Søgeord: klods*hans. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-63

Søgningen gav 63 resultater. Nummer 1-50:

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Attende Bind. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Attende Bind. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Smudstitelblad: Historier. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 133 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 8. 5.1855).

Indhold.

Aarets Historie (se Nr. 607). p. 1
Verdens deiligste Rose (se Nr. 595). p. 10
Et Billede fra Castelsvolden (se Nr. 513). p. 13
Paa den yderste Dag (se Nr. 608). p. 14
Det er ganske vist! (se Nr. 609). p. 18
Svanereden (se Nr. 600). p. 20
Et godt Humeur (se Nr. 610). p. 22
Hjertesorg (se Nr. 617). p. 27
Alt paa sin rette Plads! p. (se Nr. 618). p. 29
Nissen hos Spekhøkeren (se Nr. 619). p. 37
Om Aartusinder (se Nr. 599). p. 41
Under Piletræet (se Nr. 620). p. 44
Der er Forskjel (se Nr. 594). p. 60
Fem fra en Ærtebælg (se Nr. 621). p. 64
Et Blad fra Himlen (se Nr. 737). p. 67
Den gamle Gravsteen (se Nr. 602). p. 71
Klods-Hans (se Nr. 738). p. 74
Fra et Vindue i Vartou (se Nr. 512). p. 78
Ib og lille Christine (se Nr. 739). p. 80
Den sidste Perle (se Nr. 638). p. 92
Hun duede ikke (se Nr. 622). p. 95
To Jomfruer (se Nr. 635). p. 103
Ved det yderste Hav (se Nr. 667). p. 105
Pengegrisen (se Nr. 668). p. 107
Biographiske Skizzer og Anmeldelser: En Episode af Ole Bulls Liv (se Nr. 338). p. 113
741. Henriette Hanck (Saml. Skr. VI, 128. - Har tidligere i tysk Oversættelse været trykt som Forord til Henriette Hanck: Tante Anna. - Hamburg 1845. - Verlag Robert Kittler). p. 117
742. Midsommar-Resan. En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet (Har tidligere i tysk Oversættelse været trykt i Nordischer Telegraph, Nr. 22, 2. 3. 1849, 273). (Ikke optrykt i Saml. Skr.) p. 120
Jens Adolf Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann. (se Nr. 636). p. 122

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Udgivet 15. marts 1855
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:740
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 747
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen (Saml. Skr. XIV, 93). p. 114

Udgivet 30. april 1855
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:738
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 733
[Informationer opdateret d. 8.9.2003]

H. C. Andersen's / Historier. / Med / 55 Illustrationer efter Originaltegninger / af / V. Pedersen, skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Smudstitelblad: Historier af H. C. Andersen. - Titelblad: Historier af H. C. Andersen, med Tegning af V. Pedersen forestillende en gammel Mand med en lille Dreng ved Haanden. Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 167 Sider. - S. [168]: Tegning af V. Pedersen forestillende et Barn med en Buket Blomster. - 8vo. - Pris 1 Rd. 24 Sk. (Udkom 30. 4. 1855).
Anm.: Theater og Litteratur. 1858, Marts II, 134.

Indhold.

Aarets Historie (se Nr. 607). p. 1
Verdens deiligste Rose (se Nr. 595). p. 13
Et Billede fra Castelsvolden (se Nr. 513). p. 17
Paa den yderste Dag (se Nr. 608). p. 19
Det er ganske vist! (se Nr. 609). p. 25
Svanereden (se Nr. 600). p. 29
Et godt Humeur (se Nr. 610). p. 32
Hjertesorg (se Nr. 617). p. 38
Alt paa sin rette Plads! (se Nr. 618). p. 42
Nissen hos Spekhøkeren (se Nr. 619). p. 57
Om Aartusinder (se Nr. 599). p. 63
Under Piletræet (se Nr. 620). p. 67
Der er Forskjel (se Nr. 594). p. 93
Fem fra en Ærtebælg (se Nr. 621). p. 99
737. Et Blad fra Himlen (Saml. Skr. XIV, 62). p. 104
Den gamle Gravsteen (se Nr. 602). p. 109
738. Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen (Saml. Skr. XIV, 93). p. 114
Fra et vindue i Vartou (se Nr. 512). p. 120
739. Ib og lille Christine (Saml. Skr. XIV, 82). p. 123
Den sidste Perle (se Nr. 638). p. 142
Hun duede ikke (se Nr. 622). p. 146
To Jomfruer (se Nr. 635). p. 156
Ved det yderste Hav (se Nr. 667). p. 160
Pengegrisen (se Nr. 668). p. 164

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/116)

Udgivet 30. april 1855
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:736
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 746
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

H. C. Andersens / Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / efter Originaltegninger af V. Pedersen. / Andet Bind. / Med 121 Illustrationer. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1863.

Smudstitelblad: H. C. Andersens Eventyr og Historier. Andet Bind. - Titelblad (det under første Bind beskrevne med Markedsbilledet). - Titelblad (ovenfor beskrevet). - Paa Bagsiden af Titelbladet: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. Indholdsfortegnelse. (2 upaginerede Blade). - Tekst: 430 Sider. - 8vo.

Indhold.

Hyldemoer (se Nr. 458). p. 1
Stoppenaalen (se Nr. 482). p. 13
Klokken (se Nr. 474). p. 19
Bedstemoder (se Nr. 481). p. 27
Elverhøi (se Nr. 468). p. 31
De røde Skoe (se Nr. 469). p. 41
Springfyrene (se Nr. 470). p. 50
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (se Nr. 471). p. 54
Holger Danske (se Nr. 472). p. 62
Den lille Pige med Svovlstikkerne (se Nr. 486). p. 69
Et Billede fra Castelsvolden (se Nr. 513). p. 73
Fra et Vindue i Vartou (se Nr. 512). p. 75
Den gamle Gadelygte (se Nr. 517). p. 78
Nabofamilierne (se Nr. 518). p. 88
Lille Tuk (se Nr. 519). p. 104
Skyggen (se Nr. 520). p. 112
Det gamle Huus (se Nr. 530). p. 130
Vanddraaben (se Nr. 531). p. 144
Den lykkelige Familie (se Nr. 532). p. 147
Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 153
Flipperne (se Nr. 534). p. 162
Hørren (se Nr. 549). p. 167
Fugl Phønix (se Nr. 567). p. 174
848. En Historie (Tidligere trykt i I Sverrig. 1851, se Nr. 591). (Saml. Skr. XIII, 400). p. 177
849. Den stumme Bog (Tidligere trykt i I Sverrig. 1851, se Nr. 591). (Saml. Skr. XIII, 405). p. 185
Der er Forskjel (se Nr. 594). p. 189
Den gamle Gravsteen (se Nr. 602). p. 195
Verdens deiligste Rose (se Nr. 595). p. 200
Aarets Historie (se Nr. 607). p. 204
Paa den yderste Dag (se Nr. 608). p. 221
Det er ganske vist! (se Nr. 609). p. 227
Svanereden (se Nr. 600). p. 231
Et godt Humeur (se Nr. 610). p. 234
Hjertesorg (se Nr. 617). p. 241
Alt paa sin rette Plads! (se Nr. 618). p. 245
Nissen hos Spekhøkeren (se Nr. 619). p. 261
Om Aartusinder (se Nr. 599). p. 267
Under Piletræet (se Nr. 620). p. 271
Fem fra en Ærtebælg (se Nr. 621). p. 298
Et Blad fra Himlen (se Nr. 737). p. 304
Hun duede ikke (se Nr. 622). p. 309
Den sidste Perle (se Nr. 638). p. 320
To Jomfruer (se Nr. 635). p. 324
Ved det yderste Hav (se Nr. 667). p. 328
Pengegrisen (se Nr. 668). p. 332
Ib og lille Christine (se Nr. 739). p. 336
Klods-Hans (se Nr. 738). p. 356
Ærens Tornevei (se Nr. 748). p. 363
Jødepigen (se Nr. 749). p. 369
Flaskehalsen (se Nr. 766). 376 p.
De Vises Steen (se Nr. 780). p. 391
850. Bemærkninger (Saml. Skr. XV, 297-304). p. 415
Anm. af første og andet Bind: Berlingske Tidende 6. 10. 1862, Nr. 234. - Dagbladet 17. 10. 1862. Nr. 242. - 16. 4. 1863, Nr 88. - Flyveposten 15. 10. 1862, Nr 239. - Folkets Avis 14. 10. 1862, Nr. 241. - Fædrelandet 27. 4. 1863, Nr. 96.

Ovennævnte 2 Binds Udgave indeholder alle de Eventyr og Historier, til hvilke Vilhelm Pedersen har leveret Illustrationer, og de er her opført i den Orden, hvori de oprindelig er skrevet og udgivet. Udgaven udkom i Hæftesubskription paa ialt 6 Hæfter, som udkom følgende Data: 1. Hæfte 7. 10. 1862. - 2. Hæfte 3.11.1862. - 3. Hæfte 15. 12. 1862. - 4. Hæfte 9. 2. 1863. - 5. Hæfte 10. 3. 1863. - 6. Hæfte 30. 3. 1863. Prisen pr. Hæfte var 72 Sk., for begge Bind tilsammen 2 Rbd. 48 Sk.

Denne Udgave danner med Fortsættelsen: Nye Eventyr og historier I-III. 1870-74, der er illustreret af Lorenz Frølich (se Nr. 1007, 1013 og 1039) en fuldstændig Samling af alle H. C. Andersens Eventyr og Historier.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/72, 1971/138, Anm.: A-666m)

Udgivet 30. marts 1863
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:847
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 853
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Prøvebilleder af H.C. Andersens Eventyr.

Ugebladet "Klods-Hans", red. Chr. Flor (udk. hver Søndag og koster 2 Kr. i Kvartalet) Tegneserie-prøver på: Ole Lukøje, Svinedrengen, Den lille Idas Blomster, Prinsessen paa Ærten, Skyggen, Holger Danske, Nattergalen, Venskabspagten, Den uartige Dreng, Den lille Pige med Svovlstikkerne, Den standhaftige Tinsoldat, Gudfaders Billedbog, Hvad Fatter gør, er altid det rigtige, Sneglen og Rosenhækken. Klods-Hans 6te Aargang. No. 27.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13806
[Informationer opdateret d. 21.6.2011]

Klods-Hans

BRIX, HANS, Klods-Hans. I hans: Gudernes Tungemaal. Gyldendal, København. Pp. 113-16.
2. udg., med forord af Ole Brandstrup, 1962 (Gyldendals Uglebøger, 26); der pp. 108-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1911
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:321   Bibliografi-ID: 1711
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

Klodshans

PETERSEN, ARTHUR, Klodshans. Flensborg Avis 24. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. april 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:753   Bibliografi-ID: 2238
[Informationer opdateret d. 21.10.2014]

H.C. Andersens Eventyr.

Gult hefte og blåt hefte, med tegning af H.C. Andersens fødested. Indh.: Gult hefte: Klods-Hans. Prinsessen paa Ærten. Stoppenaalen. Blåt hefte: Lille Claus og Store Claus. På bagsiden af hefterne: Silhuet af H.C. Andersen. Udgivet af N.N. Blumensaadts Sæbefabriker. Grundlagt 1835. Odense. [100 års jubilæum kombineret med HCA-fejring i 1935]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1966/144)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14404
[Informationer opdateret d. 12.8.2011]

Ukendte Breve fra H.C. Andersen. En kostbar Samling i Boghallen.

Bouquineur: Af den komplette Samling H.C. Andersen-Breve til Digterens Husfælle i Nyhavn 18, stud.theol. Weber, gengives brevet fra 7. januar 1875 Brev ... Brevet er karakteristisk ved sin Vignet, et udklip fra et Glansbilled-Ark, forestillende Klods-Hans paa Gedebukken. Forneden ses Konvolutten med to 2 Skillings Frimærker og H.C. Andersens Navnetræk. [blev erhvervet af KB] Ekstrabladet, 13.12.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. december 1939
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19977
[Informationer opdateret d. 31.3.2016]

Two Fairy Tales. To Eventyr.

Two Fairy Tales. To Eventyr. The Emperor's New Clothes, Text and Manuscript, and Jack the Dullard. Kejserens nye Klæder, Tekst og Manuskript, og Klods-Hans. H. C. Andersens Hus, Odense. 45 pp.
Anm.: Se u. nr. 1200 ndf. Fyns Soc. Demokrat 14.7.; Fyns Tidende, 12. og 15.7.; Politiken, 16.7.; Sydsjællands Social-Demokrat, 3.8.
"Protest fra Amerika mod to H.C. Andersen-Oversættelser", James B. Giern i Detroit protesterer. Fyns Tidende, 20. jan. 1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1945/25)

Udgivet 1945
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1186   Bibliografi-ID: 2750
[Informationer opdateret d. 29.8.2012]

H.C. Andersens Eventyrfigurer som Turistvarer.

Det er foreløbig Figurerne fra "Fyrtøjet", der er blevet fremstillet, men flere vil følge efter. Fyns Venstreblad, 16. Jun. 1945. Fyns Soc. Demokrat, 13. Jan. 1945. "En ny 'Klods-Hans' har set Dagens Lys. Lille Butik med fine, originale Turistvarer aabnet som Genbo til H.C. Andersens Museum. Fyns Tidende, 5. aug. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. juni 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17412
[Informationer opdateret d. 2.1.2013]

Tolv med Posten

af H.C. Andersen. 12 Tegninger [postkort] af Herluf Jensenius.Klods-Hans Souvenir, Odense.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/76)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17623
[Informationer opdateret d. 12.11.2012]

Klods-Hans som Hollywood-stjerne.

Vibeke Flach: Kunstmaler Orla Muff komponerer H.C. Andersens eventyrfigurer i træ til verdensmarkedet. Tidens Kvinder, 18.1.1949; Hersholt som protektor for dansk maler i USA. Berlingske Aften, 5.8.1949. Orla Muff har på sit eget Forlag udsendt en Serie H.C. Andersen-Kort. Nationaltidende, 4.8.1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. januar 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18969
[Informationer opdateret d. 8.2.2016]

Klods-Hans.

Klods-Hans. Med tre Tegninger af KNUD BOSS og sidestillet en Forudsætning i dansk Folkedigtning: Esben Askepuster. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 20 pp.
Bemærkninger af KB pp. 19-20. - Trykt i 100 eks.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/581)

Udgivet 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1332   Bibliografi-ID: 2925
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

150,000 ud ad Vinduet. 'Klods-Hans'-Tegnefilmen bliver næppe lavet.

Efter at Tegnefilmen "Fyrtøjet" havde bevist Muligheden for at lave daanske Tegnefilm, bevilgede Udvalget til Støtte af danske Filmproduktion" A/S, Dansk Farve- og Tegnefilm, 150,000 Kroner til Udarbejdelse af Manuskript, Drejebog og Skiter til en ny Tegnefilm, denne Gang bygget over "Klods-Hans". Disse synes nu ... tabt, idet et underforstaaet Tilsagn om yderligere Støtte ikke kan opfyldes ... Berlingske Tidende, 28.7.1950. - Per Nielsen: Der skal nu laves en Tegnefilm over H.C. Andersens Klods Hans, med Statstilskud, her er et forslag til Drejebogen. Lollands idende, 1. juni 1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. juli 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18875
[Informationer opdateret d. 21.8.2013]

Det fynske Lune.

Johs. Møller: Om Esben Askepuster, som Svend Grundtvig gengiver Folkeeventyret, med H.C. Andersens Bearbejdelse "Klodshans": Andersen baade koncentrerer og udvider. Lolland-Falsters Folketidende, 26. juni 1951; Vejle Amts Folkeblad, 29. juni 1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Juni 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19031
[Informationer opdateret d. 23.9.2015]

Utaknemlige Bemærkninger.

Jens Kruuse: Hvert Aar udsender Forlag og Bogtrykkerier de saakaldte Jule- og Nytaarsbøger i Perioden December-Februar. Kruuse, som modtager mange af disse smukke hHilsener, viser sig i denne Kronik som en utaknemlig Modtager og stiller med klar Adresse positive Forslag om Ændringer paa dette Felt. [H.C. Andersens Elverhøj og Klods-Hans.] Jyllands-posten, 11. Januar 1852.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. januar 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18459
[Informationer opdateret d. 6.5.2013]

Eventyr illustreret af Arne Ungemann.

Carit Andersens Forlag. 1954. 128 s. Indhold: Fyrtøjet; Nissen hos spækhøkeren; Svinedrengen; Klods-Hans; Kejserens nye klæder; Lille Claus og Store Claus; Hyrdinden og skorstensfejeren; Hvad fatter gør, det er altid det rigtige; Tommelise; Snemanden; Den standhaftige tinsoldat; Ole Lukøje; Prinsessen på ærten; Den grimme ælling. - Anm.: Politiken 26.10.1954.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13321
[Informationer opdateret d. 28.2.2011]

Ressourcer til litteraturundervisningen i folkeskolen

Jensen, Ole Gårdbo, Ressourcer til litteraturundervisningen i folkeskolen. Tidens Skole , 77, 1975, pp. 461-66, spec. pp. 464-66. - Om Klods-Hans.
Udgivet 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:392   Bibliografi-ID: 4374
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Fortællerstil.

K.Kjær og H. Schovsbo: Fortællerstil, Reitzel 130 s. København 1975. - Anm.: John Chr. Jørgensen: "Fortæl en god historie. H.C Andersen kunne. Rejsekammeraten, Klodshans og Fyrtøjet er tre gode eksempler." Politiken, 11.8.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH: Anm.)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16550
[Informationer opdateret d. 28.8.2013]

Evighedens frø. H. C. Andersens sidste år

Nørregaard, Hans Chr., Evighedens frø. H. C. Andersens sidste år . Forlaget Klods-Hans, København 1976. iv, 112 pp. - Manuskript til TV-produktion udsendt 3.8.1975. [Med Preben Lerdorff Rye og Jesper Klein]. Niels Barfoed, Sommerfuglen og spyfluen, pp. 1-3; HCN, Produktion nr. 20822-1-1, pp. 4-22; Hans Christian Nørregaard (instruktør), Efterskrift [om modtagelseskritikken], pp. 101-12. - Anm.: Bettina Heltberg, Politiken, 4.8.1975; Jens Kruuse, Jyllands-Posten, 5.8.1975; Johan de Mylius, "Stakkels gamle Andersen. TV glemte hans sjæl.", Morgenposten, 10.8.1975. "Jesper Klein spiller {den unge] H.C. Andersen i TV" Ekstra Bladet, 14.7.1975

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. august 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:493   Bibliografi-ID: 4475
[Informationer opdateret d. 5.12.2012]

Oplæsning af fiktionsprosa

Malberg, Ellen, Oplæsning af fiktionsprosa. I: Retorik. Teori og praksis . Munksgaard, København 1977. Pp. 114-32. - Heri pp. 114-20 eksempelgennemgang af Klods-Hans.
Udgivet 1977
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:539   Bibliografi-ID: 4521
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Suffløren november 1980.

H.C. Andersen og vores Dukketeater. Oversigt over de dukketeaterstykker, der er udarbejdet på grundlag af H.C. Andersens tekster:
1881 Meer end Perler og Guld
1885 En Udflugt i det grønne
1887 Ole Lukøje
1889 Fyrtøjet
1907 Svinedrengen
1921-22 Den fortryllede Prinsesse
1926 Den lille Pige med Svovlstikkerne
1928 Klodshans
1928 Rejsekammeraten
1928 Bispen på Børglum.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1994/135)

Udgivet November 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16371
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Folkeeventyret som fortælling

Dall, Uwe & Sven Erik Henningsen, Folkeeventyret som fortælling. I: Peter Lykke-Olesen & Ole Pedersen, Folkeeventyr. Fascination og pædagogik . Gyldendal, København 1982. Spec. pp. 193-94. - Om Klods-Hans. - Cf. udgiverne om HCA pp. 81-82.
Udgivet 1982
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:810   Bibliografi-ID: 4790
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Om kreativitet i al ualmindelighed

Leimand, Ole, Om kreativitet i al ualmindelighed. Psykologi , nr. 1, oktober 1983, pp. 4-7. - Om Klods-Hans.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/314)

Udgivet 1983
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:905   Bibliografi-ID: 4884
[Informationer opdateret d. 6.2.2012]

H.C. Andersen - eventyr og historier. Opgaver.

Niels Knudsen: Om H.C. Andersen. Grantræet. Klods-Hans. Nattergalen. "Hun duede ikke". Det er ganske vist! Vanddraaben. Gartneren og herskabet. Den standhaftige tinsoldat. Flipperne. Kejserens nye klæder. Sommerfuglen. Hvad man kan hitte på. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1987, 43 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/495)

Udgivet 1987
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19686
[Informationer opdateret d. 18.12.2014]

Hans Christian Andersen und die literarische Märchentradition

Brostrøm, Torben, Hans Christian Andersen und die literarische Märchentradition. I: Morten Nøjgaard, m.fl. (red.), The Telling of Stories. Approaches to a Traditional Craft. A Symposium . Odense University Press, Odense 1990. Pp. 183-92. - Pp. 183-89 er en oversættelse af pp. 78-88 i nr. 1359 ndf. Pp. 189-92 omhandler kunsteventyrets moderne efterliv (Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter, en barnhistoria, 1985, Viggo Stuckenbergs og to skoleelevers forslag til fortsættelse af Klods-Hans). [I nr. 1359 refereres i stedet (pp. 87-88) til Halldór Laxness' Taormina-novelle En vision i dybet, 1925.]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1990
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1310   Bibliografi-ID: 5288
[Informationer opdateret d. 18.11.2015]

Eventyr-energi. En bog om selvudvikling

Arndal, Vibeke, Eventyr-energi. En bog om selvudvikling . Lindhardt & Ringhof, København 1990. Pp. 114-37. – Om "Klods-Hans" (og "Klotte-Hans" i Asbjørnsen/Moes version.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Fra Klods-Hans til Domme Hans.

Edith Koenders: En sammenlignende undersøgelse af otte hollandske oversættelser af H.C. Andersens eventyr Klods-Hans. Speciale ved "Vakgrope Skandinavische Talen Rijskuniversiteit Groningen, Juli 1990. Privattryk, 84 + 54 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1990/101)

Udgivet Juli 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19684
[Informationer opdateret d. 18.12.2014]

Rødovre Centrum. 25 års jubilæum i eventyrets tegn ...

Jubilumsavis med Eventyrjukeboks, Kejserens nye klæder, Johannes Møllehave om H.C. Andersen: Fantasien - magiens hemmelige våben, En eentyrverden åbner sig for centrets gæster, Eventyrdukkernes tøj er skabt af Lotte Dandanell, H.C. Andersen er Danmarks bedste ambassadør, H.C. Andersen - digteren og mennesket bag eeventyrene, Eventyr for børn - og voksne, Eventyret om Fyrtøjet, Prinsessen på Ærten, Tommelise, Kejserens nye Klæder, De vilde Svaner, Ole Lukøje, Svinedrengen, Den flyvende Kuffert, Den grimme Ælling, Nattergalen, Klods-Hans, Det hedder ikke Danmark - men H.C. Andersens land.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1991/31)

Udgivet 1991
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19745
[Informationer opdateret d. 5.2.2015]

De flyvende pandekager. Om bl.a. Spørge-Jørgen og Klods-Hans, Palle-alene-i-verden og Den grimme Ælling

Barlby, Finn, De flyvende pandekager. Om bl.a. Spørge-Jørgen og Klods-Hans, Palle-alene-i-verden og Den grimme Ælling. Plys , 7, 1993, pp. 20-25.
Udgivet 1993
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1533   Bibliografi-ID: 5511
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Suffløren august 1994.

Tekstarkivet i Dansk Dukketeaterforening. Dukketeatertekster, der kan rekvireres: Bispen paa Børglum, Den lille Pige med Svovlstikkerne, Fyrtøjet, Kejserens nye Klæder, Klods-Hans, Meer end Perler og Guld, Ole Lukøje, Rejsekammeraten, Svinedrengen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1994/220)

Udgivet August 1994
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16377
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Contos e historias

H.C. Andersen: Contos e historias (i serien: Classicos in Interlingua), oversat af Thomas Breinstrup. Servicio de Libros UMI, Holland, 1995, 84 sider A5. Illustreret af Henrik Breinstrup, Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich.

Indhold:
 • Le Flores del Parve Ida (Den lille Idas blomster)
 • Pollicetta (Tommelise)
 • Le Puero Mal Educate (Den uartige dreng)
 • Le Abiete de Natal (Juletræet)
 • Le Collina del Elfes (Elverhøj)
 • Le Scarpas Rubie (De røde sko)
 • Le Saltatores (Springfyrene)
 • Le Historia de un Matre (Historien om en moder)
 • Le Collares (Flipperne)
 • Le Lino (Hørren)
 • Ave Phenice (Fugl Phønix)
 • Cinque ab un Siliqua de Piso (Fem fra en ærtebælg)
 • Duo Virgines (To jomfruer)
 • Agreste (Klods-Hans)
 • Le Homine de Nive (Snemanden)
 • Le Schilling Argentin (Sølvskillingen)
 • Le Theiera (Thepotten)
 • Celate non es Oblidate (Gjemt er ikke glemt)
 • Le Dies del Septimana (Ugedagene)
 • Le Pulice e le Professor (Loppen og professoren)
Udgivet 1995
Sprog: interlingua
Genre: Eventyrsamling
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 90-71196-37-2   Bibliografi-ID: 10963
[Informationer opdateret d. 9.2.2012]

H.C. Andersens eventyr for grundskolen.

H. C. Andersens eventyr 1. Bearbejdet af Liv Andersen. Gullhøj, undervisningsmateriale. 1995.
LIX: Den grimme ælling - 19. Den standhaftige tinsoldat - 23. Fyrtøjet - 22. Grantræet - 21. Kejserens nye klæder - 23. Klods-Hans - 19. Nattergalen - 24. Prinsessen på ærten - 21. Det er ganske vist - 21. Svinedrengen - 23. Tommelise - 22.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/171)

Udgivet 1995
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19104
[Informationer opdateret d. 16.9.2013]

Skolernes teaterforlag - katalog 1995/97.

Katalog fra Skolernes Teaterforlag med oversigt over skolekomedier for børn indtil 0 år, 10-12 år, 12-14 år, 14 år og derover med div. HCA-bearbejdelser. Prindsessen på Ærten, Hvad fatter gør, Klods-Hans, Svinedrengen, Den lille havfrue, En fattig drengs eventyr, Fyrtøjet. Skolernes Teaterforlag, Næstved. 1995. 61 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/227)

Udgivet 1995
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 87-984615-8-3   Bibliografi-ID: 19740
[Informationer opdateret d. 4.2.2015]

Et monument for Klods-Hans

Møllehave, Johannes, Et monument for Klods-Hans. Kristeligt Dagblad 30.4.1996. - Om Edvard Eriksens skulptur (1942) ved Rising-skolen, Odense.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/432)

Udgivet 30. april 1996
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998
andersen.sdu.dk/forskning/bib/aaj3/vis.html?id=268&show=1   Bibliografi-ID: 10586
[Informationer opdateret d. 14.2.2012]

Da alting blev anderledes.

Johannes Møllehave: Fik vi taget ordentligt afsked. med ham? Knud Hansen, en af landets store, gamle kæmper døde for nogle måneder siden. ... I hans barndomserindringer fortæller han, hvordan han og hans bror diskuterede eventyrverdenen som den sande virkelighed og snakkede seriøst om mon ikke Klods-hans kom i himlen? Politiken,

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. maj 1996
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16727
[Informationer opdateret d. 14.2.2012]

Suffløren august 1996.

Jens Jødal: Hvordan laver man en god figurføring. Gengivelse af figurark til Ole Lukøje, Klods-Hans, Rejsekammeraten, Bispen paa Børglum, Svinedrengen, Fyrtøjet.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1996/129)

Udgivet August 1996
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16378
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Frejdig, fræk og frigørende - 'Klods-Hans' læst påny

Jensen, Thorkild Borup, Frejdig, fræk og frigørende - 'Klods-Hans' læst påny. Anderseniana 1997 , 1997, pp. 59-80.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Det seksuelles komik i moderne litteratur

Nielsen, Jens Peter Lund, "Det seksuelles komik i moderne litteratur". Passage , nr. 34, 2000, pp. 9-17. - Om "Klods-Hans" pp. 11-12.


Über die Grenze

Albertsen, Leif Ludwig, Über die Grenze . Futura Edition, Flensburg 2002. 19 pp. (Flenscreen, 6.) – Foredrag ved symposiet "Kuriosum als Erkenntnis" 25.10.2002, med undertitlen "Humor der dänischen Klassiker Holberg, Andersen und Kierkegaard im deutschen Kontext". – Om "Klods-Hans" pp. 12-16.


Direktøren, Klods-Hans og P1

Ole Pedersen: Mange mennesker har denopfattelse, at fantasi er en eller anden abstrakt ønsketænkning, der rækker ud over den konkrete verden og derfor vil forblive uvirkelig. Når problemer skal løses pr. intuition. Klods-Hans og brødrene. Ledelse i dag, Nr. 49, sommer 2002, s. 337-41.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2002
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19027
[Informationer opdateret d. 21.8.2013]

At blive kongesøn. En analyse af H. C. Andersens 'Klokken' og 'Klods-Hans'

Poulsen, Anna, "At blive kongesøn. En analyse af H. C. Andersens 'Klokken' og 'Klods-Hans'". BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet , XXI, 2003, pp. 115-22.


Hvad sproget gør... H. C. Andersen og folkeeventyrene

Tveden, Jesper, Hvad sproget gør... H. C. Andersen og folkeeventyrene . Dansklærerforeningen, København 2004. 173 pp. – Tekstsammenstillinger (omkring "Dødningen"/"Reisekammeraten", "Fyrtøiet", "Lille Claus og store Claus", "De vilde Svaner", "Klods-Hans" og "Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige") pp. 11-143; efterskrift s.144-67; opgaveforslag m.v. pp. 168-73. - Anm.: Hans Hertel, Politiken 25.8.2004.


Prinsessen og det halve kongerige. En genlæsning af H. C. Andersens 'Klods-Hans'

Olesen, Merete Møller, "Prinsessen og det halve kongerige. En genlæsning af H. C. Andersens 'Klods-Hans'". Plys. Årbog for børne- og ungdomslitteratur , nr. 18, 2004, pp. 159-70.


De eventyrlystne. 12 H.C. Andersen-sange.

Eskild Højgaard, Anton Lyhne. Cd med teksthefte. Den standhaftige tinsoldat, Den lille pige med svovlstikkerne, Lille Claus og store Claus, Den grimme ælling, Det er ganske vist, Historien om en oder, Klods-Hans, prinsessen på ærten, Svinedrengen, Hvad fatter gør, Grantræet, Fyrtøjet. Lundgård Studios, 2004.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Marts 2004
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20130
[Informationer opdateret d. 13.10.2016]

Dansk

Dansk , 2005, nr. 3 = Klods-Hans , 2005, nr. xx; 20 pp. - Temanummer om HCA, med bidrag af Louis Jensen, Jens Smærup Sørensen m.fl.
Udgivet 2005
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11531
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Det er mageløst! H. C. Andersens syn på kreativiteten

Leimand, Ole, Det er mageløst! H. C. Andersens syn på kreativiteten . Forlaget Klods-Hans, København 2005. 151 pp. (Anm.: Mogens Brøndsted, Nordica , XXII, 2005, pp. 252-53.) – Anm.: Alice Theilgaard, Psykolog Nyt , LIX, 2005, nr. 12, pp. 30-33.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11716
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

Verdenslitteraturens store forførere

Michaëlis, Bo Tao, Verdenslitteraturens store forførere . Politiken Bøger, København 2005. Pp. 145-49 (“Det eventyrlige samtalekøkken eller Klods-Hans rider ind på slottet”) - Også i: Politiken 2.4.2005.
Udgivet 2005
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11719
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

BUM

BUM , 23, 2005. - Heri bl.a.: Birger Hauptmann, "H. C. Andersen. Østergade og fantasien", pp. 49-53 (om "Lykkens Kalosker"); Ib Johansen, "Verden på hovedet. Om H.C. Andersen og folkekulturen og bl.a. 'Klods-Hans'", pp. 55-58; Erik Svendsen, "En klodset klokke. Analyse af H.C. Andersens "Klokken' og 'Klods-Hans'", pp. 59-64; Jacob Bøggild, "'Skrevne Sager ere ogsaa brugelige'". Allegoriske spor i H. C. Andersens 'Tante Tandpine'", pp. 65-76.
Udgivet 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 12572
[Informationer opdateret d. 16.11.2009]

Søgeord: klods*hans. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-63