Søgeord: min + lille + fugl + hvor + flyver + du. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 39 resultater.

Odense Bys Bog om H. C. Andersen.

Odense Bys Bog om H. C. Andersen. Udgivet af SOPHIE BREUM. Hempelske Boghandel, Odense. 92 pp.
Indhold: [a:] Sophus Bauditz, H. C. Andersen. Et Foredrag holdt ved Odense Bys Fest paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel, pp. 15-37; [b:] Vilh. Andersen, Barndomshjemmet, pp. 39-53; [c:] P. A. Rosenberg, H. C. Andersens Ungdoms-Kjærlighed [ dvs. : Riborg Voigt], pp. 55-59; [d:] Sophie Breum, Hans Livs skønneste Fest, pp. 61-77; [e:] S. Br. [Sophie Breum], Byen og Æresborgeren, pp. 79-87; endvidere Ernst v. d. Reckes kantate ved Odense bys fest på hundredårsdagen, Sophus Michaëlis' digt H. C. Andersen og HCA's digt Du kære, gamle Fødeby. - a) Også separattrykt, med paginering [1]-25 (Gyldendal, København); tysk oversættelse, se nr. 207 ndf. [HCAs brev til Odense Kommunalbestyrelse er gengivet i facsimile: Brev ].
Separattryk: Ernst v.d. Reckes Cantate ved Odense Kommunes Fest i Fyens Forsamlingshus paa hundredeaarsdagen for Digteren H.C. Andersens Fødsel 2. april 1905. Musikken af P.E. Lange-Müller.

(Bibliografisk kilde: HCAH IX-27, 1999/133, 1971/495)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:202
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1568
[Informationer opdateret d. 28.6.2013]

La féerie dans une ame du Nord: Andersen

FÉLIX-FAURE-GOYAU, LUCIE, La féerie dans une ame du Nord: Andersen. La Nouvelle revue 3ième Sér. XIII, pp. 329-48.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1910
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:314   Bibliografi-ID: 1702
[Informationer opdateret d. 28.8.2014]

Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse.

DOLLERIS, ANDREAS, Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse. Gyldendal, København. Pp. 94-97.
Om HCA's tilstedeværelse ved MR's bryllup med Agnes Dunlop (1863); med hans tale [se nedenfor] og facsimile af dedikationen i hans gave [bfn1231 = brev Brev ], 3. udg. af Eventyr og Historier.
Naar Huus er reist man sætter Krands paa Stangen;
I Brudehuus, der kommer man med Sangen,
Men til at synge er her altfor faa,
Lad mig da frem med Sangens Banner staae,
Det sig udfolde, flaaggre over Bordet.
Tillad! - Nu er det mig, som her har Ordet.
Fra Norge kom den danske Molière ,
Til Sorø knøtter sig hans Hædersnavn;
Fra Norge kom til Melmpomenes Ære
En Tolk for Kunsten ned til Kjøbenhavn ;
Høit Navnet Michael Rossing lød fra Scenen,
Der for hans Slægt groer endnu Laurbærgrenen,
Der end fornemmes Kunstens høie Kald.
I Dag vi bøie Banner for en Skjald,
Den yngste Michael Rossing . Sorø Vang
Hvor Holbergs Lune tumled' sig engang.
hvor Ingemann har sjunget mangen Sang,
hvor Wilster og Carl Bagger tidt
Af Sangens Musa fik en smuk Visit,
Derfra Du synge, glad, i nordisk Tone.
Din Musa er hos Dig - din lille Kone;
Fra Palmeøen, Korsets Ø hun kom;
Dit lille Huus til Slot hun trylle om,
Og kommer der en Dag med Regn og Slud,
i Kjærlighed det Skjønne foldes ud
For Hjertes Solskin svinder hver en Skygge,
Og Lykkens Blomst som en Sanct Hans Urt groer
Henunder Husets Loft. - Nu Held og Lykke!
Velsignet hver som elsker, haaber troer!

Basnæs den 1. August 1863.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1923
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:431   Bibliografi-ID: 1872
[Informationer opdateret d. 29.7.2013]

La littérature enfantine en France dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Latzarus, Marie-Thérèse, La littérature enfantine en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les Presses Universitaire de France, Paris 1923. Pp. 266-69. - Om HCA-påvirkning i Zénaïde Fleuriots "Bigarette" og Gabriel Franays "Mémoires de Primevère".
Udgivet 1923
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1640   Bibliografi-ID: 12662
[Informationer opdateret d. 20.1.2014]

Fra Oldetantes Dokumentskrin. Slægten Trampe og H. C. Andersen

TRAMP, EBBA, Fra Oldetantes Dokumentskrin. Slægten Trampe og H. C. Andersen. Med gengivelse af digte til Charlotte Classen, ved besøg på Corselitze i 1850. Politiken (Magasinet) 4. apr., pp. 10-11.
Tanker ved en Kats Død.
Som der blev spaaet ved tolvte Klokke - slet
Var Misse død, tag nu det sorte - Brædt
Og tag saa Kridt og nedskriv dine - Sukke
Thi her er Grund at klage og at pukke
Hver Pote fin var som en Frøken-Haand,
om Halsen Misse bar et Rosa-Baand
Naar hun med andre Misser gik at - solde,
Det unge Sind til Mormus jo maa tolde.
Ak død er Misse, synger hendes - Priis
Thi den som synger ej, han er en Tap af - Iis.

Aftensværmerie.
Nu har den lukket sig, den hulde - Rose
Nu har jeg glemt hver Bitterhed og - Skose.
Jeg gaaer i Aftenstunden barnlig - klog,
uskyldig som dengang jeg var en - Pog
Og saa i Himlen ind med Mormoers - Briller.
Hvor Aftenen dog er smuk, hør Droslens - Triller.
Se Storken hist, paa Benets røde - Sok
Den staar i Reden, og den drømmer - nok.
Paa Sø og Blad og Busk er Aftenens - Hvile,
Og over røde Skyer sees Stjerner - smile,
Mens Nyet synker blegnende og - mat.
o! var du hos mig, du mit Hjertes - Skat.

s. 12: "Digteren og Madammen. Novelle af Ebba Tramp med et Digt af H.C. Andersen. Over et gammelt Manuskript fra H.C. Andersens Haand er denne Novelle skrevet. Digtet er kort efter dets Tilblivelse havnet i Familien Tramps gemmer"
En Rendesten tidt som en Flod kan true,
Og Mennesket kan drukne som en Flue.
Jeg er saa let, jeg svæver som en Fugl,
Jeg sværmer næsten ud af Kjolens Skjul.
Jeg er saa underlig, jeg kan det ikke - sige.
En fattig Mand kan føle som den rige.
Men her er Trækvind, Veiret er lidt - raat;
Jeg vil i Hus! Der ligger jo et - Slot
Som Møl og Rust og Tyvehaand kan rane,
Paa Skildtet Vaabnet staar, det er en - Trane,
Og ud af Vindvet skinner mange - Lys,
Ah! med den Trækvind er det som et Gys.
Og Træk og Vaadet kan gjøre Manden - muggen.
Nu gaaer jeg ind i Slottet, dér ved Krukken,
Jeg holder Tale om en Pølsepind,
Og dundre skal da Verdens Trommeskind.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-736h, 1981/328)

Udgivet 4. april 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:550   Bibliografi-ID: 2010
[Informationer opdateret d. 11.9.2012]

Rien qu'un violoneux.

Traduit du danois par Mathilde et Pierre Paraf. Librairie Gedalge, Paris 1927. 250 pp. - Forord pp. 5-10; også offentliggjort i La Nouvelle Revue politique, littéraire et artistique, 49, 1927, pp. 232-35. [Kilde: Spanggaard nr. 661]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/71)

Udgivet 1927
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1650   Bibliografi-ID: 12670
[Informationer opdateret d. 27.1.2014]

Ach, du lieber -. Note til en H. C. Andersen-Tekst

JESSEN, FRANZ V., Ach, du lieber -. Note til en H. C. Andersen-Tekst. Berlingske Tidende (aften) 4. feb.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. februar 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:572   Bibliografi-ID: 2037
[Informationer opdateret d. 3.11.2016]

Contes choisis.

Contes choisis. Introduction par MARCELLE TINAYRE. Traduction et notes par PIERRE MÉLÈSE. La Renaissance du Livre, Paris. [4], 183 pp., 1 pl.
ek2, ek7, ek8, ek9, ek27, ek37, ek48, ek81, ek86, ek119. Indledning pp. 1-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1929
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:611   Bibliografi-ID: 2083
[Informationer opdateret d. 4.1.2016]

Le Conte de ma vie.

Le Conte de ma vie. Traduit du danois par CÉCILE LUND et JULES BERNARD. Préface de JEAN CASSOU. Librairie Stock, Paris. XIV, 305 pp. (Le Cabinet cosmopolite, série classique, 2.)
Forord pp. V-XII.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-397)

Udgivet 1930
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:654   Bibliografi-ID: 2134
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Exposition Andersen. Manuscrits, lettres, éditions, illustrations. 27 mai-10 juin 1930.

Exposition Andersen. Manuscrits, lettres, éditions, illustrations. 27 mai-10 juin 1930. Bibliothèque Nationale, [Paris]. 93 pp.
Paul Painlevé, Andersen, pp. 8-11; H. G. Olrik, Notice biographique, pp. 12-20. - Katalogen er redigeret af Valdemar Hansen i samarbejde med Elna Cornet. Foromtale, Fyns Tidende, og Fyns Stiftstidende, 15. April 1930. - Anm.: Admond Jaloux, Le Temps 2. maj 1930. Dagens Nyheder, 23.6.1930. Intrasigeant, 28.5.1930; Ami du Peuple, 28.5.1930; Comoedia, 27.et 28.5.1930; Excelsior, 28.5.1930; Figaro, 28.5.1930; Havre Eclair, 28.5.1930; Journal, 28.5.1930; Journal de l'Ouest, Poitiers, 28.5.1930; L'echo de paris, 28.5.1930, L'Oeuvre, 28.5.1930; La Liberte, 28.5.1930; La Volonte, 28.5.1930; Le Matin, 27. et 28.5.1930; Le Peuple, 28.5.1930; Le Petit Parisien, 28.5. et 11.6.1930; Le Quotidien, 27. et 28.5.1930; Le Temps, 27.5.1930; Nord Syd, 1.6.1930; Nouvelles Litteraires, 24.5.1930; Nouvelliste du Nord, Lille 28.5.1930; Paris Soir, 27. et 29.5.1930; Petit Journal, 29.5.1930; Petit Parisien, 28.5.1930; Semaine a Paris, 30.5.1930.
Une page de M.P. Painlevé sur la poésie d'Andersen. Le texte inédit de la préface que M. Paul Painlevé, ancien préciedent du Conseil, a écrite pour le catalogue de l'exposition Andersen. Comoedia, 27. Mai 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1966/34, 2000/90)

Udgivet 1930
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:662   Bibliografi-ID: 2144
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

Hans Christian Andersen.

BÖÖK, FREDRIK, Hans Christian Andersen. Traduit du suédois par T. Hammar et M. Metzger. Je Sers, Paris. 250 pp., 8 pl. (Études de littérature, d'art et d'histoire, 10.)
Oversættelse af nr. 944 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1942
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1071   Bibliografi-ID: 2619
[Informationer opdateret d. 11.11.2014]

H. C. Andersen i København.

OLRIK, H. G., H. C. Andersen i København. Magasin du Nords Bogafdeling, København. 21 pp.
Optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 98-105). - Til grund for essayet ligger nr. 512 , 547 og 750 ovf. - Anm: Børsen, 24.12.1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1079   Bibliografi-ID: 2627
[Informationer opdateret d. 22.8.2013]

Valeurs humaines de la littérature danoise. Andersen, Kierkegaard, Grundtvig

BILLESKOV JANSEN, F. J., Valeurs humaines de la littérature danoise. Andersen, Kierkegaard, Grundtvig. I hans: L'Âge d'Or. Deux conférences faites à la Sorbonne sur la littérature classique du Danemark. Avec un appendice sur Victor Hugo dans les écoles danoises. Munksgaard, Copenhague. Spec. pp. 15-21.
Cf. også det efterfølgende essay, Romantisme européen et romantisme scandinave, spec. pp. 69-70.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/80)

Udgivet 1953
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1445   Bibliografi-ID: 3057
[Informationer opdateret d. 4.9.2014]

Six contes du poète danois Hans Christian Andersen.

Six contes du poète danois Hans Christian Andersen. Publiés à l'occasion de son 150ème anniversaire. Avec des illustrations de VILHELM PEDERSEN. Det Berlingske Bogtrykkeri, Copenhague. 71 pp.
Fransk udgave, oversat af J.-J. Gateau og Poul Høybye (eventyrene), samt C. S. Troensegaard og J. Teynier (indledningen og efterskriften), af nr. 1544 ovf. - Anm.: Se u. nr. 1760 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/73)

Udgivet 1955
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1546   Bibliografi-ID: 3167
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Andersen et la poésie du Nord

HAZARD, PAUL, Andersen et la poésie du Nord. Orbis Litterarum X, pp. 385-88.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1622   Bibliografi-ID: 3245
[Informationer opdateret d. 19.1.2012]

Hans Christian Andersen. Ses douze voyages en Suisse

FRIIS, FINN T. B., Hans Christian Andersen. Ses douze voyages en Suisse. Gazette de Lausanne 26. / 27. mar.
Smst. en kortere artikel, Un prince du conte, af Jean Nicollier.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. marts 1955
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1711   Bibliografi-ID: 3339
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H. C Andersen og madam Larsen i Nyhavn

JENSEN, PEDER, H. C Andersen og madam Larsen i Nyhavn. Demokraten 27. mar.; Fyns Social-Demokrat 2. apr.; Ny Tid, 31.3.1955.
Gravvers [I Madam Larsens navn] til avisen over Madam Larsens afdøde mand: "Efterat have fristet den tunge Skjæbne for 1½ Aar siden i Storm paa Søen at miste min uforglemmelige Mand, Skibscapitain Niels Larsen, vilde Vor Herre at jeg ogsa skulle undvære mit mindste kjære Barn, Niels Sophus Larsen, som døde af Brystvattersot den 19de Dennes, 14 Maaneder gammel. Dette kan jeg ikke undlade herved at bekjendtgjøre.
I Havet ligger Fader død
Sorg knugede mit hjete
Da smilte Englen fra mit Skjød
Min Trøst i al min Smerte
Men Englen bort til Engle gik
De har ej Hjem hernede
Hans Jordeliv var et Øieblik
Hans Himmel Evigheden!
Kjøbenhavn den 24de Januar 1835
Karen Sophie Larsen fød Kjøller.

Da hun var på vokskabinet, døde en af hendes venner dér, en spækhøker. Hun bad Andersen skrive et gravvers over spækhøkeren, 'for de venter det af mig'. Det kom i 'Adresseavisen' under mærket L.

Jeg saa dig nys, da Du var karsk og glad;
hos Dig og Dine var saa godt at være;
nu Kredsen er som Avner splittet ad,
brat tog Dig Døden bort fra dine Kjære.
"Guds Vilje ske!" var Bønnen, som Du bad;
"Guds Vilje ske!" - den Bøn vi og frembære.
I Kisten er kun Jord, et vissent Blad,
Det som vi elsked, bor hos Lysets Hære.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. marts 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1726   Bibliografi-ID: 3354
[Informationer opdateret d. 6.4.2016]

Redaktør Henry Hellssen's efterladte Samling af Bøger, Breve og Manuskripter.

Redaktør Henry Hellssen's efterladte Samling af Bøger, Breve og Manuskripter. (Auktion nr. 90.) Arne Bruun Rasmussen, København 1958. Pp. 6-28, pl. I-II og X. - Katalog udarbejdet af Niels Chr. Lindtner og Preben Witt. - Pl. I: facsimile af brev af 3.10.1821 248 fra Det kgl. Theaters direktion til HCA; pl. II: facsimile af manuskriptet til eventyret De smaa Grønne. - Cf. i øvrigt HH's bidrag til: Kjeld Elfelt (red.), Mit Bibliotek. Berlingske Forlag, København 1942. Pp. 57-58. Foromtale: Berlingske Aftenavis, 10.1.1958. om salget: Berlingske Aftenavis, Politiken, og Kristeligt Dagblad, 28.1.1958
s. 22:
Hvil trætte Støv i Jordens Skjød
Flyv løste Sjæl fra Grav og Død,
Til Visheds Morgenrøde
Du elsked Toners Harmoni
Nu Sphærernes du svæver i,
Hvor Troskab dig vil møde!

Tak for dit varme Hjerteslag,
Saa sødt, du trætte gamle!
i Hjertets søde Melodi,
I Verdens-Altets Harmoni
Vil Gud os saligt samle!

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1958
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1823   Bibliografi-ID: 12854
[Informationer opdateret d. 4.4.2013]

L'Histoire d'une mère: le rôle de la technique pour l'interpretation du conte d'Andersen

BILLESKOV JANSEN, F. J., L'Histoire d'une mère: le rôle de la technique pour l'interpretation du conte d'Andersen. Orbis Litterarum XIX, pp. 27-30.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1964
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2081   Bibliografi-ID: 3767
[Informationer opdateret d. 19.1.2012]

Hans Christian Andersen und Carl Spitteler

STAUFFACHER, WERNER, Hans Christian Andersen und Carl Spitteler. Anderseniana 2. rk. V:3, pp. 296-308.
Et foreløbigt resumé offentliggjort i: Actes du III e Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée 21-26 VIII 1961. Mouton, 's-Gravenhage 1962. Pp. 314-15.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1964
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2088   Bibliografi-ID: 3774
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Croisières sur le Danube: Extraits du journal de voyage de Hans Christian Andersen

RAPCSÁNYI, LÁSZLÓ, Croisières sur le Danube: Extraits du journal de voyage de Hans Christian Andersen. Revue Hongroise nr. 8, pp. 17-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1965
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2129   Bibliografi-ID: 3821
[Informationer opdateret d. 8.12.2015]

La Petite Sirène.

La Petite Sirène. Introduction de Erik Dal. Traduit du danois par FRANÇOIS MARCHETTI. Høst & Søn, Copenhague. 64 pp.
Indledning pp. 5-18. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 18. jul.; Poul Gammelbo, Information 5. sep.; Per Gudmundsen, Aktuelt 28. okt. - 2. udg., 1977.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/27)

Udgivet 1968
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2220   Bibliografi-ID: 3930
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

Andersen et la France

Andersen et la France . Une Exposition organisée par la Comité permanent des Expositions à la Maison du Danemark, Paris 1971. 79 pp. - Katalog redigeret af Erik Dal og forsynet med et essay, Andersen et la France, pp. 13-24, af Poul Høybye. - Cf. Børge Rudbeck, H. C. Andersen til Paris i morgen, Fyns Tidende, 23.2.1971 og Sjællands Tidende 24.2.1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/28)

Udgivet 24. februar 1971
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:116   Bibliografi-ID: 4098
[Informationer opdateret d. 4.9.2014]

'Diese Berge haben etwas, das ich nicht erklären kann'. Hans Christian Andersens Begegnung mit der Schweiz

Eskelund, Lotte, 'Diese Berge haben etwas, das ich nicht erklären kann'. Hans Christian Andersens Begegnung mit der Schweiz. Du. Kulturelle Monatsschrift (Zürich), 32, 1972, pp. 697-700.
Udgivet 1972
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:199   Bibliografi-ID: 4181
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Les grandes heures du Danemark

Eydoux, Eric, Les grandes heures du Danemark . Librairie Academique Perrin, Paris 1975. Pp. 259-78 (L'Heure d'Andersen), spec. pp. 265-78.
Udgivet 1975
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:339   Bibliografi-ID: 4321
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Essai de bibliographie des traductions françaises de Hans- Christian Andersen (1840-1976)

L'Hoest, Christian, Essai de bibliographie des traductions françaises de Hans- Christian Andersen (1840-1976) . 1976. vi, 87 pp. - På omslaget: Centenaire de la mort de Hans Christian Andersen. Exposition organisée par le Service Provincial de la Jeunesse de Liège en collaboration avec l'Ambassade du Danemark à Bruxelles, mai 1976. [Duplikeret; tilgængelig i Det kgl. Bibliotek.]
Udgivet 1976
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:483   Bibliografi-ID: 4465
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Oplevelse og forståelse af litteratur

Jensen, Thorkild Borup, Oplevelse og forståelse af litteratur. I: Torben Brostrøm & Thorkild Borup Jensen (red.), Du danske fag - på eventyr i danskundervisningen . Gyldendal, København 1983. Pp. 11-29. - Til eksemplifikation benyttes HCA's I Danmark er jeg født og Benny Andersens Smil. Om HCA-digtet spec. pp. 14ff.
Udgivet 1983
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:869   Bibliografi-ID: 4849
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

'Du sjæl har i havfruens øjne lagt'. Et studie over et billede af Elisabeth Jerichau Baumann

Kjærboe, Jette, 'Du sjæl har i havfruens øjne lagt'. Et studie over et billede af Elisabeth Jerichau Baumann. Cras , 35, 1983, pp. 53-63.
Udgivet 1983
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:903   Bibliografi-ID: 4882
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Sémiologie littéraire. Essais sur la scene textuelle

Larsen, Svend Erik, Sémiologie littéraire. Essais sur la scene textuelle . Traduit du danois par Françoise Arndt. Odense University Press, Odense 1984. Pp. 217-47. (Odense University Studies in Literature, 17.) - Bogen er 2. udg. af forf.'s Litterær semiologi , 1975 (nr. 353 ovf.); et kapitel om teatersemiologi (pp. 457-528) er blevet tilføjet.
Udgivet 1984
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:951   Bibliografi-ID: 4930
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

Hans Christian Andersen. Dossier critique 1964-84

Mylius, Johan de, Hans Christian Andersen. Dossier critique 1964-84. Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle , nr. 48, 1985, pp. 79-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1986/188)

Udgivet 1985
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1031   Bibliografi-ID: 5009
[Informationer opdateret d. 4.9.2014]

Er du blevet kysset af snedronningen?

Værum, Peter, Er du blevet kysset af snedronningen? / Elsker du en følelseskold stodder? Samvirke , 59:4, 1986, pp. 26-28, 31-33, og 59:5, 1986, pp. 46-49. -Om Sneedronningen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1986/123, 1986/205)

Udgivet 1986
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1114   Bibliografi-ID: 5092
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

Le 'miroir du diable' et l'esprit critique dans les contes d'Andersen

Auchet, Marc, Le 'miroir du diable' et l'esprit critique dans les contes d'Andersen. I: Jean-Marie Paul (red.), Le Mal et la Maladie. De Maître Eckhart à Thomas Bernhard. Actes du Colloque organisé par le Centre de Recherches Germaniques et Scandinaves de l'Université de Nancy II (6, 7, 8 février 1987) . Presses Universitaires de Nancy, Nancy 1988. Pp. 121-39. (Coll. Diagonales.)
Udgivet 1988
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1202   Bibliografi-ID: 5180
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

En quête du Royaume céleste: 'La petite Ondine' d'Andersen

Papazu, Monica, Enquête du Royaume céleste: 'La petite Ondine' d'Andersen. Impacts. Revue de l'Université Catholique de l'Ouest , 1989, nr. 4, pp. 37-54.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1989
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1289   Bibliografi-ID: 5267
[Informationer opdateret d. 12.8.2013]

Kierkegaard et Andersen

Boyer, Régis, Kierkegaard et Andersen. I: Jean-Marie Paul (red.), L'Homme et l'Autre. De Suso à Peter Handke. Actes du Colloque organisé par le Centre de Recherches Germaniques et Scandinaves de l'Université de Nancy II . Presses Universitaires de Nancy, Nancy 1990. Pp. 197-206. (Coll. Diagonales.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1990
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1308   Bibliografi-ID: 5286
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Littérature du Danemark

Littérature du Danemark . Le Centre d'Information sur la Littérature danoise, Copenhague 1991. Pp. 13-17. - Liste over HCA-udgivelser på fransk 1980-91.
Udgivet 1991
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1372   Bibliografi-ID: 5350
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Les Contes d'Andersen

Hellens, Franz, Les Contes d'Andersen. I hans: Un balcon sur l'Europe . Choix de textes critiques établi et présenté par Paul Gorceix. Éditions Labor, Bruxelles 1992. Pp. 136-41. - Tidligere trykt i hans: Style et Caractère. Essais Critiques . La Renaissance du Livre, Bruxelles 1956. Pp. 101-09. - Dateret 1944.
Udgivet 1992
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1453   Bibliografi-ID: 5431
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Oeuvres

Oeuvres , I-II. Textes traduits, présentés et annotés par Régis Boyer. Gallimard, Paris 1992-95. cx, 1528; l, 1561 pp. (Bibliothèque de la Pléiade.) - I: Introduction (indledning) pp. ix-xcvii, Chronologie pp. ic-cx, Notice, notes et variantes (noter m.v.) pp. 1269-1508, Bibliographie (bibliografi) pp. 1509-12; Contes racontés aux enfants, Le fantôme, Les galoches du bonheur, Nouveaux contes, Contes illustrés par Vilhelm Pedersen, Histories, Histoires illustrées par vilhelm Pedersen, Nouveaux contes et histoires, Contes et histoires, Contes recueillis dans les 'oeuvres complètes' de 1868, La dryade, Trois nouveaux contes et histoires, Contes non recuillis dans les 'oeuvres complètes', Livre d'images sans images (Billedbog uden Billeder).

II: indledning ix-xlix, noter m.v. pp. 1299-1544, bibliografi pp. 1545-52. - II omfatter Biographie (1805-31), (Levnedsbogen), L'Improvisateur, Rien qu'en violoneux (Kun en Spillemand), Les deux baronnes (De to Baronesser), En Suède (I Sverrig) og En Espagne (I Spanien); noter pp. 1299-1544. Paris 1995. - Anm: F. J. Billeskov Jansen, Morgenposten Fyens Stiftstidende s kronik 28. april 1995.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/151, 1996/34)


'Var alltid Guds barn, så är du även naturens goda barn'. Barnets bild i Zachris Topelius' sagor

Lehtonen, Maija, 'Var alltid Guds barn, så är du även naturens goda barn'. Barnets bild i Zachris Topelius' sagor. I: Inge Degn, m.fl. (red.), Michelanea. Humanisme, litteratur og kommunikation. Festskrift til Michel Olsen i anledning af hans 60-årsdag den 23. april 1994 . Center for Sprog og Interkulturelle Studier, Aalborg 1994. Pp. 109-15. (Sprog og kulturmøde, 7.) - ZT sammenlignes med HCA.
Udgivet 1994
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1575   Bibliografi-ID: 5553
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Du sjæl har i havfruens øjne lagt

Damsgaard, Nina (red.), Bølgen blå. En udstilling om havfolket . Vejle Kunstmuseum, Vejle 1996. 96 pp. - Udstillingskatalog. Indhold bl.a.: Jette Kjærboe, Du sjæl har i havfruens øjne lagt, om Elisabeth Jerichau-Baumanns havfruebillede (cf. AaJ II:903).

Søgeord: min + lille + fugl + hvor + flyver + du. Ny søgning. Søg i resultater