Bibliografi-ID: 3509
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

Den uudtømmelige H. C. Andersen

NIELSEN, FREDERIK, Den uudtømmelige H. C. Andersen. Social-Demokraten 13. jul. og Ny Dag Maribo, 28.7.1958.
Anm. af nr. 1851 , 1859 , 1860 og 1862 ovf. Også i Bog-Anmelderen, 15, 1958, pp. 110-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. juli 1958
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1879a   Bibliografi-ID: 3531
[Informationer opdateret d. 9.8.2013]

Fantasien hos H. C. Andersen. Et foredrag

Elbek, Jørgen, Fantasien hos H. C. Andersen. Et foredrag. I hans: Litteraturen i Dag. Artikler om ældre og nyere forfattere . Fremad, København 1970. Pp. 58-62. -Foredrag holdt på universiteterne i Berkeley og Seattle 1965.
Udgivet 1970
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:71   Bibliografi-ID: 4053
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Om Tusind og een Nat, Tusind og een Dag og H. C. Andersen

Høybye, Poul, Om Tusind og een Nat, Tusind og een Dag og H. C. Andersen. Anderseniana , 3. rk., 1:4, 1973, pp. 361-75. - Anm.: abra, Fyens Stiftstidende, 30.1.1974.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1973
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:303   Bibliografi-ID: 4285
[Informationer opdateret d. 8.6.2012]

H. C. Andersens Album

H. C. Andersens Album , I-V. Udgivet af Kåre Olsen, Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Lademann, København 1980. - Udgaven omfatter ét bd. (24 + 287 pp.) i stort format, med facsimilegengivelse af Det store Album m.v. (NkS 1299 g, I-IV, fol.) og HCA's første stambog (Coll. Saml. 14,4 o ), samt to kommentarbd. (med fortløbende paginering, 955 pp.). - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 2.4.1980; Aksel Brahe, Fyens Stiftstidende 2.4.1980; Paul Carlsen, Aarhuus Stiftstidende 9.4.1980; co., Frederiksborg Amts Avis 4.8.1980; Erik Dal, Anderseniana , 3. rk., 3:4, 1981, pp. 275-78; Flemming Everfelt, Frederiksborg Amts Avis 2.4.1980 (o.fl.st.); Allan Fridericia, Land og Folk 5.8.1980; Per Gudmundsen, Aktuelt 13.5.1980; Niels Houkjær, Kristeligt Dagblad 2.4.1980; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 11.4.1980; Ole Schierbeck, Politiken, 9.3.1980; watz., Lolland-Falsters Folketidende 12.4.1980. - Cf. Hans Hertel, Da H. C. Andersen klippede og klistrede, Information 27.7.1982. - Cf. også Aage Damm, En stor og pragtfuld opgave, De grafiske Fag , 76, 1980, pp. 72-74, Flemming Fiurendal, En udgivelse. Den storslåede H. C. Andersen-udgivelse 'Mit store Album' forelagt af Lademann på digterens 175-års dag, Det danske Bogmarked , 126, 1980, pp. 428-30, samt Kirsten Weber, H. C. Andersens album, Meddelelser fra Rigsbibliotekaren , 31:2, 1980, pp. 12-17.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:679   Bibliografi-ID: 4660
[Informationer opdateret d. 29.6.2016]

H. C. Andersens dejlige dag

Andersen, Hans, H. C. Andersens dejlige dag. Jyllands-Posten 30.3.1980. - Om 70-årsdagen 2.4.1875. Om en bog på norsk auktion: Billeder og Sange , Kjøbenhavn 1874 af Christian Richardt med dedikation til H. C. Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. marts 1980
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:735   Bibliografi-ID: 4716
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Kosmologisk Information

Rasmussen, Harry, [Artikelserie om H. C. Andersen.] Kosmologisk Information , 1991, nr. 3, pp. 7-11 (Livets eventyr - en introduktion); 1991, nr. 4, pp. 12-16 ('Høstens Tid'. H. C. Andersen og Skæbnebegrebet); 1992, nr. 1, pp. 6-11 ('Reisekammeraten'. H. C. Andersen og døden, 1. del); 1992, nr. 2, pp. 14-17 ('Paa den yderste Dag'. H. C. Andersen og døden, 2. del); 1992, nr. 3, pp. 15-18 ('I Guds Rige'. H. C. Andersen og døden, 3. del); 1992, nr. 4, pp. 28-32 ('Min halve Qvindelighed'. H. C. Andersen og seksualiteten, 1. del); 1993, nr. 1, pp. 8-12 ('Det kosmiske Eventyr'. H. C. Andersen og seksualiteten, 2. del); 1993, nr. 2, pp. 26-29 (Det poetiske univers. H. C. Andersen og kosmologien, 1. del); 1993, nr. 3, pp. 25-29 (Den ny Aladdin. H. C. Andersen og kosmologien, 2. del).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/210, 1993/212, 1993/213, 1993/215, 1993/216, 1993/364)

Udgivet 1991
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1410   Bibliografi-ID: 5388
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

Sprookjes en verhalen

Sprookjes en verhalen . Opnieuw uit het Deens vertaald door Annelies van Hees. Met illustraties van Charlotte Dematons, Tom Eyzenbach, Annemarie van Haeringen, Willemien Min, Nicolas van Pallandt, Mike Raaymakers, Ingrid & Dieter Schubert, Marit Törnqvist en Fiel van der Veen. Lemniscaat, Rotterdam 1992. 795 pp. - Indledning pp. 7-9, kommentarer pp. 779-93. - Anm.: Bregje Boonstra, De Groene Amsterdammer 11.11.1992, pp. 24-25; Lieke van Duin, Trouw 8.12.1992; Noor Hellmann, NRC Handelsblad 6.10.1992; Aukje Holtrop, Primeur 17.12.1992; Aage Jørgensen, Bogens Verden , 1993, pp. 343-47 ; Edith Koenders, Tijdschrift voor Skandinavistiek , 13:2, 1992, pp. 116-21; Joke Linders, Algemeen Dagblad 24.9.1992; Amy van Marken, Anderseniana , 1993, pp. 109-12; Casper Markesteijn, Leidsch Dagblad 8.10.1992; Finn Hauberg Mortensen, Politiken 14.2.1993; Johan de Mylius, Berlingske Tidende, 3.11.1992; Willem Wilmink, Dagblad V. H. Oosten 19.10.1992. - Cf. Mieke Samsom, Scouting Magazine 5.10.1992, pp. 6-7 (om H. C. Andersen-eventyr som een prachtig uitgangspunt for spejderlege!). - I anledning af udgivelsen arrangerede Het Open Haven Museum i Amsterdam udstillingen Andersen in Nederland, som blev forlænget et par uger ud over den oprindeligt aftalte periode, 23.9.-22.11.1992. Udstillingen opnåede megen presseomtale, se f.eks.: Nico de Boer, Rotterdams Dagblad 28.9.1992; Michel Gijselhart, Nieuws van de Dag 17.10.1992; Koos Schulte, Bolswards Nieuwsblad 21.10.1992. [Flere af de anførte anmeldelser er også fremkommet andetsteds.]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/365)

Udgivet 1992
Sprog: hollandsk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1433
ISBN: 90-6069-840-1   Bibliografi-ID: 5411
[Informationer opdateret d. 2.11.2012]

Das offene Geheimnis. Zur literarischen Produktivität eines Tabus von Winckelmann bis zu Thomas Mann

Detering, Heinrich, Das offene Geheimnis. Zur literarischen Produktivität eines Tabus von Winckelmann bis zu Thomas Mann . Wallstein Verlag, Göttingen 1994. Pp. 175-232, 383-97. - Habilitationsschrift. - Anm.: Dag Heede, Standart , 9:1, 1995, p. 27; M. Keilson-Lauritz, Tagesspiegel 13.8.1995; Gert Mattenklott, Frankfurter allgemeine Zeitung 25.3.1995; Johan de Mylius, Nordica 13, 1996, pp. 270-74; Thomas Sparr, Neue Zürcher Zeitung 1.3.1995.
Udgivet 1994
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1567   Bibliografi-ID: 5545
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersens liv. Dag for dag

Mylius, Johan de, H. C. Andersens liv. Dag for dag . Aschehoug, København 1998. 310 pp. - Forøget/revideret udg. af 1993-bog.
Anm.: Frank Hugus, Scandinavian Studies , 72, 2000, pp. 234-35: Flemming Everfelt, Politiken , 26.11.1998; Dagbladet, Køge , og Horsens Folkeblad 26.11.1998.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Søgeord: p* + den + yderste + dag. Ny søgning. Søg i resultater