Søgeord: mo*ren + med + barnet + hist + hvor + vejen + slÃ¥r + en + bugt. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 11 resultater.

Skjærmbræts-Billeder. 1-5.

38. 1. Moderen med Barnet. (Hist hvor Veien slaaer en Bugt). (Saml. Skr. XII, 49).
39. 2. Graat Veir. (Den vaade Taage hænger dorsk over Mark og By). (Saml. Skr. XII, 308).
40. 3. Det syge Hjerte. (Kjære Piger! vil I vide).
41. 4. Trøst. (Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare). (Saml. Skr. XII, 290 - Nr. 36 af 65 Smaavers).
42. 5. Oldtids huuslige Liv. (Ak hvor romantisk smiler dog det Bjælkehuus i Dalen). (Saml. Skr. XII, 132).

Trykt i Kjøbenhavns-Posten 21. 8. 1829, Nr. 133, 543-544.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727b)

Udgivet 21. august 1829
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:38
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 38
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Skjærmbræts-Billeder. 1-5.

Skjærmbræts-Billeder blev trykt i Kjøbenhavns-Posten 21. august 1829, nr. 133, 543-544.

Denne lille digtkreds, der udkom før Andersens første egentlige digtsamling, Digte (1830), bestod af digtene "Moderen med Barnet. (Hist hvor Veien slaaer en Bugt)", "Graat Veir. (Den vaade Taage hænger dorsk over Mark og By)", "Det syge Hjerte. (Kjære Piger! vil I vide)", "Trøst. (Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare)" og "Oldtids huuslige Liv. (Ak hvor romantisk smiler dog det Bjælkehuus i Dalen)". Se BFN 38.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-727b)

Udgivet 21. august 1829
Sprog: dansk
Genre: Digtkreds
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 9734
[Informationer opdateret d. 13.3.2012]

Børnenes musik

Børnenes Musik. Sange, lege og Dandse fra en Børnekreds samlede af en Moder (Serine og Sophus Hagen). Med 6 Billeder, tegnede af Pietro Krohn. Kjøbenhavn og Leipzig. Digteren H.C.Andersen tilegnet.

s. 21: Kukkeren. Hvor Skoven dog er frisk og stor, s. 18: Pandeben, Øjesten. s. 26: Lille Viggo, vil du ride Ranke? s. 36: Storke, Storke, Steje (Fra eventyret Storkene) s. 36: Moderen med Barnet. Hist, hvor Vejen slaaer en Bugt, s. 108: Barn Jesus i en Krybbe laa. Tillæg s. 18: Pandebeen, Øiesteen tillæg s. 19: Storke, Storke Steje. (fra eventyret Storkene) tillæg s. 23: Dukkebryllup (fra eventyret Ole Lukøie) tilllæg s. 24: Hist hvor Vejen slaaer en Bugt.

HCA omtaler bogen i brev: Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH 1978/90)

Udgivet 1870
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11946
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

Dyrene ønsker til Lykke.

3 vers: "Hist, hvor vejen slår en bugt, Dansk Familie Blad, 31.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18813
[Informationer opdateret d. 3.7.2013]

Saa sødt velsignet -

Radio: Til påmindelse om 154 aarsdagen for den store eventyrdigters fødsel læste Elith Pio tre af Andersens eventyr og et pigekor sang "Hist. hvor Vejen slaar en Bugt". Aarhus Stiftstidende , 3.4.1959.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. april 1959
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20221
[Informationer opdateret d. 12.1.2017]

Hist hvor vejen slår en bugt.

Jørgen Kjærsgaard: Sangen kender De - og motiet er der endnu, men det er ved at være sidste frist, hvis De vil se huset, der inspirerede eventyrdigteren. (Hvor Ejlstrupvejen slår en bugt). Fyns Tidende, 18.2.1974.
Emil Jørgensen: H.C. Andersen idyl i fare. Morgenposten, 16.9.1973.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. februar 1974
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17272
[Informationer opdateret d. 15.5.2013]

Hist, hvor vejen slår en bugt - ideologikritisk og strukturalistisk betragtet

Arendt, Rudolph, Hist, hvor vejen slår en bugt - ideologikritisk og strukturalistisk betragtet. Dansk Kirketidende , 127, 1975, pp. 581-83. - Oprindelig offentliggjort i Weekendavisen 14.11.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. november 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:371   Bibliografi-ID: 4353
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H.C. Andersen. Sange.

Sanghæfte med: I Danmark er jeg født, I skovens dybe stille ro [ikke af HCA!], Lille Viggo, Hist hvor Veien slaaer en Bugt, Hvor skoven dog er frisk og stor, Jylland mellem tvende have, Sol deroppe ganger under lide, Barn Jesus i en krybbe lå. H.C. Andersen. Nyhavn. 1991. upag.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1991
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17335
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Hist hvor vejen slår en bugt.

Hist hvor vejen slår en bugt. Digte og sange. Udvalgt og redigeret af Ole Knudsen. Aschehoug. København 1998. 114 s. - Anm.: Liselotte Wiemer, Berlingske Tidende, 14.12.1998.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1998
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17563
[Informationer opdateret d. 15.10.2012]

Sanghåndbogen

Bjerre, Karen (red.), Sanghåndbogen . Folkehøjskolernes Forenings Forlag, København 2006. 556 pp. [Undertitel på omslaget: En præsentation af sangene i Højskolesangbogens 18. udgave. ] – Heri: Jørgen Aabenhus om "Barn Jesus i en krybbe lå" p. 38, Anette Kjær om "Hist hvor vejen slår en bugt" p. 212, Karin Esmann Knudsen om "Hvor skoven dog er frisk og stor" p. 230, Frode Bisgaard om "I Danmark er jeg født" p. 236, Jørgen Aabenhus om "Jeg har en angst som aldrig før" p. 271 og Gunnar Jensen om "Jylland mellem tvende have" p. 293.
Udgivet 2006
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11807
[Informationer opdateret d. 25.10.2009]

Min danske sang.

METZ, GEORG, Min danske sang. People's Press, København 2008. Pp. 204-19. – Om "Hist hvor vejen slår en bugt", "I Danmark er jeg født", "Jylland mellem tvende have" og "Lille Viggo, vil du ride ranke?" – Udvidet nyudgivelse af Danmarks sang, 1994, og Den danske sang, 2001 se: 11138
Udgivet 2008
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13179
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Søgeord: mo*ren + med + barnet + hist + hvor + vejen + slÃ¥r + en + bugt. Ny søgning. Søg i resultater