Søgeord: liden + kirsten. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 25 resultater.

Af J. L. Heibergs Teatercensurer

CLAUSEN, JULIUS (medd.), Af J. L. Heibergs Teatercensurer. Gads danske Magasin XXII, pp. 209-24, 290-312.
Spec. henvises til pp. 210-11 (Maurerpigen), 216 (Kongen drømmer), 220 (Liden Kirsten), [222 (Kong Renés Datter),] 224 (Nøkken) og 291 (Hr. Rasmussen).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1928
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:593   Bibliografi-ID: 2062
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen og hans Odense-Venner i Familierne Iversen og Hanck

HØEG, EILER, H. C. Andersen og hans Odense-Venner i Familierne Iversen og Hanck. Anderseniana [1. rk.] VII, pp. 5-61. [Bibliografisk tilføjelse v. Solveig Brunholm/Lars Bo Jensen, H.C. Andersen-centret: deraf side 41-61: Eiler Høeg: Af H.C. Andersens Brevveksling med Kirsten Marie Iversen og Augusta Søeborg 1827-30]. - Anm: Kai Flor, Berlignske Tidende, 16.12.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1939
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:971   Bibliografi-ID: 2503
[Informationer opdateret d. 28.6.2013]

Un libro sobre el escritor danés Hans Christian Andersen, su vida y su obra.

Un libro sobre el escritor danés Hans Christian Andersen, su vida y su obra. Editado en ocasión del 150 aniversario de su nacimiento. Det Berlingske Bogtrykkeri, Copenhague. 239 pp.
Spansk udgave, oversat af Daniel Kraemer y Morata og Kirsten Scottländer i samarbejde med Francisco Rodrígues-Arias og Joh. O. Kock, af nr. 1558 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/52)

Udgivet 1955
Sprog: portugisisk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1581   Bibliografi-ID: 3204
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

En dansk Guldalder-opera. Den musikalske karakteristik i Hartmanns 'Liden Kirsten'

SØRENSEN, SØREN, En dansk Guldalder-opera. Den musikalske karakteristik i Hartmanns 'Liden Kirsten'. I: Henning Høirup, Aage Jørgensen og Peter Skautrup (red.), Guldalderstudier. Festskrift til Gustav Albeck den 5. juni 1966. Universitetsforlaget, Aarhus. Pp. 219-33.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. juni 1966
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2154   Bibliografi-ID: 3850
[Informationer opdateret d. 26.1.2012]

Digteren og stikkelsbærbusken

AAKJÆR, KIRSTEN, Digteren og stikkelsbærbusken. Fyns Tidende 8. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 8. december 1968
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2265   Bibliografi-ID: 3977
[Informationer opdateret d. 2.2.2012]

H. C. Andersens Billedkunst

Heltoft, Kjeld, H. C. Andersens Billedkunst . Gyldendal, København 1969. 144 pp. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 14.12.1969; Erik Clemmensen, Kristeligt Dagblad 8.11.1969; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 31.12. 1969; Carl Johan Elmquist, Politiken 4.10.1969; Flemming Everfelt, Sjællands Tidende 9.10.1969, Vejle Amts Folkeblad 20.11.1969; Carl Fehrman, Svenska Dagbladet, 26.5.1970; P[er] G[udmundsen], Aktuelt 30.9.1969; I[ngrid] H[jerting], Børsen 20.10.1969; Hans Holmberg, Dagbladet 18.10.1969 (tillægget); Kirsten Jacobi, Hjemmet, 14.10.1969; Aage Jørgensen, Den danske Realskole , 72, 1970, pp. 20-22, Konsthistorisk Tidskrift , 39, 1970, pp. 81-82; Mulle Liebmann, Fyens Stiftstidende 30.10.1969; E[ske] K[aufmann] M[athiesen], Land og Folk 22.10.1969; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 4.10.1969; H[ans] S[cherfig], Land og Folk 25.3.1972 (bagsiden); Jan Zibrandtsen, Berlingske Tidende 1.10.1969. - Cf. nr. 103 ndf. - Ny udg., 1977 (nr. 532 ndf.). - På engelsk 1977 (nr. 533 ndf.). - På svensk 1979 (nr. 636 ndf.). - På tysk 1980 (nr. 704 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1969
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:10   Bibliografi-ID: 3992
[Informationer opdateret d. 8.1.2013]

H. C. Andersens Dagbøger 1825-1875

H. C. Andersens Dagbøger 1825-1875 . Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under Ledelse af Kåre Olsen og H. Topsøe-Jensen. G. E. C. Gad, København 1971-77. - I: H. C. Andersens Dagbøger 1825-1834 . Udgivet af Helga Vang Lauridsen. 1971. xl, 511 pp. [H. Topsøe-Jensen, Indledning, pp. ix-xiv; Kåre Olsen, Teksten, pp. xv-xix.] - II: H. C. Andersens Dagbøger 1836-1844 . Udgivet af Helga Vang Lauridsen. 1973. xxviii, 448 pp. - III: H. C. Andersens Dagbøger 1845-1850 . Udgivet af Helga Vang Lauridsen og Tue Gad. 1974. xxiv, 428 pp. - IV: H. C. Andersens Dagbøger 1851-1860 . Udgivet af Tue Gad. 1974. xxxii, 476 pp. - V: H. C. Andersens Dagbøger 1861-1863 . Udgivet af Tue Gad og Kirsten Weber. 1971. xx, 455 pp. - VI: H. C. Andersens Dagbøger 1864-1865 . Udgivet af Kirsten Weber. 1972. xii, 353 pp. - VII: H. C. Andersens Dagbøger 1866-1867 . Udgivet af Kirsten Weber. 1972. xvi, 398 pp. - VIII: H. C. Andersens Dagbøger 1868-1870 . Udgivet af Kirsten Weber. 1975. xvi, 464 pp. - IX: H. C. Andersens Dagbøger 1871-1872 . Udgivet af Kirsten Weber. 1975. xii, 397 pp. - X: H. C. Andersens Dagbøger 1873-1875 . Udgivet af Kirsten Weber. 1975. xvi, 482 pp. -XI: Personregister . Udarbejdet af H. Topsøe-Jensen. 1977. lii, [398] pp. - XII: Værk-, Sag- og Stedregister (samt Personnavne i disse) . Udarbejdet af H. TopsøeJensen. 1976. [244] pp. - Anm.: Berlingske Aftenavis "Frederik VII's begravelse" (uddrag af dagbøgerne) 14.-15. maj 1971; Jørgen Bang, Aarhuus Stiftstidende 13.1. og 28.9. 1975, 7.1.1976; Elias Bredsdorff, The Times Literary Supplement 4.2.1972, p. 120, og 17.9.1976, pp. 1149-50, Scandinavica , 11, 1972, pp. 46-48, og 15, 1976, pp. 174-75, Anderseniana , 3. rk., 3:1-2, 1978-79, pp. 128-32; Carl Johan Elmquist, Politiken 3.5.1971, 21.6. og 30.12.1972, 9.10.1973, 28.12.1974, 4.10.1975, 22.4. 1976, 2.11.1977; Lotte Eskelund, Danish Journal , nr. 73, 1972, pp. 30-35, Danimarca Oggi , nr. 3, 1972, pp. 16-21, Frankfurter Allgemeine Zeitung 22.1.1977; Flemming Everfelt, Dannevirke 3.5.1971; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 2.5. 1971, 2.6.1972, 6.10.1973, Vejle Amts Folkeblad 21.5.1971; Per Gudmundsen, Aktuelt 19.8.1971, 25.5.1972, 10.3.1975, 13.7. og 27.7.1976, 5.7.1977; Hans Hertel, Information 3.5.1971; Aage Jørgensen, Flensborg Avis 5.-6.7.1971, Fyens Stiftstidende 9.7.1971, Aalborg Stiftstidende 27.8.1971, Bergens Tidende 4.-5.11.1971, Den danske Realskole , 73, 1971, pp. 724, 726, 728-30, Skandinavistik , 1, 1971, pp. 106-10; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 30.8. og 16.12.1975; Niels Kofoed, Kristeligt Dagblad 2.3.1978; Jens Kruuse 2.5.1971, 13.12.1973, 24.12.1974, 30.8. 1975, 14.10.1976; Eske Kaufmann Mathiesen, Land og Folk 11.6.1971, 16.6.1972, 22.2. og 22.10.1975, 24.1.1976; P. M. Mitchell, Journal of English and Germanic Philology , 78, 1979, pp. 102-03; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 7.5.1971 [cf. nr. 117 ndf.], Weekendavisen 5.5.1972, 19.10.1973, 17.1., 3.10. og 24.12. 1975, 12.11.1976, 21.10.1977; Christian Nielsen, Sjællands Tidende 14.7.1971; Henrik Oldenburg, Aalborg Stiftstidende 31.10.1977; Preben Ramløv, Kristeligt Dagblad 26.8.1971, 2.8.1975; Knud Secher, Fyens Stiftstidende 14.2.1976. - Cf. også: H. C. Andersen som journalist, Berlingske Aftenavis 14.-15.5.1971, Københavner-Jul , 11, 1971, pp. 31-32 (en gengivelse af dagbogsoptegnelserne vedr. Frederik VII's død og bisættelse i december 1863); Erik Dal, H. C. Andersens Dagbøger, Carlsbergfondet / Frederiksborgmuseet / Ny Carlsbergfondet. Beretning for året 1. oktober 1974-30. september 1975 , 1976, pp. 23-24; Ida Lundquist, Med Andersen ved værtens bord i Europa, Ordblindebladet , 32:2, 1975, pp. 14-17 (28 excerpter [1831-44] vedr. table d'hôte!). - Cf. nr. 694 ndf. - Ny udg., også omfattende nr. 1300 ndf., 1995-96 (annonceret).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1971
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:114   Bibliografi-ID: 4096
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Liden Kirsten. Romantisk Opera i en Akt (to Billeder)

Liden Kirsten. Romantisk Opera i en Akt (to Billeder) . Musik af J. P. E. Hartmann, Op. 44. Klaverudtog ved Gerhard Schepelern. Dan Fog Musikforlag, København 1975. viii, 206 pp. (Samfundet til udgivelse af dansk musik, 3. serie, nr. 207.) - Indledning af GS pp. i-viii.
Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:322   Bibliografi-ID: 4304
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

H. C. Andersen's eventyr 'Tante Tandpine' i nyt lys

Jeppesen, Kirsten, H. C. Andersen's eventyr 'Tante Tandpine' i nyt lys. Tandlægebladet , 81, 1977, pp. 353-55.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1977
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:553   Bibliografi-ID: 4535
[Informationer opdateret d. 5.11.2012]

H. C. Andersens Album

H. C. Andersens Album , I-V. Udgivet af Kåre Olsen, Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Lademann, København 1980. - Udgaven omfatter ét bd. (24 + 287 pp.) i stort format, med facsimilegengivelse af Det store Album m.v. (NkS 1299 g, I-IV, fol.) og HCA's første stambog (Coll. Saml. 14,4 o ), samt to kommentarbd. (med fortløbende paginering, 955 pp.). - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 2.4.1980; Aksel Brahe, Fyens Stiftstidende 2.4.1980; Paul Carlsen, Aarhuus Stiftstidende 9.4.1980; co., Frederiksborg Amts Avis 4.8.1980; Erik Dal, Anderseniana , 3. rk., 3:4, 1981, pp. 275-78; Flemming Everfelt, Frederiksborg Amts Avis 2.4.1980 (o.fl.st.); Allan Fridericia, Land og Folk 5.8.1980; Per Gudmundsen, Aktuelt 13.5.1980; Niels Houkjær, Kristeligt Dagblad 2.4.1980; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 11.4.1980; Ole Schierbeck, Politiken, 9.3.1980; watz., Lolland-Falsters Folketidende 12.4.1980. - Cf. Hans Hertel, Da H. C. Andersen klippede og klistrede, Information 27.7.1982. - Cf. også Aage Damm, En stor og pragtfuld opgave, De grafiske Fag , 76, 1980, pp. 72-74, Flemming Fiurendal, En udgivelse. Den storslåede H. C. Andersen-udgivelse 'Mit store Album' forelagt af Lademann på digterens 175-års dag, Det danske Bogmarked , 126, 1980, pp. 428-30, samt Kirsten Weber, H. C. Andersens album, Meddelelser fra Rigsbibliotekaren , 31:2, 1980, pp. 12-17.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:679   Bibliografi-ID: 4660
[Informationer opdateret d. 29.6.2016]

H. C. Andersen som hus-poet

H. C. Andersen som hus-poet . Hidtil utrykte vers tydet og kommenteret af Jørgen Skjerk. Aarhus tekniske Skole, Aarhus 1981. 120 pp. - Kommentarer pp. 77-109; om HCA's brug af Liden Kirsten-motivet pp. 110-20. - Anm.: Børge Martin Jeppesen, Foreningen for Lokalhistorisk Arkiv for Otterup kommune 1989 nr. 16.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1981
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:749
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 4729
[Informationer opdateret d. 9.1.2013]

Andersen i Catalunya (extracte del llibre del viatge 'A Espanya') 1863

Schottländer, Kirsten, Andersen i Catalunya (extracte del llibre del viatge 'A Espanya') 1863. I: Miscellània Aramon i Serra. Estudis de llengua i literatura catalanes offerts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari , III. Barcelona 1983. Pp. 515-36. - Pp. 522-36 gengives de to første kapitler af I Spanien i katalansk oversættelse ved KS.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1983
Sprog: spansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:881   Bibliografi-ID: 4861
[Informationer opdateret d. 3.9.2013]

H. C. Andersen-temaudstilling 1986, Aalborg Raadhus

H. C. Andersen-temaudstilling 1986, Aalborg Raadhus . Aalborg 1986. 16 pp. - Ved Kirsten Kyø. Heri s. 11 optryk af afsnittet H. C. Andersen og Aalborg Sangforening i P. E. Rützebeck & Svend Odder, Aalborg Sangforening af 1843. Hovedtræk af Sangforeningens Liv og Virke gennem Hundredaaret 1843-1943 . L. C. Lauritzens Boghandel, Aalborg 1943. Pp. 11-12.
Udgivet 1986
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1076   Bibliografi-ID: 5054
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Modstandens figurer. Fiktion, historie og køn

Levy, Jette Lundbo, Modstandens figurer. Fiktion, historie og køn . Rosinante, Charlottenlund 1987. Pp. 133-64 (Skønheden som projekt. Om Kirsten Thorups romaner og om H. C. Andersen), 173-74.
Udgivet 1987
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1149   Bibliografi-ID: 5127
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Snedronningen

Snedronningen . Med forord af Elias Bredsdorff. Illustreret af Angela Barrett. Gyldendal, København 1988. vi, 42 pp. - Forord pp. iv-v. - Anm.: Kirsten Holst, Berlingske Tidende, 10.9.1988.

(Bibliografisk kilde: HCAH Anm.: 1993/370)

Udgivet 1988
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1198   Bibliografi-ID: 5176
[Informationer opdateret d. 19.3.2012]

Fra Ottilies dagbog. Den unge Comediantspiller

Nielsen, Kirsten Grau, Fra Ottilies dagbog. Den unge Comediantspiller. Anderseniana , 1990, pp. 5-14. [Fotokopier af dagbogen er arkiveret her]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1990
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1346   Bibliografi-ID: 5324
[Informationer opdateret d. 20.12.2016]

H. C. Andersens Almanakker 1833-1873

H. C. Andersens Almanakker 1833-1873 . Udg. af Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Det danske Sprog- og Litteraturselskab / G. E. C. Gads Forlag, København 1990. xiv, 388 pp. - Introduktion af HVL pp. ix-xiii, værkregister pp. 328-38 og personregister pp. 339-88.
Særtryk af foredrag: H.C. Andersens Almanakker 833-1873, Foredrag i H.C. Andersen-Samfundet i København 16.10.1990. - Anm.: Torben Brostrøm, Information 12.12.1990; Bo Grønbech, Anderseniana , 1993, pp. 103-04; Katsumi Hayano, H. C. Andersen Studier , nr. 10, 1991, pp. 43-44; Aage Jørgensen, Handelsskolen , 24:1, 1991, pp. 44-46; Bent Mohn, Politiken, 8.12; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 7.12.1990. - Ny udg., 1996 (annonceret).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Oktober 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1300   Bibliografi-ID: 5278
[Informationer opdateret d. 19.11.2015]

Who Can Make Nice A Better Word Than Pretty ? Collocation, Translation, and Psycholinguistics

Malmkjær, Kirsten, Who Can Make Nice A Better Word Than Pretty ? Collocation, Translation, and Psycholinguistics. I: Mona Baker, m.fl. (red.), Text and Technology. In Honour of John Sinclair . John Benjamins, Philadelphia / Amsterdam 1993. Pp. 213-32.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1993
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1519   Bibliografi-ID: 5497
[Informationer opdateret d. 13.11.2013]

Et overset venskab. H. C. Andersens og Otto Müllers brevveksling

Dreyer, Kirsten & Flemming Hovmann, Et overset venskab. H. C. Andersens og Otto Müllers brevveksling. Anderseniana , 1993, pp. 5-56.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1993
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1540   Bibliografi-ID: 5518
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

H. C. Andersen og de sproglige 'Sikkerhedstropper'

Bech, Kirsten Hørby, H. C. Andersen og de sproglige 'Sikkerhedstropper'. I: Inge Degn, m.fl. (red.), Michelanea. Humanisme, litteratur og kommunikation. Festskrift til Michel Olsen i anledning af hans 60-årsdag den 23. april 1994 . Center for Sprog og Interkulturelle Studier, Aalborg 1994. Pp. 69-72. (Sprog og kulturmøde, 7.) - Om problemer forbundet med at oversætte HCA til italiensk.
Udgivet 1994
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1564   Bibliografi-ID: 5542
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Stylistics in Translation Teaching

Malmkjær, Kirsten, Stylistics in Translation Teaching. Perspectives. Studies in Translatology , 1994, nr. 1, pp. 61-68, spec. pp. 64-66. - Prindsessen paa Ærten er anvendt til eksemplifikation.

Who Walked in the Emperor's Garden? The Translation of Pronouns in Hans Christian Andersen's Introductory Passages

Malmkjær, Kirsten, Who Walked in the Emperor's Garden? The Translation of Pronouns in Hans Christian Andersen's Introductory Passages. I: Proceedings of the 10th Biennial Conference of the British Association of Scandinavian Studies . [University of Surrey, 9-12 April 1995.] Pp. 77-86.

Hans Christian Andersen. Translation Problems and Perspectives

Jones, W. Glyn (red.), Hans Christian Andersen. Translation Problems and Perspectives . Norwich 1995. iv, 80 pp. (Norwich Papers, 3.) - Indhold: Amy van Marken, A New Dutch Translation, pp. 1-5; Franti_ek Fröhlich, The Advantages and Disadvantages of Czech as a Diminutive-Rich Language in Translating Andersen, pp. 6-10; Maria Krysztofiak, The Polish Translations of Andersen's Fairy Tales - with Special Reference to the World Picture Conveyed in them, pp. 11-23; Reginald Spink, On Translating Andersen, pp. 24-30; Aage Jørgensen, '... a Rag, but of Silk'. Some Recent Danish Contributions to Andersen Research, pp. 31-43; Kirsten Malmkjær, What's in an Adjective? Using Cross-Textual Patterns of Collocation in Translating, pp. 44-54; Viggo Hjørnager Pedersen, Translating Hans Christian Andersen with Particular Reference to Phraseology and Lexis, pp. 55-68; W. Glyn Jones, Of Goblins and Grocers and Gifts of the Gab. Some Problematic Words and Phrases in 'Nissen hos Spekhøkeren', pp. 69-80. - Anm.: Torborg Lundell, Scandinavian Studies , 69, 1997, pp. 501-02; Sven H. Rossel, Scandinavica , 37, 1998, pp. 101-03.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Punctuation in Hans Christian Andersen's Stories and in Their Translations into English

Malmkjær, Kirsten, Punctuation in Hans Christian Andersen's Stories and in Their Translations into English. I: Fernando Poyatos (red.), Nonverbal Communication and Translation. New Perspectives and Challenges in Literature, Interpretation and the Media . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1997. Pp. 151-62. (Benjamins Translation Library, 17.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)


‘I teatrets sang’. Dyslektikeren H. C. Andersens stave- og syntaksfejl i dagbøgerne fra 1825-1875

Kihl, Preben, Kirsten Gregersen & Niels Sterum, "'I teatrets sang'. Dyslektikeren H. C. Andersens stave- og syntaksfejl i dagbøgerne fra 1825-1875". Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole , I, 1997, pp. 67-75.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1997
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998   Bibliografi-ID: 11879
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Søgeord: liden + kirsten. Ny søgning. Søg i resultater