Søgeord: norge. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 9 resultater.

Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse.

DOLLERIS, ANDREAS, Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse. Gyldendal, København. Pp. 94-97.
Om HCA's tilstedeværelse ved MR's bryllup med Agnes Dunlop (1863); med hans tale [se nedenfor] og facsimile af dedikationen i hans gave [bfn1231 = brev Brev ], 3. udg. af Eventyr og Historier.
Naar Huus er reist man sætter Krands paa Stangen;
I Brudehuus, der kommer man med Sangen,
Men til at synge er her altfor faa,
Lad mig da frem med Sangens Banner staae,
Det sig udfolde, flaaggre over Bordet.
Tillad! - Nu er det mig, som her har Ordet.
Fra Norge kom den danske Molière ,
Til Sorø knøtter sig hans Hædersnavn;
Fra Norge kom til Melmpomenes Ære
En Tolk for Kunsten ned til Kjøbenhavn ;
Høit Navnet Michael Rossing lød fra Scenen,
Der for hans Slægt groer endnu Laurbærgrenen,
Der end fornemmes Kunstens høie Kald.
I Dag vi bøie Banner for en Skjald,
Den yngste Michael Rossing . Sorø Vang
Hvor Holbergs Lune tumled' sig engang.
hvor Ingemann har sjunget mangen Sang,
hvor Wilster og Carl Bagger tidt
Af Sangens Musa fik en smuk Visit,
Derfra Du synge, glad, i nordisk Tone.
Din Musa er hos Dig - din lille Kone;
Fra Palmeøen, Korsets Ø hun kom;
Dit lille Huus til Slot hun trylle om,
Og kommer der en Dag med Regn og Slud,
i Kjærlighed det Skjønne foldes ud
For Hjertes Solskin svinder hver en Skygge,
Og Lykkens Blomst som en Sanct Hans Urt groer
Henunder Husets Loft. - Nu Held og Lykke!
Velsignet hver som elsker, haaber troer!

Basnæs den 1. August 1863.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1923
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:431   Bibliografi-ID: 1872
[Informationer opdateret d. 29.7.2013]

H. C. Andersens Norgesreise 1871

SVANHOLM, CHR., H. C. Andersens Norgesreise 1871. Anderseniana 2. rk. I:3, pp. 189-228.
Pp. 201-27: H. C. Andersens Dagbog. Fra 3. August til 26. Oktober [ dvs. : August] 1871; pp. 217-23: referat af HCA-festen 18. aug., fra Morgenbladet 20. aug. 1871.
s. 224 Svanholm offentliggør for første gang H.C. Andersens tekst: Et Blad, skrevet i Norge.
Se også nr. 1273 , 1274 og 1274a ovf. - Anm.: Nationaltidende 16.1.1950; jp.: "Hvorledes H.C. Andersen besejrede Troldungerne fra Dovre og fik dem til at ta' Benene ned af Bordet", Bornholms Avis og Amtstidende, 8.2.1950 og Svendborg Amtstidende, 3.2.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1317
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 2907
[Informationer opdateret d. 4.4.2016]

H. C. Andersens Rejse til Norge

SVANHOLM, CHR., H. C. Andersens Rejse til Norge. Berlingske Aftenavis 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1329   Bibliografi-ID: 2920
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

H. C. Andersen og Bjørnstjerne Bjørnson. Et vennskaps historie

BULL, FRANCIS, [a:] H. C. Andersen og Bjørnstjerne Bjørnson. Et vennskaps historie; [b:] Norge og H. C. Andersen. I hans: Talt og skrevet. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. Pp. 7-74; 75-97.
a) Optryk af nr. 1813 ndf. Optrykt i forf.'s Essays i utvalg . Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1964. Pp. 132-72. (Dansk udg.: Essays . Gyldendal, København 1965). - b) Optryk af nr. 1803 ndf.
Udgivet 1956
Sprog: norsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1802   Bibliografi-ID: 3437
[Informationer opdateret d. 9.4.2013]

Norge og H. C. Andersen

BULL, FRANCIS, Norge og H. C. Andersen. I: Henning Fenger, Paul Krüger, Ejnar Thomsen og H. Topsøe-Jensen (red.), Festskrift til Paul V. Rubow. 1896, 9. januar, 1956. Gyldendal, København. Pp. 171-84.
Optryk: nr. 1802 [b] ovf. - Anm.: Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende, 17. jan. 1956.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. januar 1956
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1803   Bibliografi-ID: 3438
[Informationer opdateret d. 7.1.2013]

Samlede Eventyr

Samlede Eventyr , I-III. Indledning [af] ERLING NIELSEN. Illustrationer [af] VILHELM PEDERSEN og LORENZ FRØLICH. Hans Reitzel, København. 384; 384; 376 pp.
Indledning I pp. 9-26; noter af Henning Fonsmark I pp. 380 ff, II pp. 379 ff, III pp. 370 ff. - Anm.: P. G. [Per Gudmundsen], Social-Demokraten 6. jun.; Horsens Folkeblad, 23.4.1959; Peter P. Rohde, Information 27. jun.; Ion, Kvällsposten, 9 august 1958; Politiken, 3.4.1959; Aalborg Stiftstidende, 2.4.1961; - Cf. nr. 1878 ndf. - 2. opl., betitlet Samlede Eventyr og Historier , 1961. - Også udsendt i Norge (Cappelen, Oslo 1958 og 1961).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/40)

Udgivet 1958
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1853   Bibliografi-ID: 3501
[Informationer opdateret d. 30.5.2013]

Genopdaget H. C. Andersen-samling

Jacobsen, P. Koster, Genopdaget H. C. Andersen-samling. Demokraten 12.8. 1969. - Om Helge Væringsaasens HCA-samling på Elverum folkebibliotek, Norge; Bornholms Tidende

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. august 1969
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:50   Bibliografi-ID: 4032
[Informationer opdateret d. 2.2.2012]

H. C. Andersens Rom. Dagbogsnotater og tegninger

H. C. Andersens Rom. Dagbogsnotater og tegninger . Noter ved Helge Topsøe-Jensen. Indledning ved Kjeld Heltoft. Gyldendal, København 1980. 247 pp. - Indledning pp. 5-23. - Ny udg. af Romerske Dagbøger (1947; AaJ nr. 1226), med tekst som læst af Helga Vang Lauridsen og Tue Gad i H. C. Andersens Dagbøger, og med noter i fotografisk optryk. Redaktion og billedudvalg: Kjeld Heltoft. - Anm.: Hans Bendix, Politiken 2.4.1980, Farmand , nr. 19, 10.5.1980, pp. 49-50; Per Gottschalk, Norges Handels- og Sjøfartstidende 6.2.1981; Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 9.4.1980; Ellen A. Madsen, Vestkysten 14.4.1980; Eske K. Mathiesen, Land og Folk 1.4.1980; Poul Wolff, Aarhuus Stiftstidende 1.4.1980.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:680   Bibliografi-ID: 4661
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen i Norge

Lund, Jørn, H. C. Andersen i Norge. Dansk-Norsk [Årsberetning for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde 1989], 1990, pp. 16-25. (= afsnittet Norgesturen i nr. 1359 ndf.)
Udgivet 1990
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1343   Bibliografi-ID: 5321
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Søgeord: norge. Ny søgning. Søg i resultater