Søgeord: maj + hver + mÃ¥ned + har + sin + karakter. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 6 resultater.

Det kongelige Theater har i disse Dage havt det Held, netop at fyldestgjøre sin nationale Opgave.

Samme Aften, som Italienerne begyndte med 'Il barbiere', fremstilledes paa Kongens Nytorv 'Liden Kirsten'. ... hvor venlig, blød og tiltalende er ikke den hele Skildring fra Digterens Side, følt og gjengiven med et fuldt Hjerte, en ren Stemning og derhos med et Sind, som afspeiler i det mindste nogle Sider i det danske Folks Karakter saa sikkert, at Ordene alene maa tiltale enhver ... Alt i Alt er 'Liden Kirsten' ikke alene for Tiden den mest nationale Opera, vi eie- ja, næsten den eneste ... Fædrelandet, 27. april 1869.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-700d)

Udgivet 27. april 1869
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16921
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

De berømteste Danskere.

Jens Kruuse: Hvad ved den store Verden om Danmark og Danskere? Saare lidt, siger Jens Kruuse - der er kun to Danskere, som er universelt kendt, og den ene af dem er Hamlet. I hans Karakter finder vi træk, som maaske ogsaa kan forklare lidt af vor Situation i Dag. ... De virkelig berømte Danskere er hverken Litteraturkritikeren eller Filosoffen. Det er Sagnfiguren og Eventyrdigteren. Hamlet og H.C. Andersen. Jyllandsposten, 24. oct. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. oktober 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18462
[Informationer opdateret d. 6.5.2013]

O. T.

O. T. Med forord og noter af HENNING FONSMARK. Hans Reitzel, København. 223 pp.
Forord pp. 5-7; noter pp. 218-22. - Anm.: Aage Jørgensen: To Karaktertraditioner, Demokraten, 14.2.1963; Den interessante karakter, Sjællands Tidende, 2.4.1963; Sv. S-n: Aalborg Amtstidende, 14.11.1962; H.N., Berlingske Aftenavis, 1.11.1962.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/257)

Udgivet 1962
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1986   Bibliografi-ID: 3659
[Informationer opdateret d. 3.11.2016]

Glimt af et livsværk

Glimt af et livsværk . Redaktion: Bo Grønbech. Arnkrone, København 1975. iv, 238 pp., 1 pl. - Forord pp. 3-4. Om bogens fidus-karakter se Erik Dal i Anderseniana , 3. rk., 2:3, 1976, pp. 283-84. - Anm.: Hans Bendix, Politiken 6.8.1975; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 15.8.1975; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 30.7.1975; K[nud] S[echer], Fyens Stiftstidende 4.8.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:319   Bibliografi-ID: 4301
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

Svævende stasis. Arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og historier.

Jacob Bøggild. Disputats.
H.C. Andersen er navnlig kendt og elsket for en række eventyr, som er sande klassikere og ubestrideligt verdenslitteratur. Men hans forfatterskab er mere omfattende end som så. Alene hans eventyr og historier omfatter langt flere tekster end disse klassiske eventyr. Og eventyrene og historierne er desuden bemærkelsesværdigt forskelligartede, selv om man ofte, på trods af forskellene, genkender Andersen i kraft af hans tonefald.
Svævende stasis sætter fokus på H.C. Andersens eventyr og historier og søger, gennem en række analyser af nogle klassiske og nogle mindre kendte af dem, at finde ind til, hvad der forener dem i deres forskellighed. Bogens argument er, at det, som forener dem, er, at de er blevet til i et spændingsfelt mellem den litterære arabesks uforudsigeligt svævende karakter og allegoriens på forhånd fastlagte betydningsfelt. Deraf titlen: Svævende stasis.
Forlaget Spring, Århus 2012.
Udgivet Marts 2012
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 978-87-92381-99-6   Bibliografi-ID: 16854
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Byen lyses op til ære for H.C. Andersen.

Malene Birkelund: I anledning af 150-året for digterens udnævnelse som Odenses æresborger skaber Odense Bys Museer, Odense Kommune og SDU tilsammen en tre-dages fejring med nyt indhold af folkelig og forskningsmæssig karakter. Fyens Stiftstidende, 4.10.2017.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. oktober 2017
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20531
[Informationer opdateret d. 26.10.2017]

Søgeord: maj + hver + mÃ¥ned + har + sin + karakter. Ny søgning. Søg i resultater