Søgeord: lille + viggo. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 34 resultater.

H. C. Andersen. Stemninger og Eventyr.

WIED, GUSTAV, H. C. Andersen. Stemninger og Eventyr. Med Tegninger af Viggo Pedersen. Gyldendal, København. 148 pp. Anm.: C. E. Jensen, Social-Demokraten 22.12.1897.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1897
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:134   Bibliografi-ID: 1471
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Barn Jesus i en Krybbe laa

BITSCH, VIGGO, Barn Jesus i en Krybbe laa. Hjem og Skole XX, pp. 19-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:561   Bibliografi-ID: 2025
[Informationer opdateret d. 4.11.2014]

H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830-1846.

H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830-1846. Udgivet af H. C. Andersen Samfundet. Under Redaktion af SVEND LARSEN. Ejnar Munksgaard, København 1941[-46]. [4], 670 pp. (= Anderseniana [1. rk.] IX-XIII.) - Foromtale i ved Svend Larsen, Fyns Venstreblad, 25.4.1946.
Anm.: Viggo Adamsen, Venstrebladet 6.6.1945 og 18. apr. 1946 og Fyns Venstreblad, 24.4.1946; Inger Bentzon, Aarhuus Stiftstidende 11. aug. 1946; Skolebestyrer J.E. Haslund, Morgenbladet, Oslo 2.4.1955; G.N., Ekstrabladet, 11.12.1941, 19. apr. 1945; H. St. Holbeck, Fyens Stiftstidende 17. dec. 1941, 31. jan. 1943 og 16.-17. apr. 1945; Henning Høirup, Fyns Tidende 20. mar. 1942, 9. jan. 1943, 12. mar. 1944 og april-maj 1945, 3.7.1946; Svend Larsen, Fyns Venstreblad, 20.6.1947; Leif Nedergaard, Aarhuus Stiftstidende 6. jul. 1945, Svend Larsen, 25. apr. og 26. sep. 1946; 20. jun. 1947; Aalborg Stiftstidende 1. aug. 1946; H. G. Olrik, Nationaltidende 31. jan. 1942. - Cf. nr. 1143 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1031   Bibliografi-ID: 2572
[Informationer opdateret d. 10.4.2013]

Rejsekammeraten.

Rejsekammeraten. . Et Eventyr af H.C. Andersen. Med Tegninger af Stefan Viggo Pedersen. -

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/1)

Udgivet 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:169   Bibliografi-ID: 4151
[Informationer opdateret d. 12.11.2012]

H. C. Andersen., Undersøgelser og Kronikker 1925-1944.

OLRIK, H. G., H. C. Andersen., Undersøgelser og Kronikker 1925-1944. H. Hagerup, København. 254 pp.
Indhold: Nr. 484 , 510 , 511 , 546 , 547 , 578 , 606 , 608 , 647 , 697 , 744 , 746 , 748 , 751 , 848 , 881 , 896 , 904 (indledningen), 916 , 937 , 945 , 1028 , 1029 , 1056 , 1057 , 1058 , 1079 , 1102 , 1103 og 1165 ovf. - [..] en Ind- og Omarbejden (maatte) ofte finde Sted. Dette er gjort med saa lempelig en Haand som muligt [..] (p. 5). - Noter og henvisninger pp. 249-54 (med flere ufyldestgørende og fejlagtige oplysninger om artiklernes oprindelige offentliggørelse). - Anm.: Viggo Adamsen, kronik: Venstrebladet 24.4.1945; Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 2.7.1945; Emil Frederiksen, Berlingske Aftenavis 29. maj; Jens Futtrup, Vejle Amts Folkeblad, 20. apr. 1945; Oscar Geismar, Kristeligt Dagblad 22. apr.; Louis E. Grandjean: "Da Slagelse var Plagelse for H.C. Andersen", Sorø, april 1945; Sven Gundel, Jyllands-Posten 23. jun.; H. St. Holbeck, Fyens Stiftstidende 8. apr.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 15. og 16. jan. 1946; Svend Larsen, Fyns Tidende, 13.4.1945; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 2. apr.; N. Sch. [Nils Schiørring], Holstebro Dagblad, 21. apr.; Kolding Folkeblad, 5. maj; Nationaltidende 25. apr.; Sv. S-n [Sørensen], Randers Dagblad, 12. maj; Ringsted Folketidende, 5. maj; Silkeborg Avis, 30. apr.; Aalborg Amtstidende 30. jun.; J. V. [Jørgen Voeler], Aarhus Amtstidende 10. apr.; Olaf Carlsen, Aarhuus Stiftstidende 31.5.1945. - Cf. nr. 1199 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1190   Bibliografi-ID: 2756
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

'Skyggen' har 100 Aars Jubilæum

HALBERG, VIGGO, 'Skyggen' har 100 Aars Jubilæum. Fyens Stiftstidende 26. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. december 1946
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1217   Bibliografi-ID: 2789
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.

H. C. Andersens Moder. En Brevsamling. Udgivet af SVEND LARSEN. Rasmus Hansens Boghandel, Odense. 53 pp.
Med 24 breve fra årene 1822-33.- Indledning pp. 5-8. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 28. jun.; Kim Fyns Stifstidende, 20. jun. 1947; Svend Gundel, Jyllands-Posten, 3.9.1947; hgo. [ dvs. : H. G. Olrik], Nationaltidende 16. dec. - Cf. nr. 1251 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1224   Bibliografi-ID: 2798
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Rejsekammeraten.

Rejsekammeraten. Med Indledning af KAI FRIIS MØLLER. Enogtredive Koldnaalsraderinger af POVL CHRISTENSEN. Det Berlingske Bogtrykkeri, København. 37 unumm. pl.
Trykt i 125 eks. - Indledning pl. [3]. - Anm.: Kaj Borchsenius, Politiken 19. dec.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 16. dec.; Viggo Madsen, Politiken Magasinet, 9. nov. 1947; Ekstrabladet, 8. dec. 1947; B.T., 7.10.1947; Ekstrabladet, 8.12.1947; "Grafikeren har aabnet en Udstilling af sin samlede Produktion i dansk Bogkunst i H. Hagerups Boghandel". Berlingske Tidende, 17. nov. 1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/45)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1225   Bibliografi-ID: 2799
[Informationer opdateret d. 26.8.2013]

Romerske Dagbøger.

Romerske Dagbøger. Ved PAUL V. RUBOW og H. TOPSØE-JENSEN. Gyldendal, København. 176 pp.
Indledning af PVR pp. 5-8. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 27. okt.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 2. aug. 1948 (hertil en notits af Poul Høybye, smst. 7. aug.); Aalborg Amtstidende, 26.11.1947; Dagens Nyheter, 16. nov. 1947; Vejle Amts Folkeblad, 29.10.1947; Socialdemokraten, 1.12.1947; Harald Engberg, Politiken 22. okt.; Sven Gundel, Jyllands-Posten 29. dec.; H. St. Holbeck, Fyns Tidende, 30.10.; Niels Kaas Johansen, Information 16. jan. 1948; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2. nov.; Dina Lea Bergens Tidende 22 nov. 1947; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 28. jan. 1948; The Times Literary Supplement , 1947, p. 632.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/31)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1226   Bibliografi-ID: 2800
[Informationer opdateret d. 5.4.2016]

H. C. Andersens Religion.

HOLBECK, H. ST., H. C. Andersens Religion. Schønberg, København. 72 pp.
Anm.: V. A. [Viggo Adamsen], Fyns Venstreblad 9. aug.; Harald Engberg, Politiken 17. sep.; Per Gudmundsen, Social-Demokraten 20. aug.; Svend Gundel, Jyllands-posten, 3.9.1947; Bernhard Jensen, København 8. sep.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 25.-26. aug.; hgo. [ dvs. : H. G. Olrik], Nationaltidende 10. sep.; Erik Schmidt Petersen, Kristeligt Dagblad 20. aug. Holbæk Amtsavis, 15.10.1947.- Cf. nr. 1251 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1948/58)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1229   Bibliografi-ID: 2804
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Anderseniana 1947

Anderseniana 2. rk. I-VI 1947-69. Redigeret af SVEND LARSEN (senere: NIELS OXENVAD) og H. TOPSØE JENSEN. I-II udgivet af H. C. Andersen Samfundet, III-VI af H. C. Andersens Hus.
Anm.: [I:2] Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 30. jan. 1949; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 5. mar. 1949; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 31. jul. og 1. aug. 1949. - [I:3] Henning Høirup, Fyns Tidende 22. jan. 1950. - [I:4] Hakon Stangerup, Aalborg Stiftstidende 19. feb 1951. - [II:2] Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 10. feb. 1953; Henning Høirup, Fyns Tidende 10. mar. 1953; Marie-Louise Paludan, Sorø Amtstidende 10. sep. 1953. - [II:3] Hans Brix, Berlingske Aftenavis 27. feb. 1954; H. E. [Harald Engberg], Politiken 8. feb. 1954; Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende 15. feb. 1954; Bent Mohn, Information 7. jan. 1954. - [III:1-2] Se u. nr. 1571 ndf. - [IV:1] Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende 16. jul. 1957. - [V:2] Henning Fonsmark, Berlingske Aftenavis 25. apr. 1963; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 9. maj 1963. - [V:4] H. A. [Hans Andersen], Jyllands-Posten 25. maj 1965; E. U. [Erik Ulrichsen], Information 26. jun. 1965.

Se også nr. 1214 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1248   Bibliografi-ID: 2826
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

H. C. Andersen og Horace E. Scudder.

H. C. Andersen og Horace E. Scudder. En Brevveksling. Udgivet af JEAN HERSHOLT. Med Noter af WALDEMAR WESTERGAARD og en Efterskrift af H. TOPSØE-JENSEN. Gyldendal, København. 207 pp.
Indledning af JH pp. 7-14; efterskrift pp. 173-88. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 19. jun.; bene, Berlingske Aftenavis, 5.10.1949; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 3. jun.; Harald Engberg, Politiken 13. jul.; Henrik Juul Hansen, København 15. jun.; Philip Houm, Dagbladet, Oslo, 26. jun. 1948; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2.-3. jun.; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Ekstrabladet 28. jun.; H. G. Olrik: H.C. Andersen og Amerika, Kristeligt Dagblad 26. okt.; Hakon Stangerup, Fyens Stiftstidende 7. jun.; Hejmdal, 28. jul. Jydske Tidende 4. jul.; Sydvestjylland, 29. jun.; Aalborg Stiftstidendes Kronik, 7.6. - Cf. nr. 1327 ndf. - Amerikansk udg., se nr. 1284 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1259   Bibliografi-ID: 2840
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Riborgs Broder. H. C. Andersens Brevveksling med Christian Voigt

MÜLLER, TH. A. & H. TOPSØE JENSEN (medd.), Riborgs Broder. H. C. Andersens Brevveksling med Christian Voigt. Anderseniana 2. rk. I:2, pp. 77-167.
Indledning pp. 77-95. - Artikler herom: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 30. jan. 1949; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 31. jul. og 1. aug. 1949; Hakon Müller, Fyens Stiftstidende 1. apr. 1949; Hans Brix, Berlingske Tidende, 5.3.1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. januar 1948
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1276   Bibliografi-ID: 2860
[Informationer opdateret d. 7.12.2012]

Sagor och berättelser. Jubileumsupplagan

Sagor och berättelser. Jubileumsupplagan , I-III. Översättning och inledning [av] ERIK ASKLUND. Illustrationer av LORENZ FRÖLICH, CARL LARSSON, STEFAN VIGGO PEDERSEN, VILHELM PEDERSEN och ISIDOR TÖRNBLOM, Örnkrona, [Stockholm]. 397; 397; 422 pp.
Indledning I pp. 5-8. - 200 numm. eks. af oplaget udgør en særlig bibliofilupplaga. - Anm.: Gösta Attorps, Svenska Dagbladet 4. jul.; N.L. Aftonposten, 2.4.1955; Ingrid Schöier, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 2. apr.; Eva v. Zweigbergk, Dagens Nyheter 1. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/141)

Udgivet 1955
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1543   Bibliografi-ID: 3164
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Bogen fortæller. Laserne

Bogen fortæller. Laserne . Indledning af Tage la Cour. Illustreret af Alex Secher. Viggo Borch A / S & Jørgen Schjerbech Jun. A / S, Glostrup 1970-71. 23 pp. - Indledning pp. 5-7. Omslagstitel: Bogen og papiret . (Bogen fortæller, fra Fodreise....) - Anm.: Aage Jørgensen, Dagbladet, 27.5.1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1970
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:58   Bibliografi-ID: 4040
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

'Lille Viggo' og kornpriserne

Jørgensen, Aage, 'Lille Viggo' og kornpriserne. Dansk Noter , juni 1980, pp. 40-42.
Udgivet 1980
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:720   Bibliografi-ID: 4701
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Hans Christian til minde

Witt-Hansen, Viggo, Hans Christian til minde. Vestkysten 1.-2.4.1980.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1980
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:745   Bibliografi-ID: 4725
[Informationer opdateret d. 23.6.2016]

Hans Andersen as an English Writer

Pedersen, Viggo Hjørnager, Hans Andersen as an English Writer. I: Håkon Ringbom & Matti Rissanen (red.), Proceedings from the Second Nordic Conference for English Studies. Hanasaari / Hanaholmen, 19-21 May, 1983 . Åbo Akademi, Åbo 1984. Pp. 529-42. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut, 92.) - Optrykt 1988 (cf. nr. 1221 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1988/73)

Udgivet 1984
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:958   Bibliografi-ID: 4937
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

The Kiss of the Snow Queen. Hans Christian Andersen and Man's Redemption by Woman

Lederer, Wolfgang, The Kiss of the Snow Queen. Hans Christian Andersen and Man's Redemption by Woman . University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London 1986. xiv, 262 pp. - Heri pp. 187-220 The Snow Queen i Jean Hersholts oversættelse (AaJ nr. 1399). - Anm.: Georgina Boyes, Folklore, Vol. 100, No. 1 (1989), p. 127; Pål Bjørby, Scandinavian Studies , 62, 1990, pp. 491-95; Heinrich Detering, Skandinavistik , 21, 1991, pp. 59-61; Betsy Hearne, Library Quarterly, 1988, jan. p. 92; Viggo Hjørnager Pedersen, Anderseniana , 1989, pp. 73-74; Janet Adam Smith, The New York Review of Books , 38:12, 27.6.1991, pp. 26 og 28-31.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/91)

Udgivet 1986
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1085   Bibliografi-ID: 5063
[Informationer opdateret d. 21.1.2014]

En Jyllands-rejse

Lassen, Viggo Møller, [En Jyllands-rejse.] Aalborg Stiftstidende 29.6., 6., 13., 20. og 27.7., 3., 10., 17., 24. og 31.8., samt 7. og 14.9.1986.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. september 1986
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1122   Bibliografi-ID: 5100
[Informationer opdateret d. 6.2.2012]

A Critical Edition of Hans Andersen?

Pedersen, Viggo Hjørnager, A Critical Edition of Hans Andersen? I: Ishrat Lindblad & Magnus Ljung (red.), Proceedings from the Third Nordic Conference for English Studies. Hässelby, Sept. 25-27, 1986 . Stockholm 1987. Pp. 291-99. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in English, 73.)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1988/52)

Udgivet 1987
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1154   Bibliografi-ID: 5132
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Hans Andersen as an English Writer

Pedersen, Viggo Hjørnager, Hans Andersen as an English Writer. I hans: Essays on Translation . Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1988. Pp. 95-108. (Handelshøjskolen i København. Erhvervssproglige Skrifter, 15.) - Optryk af nr. 958 ovf.
Udgivet 1988
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1221   Bibliografi-ID: 5199
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen-litteraturen 1984-88

Mylius, Johan de, m.fl., H. C. Andersen-litteraturen 1984-88. Anderseniana , 1989, pp. 65-78. - Anmeldelserne pp. 72-78 skyldes Olof G. Lidin, Niels Oxenvad og Viggo Hjørnager Pedersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1989
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1285   Bibliografi-ID: 5263
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Hans Christian Andersen und die literarische Märchentradition

Brostrøm, Torben, Hans Christian Andersen und die literarische Märchentradition. I: Morten Nøjgaard, m.fl. (red.), The Telling of Stories. Approaches to a Traditional Craft. A Symposium . Odense University Press, Odense 1990. Pp. 183-92. - Pp. 183-89 er en oversættelse af pp. 78-88 i nr. 1359 ndf. Pp. 189-92 omhandler kunsteventyrets moderne efterliv (Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter, en barnhistoria, 1985, Viggo Stuckenbergs og to skoleelevers forslag til fortsættelse af Klods-Hans). [I nr. 1359 refereres i stedet (pp. 87-88) til Halldór Laxness' Taormina-novelle En vision i dybet, 1925.]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1990
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1310   Bibliografi-ID: 5288
[Informationer opdateret d. 18.11.2015]

Oversættelse eller parafrase? Om forskellige versioner af »Fyrtøjet«, »Den grimme Ælling« og »Den lille Havfrue« / Translation or Paraphrase? An Evaluation of Various Versions of »The Tinder Box«, »The Ugly Duckling« and »The Little Mermaid«

Pedersen, Viggo Hjørnager, Oversættelse eller parafrase? Om forskellige versioner af Fyrtøjet, Den grimme Ælling og Den lille Havfrue / Translation or Paraphrase? An Evaluation of Various Versions of The Tinder Box, The Ugly Duckling and The Little Mermaid . H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet, 1990. 41 pp. - Dansk tekst pp. 5-21, engelsk tekst pp. 22-41. - Anm.: Søren Brandt, Weekendavisen 23.11.1990.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1990/144)

Udgivet 1990
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1325   Bibliografi-ID: 5303
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Ugly Ducklings? Reflections on Some English Versions of Hans Andersen's 'Den grimme Ælling'

Pedersen, Viggo Hjørnager, Ugly Ducklings? Reflections on Some English Versions of Hans Andersen's 'Den grimme Ælling'. I: Patrick Nigel Chaffey, m.fl. (red.), Translation Theory in Scandinavia. Proceedings from The Scandinavian Symposium on Translation Theory (SSOTT) III, Oslo 11-13 August 1988 . [Oslo 1990.] Pp. 229-42.
Udgivet 1990
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1326   Bibliografi-ID: 5304
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

A Mermaid Translated. An Analysis of Some English Versions of Hans Christian Andersen's 'Den lille Havfrue'

Pedersen, Viggo Hjørnager, A Mermaid Translated. An Analysis of Some English Versions of Hans Christian Andersen's 'Den lille Havfrue'. The Dolphin , nr. 18: Translation, a Means to an End , 1990, pp. 7-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1990
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1348   Bibliografi-ID: 5326
[Informationer opdateret d. 12.8.2013]

Mary Howitt's Translations of Hans Christian Andersen

Pedersen, Viggo Hjørnager, Mary Howitt's Translations of Hans Christian Andersen. I: Julian Meldon D'Arcy (red.), Proceedings of the Fifth Nordic Conference on English Studies, Reykjavík, 7-8 August 1992 . Háskóli Íslands, Reykjavík 1993. Pp. 286-96.

Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991

Mylius, Johan de, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991 . Udgivet af H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, Odense 1993. 561 pp. - Indhold: Søren Baggesen, Dobbeltartikulationen i H. C. Andersens eventyr, pp. 15-29; Heike Depenbrock & Heinrich Detering, Poesie und industrielles Zeitalter in H. C. Andersens 'I Sverrig', pp. 31-55; Johan de Mylius, Øjeblikket - en anskuelsesform hos H. C. Andersen, pp. 57-74; Ljudmila Braude, H. C. Andersens eventyr og historier 1850-70, pp. 75-84; W. Glyn Jones, Hans Christian Andersen in English. A Feasibility Study, I, pp. 85-99; Hans Kuhn, H. C. Andersen i det 19. århundredes danske sangbøger, pp. 101-14; Finn Hauberg Mortensen, I familiens skød, pp. 115-30; Bo Grønbech, Why Study Hans Christian Andersen, pp. 131-37; Fritz Paul, Die Welt aus der Doppelperspektive oder das Kalifornien der Poesie. Andersens Reisebücher zwischen Romantik und Poetischem Realismus, pp. 139-60; Niels Ingwersen, Genredialektikken i H. C. Andersens eventyr, pp. 161-76; Erik M. Christensen, H. C. Andersen og den optimistiske dualisme, pp. 177-91; Franti_ek Fröhlich, En nyoversættelse af H. C. Andersens eventyr - hvilket tjekkisk?, pp. 192-96; Viggo Hjørnager Pedersen, A Wonderful Story of a True Soldier and a Real Princess. Problems in Connection with the Rendition of Hans Andersen's Vocabulary in English, pp. 197-209; W. Glyn Jones, Andersen in English. A Feasibility Study, II, pp. 210-16; Edith Koenders, H. C. Andersens eventyr på hollandsk - børne- og / eller voksenlitteratur?, pp. 217-27; Hans Götzsche, Translation of Style: Transformation or Creation, pp. 228-42; Marc Auchet, H. C. Andersen og den klassiske sprognorm - eventyrene i fransk oversættelse, pp. 243-53; Gisela Perlet, Praktische Probleme bei der Übersetzung von Hans Christian Andersens Reiseliteratur, pp. 254-61; James Massengale, A Divided World: A Structural Technique in Andersen's Original Tales, pp. 262-75; Finn Barlby, Satania infernalis - eller forførelsens arabesk - om 'Sneedronningen', 'Iisjomfruen' og 'Tante Tandpine', pp. 276-88; Amy van Marken, Replikkunsten i H. C. Andersens roman 'O.T.', pp. 289-94; Polonca Kova_, Die lebendige Welt der leblosen Gegenstände, pp. 295-302; Hans Henrik Møller, En mand, et ord - H. C. Andersens 'Skyggen', pp. 303-10; Jacob Bøggild & Pernille Heegaard, H. C. Andersens 'Den lille Havfrue' - om tvistigheder og tvetydigheder, pp. 311-20; Ivy York Möller-Christensen, H. C. Andersens gennembrud i Tyskland, pp. 321-28; Antje Mayfarth, Hvilke forventninger kan der stilles til H. C. Andersens dagbøger i en tysk udgave? Problemer og metoder, pp. 329-36; Inge Kleivan, H. C. Andersen i Grønland, pp. 337-45; Guo Dehua, What Can We Chinese Learn from Hans Christian Andersen?, pp. 346-52; Merete Kjøller, Et italiensk Andersen-potpourri, pp. 353-61; Sirkka Heiskanen-Mäkelä, On the Native Reception of Hans Christian Andersen in Finland, pp. 362-66; Hans-Jörg Uther, H. C. Andersen und Deutschland. Zur frühen Rezeption seiner Märchen, pp. 367-75; Annelies van Hees, Drømme i H. C. Andersens Eventyr og Historier, pp. 376-84; Martin Lotz, Den farlige kløft mellem kønnene, pp. 385-93; Simon Grabowski, Sjælen på livseventyrets vej, pp. 394-405; Inger Lise Jensen, 'Skyggen' - en analyse af forholdet mellem godt og ondt, pp. 406-09; Jens Aage Doctor, H. C. Andersens karneval, pp. 410-19; Bernhard Glienke, Standhaftighed på flere ben. Om Karen Blixens reception af H. C. Andersen, pp. 420-33; Poul Houe, Den rejsende - et kapitel om H. C. Andersen og vor tid, pp. 434-43; Erik Dal, Jødiske elementer i H. C. Andersens skrifter, pp. 444-52; Ib Johansen, Camera Obscura. H. C. Andersen og det fantastiske - fra 'Fodreise' til 'Tante Tandpine', pp. 453-63; Aage Jørgensen, H. C. Andersen set med moderne danske briller, pp. 464-76 (cf. nr. 1486 ovf.); Hans Christian Andersen, Survey of Current Hans Christian Andersen Research in the United Kingdom, pp. 477-78; Marc Auchet, H. C. Andersen-forskningen i Frankrig. Den aktuelle situation (1970-91), pp. 479-82; Amy van Marken, H. C. Andersen-forskningen i Holland, pp. 483-85; Merete Kjøller, H. C. Andersen-forskningen i Italien, pp. 486-90; Katsumi Hayano, Hans Christian Andersen Research Situation in Japan, pp. 491-93; Xiao La, On the Study of Andersen in China, pp. 494-505; Charlotte S. Doctor, H. C. Andersen-forskning og -reception i Tyskland 1975-92, pp. 506-16; Sven Hakon Rossel, Hans Christian Andersen Research in the United States, pp. 517-30; Resumeer / Summaries, pp. 531-60. - Anm.: F. J. Billeskov Jansen, Politiken 3.4.1994; Ole Egeberg, Standart , 8:1, 1994, p. 27; Diederik Grit, Tijdschrift voor Skandinavistiek , XV:2, 1994, pp. 113-16; Lars Handesten, Berlingske Tidende 18.1.1994; Leonie A. Marx, Scandinavica, 35, 1996, pp. 116-19.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/118)

Udgivet 1993
Sprog: dansk, engelsk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1523
ISBN: 87 7492 968 2   Bibliografi-ID: 5501
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

Om at oversætte H. C. Andersen

Pedersen, Viggo Hjørnager & Birgit Nedergaard-Larsen (red.), Om at oversætte H. C. Andersen . Center for Oversættelse / Københavns Universitet, København 1993. 80 pp. (DAO / Danske afhandlinger om oversættelse, nr. 4.) - [Papers fra oversætterseminar på Hindsgavl 30.8.-2.9.1992 arrangeret af H.C. Andersen-Centret]
Indhold: Viggo Hjørnager Pedersen, Oversættelsesteori for oversættere, pp. 7-17; Annelies van Hees, Fra H. C. Andersen-oversætterens værksted, pp. 18-27; Johan de Mylius, Ordspil i H. C. Andersens eventyr, pp. 28-42; Anca-Felicia Dumitrescu, Leksikalske, grammatiske og stilistiske vanskeligheder ved oversættelse af 'Grantræet' til rumænsk, pp. 43-48; Gisela Perlet, Problemer og spørgsmål ved oversættelse af H. C. Andersens digt 'Fyen og Schweitz', pp. 49-54; Nguyen Truong Lich, H. C. Andersen og voksne i Vietnam, pp. 55-66; Walton Glyn Jones, Hvad har de dog gjort ved Andersen? En historie til skræk og advarsel, pp. 67-80. - Anm.: Jens Kistrup, Berlingske Tidende 9.2.1994.

(Bibliografisk kilde: HCAH anm.: 1997/323)

Udgivet 1993
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1526   Bibliografi-ID: 5504
[Informationer opdateret d. 1.11.2012]

Politics and Religion in the Tales of Hans Christian Andersen

Pedersen, Viggo Hjørnager, Politics and Religion in the Tales of Hans Christian Andersen. I: Todd Burrelt & S. K. Kelly (red.), Translation: Religion, Ideology, Politics. Translation Perspectives VIII . State University of New York, Binghampton, N.Y., 1995. Pp. 154-67.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Hans Christian Andersen. Translation Problems and Perspectives

Jones, W. Glyn (red.), Hans Christian Andersen. Translation Problems and Perspectives . Norwich 1995. iv, 80 pp. (Norwich Papers, 3.) - Indhold: Amy van Marken, A New Dutch Translation, pp. 1-5; Franti_ek Fröhlich, The Advantages and Disadvantages of Czech as a Diminutive-Rich Language in Translating Andersen, pp. 6-10; Maria Krysztofiak, The Polish Translations of Andersen's Fairy Tales - with Special Reference to the World Picture Conveyed in them, pp. 11-23; Reginald Spink, On Translating Andersen, pp. 24-30; Aage Jørgensen, '... a Rag, but of Silk'. Some Recent Danish Contributions to Andersen Research, pp. 31-43; Kirsten Malmkjær, What's in an Adjective? Using Cross-Textual Patterns of Collocation in Translating, pp. 44-54; Viggo Hjørnager Pedersen, Translating Hans Christian Andersen with Particular Reference to Phraseology and Lexis, pp. 55-68; W. Glyn Jones, Of Goblins and Grocers and Gifts of the Gab. Some Problematic Words and Phrases in 'Nissen hos Spekhøkeren', pp. 69-80. - Anm.: Torborg Lundell, Scandinavian Studies , 69, 1997, pp. 501-02; Sven H. Rossel, Scandinavica , 37, 1998, pp. 101-03.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Syntaksen i H. C. Andersens eventyr - i originalen og i engelsk oversættelse

Appel, Vibeke & Viggo Hjørnager Pedersen, Syntaksen i H. C. Andersens eventyr - i originalen og i engelsk oversættelse. I: Peter Florentsen (red.), Oversættelse af litteratur . Center for Oversættelsesvidenskab/Københavns Universitet, København 1995. Pp. 127-45. (DAO/Danske Afhandlinger om Oversættelse, 6.)

H. C. Andersens Ordforråd - en Geburtsdagsforæring

Pedersen, Viggo Hjørnager, H. C. Andersens Ordforråd - en Geburtsdagsforæring. I: Per Olsen & Martin Salmonsen (red.), Alt skal med. Et festskrift til Aage Jørgensen på 60-års dagen den 5. juni 1998 . MS/Film og tekst, Århus 1998. Pp. 8-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Søgeord: lille + viggo. Ny søgning. Søg i resultater