Søgeord: n. + f. + s. + grundtvig. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 26 resultater.

Adam Oehlenschlæger. Et Mindeskrift om Festen den 14. November 1849.

Sange og Digte af Th. Overskou, C. Hauch, A. Oehlenschlæger, H.P. Holst, N.F.S. Grundtvig, H.C. Andersen, J.L. Heiberg, Fr. Paludan-Müller, O. Bang, H. Hertz og Chr. K.F. Molbech. Taler af H.C. Örsted, H.N. Clausen, N.F. S. Grundtvig, H. Martensen, J. N. Madvig, Baron v. Lagerheim og E. C. Tryde. Udgivet af "Festcomiteen". Kjøbenhavn. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. Heri s. 19: Der er et herligt Land, Det kaldes Poesien.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-62)

Udgivet 14. november 1849
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16924
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

[kors] Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850. (Farvel, Du største Skjald i Norden!).

2 sidet Lejlighedstryk med Sørgerand om Teksten indeholdende Sange af Grundtvig, Oehlenschläger, H. C. Andersen og 1 Psalme. Berlingske Bogtrykkeri. H. C. Andersens Sørgesang med Musik af Weyse blev sunget, da Sørgetoget gjorde Holdt foran Oehlenschlægers Fødehus paa Vesterbrogade. (Saml. Skr. XII. 356). Sangen er samme Dato trykt i Berlingske Tidende, Nr 22, - Fædrelandet, Nr. 22 og Kjøbenhavnsposten. Nr. 29. - Nordischer Telgraph, nr. 73, 22. Februar 1850:
Oehlenschlägers Beerdigung (Aus einem Privatbriefe) Kopenhagen d. 6. Febr. 1850: Zwei Jahre nach dem Tode Christian's VIII, am selben Tage und zur selben Stunde, starb Oehlenschläger, der Göthe des Nordens. [...] Ein Gedicht von H.C. Andersen, das eigentlich geschrieben war, um vom Walle herab gesungen zu werden, begrüßte den Sarg, als er dem hause vorbeigetragen wurde, in dem Oehlenschläger geboren war. -

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/289, 1981/282, XXI-c-15, XXI-c-63, 1958/26, 1971/470)

Udgivet 26. januar 1850
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:561
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 562
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Digte og Sange.

Samlede og udgivne af C.C. S. Westermann. Svendborg 1852. Trykt paa Udgiverens Forlag hos Maximilian Assam.

Heri digte af Adolph, H.C. Andersen, Carl Bagger, F. Barfoed, H.H. Blache, St. St. Blicher, J. Boye, M.C. Brun, E. Bøpe, Carolius, Comiphilos, C.N. David, Grundtvig, C. Hauch, H.P. Holst, B.S. Ingemann, P.L. Møller, Overskou, H.L. Rahbek, Cl. Rosenhoff, Rosenkilde, Poul Rytter. Thiele, Thorup, C. Wilster, Christian Winther, O. Wolf, Oehlenschlæger.
Heri er følgende digte anført som værende af HCA:
s 39: Krigeren ved Napoleons Grav. Stille! Stille!, her min Keiser sover.
s 41: Tiggeren og hans Hund. En Specie i Skat for Hunden her, (bfn164)
s 44: Skildvagten. Aft'nen er taaget - døsigt Lygtene brænde. (bfn88)
S 59: Rabbi Meier: Israels Folk forsamlet var i Skolen. (bfn342)
S 62: Det har Zombien gjort. Har Du hørt om Tryllelandet bag de vilde Pyrenæer, (bfn323)
s 128: Jeg er en Skandinav. Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver (bfn364)
s 147: For Danmark og Kongen. Vi gamle Danmark prise, (bfn179)
s 153: Ægypteren ved Nilen gaaer. (bfn380) (bfn

Digtet s. 39 KAN IKKE VÆRE af HCA

Stille! Stille! Her min Keiser sover -
Kolde Britter! Hindrer ei min Gang!
Hører I hvor Havets stille Vover
Luller sagtelig Hans Vuggesang!
Over Have, gjennem tusind Farer,
Drog jeg hid til denne Klippe-Øe,
Som den store Keisers Liig bevarer,
Kolde Britter! Und mig her at døe!
Stille! Stille! Styrrer ei hans Slummer!
Lad min arme Herre nu i Roe!
Livets største Fryd, dets største Kummer
Endtes først i Gravens stille Bo.
Ak! I føle ei min dybe Smerte,
Aldrig, aldrig vil I fatte den;
Thi I kjendte ei hans ædle Hjerte,
Som forvandled Fjende selv til Ven.
Saae I ham til Kampen frem at fare,
Mens paa lynsnar Ganger stolt han sad -
Efter ham den tappre Ridderskare,
Ved hans Side høie kongers Rad?
Saae I da vort Øies Flamme funkle,
Slag i Slag den stærke Barm at slaae,
Hver Bedrift en Fortids Daad fordunkle,
Og hans Roes hver Hæder overgaae!?
Saae I ham i Slagets vilde Hede
Mellem Sværd og Kugler rolig staae,
Og til Seiren sine Kæmper lede,
Talløs Fjendehær paa Flugt at slaae?
Hørte I hans Heltes Jubel lyde
Høit mod Himlens Blaae, fra trofast Bryst?
Saae I hvor hans Nærhed os mon fryde,
Og hans Bifald skjænke salig Lyst? -
Kolde Britter! Aldrig I ham kjendte,
Skjøndt hans Hæder trindt i Verden lød,
Hver hans høie Daad til Last I vendte,
Bragte ham en langsom qvalfuld Død.
Men hvad Eder ligger nu forborgen
Sal med Flammeskrift hos Clio staae:
"Han var stor, i Lykken som i Sorgen,
Han var elsket - elsket som kun Faa! -
Seer i dette Sværd, hvis gyldne Hjalte
Viser straalende den Stores Navn! -
Snart er mine Øieblikke talte,
Sidste Gang jeg trykker det i Favn -
A! jeg er saa træt, o! lad mig hvile
Ved min Herres Fødder nu i Fred,
Og naar Hjertets sidste Suk bortile,
Læg da der den trætte Kriger ned!

Klippeø: St. Helena, hvor Napoleon i sit fangenskab døde af mavekræft i 1821. (blev først gravlagt i 1840 i Hotel des Invalides i Paris)
Clio: Historiens muse.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-188)

Udgivet 1852
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20150
[Informationer opdateret d. 10.11.2016]

Grundtvig og Ingemann. Brevvexling 1821-1859.

Udgiven og Indledet af Svend Grundtvig. Kjøbenhavn. 1882. Heri s. 134 brev Brev fra Ingemann til Grundtvig om H.C. Andersens Vignetter.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1888
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18504
[Informationer opdateret d. 13.5.2013]

H.C. Andersens Minde: I Fattigdom blev født den Mand,

F.L. Grundtvig: digt med 3 vers til H.C. Andersens ære i anledning af at der påtænkes rejst en statue i Chicago. Kors og Stjærne, Chicago, april 1892.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/240)

Udgivet April 1892
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15739
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Et Barnedigt af H. C. Andersen

HAAR, HELGE (medd.), Et Barnedigt af H. C. Andersen. Gads danske Magasin VI 1911-12, pp. 126-28.
Med facsimile af såvel digtet, der i okt. 1820 blev sendt til N. F. S. Grundtvig, som ledsagebrevet.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/378, 1971/47-0001)

Udgivet 1911
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:326   Bibliografi-ID: 1717
[Informationer opdateret d. 10.3.2016]

Blæksprutten 1915.

Blæksprutten 1915. Professor Borchsenius overdrager Guldalderdigterne til Direktør Feilberg... Blæksprutten 1915 (Grundtvig, Oehlenschläger, Hauch, Andersen … borgerskabet står og ser til).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/173)

Udgivet December 1915
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19897
[Informationer opdateret d. 7.1.2016]

Berlingske Tidende: Forhænget drages til Side for H.C. Andersens Eventyrverden ...

Berlingske Tidende 6. jul.: H. C. Andersen-Nummer. 15 pp.
Indhold bl. a.: [a:] H. G. Olrik, H. C. Andersen og Odense By; [b:] Robert Neiiendam, H. C. Andersen og det gamle Odense Teater; [c:] Einar Black, H. C. Andersen og hans Bopæl i Paris [Rue Cassette nr. 11]; [d:] Angul Hammerich, Et Møde mellem H. C. Andersen og Grundtvig; [e:] Peter de Hemmer Gudme, Fra en Bogorms Vandringer gennem Kartoteksskuffer og Kataloger; [f:] Sophus Michaëlis, Aadybet - Klokkedybet; [g:] Palle Rosenkrantz, H. C. Andersen og de fynske Herregaarde; [h:] Esther Scheel, Japan hylder Eventyrdigteren. En H. C. Andersen-Forestilling i Det kejserlige Teater i Tokyo.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. juli 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:762a   Bibliografi-ID: 2248
[Informationer opdateret d. 4.6.2012]

Elise Stampe. Et Billede og en Arv.

Thora Constantin-Hansen. H. Hagerup. København 1931. Biografi om Elise Stampe og hendes stærke Grundtvig-tro. s. 47: H.C. Andersens vers i Elise Sampes Stambog. Maj 1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1931
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17471
[Informationer opdateret d. 23.8.2012]

Dowa Kenkyu

Dowa Kenkyu [Japansk Eventyr-Forenings Maanedsskrift, Tokyo], aug.-nr.: Mindeudgave i Anledning af Hundredaarsjubilæet for Udgivelsen af H. C. Andersens Improvisatoren og de förste Eventyr og Tresaarsdagen for Digterens Död. 80, [3] pp.
Dowa Kenkyu - udgivet maanedligt af Nippon Dowa Kyokai (japansk Eventyr-Forening) til fremme af Interessen for Børnelitteratur, Børnerim, Fortællinger og Spil for børn, folkesange etc. Forord af dansk Chargé d'Affaires, Hugo Hergel. Japans Udenrigsminister K. Hirota. Undervisningsminister G. Matsuda.
R. Ashiya: Fra Grundtvig til Andersen
G. Mundt: H.C. Andersen og Livingstones lille Datter
T. Sano Palle Hulds Modtagelse i Japan
S. Mishima Indtryk fra en Rejse i Danmark.
T. Kurushima Besøg i H C Andersens Hus i Odense
T. Matsumura: Andersen og Engelske Eventyr
M. Ashiya: Nylig oversatte "Hvem er den Lykkeligste"
F. Kishibe: Indtryk af H.C. Andersens Eventyr M. Kusuyama, I Okino og M Ogawa: Hvordan Andersen opfattes i Japan
R. Ashiya: Bemærkninger til "Improvisatoren"
M. Ashiya: Den historiske Baggrund for Andersens Eventyr
U. Akita: Andersen og Tolstoy
D. Sugitani: Japnask No Dans efter 'Kejserens ny Klæder'
K. Uchiyama: 'Fem fra en Ærtebælg' oversat til japansk talesprog
H. Hirabayashi: Bemærkninger til 'Kun en Spillemand'
H. Hirabayashi: Om Andersens Rejseskildringer
Z. Takeuchi: Andersen og japanske børnebiblioteker
K. Kusuyama: Kronologi af Andersens værker Med indholdsfortegnelse på dansk; selve indholdet er imidlertid på japansk. - Anm.: E. S., Politiken 16. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-444)

Udgivet 1935
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:887   Bibliografi-ID: 2396
[Informationer opdateret d. 16.6.2014]

Et historisk Hjørne. Det Melchior'ske Hjem paa Højbro, hvor H.C. Andersen var Stamgæst.

W.H. Tegninger af Franz Sedivy. Berlingske Søndag, 31.3.1940.
I samme serie: "Minderige Huse" : Studiestræde 6 (Ørsted), St.Kannikestræde 15 (Peter Faber), Kronprinsessegade 36 (Weyse), Nyhavn 23 (Kuhlau), Fiolstræde 8, (Holberg), Aabenraa 23 (Thorvaldsen), Strandgade 6 (Tordenskjold), Nyhavn 67 og 20 (HCA), Strandvejen 153 (Grundtvig), Laksegade 26 (Theophilus Hansen), Frederiksholms Kanal 28 (Bissen), Studiestræde 8 (Overskou). Berlingske Søndag, 28.4.1940.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1940
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17050
[Informationer opdateret d. 31.8.2012]

Kongekroningen d. 28. juni for 100 Aar siden.

Til trods for, at Danmark er det ældste, endnu bestaaende Kongerige er mange af de til Kongedømmet fra gammel Tid knyttede Ceremonier, somfindes andetsteds her afskaffet. Læserne vlmindes de engelske Kroningsfestligheder for ikke længe siden. her i landet fejredes en Kroningshøjtidelighed sidste Gang for 100 Aar siden, da Christian d. 8. salvedes i Frederiksborg Slotskirke d. 28. juni. Vi bringer en samtidig Billedreportage. [maleri af selve kroningen, et af de litterære deltagere: H.C. Andersen, Steffens, Grundtvig, Chr. Winther, Henrik Herz; billede af den kongelige procession der forlader kirken, mens Niels W. Gade spillede) H.C. Andersen har i et Brev [ Hjemmets Søndag, 23. juni 1940.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. juni 1940
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18964
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

To Portrætter af H.C. Andersen og Grundtvig.

I 'Sorø Amtstidende' skriver Lektor Vilh. Saxtorph om to nylig udkomne Farvelitografier af H.C. Andersen og N.F. S. Grundtvig. Højskolebladet, 9.5.1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. maj 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17202
[Informationer opdateret d. 4.6.2012]

Skjulte Værdier i Stege Kirke.

11 Trækasser med 1 Mill. uerstattelige Sedler fra dansk Folkemaal skult i kirken under Krigen [Besættelsen]. I Fanefjord Kirke er skjult et lignende Antal Sedler i 5 Kasser. ... 75 Tons Litteratur: Under Krigen har Det kgl. Biblioteks Folk haft travlt med at gemme alle de Værdier af uerstattelige Bogskatte af vejen og faa dem anbragt paa brand- og bombesikre Steder ... først og fremmest de gamle Æddaer, Manuskripterne til H. C. Andersens Eventyr, alle Grundtvigs Manuskripter samt Saxofragmenterne ... Møns Dagblad, Stege, 22. aug. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. august 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17386
[Informationer opdateret d. 1.8.2012]

Edmund Gosses Besøg i Danmark.

Leif Nedergaard: Om den store engelske Litteraturhistoriker Edmund Gosses værdifulde Indtryk af 1870'ernes danske Aandsliv efter to Besøg i Danmark, hvor han personlig traf Forfattere som H.C. Andersen, Grundtvig, Drachmann og Georg Brandes. Nationaltidende, 17.7.1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. juli 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18919
[Informationer opdateret d. 9.8.2013]

Da baronessen paa Nysø var 'mutter' for Thorvaldsen, H. C. Andersen og Grundtvig

JOHANSEN, ERNST WITTRUP, Da baronessen paa Nysø var 'mutter' for Thorvaldsen, H. C. Andersen og Grundtvig. Sjællands-Posten (juletillæg) 21. dec., pp. 8-10.
[dec. 2015: kan ikke skaffes]
Udgivet 21. december 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1323   Bibliografi-ID: 2914
[Informationer opdateret d. 8.12.2015]

De Voksnes Eventyr-Digter

Jens Kruuse: Dr.phil. Jens Kruuse spørger om Børn kan lide H.C. Andersen og faar Nej til Svar. Hvorfor? Dette Sørgsmaal besvares i Kronikken med en Henvisning til, at H.C. Andersens Naivitet var paataget, i Modsætning til f.Eks. Grundtvigs. Dr. Kruuse opfordrer Læserne til at blive som Voksne overfor vor store Eventyrdigter. Jyllands-Posten, kronik 21. April 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. april 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17445
[Informationer opdateret d. 1.6.2017]

Den polske præsident maa betragtes som usurpator.

Eftersom hans valg er resultatet af kommunistisk terror ved rigsdagsvalgene i 1947, siger medlem af det polske nationalraad i London. Vi kan ikke leve under diktatur, udtaler emigranten Cilkosz, der beundrer H.C. Andersen og Grundtvig. På besøg i museet: "Andersen elskede børn og dyr, og han lærer ikke at hade i sine eventyr, tværtimod udelukkende at elske, elske, elske, derfor beundrer jeg disse eventyr, der er saa vidt forskellige fra de tyske, de er fulde af skrækvirkninger, onde aander og spøgelser". Lolland-Falsters Social-Demokrat, 7.juni 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. juni 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18678
[Informationer opdateret d. 12.6.2013]

Det fynske Lune.

Johs. Møller: Om Esben Askepuster, som Svend Grundtvig gengiver Folkeeventyret, med H.C. Andersens Bearbejdelse "Klodshans": Andersen baade koncentrerer og udvider. Lolland-Falsters Folketidende, 26. juni 1951; Vejle Amts Folkeblad, 29. juni 1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juni 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19031
[Informationer opdateret d. 23.9.2015]

Valeurs humaines de la littérature danoise. Andersen, Kierkegaard, Grundtvig

BILLESKOV JANSEN, F. J., Valeurs humaines de la littérature danoise. Andersen, Kierkegaard, Grundtvig. I hans: L'Âge d'Or. Deux conférences faites à la Sorbonne sur la littérature classique du Danemark. Avec un appendice sur Victor Hugo dans les écoles danoises. Munksgaard, Copenhague. Spec. pp. 15-21.
Cf. også det efterfølgende essay, Romantisme européen et romantisme scandinave, spec. pp. 69-70.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/80)

Udgivet 1953
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1445   Bibliografi-ID: 3057
[Informationer opdateret d. 4.9.2014]

Kirke-Klokken og andre digtninge fra 1845

TOLDBERG, HELGE, Kirke-Klokken og andre digtninge fra 1845. Grundtvig-Studier, 1963, spec. pp. 28-38. - Om Kirke-Klokken som evt. moddigt til HCA's Klokken.
Udgivet 1963
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1863   Bibliografi-ID: 12884
[Informationer opdateret d. 12.6.2012]

De tre, vi dyrke ... En professionel danofils betragtninger.

W. Glyn Jones: I serien om Danmark og danskerne set udefra, giver vi ordet tildr. W. GlynJones, docent ved London University ... Han kommer ind på vort forhold til Grundtvig, H.C. Andersen og Georg Brandes. Politiken, 23.7.1966.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. juli 1966
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16533
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

Forge of genius.

F.J. Billeskov Jansen: In the first half of the nineteenth century, Copenhagen bred a wealth of intellectual talents. Outstanding among them were the philosopher Søren Kierkegaard, the poet-clergyman N.F.S. Grundtvig, and Hans Christian Andersen, the fairy-tale writer. Danish Foreign Office Journal, 1967, pp. 36-39.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1967
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18219
[Informationer opdateret d. 8.1.2013]

H. C. Andersen og trådene til Grundtvig

Ringblom, Hilding, H. C. Andersen og trådene til Grundtvig . Dixit, Them 1986. 160 pp. - Anm.: Aage Jørgensen, Handelsskolen , 20:4, 1987, pp. 31-33, Flensborg Avis 15.12.1986; Lars Tjalve Kristeligt Dagblad, 2.1.1987.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1986
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1090   Bibliografi-ID: 5068
[Informationer opdateret d. 19.1.2017]

N. F. S. Grundtvig (Stolt synger bølgen gennem Issefjord)

Oversættelse til nudansk (anno 2000) af dr. phil. Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret v. Syddansk Universitet, i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte , Aschehoug, København 2000, p. 182.
Udgivet Oktober 2000
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 87-11-11339-1
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 8797
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Bedemand for Danmarks kendisser ogkongelige i mere end 160 år.

I mere end 160 år har N.P. Rostrups Ligkistemagasin haft eneret på at lægge kendte og kongelige i graven. Det er de færreste, som kan bryste sig af at have fulgt prominente folk som Søren Kierkegaard, N.F. S. Grundtvig, H.C. Andersen, Bertel Thorvaldsen, Holger Drachmann, brygger J. C. Jacobsen ... på deres sidste rejse. Men det kan N.P. Rostrups Ligkistemagasin og dets ejere igennem historien. Nikolai Peer Rostrup lagde i 1844 fundamentet, men det pludselige behov for begravelser og kister under koleraepidemiens udbrud i 1853 fik den daværende snedker til at tænke forretning. Politiken, 6.1.2013.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. januar 2013
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18186
[Informationer opdateret d. 7.1.2013]

Søgeord: n. + f. + s. + grundtvig. Ny søgning. Søg i resultater