Søgeord: med + mine + digte + gamle + og + nye. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-79

Søgningen gav 79 resultater. Nummer 1-50:

En spansk saga och en dansk

SCHÜCK, HENRIK, En spansk saga och en dansk. I hans: Ur gamla papper. Populära kulturhistoriska uppsatser. Andra serien. Hugo Geber, Stockholm. Pp. 114-21.
Om Keiserens nye Klæder og Juan Manuels fortælling (i El conde Lucanor). - Oprindelig offentliggjort i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 26. mar. 1887.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. marts 1894
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:121   Bibliografi-ID: 1451
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Om Hans Christian Andersens Slægt.

WAD, GUSTAV LUDVIG, Om Hans Christian Andersens Slægt. Hempelske Boghandel, Odense. 21 pp.
Optryk af nr. 174 ovf. (lidt omarbejdet og forøget med nye Oplysninger).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1965/65)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:205   Bibliografi-ID: 1571
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Ibsen og H. C. Andersen

PAULSEN, JOHN, Ibsen og H. C. Andersen. I hans: Samliv med Ibsen. Nye erindringer og skitser. Gyldendal, København og Kristiania. pp.36-40.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1906
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:274   Bibliografi-ID: 1647
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Klæder af Dis

LARSEN, KARL, Klæder af Dis. Tilskueren , II pp. 154-66.
Om en japansk omdigtning af Keiserens nye Klæder. - Påny trykt, i revideret form, i Nationaltidende (morgen) 1. apr. 1930 (H. C. Andersen transponeret til Japansk).

Se også nr. 326 og 327 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. april 1912
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:337   Bibliografi-ID: 1733
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

De fundne H. C. Andersen Manuskripter

H., P. C. V. [HANSEN], De fundne H.C. Andersen-Manuskripter. Den oprindelige Slutning på "Kejserens nye Klæder". Politiken 20. jul. "Den Dragt maa jeg rigtig have paa hver Gang jeg gaaer i Procession eller træder op i Folkeforsamling!" sagde Keiseren og hele Byen talte om hans prægtige nye Klæder.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. juli 1920
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:407   Bibliografi-ID: 1834
[Informationer opdateret d. 25.6.2014]

Om 'Keiserens nye Klæder'

NIELSEN, KARL & E. GIGAS, [Om 'Keiserens nye Klæder'.] Politiken 27. jul.
Et læserindlæg og en korrektion.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. juli 1920
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:407a   Bibliografi-ID: 1835
[Informationer opdateret d. 21.10.2014]

Kejserens nye Klæder. H. C. Andersen i Udlandet

BØNNELYCKE, EMIL, Kejserens nye Klæder. H. C. Andersen i Udlandet. Politiken (Magasinet) 7. jan., pp. 8-9.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. januar 1923
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:437   Bibliografi-ID: 1880
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Idé og Form i H. C. Andersens Eventyr

RUBOW, PAUL V., Idé og Form i H. C. Andersens Eventyr. Den nye Litteratur II 1924-25, pp. 185-89, 214-16, 237-40, 270-73.
Fransk oversættelse, se nr. 535 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1924
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:453   Bibliografi-ID: 1900
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Et Brev fra H. C. Andersen

Et Brev fra H. C. Andersen. Den nye Litteratur III 1925-26, pp. 249-50.
Til biskop Chr. T. Engelstoft; dateret Amsterdam 4 Mai 1868.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:493   Bibliografi-ID: 1945
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Nye Oplysninger om H. C. Andersen

Nye Oplysninger om H. C. Andersen. Verden og Vi XV, pp. 41-42.
Mærket V.. - Anm. af nr. 442 og 446 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:495   Bibliografi-ID: 1947
[Informationer opdateret d. 5.7.2013]

Nogle nye Undersøgelser om H. C. Andersens Slægt og hans Fødested

OLRIK, H. G., Nogle nye Undersøgelser om H. C. Andersens Slægt og hans Fødested. Personalhistorisk Tidsskrift 8. rk. IV, pp. 1-15.
Også som særtryk. - Hertil Hans Brix, Om H. C. Andersens Slægt og Fødested, Nationaltidende (aften) 3. og 4. apr. [citeret udførligt i Fyns Venstreblad 5. apr. og i Fyens Stiftstidende 6. apr.] og Dagens Nyheder 11. og 15. apr.; besvaret af Olrik, Nationaltidende (aften) 6. apr. og Dagens Nyheder 21. apr. - Endvidere Carl Dumreicher, H. C. Andersens Fødested, B. T. 2. apr., og Henry Hellssen, H. C. Andersen's Odense, Berlingske Tidende (aften) 15. aug.; hertil: Karl Larsen: H.C. Andersen og Odense. Berlingsk Tidende 18. aug. - Se tillige følgende forhåndsomtaler, kommentarer, referater, interviews etc.: Berlingske Tidende (aften) 18. mar.; Silvestre, Nationaltidende (aften) 19. mar.; Berlingske Tidende (aften) 19. mar.; Poul Richard, Nationaltidende (aften) 20. mar.; Eja., Fyens Stiftstidende 20. mar.; Politiken 20. mar.; Pas., Fyns Venstreblad 20. mar.; V. O. X., Berlingske Tidende (aften) 21. mar.; Sorø Amtstidende 21. mar.; Hannibal, København 21. mar.; Fyns Venstreblad 21. mar.; Jyllands-Posten 22. mar.; Pas., Fyns Venstreblad 22. mar.; P. Muggen, Social-Demokraten 23. mar. og 7.8.; Christian Houmark, B. T. 26. mar. [interview med Olrik; hertil Chr. M. K. Petersen, smst. 30. mar., besvaret af Olrik, smst. 31. mar.]; A. F. C., Vossische Zeitung 27. mar.; J-., Fyns Tidende 27. mar.; H. St. Holbeck, Fyens Stiftstidende 27. mar.; Eja., smst. 1. apr.; Ekstrabladet 1. apr.; Poul Welblund, Politiken 1. apr.; N. G. [Niels Gyde] og Pas., Fyns Venstreblad 2. apr.; Ton., Fyns Social-Demokrat 3. apr.; København 5. apr.; Hauch-Fausbøll, Politiken 6. apr.; Gustav [Bauditz], Landmands-Tidende 6. apr.; Sir., Odense Avis 7. apr.; R.L., Fyns Stiftstidende 11. apr.; Aarhuus Stiftstidende 30. apr.; Chr. M. K. Petersen, Fyens Stiftstidende 11. jun.; N. C. Hansen, Fyens Stiftstidende 1. jul. - Størsteparten af materialet er tilgængeligt i Laage-Petersens HCA-samling under signaturen LP 2070. - Afhandlingen er med visse ændringer optrykt i nr. 1190 ndf. (H. C. Andersens 'Fødested', pp. 20- 34). - Foromtale: "H.C. Andersens Fødested. Det er ikke der, hvor Museet er indrettet. ... om kort Tid kan De altsaa se de Resultater, jeg er kommet til, i "Personalhistorisk Tidsskrift".

(Bibliografisk kilde: HCAH II-42, 1971/602)

Udgivet 4. april 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:484   Bibliografi-ID: 1936
[Informationer opdateret d. 5.11.2015]

H. C. Andersen og hans Rektor. Nye Oplysninger om Bruddet mellem Eventyrdigteren og Rektor Meisling

SCHYBERG, FREDERIK, H. C. Andersen og hans Rektor. Nye Oplysninger om Bruddet mellem Eventyrdigteren og Rektor Meisling. Berlingske Tidende (aften) 3. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-153)

Udgivet 3. december 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:549   Bibliografi-ID: 2009
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr

BAUNVIG, WAGNER, Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr. Den nye Litteratur VII 1929-30, pp. 229-35.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1929
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:622   Bibliografi-ID: 2097
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen og Sorø

OLRIK, H. G., H. C. Andersen og Sorø. Soraner-Bladet XIV, pp. 85- 86.
I Anledning af den nye Udgave af Eventyrene med Vilhelm Pedersens Tegninger, dvs. : nr. 656 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1929
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:630   Bibliografi-ID: 2105
[Informationer opdateret d. 27.10.2014]

Den unge Søren Kierkegaard. En række nye bidrag.

BRANDT, FRITHIOF, Den unge Søren Kierkegaard. En række nye bidrag. Levin & Munksgaard, København. Pp. 115-59, 190-98.
dvs. : Kapitlet H. C. Andersen og Søren Kierkegaard, samt diskussionen af forholdet mellem P. L. Møller og HCA. - Hertil Hans Brix, Den unge Søren Kierkegaard. Nogle Bemærkninger til Professor Fr. Brandts Bog, Nationaltidende (morgen) og Dagens Nyheder 23. jan. 1930, - hvis afsnit om forholdet mellem HCA og SK besvaredes af FB, smst. 28. jan. Diskussionen videreførtes af HB, smst. 29. jan., og bragtes derefter af FB ind på andre af de problemer, som HB's første artikel havde peget på. - Se endvidere Robert Schmidt, Kierkegaard og H. C. Andersen, smst. 30. jan., og H. G. Olrik, Hvem er Papegøjen i 'Lykkens Kalosker'?, smst. 31. jan. - Cf. nr. 638 ndf. Cf. Sejer Kühle, Nogle Oplysninger om Søren Kierkegaard 1834-38, III. Personalhistorisk Tidsskrift , 9. rk., 5, 1932, spec. pp. 204-06 (om Amadis-figuren i Henrik Hertz' Stemninger og Tilstande, af Frithiof Brandt opfattet som et HCA-portræt). Hans Brix, Dagens Nyheder, 29.1.1930; Robert Schmidt: Dagens Nyheder, 30.1.1930; Cf. også p. 212.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-917f)

Udgivet 23. januar 1929
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:612   Bibliografi-ID: 2086
[Informationer opdateret d. 28.5.2013]

H.C. Andersen og Det kgl. Theater.

"H.C. Andersen og Det kgl. Theater". Det kongelige Theaters Program. Sæson 1929-1930. 2.4.1930, pp. 1, 3 og 5. - Ved festforestillingen den pågældende dato opførte teatret "Den nye Barselstue" omrammet af Hakon Børresens musikalske Genfortælling af "Historien om en Moder" - Iscenesat af Holger Gabrielsen, Bodil Ipsen var Moderen. Desuden Paul V. Klenaus Ballet "Den lille Idas Blomster". Epilog af Aage Berntsen (fremsagt af Holger Gabrielsen). - Morgenbladet, B.T., Berlingske Tidende, og Dagens Nyheder, 3.4.1930. Politiken, 6.4.1930. Hakon Kirkegaard: To Aftener i det Kongelige. Dansk Folkeoplysning, s. 373-79.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1660   Bibliografi-ID: 12678
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

Fyens Stiftstidende

Fyens Stiftstidende (tillæg) 5. jul.: H. C. Andersen 1805-1930. 64 pp.
Indhold bl. a.: Emil Bönnelycke: Digt "H.C. Andersen", "Paa Svanevinger et Navn sig svinger imod det lyse Natteblaa ...". [a:] H. St. Holbeck, Synspunkter for H. C. Andersen Festlighederne, pp. 12-14; [b:] Hans Brix, Om Det nye Aarhundredes Musa, pp. 14-16; [c:] Carl Behrens, Den nye Barselsstue. Nogle Minder om H. C. Andersens dramatiske Virksomhed, pp. 16-18; [d:] H. C. Andersens Drengetid i Odense, pp. 18-20; [e:] H. C. Andersen og hans Eventyr, pp. 20, 22; [f:] Lola Lauer, H. C. Andersens Tegninger. En ukendt Side af den store Digters Virke, pp. 25-27; [g:] C. F. Friis-Holm, Personlige Minder om H. C. Andersen, pp. 28-29; [h:] Folmer Nielsen, Den fromme H. C. Andersen, pp. 29-31 (cf. nr. 739 ovf.); [i:] Ernst Fr. Hansen, H. C. Andersen og Søren Kierkegaard, pp. 36-39; [j:] Da H. C. Andersen blev Æresborger i Odense, pp. 45-50; [k:] H. C. Andersens sidste Levetid og Død, pp. 51-55; [l:] Chr. M. K. Petersen, Samlingerne i H. C. Andersens Hus. Deres Tilblivelse og Vækst, pp. 56-60; [m:] Poul Dreyer, H. C. Andersen og Teatret. Nogle spredte Blade til Mindekransen, pp. 62-63. - [HCA-festlighederne 11.-13. jul. refereredes meget udførligt i Fyens Stiftstidende ; endvidere kan nævnes, at bladet 5. jul. bragte et interview med Sophus Michaëlis om hans og Carl Nielsens festspil Amor og Digteren og 6. jul. et interview med Thorkild Roose qua spillets hovedrolleindehaver; 6. jul. indeholdt bladet desuden en usigneret artikel, En Digters Jordefærd. Nogle Minder ved H. C. Andersen-Jubilæet.
H.C. Andersen-Samlingerne i Odense jublierer. 2. April er der forløbet 25 Aar, siden Digterens Fødehjem blev Museum. Fyns Tidende, 29. Marts 1933.

("Amor og Digteren" Bibliografisk kilde: HCAH 1988/379)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. juli 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:764   Bibliografi-ID: 2250
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

H. C. Andersen-Manuskripter.

H. C. Andersen-Manuskripter. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab med Indledning af PAUL V. RUBOW. Kejserens nye Klæder. Historien om en Moder. Levin & Munksgaard, København. 30 pp. (Danske Digtere ved Arbejdet, I.)
Indledning pp. 5-10; facsimiler af manuskripterne til de to eventyr. - Anm.: H. B. [Hans Brix], Dagens Nyheder 3. jul. - Se tillige: Den Forargede, Statsunderstøttet Ligrøveri, Politiken 16. jun.; Lis Jacobsen, Om Værdien af litterære Manuskripter, smst. 17. jun.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-134)

Udgivet 1933
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:811   Bibliografi-ID: 2310
[Informationer opdateret d. 13.2.2017]

Nye engelske H. C. Andersen illustrationer og deres forudsætninger

BRAMSEN, HENRIK, Nye engelske H. C. Andersen illustrationer og deres forudsætninger. Bogvennen. Meddelelser fra Forening for Boghaandværk 1934-37, pp. 140-45.
Bl. a. om Gwen Raverat og Rex Whistler som HCA-illustratorer.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1934
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:843   Bibliografi-ID: 2347
[Informationer opdateret d. 28.8.2014]

Nye Bøger om H. C. Andersen

TOPSØE-JENSEN, H. G., Nye Bøger om H. C. Andersen. Aarhuus Stiftstidende 16. jan.
Anm. af nr. 835 og 848 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. januar 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:898a   Bibliografi-ID: 2410
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Nye veje for dansk film - og H. C. Andersen

DREYER, CARL TH., Nye veje for dansk film - og H. C. Andersen. I hans: Om filmen. Artikler og interviews. Udgivet af Erik Ulrichsen. Nyt Nordisk Forlag, København 1959. Pp. 42-50. - 2. forøgede udg., i Gyldendals Uglebøger, 1964 (132 pp.; dér pp. 48-58). - Oprindelig offentliggjort i: Avertering, 5:1, 1939, pp. 6-9, 28-29. - Gengivet i Vestsjællands Socialdemokrat, 3.1.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1939
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1832   Bibliografi-ID: 12861
[Informationer opdateret d. 23.1.2013]

Nye Bidrag til 'Mit Livs Eventyr's Historie

TOPSØE-JENSEN, H., Nye Bidrag til 'Mit Livs Eventyr's Historie. Edda XL, pp. 52-75.
Optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 211-48).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1055)

Udgivet 1940
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1015   Bibliografi-ID: 2553
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

Et Vintereventyr

RUBOW, PAUL V., Et Vintereventyr. I hans: Reminiscenser. Nye litterære Studier. Ejnar Munksgaard, København. Pp. 7-47.
Om Sneedronningen. - Oprindelig offentliggjort i Nationaltidende 24.-25. jan. (Menneske eller Virtuos?), 19.-20. feb. (Et Vintereventyr), samt 16. og 18. mar. (H. C. Andersens Hjertekvad). - Optrykt 1964 (nr. 2074 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. januar 1940
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:999   Bibliografi-ID: 2536
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

'Hyldemor' og H. C. Andersens 'nye' Eventyr

MICHELSEN, WILLIAM, 'Hyldemor' og H. C. Andersens 'nye' Eventyr. Nationaltidende 2. jan.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. januar 1941
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1055   Bibliografi-ID: 2600
[Informationer opdateret d. 5.11.2012]

H. C. Andersen. Nogle Oplysninger om ham og den nye Udgave af hans Romaner og Rejseskildringer.

H. C. Andersen. Nogle Oplysninger om ham og den nye Udgave af hans Romaner og Rejseskildringer. Gyldendal, København. 16 upag. pp., 2 pl.
Omslagstitel: H. C. Andersen. Danmarks verdensberømte Digter. - Cf. nr. 1113 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1116   Bibliografi-ID: 2671
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

H. C. Andersen laante hos Patronio

STEENSTRUP, H. TROLLE (overs.), H. C. Andersen laante hos Patronio. Fyns Social-Demokrat 20. jun.
dvs. : Oversættelse af det spanske forbillede til Keiserens nye Klæder, den 32. fortælling i Juan Manuels El conde Lucanor.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1146   Bibliografi-ID: 2703
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

Nye og gamle H. C. Andersen-Illustrationer

OLRIK, H. G., Nye og gamle H. C. Andersen-Illustrationer. Nationaltidende 24. okt.
Anm. af bl. a. nr. 1117 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. oktober 1943
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1145   Bibliografi-ID: 2702
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

Kejserens nye Klæder paa femogtyve Sprog. Les Habits neufs de l'Empereur en vingt-cinq langues.

Kejserens nye Klæder paa femogtyve Sprog. [polyglot] Les Habits neufs de l'Empereur en vingt-cinq langues. Udgivet af LOUIS HJELMSLEV og AXEL SANDAL. C. A. Reitzel, København. 183 pp.
Forbemærkning af Axel Sandal pp. 7-8 (på fransk pp. 9-10); forord af Louis Hjelmslev pp. 11-16 (på fransk pp. 17-23); forord af H. Topsøe-Jensen pp. 24-29 (på fransk pp. 30-35). Eventyret på dansk: s. 37. Norsk s. 42. Svensk s. 47. Islandsk s. Tysk s. 58; Hollandsk s. 64; Engelsk s. 70; Fransk s. 77; Italiensk s. 83; Spansk s. 89; Portugisisk s. 94; Rumænsk s. 100; Græsk s. 106; Russisk s. 112; Polsk s. 118; Bulgarsk s. 123; Jugoslavisk [kroatisk] s. 128; Litauisk s. 133; Grønlandsk s. 138; Finsk s. 143; Ungarsk s. 149; Tyrkisk s. 154; Arabisk s. 160; Jiddisch s. 165; Kinesisk s. 173; - Anm.: Nils Bjertnes, Nordschleswigsche Zeitung, Aabenraa 8. mar. 1945; Sven Gundel, Jyllands-Posten 28. maj; E. F. H. [Ernst Fr. Hansen], Kristeligt Dagblad 30. apr.; Gtz: Blevet Boghandler paa Grund af Lugtesansen, [Forlagsdirektør Axel Sandal], Politiken, 25.4.1944. Politiken, 30.4.1944; Carsten Hildebrandt, Translatøren, sep. 1944; Poul Høybye, Nationaltidende 1. maj; J. K. Larsen, Kristeligt Dagblad 28. jun. - SJM Pg 3.

Se også nr. 1113 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/90)


Et Liv gjenoplevet i Erindringen

HEIBERG, JOHANNE LUISE, Et Liv gjenoplevet i Erindringen , I-IV. 4. reviderede Udgave ved Aage Friis under Medvirken af Elisabeth Hude, Robert Neiiendam og Just Rahbek. Gyldendal, København. Se reg.
1. udg., 1891-92. I: "Dronningen paa 16 Aar" s. 221 og 377. s. 317 Brev Brev og digt Brev fra H.C. Andersen. s. 318 om "Mulatten" s. 324-36 om "Mulatten" og "Maurerpigen". II: "Den nye Barselsstue" s. 105. "Kongen Drømmer" s. 132. III. Digt fra HCA Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1153   Bibliografi-ID: 2713
[Informationer opdateret d. 15.12.2011]

H. C. Andersen og hans Eventyr

RUBOW, PAUL V., [a:] H. C. Andersen og hans Eventyr; [b:] Vendepunktet i H. C. Andersens Digterliv; [c:] En Digters Bazar; [d:] H. C. Andersen-Forskning (1934); [e:] H. C. Andersen som Selvbiograf. I hans: Tendenser. Nye litterære Betragtninger. Gyldendal, København. Pp. 92-100; 101-24; 125-30; 131-39; 140-45.
a) Optryk af nr. 1011 ovf. - b) Oprindelig offentliggjort i Berlingske Tidende (aften) 10., 13. og 15. mar. 1933. - c) Oprindelig offentliggjort som anm. af nr. 1111 ovf. i Berlingske Aftenavis 27. feb. 1943. - d) Oprindelig offentliggjort som anm. af nr. 835 , 838 , 839 , 846 og 848 ovf. i Dagens Nyheder 29.-30. jan. 1935. - e) Oprindelig offentliggjort som anm. af nr. 1122 ovf. i Berlingske Tidende 30. mar. 1943.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1945/34)

Udgivet 15. marts 1944
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1157   Bibliografi-ID: 2717
[Informationer opdateret d. 14.12.2011]

Om at udgive H. C. Andersen

OLRIK, H. G., Om at udgive H. C. Andersen. Den nu sluttede Udsendelse af H.C. Andersens Romaner og Rejseskildringer (Gyldendal) og Udgaven af "Kejserens nye Klæder" paa 25 Sprog C.A. Reitzel. Nationaltidende 27. maj.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. maj 1944
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1179   Bibliografi-ID: 2741
[Informationer opdateret d. 8.2.2017]

Two Fairy Tales. To Eventyr.

Two Fairy Tales. To Eventyr. The Emperor's New Clothes, Text and Manuscript, and Jack the Dullard. Kejserens nye Klæder, Tekst og Manuskript, og Klods-Hans. H. C. Andersens Hus, Odense. 45 pp.
Anm.: Se u. nr. 1200 ndf. Fyns Soc. Demokrat 14.7.; Fyns Tidende, 12. og 15.7.; Politiken, 16.7.; Sydsjællands Social-Demokrat, 3.8.
"Protest fra Amerika mod to H.C. Andersen-Oversættelser", James B. Giern i Detroit protesterer. Fyns Tidende, 20. jan. 1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1945/25)

Udgivet 1945
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1186   Bibliografi-ID: 2750
[Informationer opdateret d. 29.8.2012]

Kejserens nye Klæder.

Kejserens nye Klæder. Fascimile og Tekst. H. C. Andersens Hus, Odense. 38 pp. (Manuskripter i H. C. Andersens Hus, Odense, II.)
P. 27: engelsk titelblad, efterfulgt af en oversættelse af eventyret.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/66)

Udgivet 1949
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1287   Bibliografi-ID: 2875
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Eventyr om Kejsere, Konger og rigtige Prinsesser

Eventyr om Kejsere, Konger og rigtige Prinsesser . Med Forord af JENS KRUUSE. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 46 pp.
Forord, Den fornøjelige Eventyrdigter, pp. 5-10. - Indhold: Fyrtøiet, Prindsessen paa Ærten, Keiserens nye Klæder og Svinedrengen. - Anm.: C. J. E. [Elmquist], Politiken 25. okt.; Kai Flor, Berlingske Tidende 24. okt.; Erh. L., Berlingske Aften, 19.10.1950; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 22. okt.; M. N. [J. Møller Nielsen], Social-Demokraten 19. okt.; Aalborg Stiftstidende, 29. nov.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/72)

Udgivet 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1330   Bibliografi-ID: 2923
[Informationer opdateret d. 19.8.2013]

Mit Livs Eventyr

Mit Livs Eventyr , I-II. Revideret Tekstudgave ved H. TOPSØE-JENSEN. Med Noter af H. G. OLRIK og Udgiveren. Gyldendal, København. 511; 570 pp.
Indledning af H. Topsøe-Jensen I pp. 7-23; noter og henvisninger I pp. 379-500, II pp. 367-500; registre II pp. 511-64. - Anm.: Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 19. sep.; F.N., Ny Dag, 23.1.1952; Aage Houken, Aalborg Amtstidende, 11.11.1951; Niels Kaas Johansen, Information 3. okt.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 11.-12. sep.; Egon Larsen, Kristeligt Dagblad 21. feb. 1952; Peter Magnus, Verdens Gang, Oslo, 7.6.1952; Ragnhild Rørdam Olesen, Fyns Tidende, 28. okt.; J. P. [Jacob Paludan], Nationaltidende 22. sep.; Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad, 28.11.1951; Paul V. Rubow, Berlingske Aftenavis 11. sep.; semper, Kristeligt Dagblad, 9.9.1951; S.H., Aalborg Stiftstidende, 17.9.1951; Erling Stensgård, Landet, 13.12.1951; Werner Thierry, Land og Folk 29. okt. - Cf. nr. 1398 og 1425 ndf. - Nye opl., 1975 og 1988 (i Gyldendals Bogklub). - Tjekkisk oversættelse 1965. Cf. anden bibliografi nr. 1873 .

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1951
Sprog: dansk, tjekkisk
Genre: Biografiske arbejder
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1370
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 2970
[Informationer opdateret d. 19.6.2013]

'Hele verden og et par nye skøjter'

NIELSEN, ERLING, 'Hele verden og et par nye skøjter'. Aalborg Amtstidende 17. jul.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1437   Bibliografi-ID: 3046
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

H. C. Andersens sommerglæder paa Korselitze

FABRITIUS, ALBERT, H. C. Andersens sommerglæder paa Korselitze. Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog XLIII (8. rk. I), pp. 107-12.
Med almanakoptegnelserne fra opholdet i jun.-jul. 1845 og dagbogsoptegnelserne fra opholdet i aug. 1850. - Smst. pp. 113-16: H. C. Andersens Eventyr om Kejserens nye Klæder, genfortalt i falstersk folkemål af Ole Olsen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1613   Bibliografi-ID: 3236
[Informationer opdateret d. 2.2.2015]

Filosofien og eventyret

VAA, ASLAUG, Filosofien og eventyret. Arbeiderbladet (Oslo) 15.4.1957. - Om Keiserens nye Klæder.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. april 1957
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1822   Bibliografi-ID: 12853
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Nye oversættelser af H. C. Andersen

DAL, ERIK, Nye oversættelser af H. C. Andersen. Translatøren XX, pp. 6-10.
Med tilføjelser af ED pp. 95-96 og af redaktionen pp. 96-98.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1958
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1864   Bibliografi-ID: 3514
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Anskuelighedens Naadegave. Nogle nye Studier i H. C. Andersens Kunst

BILLESKOV JANSEN, F. J., Anskuelighedens Naadegave. Nogle nye Studier i H. C. Andersens Kunst. Her beskrives HCA's vidunderlige evne til at skildre anskueligt og denne evnes sammenhæng med digterens erindring om billeder, han har set. [en Pinelli-radering] Berlingske Aftenavis 3. feb.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. februar 1958
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1872   Bibliografi-ID: 3523
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Sämtliche Märchen

Sämtliche Märchen , I-II. [Vollständige Ausgabe, aus dem Dänischen übertragen von THYRA DOHRENBURG, herausgegeben und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen von ERLING NIELSEN.] Winkler-Verlag, München. 746; 784 pp.
Efterskrift II pp. 713-61, bemærkninger II pp. 762-80. - Anm.: Erik Dal, Dänische Rundschau nr. 18 1960, pp. 24-25. Anm. på dansk i privattryk, 3 A-4 sider. - Cf. nr. 2017 ndf. Ny udg., 1974 (Deutscher Bücherbund, Stuttgart). - Ny udg. (fotografisk optryk uden Erling Nielsens efterskrift og bemærkninger), 1976 (Parkland Verlag, Stuttgart); 749, 718 pp. - Berechtigte Sonderausgabe, 1980 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt). Nye udg.: Parkland, Köln 1976; Albatros, Düsseldorf 2003; Artemis & Winkler, Düsseldorf/Zürich 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1960/19)

Udgivet 1959
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1884   Bibliografi-ID: 3539
[Informationer opdateret d. 7.5.2013]

Tanker ved min første Erobring

PORTMAN, ARNE, Tanker ved min første Erobring. I: Hans Bagger, m. fl. (red.), Læsningens Glæde. 69 Kulturpersonligheder fortæller om Bøger i deres Tilværelse , II. Den danske Antikvarboghandlerforening, København. Pp. 132-35.
Om et dedikationseksemplar af Nye Eventyr og Historier, Ny Samling, 1872 (cf. AP [fortegnelsen i nr. 2190 ndf.] 61).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1960
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1922   Bibliografi-ID: 3585
[Informationer opdateret d. 14.11.2013]

Hjejlen. Danmarks ældste dampskib og sejladsen paa Himmelbjergsøerne.

LEBECH, MOGENS, Hjejlen. Danmarks ældste dampskib og sejladsen paa Himmelbjergsøerne. Burmeister & Wain, København. Pp. 53-63 (excl. 57-58).
dvs. : Kapitlet H. C. Andersen og det nye Silkeborg. - P. 63 en farvegengivelse af E. Jerichau-Baumanns HCA-portræt.
Hjejlen. The Golden Plower. Denmark's Oldest Steamship and the Navigation of the Himmelbjerg Lakes and the Guden River. Burmeister & Wain, Copenhagen 1961. Pp. 53-63. "H. C. Andersen and the New Silkeborg".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1961
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1949   Bibliografi-ID: 3618
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

H. C. Andersen på Lykkesholm

ULDALL, KAI, H. C. Andersen på Lykkesholm. Kulturminder ny rk. IV, pp. 145-210.
Foredrag holdt i Selskabet for dansk Kulturhistorie 22. feb. Anm.: "Nye fund om H. C. Andersen", Politiken 12.10.1961. Fyens Stiftstidende, 21.12.1961; Ernst Fr. Hansen, Kristeligt Dagblad, 15.12.1961.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1961/32)

Udgivet 22. februar 1961
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1970   Bibliografi-ID: 3640
[Informationer opdateret d. 17.11.2015]

H. C. Andersens Levnedsbog.

H. C. Andersens Levnedsbog. Paany udgivet af H. TOPSØE-JENSEN. Tegninger af DES ASMUSSEN. Schønberg, København. 299 pp.
Forord pp. 5-16; noter af Svend Larsen og udgiveren pp. 233-88. - Anm.: Hans Andersen, Fyns Tidende, 13.12.1962; Niels Barfoed, Information 17. jan. 1963; Anders Bodelsen: Censor fik blæki hvoedet. Andersens humor er moderne", Ekstrabladet, 3.12.1962; B.R.: Jydske Tidende, 8.1.1963; Hans Brix, Berlingske Aftenavis, 19.3.1943; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 25. mar. 1963; Carl Johan Elmquist, Politiken 5. dec.; Arthur Fang, Dagbladet Ringkøbing, 18.12.1962; Henning Fonsmark, Berlingske Aftenavis 15. dec.; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 1. dec.; Chr. Frejlev, Fyens Stiftstidende, 3.12.1962; H.H. Langeland, 1.5.1943; Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende 19. og 21. dec. og Fyens Stiftstidende, 26. dec.; Brikt Jensen, Verdens Gang, Oslo, 24.6.1963; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen, 14.12.1962; Fredrik Martner, Demokraten 20. dec.; Kr. Langdal Møller, Aarhuus Stiftstidende 10. jan. 1963; H. Monrad Hansen, Holbæk Amts Venstreblad, 24.2.1963; Frederik Nielsen, Aktuelt 15. jan. 1963; P.B. Jyllands-Posten, 9.2.1963; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende, 12.12.1962; Cai M. Woel, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri XXXIX 1963, pp. 201-02; Roskilde Tidende, 15.12.1962; - Cf. nr. 2001 ndf. - Nyt opl., 1971 (fotografisk optryk). - Anm.: Aage Jørgensen, Jydske Tidende, 1.10.1971.
Nye opl., 1971, 1988 og 1996.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1962
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1984   Bibliografi-ID: 3657
[Informationer opdateret d. 16.11.2016]

Saga och sanning

HAMBERG, LARS, Saga och sanning. Hufvudstadsbladet 16. jun.
Om en række nye bidrag til HCA-litteraturen, bl. a. nr. 1997 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. juni 1962
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2014   Bibliografi-ID: 3690
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

Den ældre H. C. Andersen og 'det nye'

SCHWARZENBERGER, GERHART, Den ældre H. C. Andersen og 'det nye'. Danske Studier , pp. 17-47.
[..] et foredrag, som - i forkortet form - blev holdt på den 2. internationale germanistkongres i København den 25. august 1960.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. august 1962
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2009   Bibliografi-ID: 3684
[Informationer opdateret d. 24.5.2013]

H. C. Andersen og fuglene. Et kompendium af eventyrene.

LA COUR, TAGE, H. C. Andersen og fuglene. Et kompendium af eventyrene. Illustreret af Falke Bang. [Henry Thejls Bogtryk,] København. 67 pp.
Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 4. okt.; Ejg. N. [Ejgil Nikolajsen], Berlingske Tidende 3. okt. 2. udg., Selskabet Bogvennerne, 1978 (med nye tegninger); 80 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1967
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2187   Bibliografi-ID: 3891
[Informationer opdateret d. 1.11.2012]

Nogle iagttagelser i og omkring 'Kejserens nye Klæder'

NEDERGAARD-HANSEN, LEIF, Nogle iagttagelser i og omkring 'Kejserens nye Klæder'. Anderseniana 2. rk. VI:2, pp. 197-200. - Anm.: Erik H. Madsen, Vestkysten, 16.9.1967.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1967
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2200   Bibliografi-ID: 3906
[Informationer opdateret d. 12.6.2013]

H. C. Andersens Juleaftner

Hjuler, Marie, H. C. Andersens Juleaftner . Frimodts Forlag. Bornerups Bogtrykkeri, Thisted 1969. 71 pp. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 28.12.1970; Peter Eriksen, Fyns Tidende, , 17.1.1970; Per Gudmundsen, Aktuelt 4.3.1970; Aage Jørgensen, Flensborg Avis, 14.5.1970. - Cf. Karen Aabyes interview med MH, Berlingske Tidende 7.12.1969. - Nye opl., Wøldike 1980 og 1982.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1969
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:12   Bibliografi-ID: 3994
[Informationer opdateret d. 2.2.2012]

Søgeord: med + mine + digte + gamle + og + nye. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-79