Søgeord: martsviolerne + sig + himlen + hvælver + sÃ¥ + ren + og + klar. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 14 resultater.

Digte / af / H. C. Andersen. / - / »Vergessne Gedichte sind neue«. / Jean Paul. / - / Kjøbenhavn. / Trykt, paa Forfatterens Forlag, hos E. H. Robert. / 1830.

Titelblad. - Tilegnelse til Conferentsraad J. Collin. - Indholdsfortegnelse (upagineret Blad). - Tekst: 136 Sider. - 12 mo. - Pris 1 Rbd. 16 Sk. (Udkom 2. 1. 1830).
Anm. Dagen 22. 3. 1830, Nr. 69. - Dansk Litteratur Tidende, 1830, Nr. 6, 81. - Kjøbenhavns-Posten 4. 1. 1830, Nr. 3, 12. - Maanedsskr. for Litteratur, 1830, 3. Bind, 162 af C. Molbech.

Indhold.

Rime-Djævelen p. 1 (se Nr. 20).
52. Soldaten. (Med dæmpede Hvirvler Trommerne gaae) (Saml. Skr. XII, 190). p. 6
Den rædselsfulde Time (se Nr. 12). p. 7
Nytaarsnat (se Nr. 23). p. 10
53. Phantasiestykke i min egen Maneer. (I Himlen sidde Guds Engle smaae) (Saml. Skr. XII, 85). p. 12
Svinene; en Ode (se Nr. 19). p. 14
54. Vandrer-Liv. (Gaardhunden giøer - dens Tænder er saa skarpe) (Saml. Skr. XII, 139). p. 16
Det døende Barn (se Nr. 13). p. 17
Graat-Veir (se Nr. 39). p. 18
Kunstner-Livet (se Nr. 31). p. 19
Dykkerklokken (se Nr. 16). p. 24
Ved en Tragedies Dødsfald (se Nr. 37). p. 33
Aftenlandskab (se Nr. 36). p. 34
55. Cometen, et Sagn. (Da Sol stod op, og alle Nattens Terner) (Saml. Skr. XII, 87). p. 36
Sjælen (se Nr. 17). p. 41
56. Recension. (Vel rødmer Land og Hav ret smukt) (Saml. Skr. XII, 2). p. 44
Tyveknægten (se Nr. 48). p. 45
Ingenting og Noget (se Nr. 33). p. 46
57. Klintekorset paa Møen. (Det er en lys, en deilig Sommernat) (Saml. Skr. XII, 39). p. 47
Hjertesuk til Maanen (se Nr. 15). p. 52
58. Skolemesteren. (I den lumre Skolestue ville vi nu dvæle lidt) (Saml. Skr. XII, 330). p. 54
Studenten (se Nr. 43). p. 56
59. Holger Danske. (Det gothisk gamle Kronborg i Maanelyset staaer) (Saml. Skr. XII, 123). p. 58
Den 1ste August (se Nr. 35). p. 61
Moderen med Barnet (se Nr. 38). p. 63
60. Flyttedagen i April. (Nu Vintrens gamle Gubbe forlader sit Logi) (Saml. Skr. XII, 287 (forkortet) - Nr. 24 af 65 Smaavers). p. 64
Phantasie og Vanvid (se Nr. 32). p. 65
61. Fastelavn, en Skizze. (Fastelavn idyllisk staaer med sin Gaas i Haanden) p. 69
62. Martsviolerne. (Sig Himlen hvælver saa reen og klar) p. 70
(Saml. Skr. XII, 64).
63. Capriccio. (Et Speil er Søens Flade, det er saa smuk en Dag) p. 71
64. En fæl Historie. (Barsk sidder Drotten i Skarlagen rødt) p. 73
Regnveir (se Nr. 46). p. 75
Sneedronningen (se Nr. 25). p. 76
65. Mosters Skjærmbræt. (Naar Kulden barsk sig nærmed',) (Saml. Skr. XII, 50). p. 78
Til min Moder (se Nr. 34). p. 81
66. Risens Datter. (Dybt inde under Bjerget en gammel Rise boer) (Saml. Skr. XII, 274). p. 82
Aftenen, et Træsnit (se Nr. 11). p. 84
67. De Danske og deres Konge. (Alt reiser Vint'ren sit hvide Telt) p. 86
Dødsøieblikket (se Nr. 45). p. 88
68. Amors Spillekort. (Det er dog baade en Skam og Tort) (Saml. Skr. XII, 133). p. 89
Oldtids huuslige Liv (se Nr. 42). p. 90
Østergade (se Nr. 26). p. 91
69. Morten Lange. (Hver Midnat mellem tolv og et,) (Saml. Skr. XII, 237). p. 95
70. De tre Gaver. (Saa deiligt et Træ i Skoven staaer) p. 99
71. Januar, en Skizze. (Paa Gade, Mark og Tage, nu ligger Sneen hvid) p. 101
(Saml. Skr. XII, 291 - Nr. 42 af 65 Smaavers).
Tanker ved en ituslagen Jydepotte (se Nr. 14). p. 102
72. Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr (H. C. Andersens første Eventyr - Blev senere omarbejdet og udkom igen 1835: Reisekammeraten; se Nr. 279). p. 105

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/257, anm.: Kjøbenhavns-Posten: A-727e)

Udgivet 2. januar 1830
Sprog: dansk
Genre: Digtsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:51
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 57
[Informationer opdateret d. 27.4.2017]

Notizen. Eines Dichters Bazar.

H.C. Andersen ist jetzt von seiner Reise in Schweden, die sich hoch hinauf erstreckte, zurückgekehrt, und hat dem Dichter neue skandinavische Bilder in reichem Maße vorgeführt. Wer die glühende Phantasie und doch die klare, naive Auffassung Andersens, - klar wie das tiefe Meer, das seine Geburtsinsel Fühnen umspült - lieb gewonnen hat, wird sich gewiß mit uns auf seine Reiseerinnerungen freuen, die, nach verlauten, in ähnlicher Art wir sein "Eines Dichters Bazar" nächstens erscheinen werden.
Nordischer Telegraph , Verlag von Carl B. Lorck. Nr. 48, 31. August 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. august 1849
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19842
[Informationer opdateret d. 3.11.2015]

Tre Eventyr i Relief til Brug for blinde Børn.

'Grantræet', Fyrtøjet' og 'Historien om en Moder' er i Nielsen & Lydiches Bogtrykkeri blevne trykt i Relief til Brug for blinde Børn. Bogstaverne ere let læselige, og Trykken er skarp og klar, saa at Relieffet ikke er usat for at blive utydeligt ved Slid. Fædrelandet

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. december 1879
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13835
[Informationer opdateret d. 23.6.2011]

Nye Ord - og gamle.

N.Juul-Jensen: ... "I 'En Historie fra Klitterne' fortælles der fra Skagen: 'Makrelstimerne lyste i de mørke Nætter og viste, hvor de gik. Knurhanen knurrede,og Kolkrabben gav ynkelige Hyl, naar den blev jaget, Fiskene er ikke saa stumem, som man siger'. Det mærkelige Dyr Kolkrabben var os ganske fremmed, det fandtes ikke i Ordbøger, ikke i Kommentarer til Eventyrene,og Zoologerne vilde ikke vedkende sig det. Vi blev imidlertid efterhaanden klar over, at H.C. Andersen til sine Skildringer fra Skagen havde benyttet Olavius' Bog fra Skagen fra 1787, og her fandt vi ogsaa den samme Udtalelse om Kolkrabben. Berlingske Tidende, 4.12.1928.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. december 1928
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15562
[Informationer opdateret d. 17.10.2011]

Utaknemlige Bemærkninger.

Jens Kruuse: Hvert Aar udsender Forlag og Bogtrykkerier de saakaldte Jule- og Nytaarsbøger i Perioden December-Februar. Kruuse, som modtager mange af disse smukke hHilsener, viser sig i denne Kronik som en utaknemlig Modtager og stiller med klar Adresse positive Forslag om Ændringer paa dette Felt. [H.C. Andersens Elverhøj og Klods-Hans.] Jyllands-posten, 11. Januar 1852.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. januar 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18459
[Informationer opdateret d. 6.5.2013]

For hundrede Aar siden. Afdøde Forlagsboghandler Otto B. Wroblewskis Livserinderinger. Fra Nørrebro og Reitzels Boglade.

Lansbyforhold i senere Tiders Stenørken paa Nørrebro. kongen døde og Byen blev laaset af. "Skal jeg ikke fortælle et Eventyr?" "Nej, mange Tak, Hr. Andersen". Patriarkalske og strenge Arbejdsforhold hos Læremesteren. I Sommeren 1843 kom Wroblewski i Reitzels Boglade. En Gang var han sendt med en 100-Daler-Seddel til Anddersens Hjem og Digteren udtrykte sin Glæde ved at sige: "Det var en deilig brun Seddel! Mange Tak! Skal jeg ikke fortælle Dem et Eventyr, min lille Ven?" Men Wroblevski var klar over, hvad der ventede ham, hvis han kom for sent hjem. Han maatte sige "Nej, mange Tak!" og stikke af, skønt han kunde mærke, at Digteren var smækfornærmet. Senere gik dog H.C. Andersens Vrede over, og Wroblewski fik tilsendt et Eksemplar af Tobindsudgaven af Eventyrene, hvori digteren havde skrevet en Tilegnelse paa ikke færre end fire Vers. Brev Berlingske Tidende, 1. maj 1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. maj 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20331
[Informationer opdateret d. 11.5.2017]

Aalborg inspirerede til 'Jylland mellem tvende have'.

Aalborg Sangforening af 1843 skulle i 1859 synge i Hobro, bestyrelsen havde lejet charabanc'er tila t føre sangerbrødrene til den smukt beliggende lille by. Charabancerne holdt klar ... der kom eventyrdigteren vandrende ... digteren kørte med til Hobro, som betaling et digt til Jyllands pris. Ny Tid, 1.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. april 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18405
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Ny gnist på et gammelt fyrtøj.

Niels Bastholm: En følsom, klar streg giver en ny version af det gamle eventyr Fyrtøjet. Birgitte Nielsen, 14 år , og uddannet kunsthåndværker har illustreret den nye bog. Jyllands-Posten 9.10.1983.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. oktober 1983
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13740
[Informationer opdateret d. 8.6.2011]

Suffløren august 1995.

H.C. Andersen + dukketater = video. TV-selskabet Balboa arbejder med Elveerhøj, Svinedrengen og Den lille Pige med Svovlstikkerne, Nattergalen, Fyrtøjet og Klods Hans. Det forventes klar i foråret 1996. Ove Sprogøe har indtalt de originale eventyr.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/231)

Udgivet August 1995
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16368
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Der har de rod.

[leder: ] revser Odense by for at have rod i HCA-satsningen. "Museumsvæsenet har ikke nogen klar målsætning, flere priser uddeles, komiteen til festligholdelsen af HCAs 200 års fødselsdag er ikke et skridt videre".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. juli 1998
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13449
[Informationer opdateret d. 7.3.2011]

H. C. Andersen får et nyt hus

Nielsen, Lise Lotte, "H. C. Andersen får et nyt hus". Berlingske Tidende 22.12.2001. – Om museumsombygning i Odense. - Odense-synspunkt: Anker Boye og Jørgen Lund: Digter-hus gøres klar til 200-årsdagen. Fyens Stiftstidende 21.3.2002

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. december 2001
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006
andersen.sdu.dk/forskning/bib/aaj4/vis.html?id=436&show=1   Bibliografi-ID: 11423
[Informationer opdateret d. 13.11.2013]

H.C. Andersen Festivals - 17.-25. august 2013 i Odense.

8 siders festival-program midt i sektionen. Per Westergård: Halehoi for en festival. Morten Vilsbæk: - Kunstnerens dobbelte ansigt, Ye Minjun som står bag festivallogo, er international storsælger. - Bredt show åbner festen, Andersen bliver fortolket af både beatpoeten Claus Høxbroe og skuespilleren Ghita Nørby, mens Chris Minh Doky leverer jazz med internationalt format. - Jensens yngste barn, Kærlighed tl Odense er Palle Skov Jensens engagement i H.C. Andersen Festivals. Og ejeren af Jensen's Bøfhus har lært meget det seneste år. - I'm Your Man. Leonard Cohen er igen lige om hjørnet; Rune Moesgaard: En unik aften i vente - Oh Land sætter punktom for sin danske sommerturne med en optræden i Kongens have, som har krævet ekstra forberedelse; Malene Birkelund: På genopd(r)agelse i eventyrene. Sambainspireret eventyroptog med 3.000 af byens borgere fuldender daginstitutioners månedelange arbejde med H.C Andersen - Hun forsvinderi nd i stilheden, mens anmelderne venter på Agnes Obels anden soloudgivelse, kan fynboerne se hende optræde under H.C. Andersen Festivals; Lene Kryger: Ideer kommer ligesom kyllinger - alle fynske 8. klasser får en bog med udvalgte eventyr af H.C. Andersen; uddrag af johs. Nørregaard Frandsens skildring af H.C. Andersens liv og eventyr fra bogen; - Et godt grin giver et adrenalinkick: Thomas Mørk om festivalkabareten "Lattergalen"; Rune Moesgaard: Et eventyrligt sansebombardement - "Den Standhaftige Tinsoldat" med både lyd, lugt, lys og musik; Marie Jung: Andersen over det hele - festivalen tager digteren på ordet og tager ham alvorligt; Jesper Mads Eriksen: Nogle af de unge fra Odenses rap-undergrund er med på Spoken Word Festival; Kærlighedens mange ansigter: Selvfølgelig bidrager H.C. Andersens Hus til H.C. Andersen festivals. Og temaet bliver eventyrdigterens komplicerede kærlighedsliv. Tidstavle .. Når bare man har ligget i et svaneæg; Jørgen Volmer: Radio Klubbens kendte og knap så kendte; Malene Birkelund: Kunsten går i gaden; Ny Vestergade omdannes til bilfri kunstgade med eventyrlige billeder, kaffeslabberads og workshops; Jesper Mads Eriksen: Som en fire dage lang fernisering i Berlin, Phono Festival rykker ind i møbelforretning; Malene Birkelund: Det skal nok give genlyd rundt omkring (interview med Elisabeth Møller Jensen); Klodshans er folkets stemme - gennem hele H.C. Andersen Festivals kan publikum være med til at bestemme hvilket indslag, der har været det bedste, mest fantasifulde eller overraskende; Rune Moesgaard: En festival i festivalen - mens Odense samler sig om at hyldet berømte bysbarn, holdes også Danmarks nye Internationale Gadeteaterfestival; Marianne Kjær: Den forelskede dirigent - når verdensdirigenten David Angus slår tonen an til Opera på slottet 25. august, er det med total kærlighed i bagagen - Den norske sopran Kari postma glæder til igen at synge i Odense - teaterchef Kasper Wilton melder at han er klar til at føre publikum på en musikalsk og eventyrlig rejse i H.C.Andersens fodspor den 25. august. Fyens Stiftstidende, 17.8.2013.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. august 2013
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19015
[Informationer opdateret d. 20.8.2013]

H.C. Andersen Festivals.

H.C. Andersen i nutiden: Hjørdis Plato har illustreret de røde sko.
Kristian Bay Klausen: Agnes Obel og den gode koncert.
Jesper Mads Eriksen: Prisvinder kom tættere på H.C. Andersen. Ye Minjun var en interesseret gæst i går i H.C. Andersens Hus.
Ivar Juel Nordentoft: Blomstrende akrobatik. Skuespil, cirkus og performance i samme opsætning. Munke Mose med mange scener til en nyfortælling af "Den lille Idas Blomster".
Malene Birkelund: Mange små eksplosioner. Farvestærk udstilling i Gallerie Rasmus viser, at mange kunstnere ejer modet til at tro på eventyret.
Morten Vilsbæk: En gammel ged og 500 børn. 60 elever fra Social- og Sundhedsskolen på Vestre Stationsvej arbejder med megafoner, saks og klister for at blive klar til fredagens optog.
Kristian Bay Klausen: Begrænset af et bileldblad. Otte kunstnere fik en hvid væg, Billedbladet, maling og en fri fantasi til at skabe gadekunst, der sender signaler ud på Grønnegade i Odense. Fyens Stiftstidende, 20. august 2013.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. august 2013
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19017
[Informationer opdateret d. 26.8.2013]

H.C. Andersen Festivals.

Det eventyrlige børneoptog - byen hoppede af glæde. Storslået Tinsoldat-show - og tinsoldaten blev til rumraket. Klar til Opera på slottet - en musikalsk rundrejse i Europa.
H.C. Andersen i nutiden: Hjørdis Plato illustrerer Fyrtøjet. Vandfald er noget man klatrer i - for sjov. Andersen for de vågne - Nørregaards Teater serverer eventyr af Andersen. Dans selv i skyggernes spil. Aften med legende virtuose - Snedronningen ville være smeltet helt væk under Jazz galla'en. En prinsesse i Kongens Have - Oh Land blev af Per Vers kaldt for en smuk eksilprinsesse. Fyens Stiftstidende, 24. august 2013.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. august 2013
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19056
[Informationer opdateret d. 27.8.2013]

Søgeord: martsviolerne + sig + himlen + hvælver + sÃ¥ + ren + og + klar. Ny søgning. Søg i resultater