Søgningen gav 32 resultater.

Tale ved Afsløringen af H. C. Andersens Statue den 26. Juni 1880

BILLE, C. ST. A., Tale ved Afsløringen af H. C. Andersens Statue den 26. Juni 1880. Nær og Fjern IX 1879-80, nr. 418, pp. 1-3.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2003/177)

Udgivet 26. juni 1879
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:47   Bibliografi-ID: 1331
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

Moritz G. Melchior. 22. Juni 1816-19. September 1884.

BØGH, NICOLAJ, [Karakteristik af Moritz G. Melchior.] I: Moritz G. Melchior. 22. Juni 1816-19. September 1884. Thieles Bogtrykkeri, København. Spec. pp. 15, 17-19.
Optrykt i: Familieminder, tilegnet vore Efterkommere. O. C. Olsen & Co., København 1915. (Der pp. 53-54, 55-57.)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/78, 1989/57)

Udgivet 22. juni 1885
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:73   Bibliografi-ID: 1370
[Informationer opdateret d. 20.9.2013]

Heine-Reliquien. Neue Briefe und Aufsätze Heinrich Heines.

Heine-Reliquien. Neue Briefe und Aufsätze Heinrich Heines. Herausgegeben von MAXIMILIAN Freiherrn v. HEINE-GELDERN und GUSTAV KARPELES. Karl Curtius, Berlin.
Heri pp. 180-81 et brev af 1. jun. 1836 fra HCA til HH; kommentar hertil p. 336. - Dansk oversættelse i Berlingske Tidende (aften) 30. aug.; brevet er der fejlagtigt dateret 12te Juni 1836.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. juni 1911
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:323   Bibliografi-ID: 1713
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Striden om en Mindehal for H. C. Andersen

ANDERSEN, OLAF, Striden om en Mindehal for H. C. Andersen. Højskolebladet , sp. 1285-90. "Borgermødet protesterede mod Mindehallen". Fyns Venstreblad 18. juni 1929. "Protestmøde mod H.C. Andersen-Mindehallen." Social-Demokraten, 10.6.1929. - Mange avisudklip om Mindehallen (og protesterne).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1929
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:621   Bibliografi-ID: 2096
[Informationer opdateret d. 2.9.2013]

Et utrykt Brev fra H. C. Andersen til hans Gudsøn Peter Daniel Swane 1856

SWANE, JØRGEN (medd.), Et utrykt Brev fra H. C. Andersen til hans Gudsøn Peter Daniel Swane 1856. Tilskueren , II pp. 373-74.
Dateret Maxen ved Dresden den 17 Juni 1856; adressaten, født 1852, var søn af adjunkt Hans Jørgen Swane, Sorø.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. juni 1931
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:790   Bibliografi-ID: 2280
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Konkurrencen om Mindesmærket for H. C. Andersen

Konkurrencen om Mindesmærket for H. C. Andersen. Forskønnelsen XX, pp. 25-35.
Smst. pp. 10-11 ordlyden af programmet for den af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse udskrevne konkurrence. - Anm.: "Annekteres H.C. Andersen nu af København". Social-Demokraten 27.10.1936. "En H.C. Andersen-Mindepark" Fyens Stiftstidende, 1.2.1936.
To Arkitekter lader Kongens Foged hente deres Tegninger til H.C. Andersen-Konkurrencen. Berlingske Tidende, 2. juni 1937.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-586, 1976/127, 1976/128, 1976/129, 1976/135-0001)

Udgivet 1937
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:930   Bibliografi-ID: 2453
[Informationer opdateret d. 16.3.2016]

Mit eget Eventyr uden Digtning. En Studie over H. C. Andersen som Selvbiograf.

TOPSØE-JENSEN, H., Mit eget Eventyr uden Digtning. En Studie over H. C. Andersen som Selvbiograf. Gyldendal, København. 192 pp. [Disputats.]
Navneregister ved Albert Fabritius pp. 187-92. - Anm.: Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 6.7.1940; Richardt Gandrup, Aarhuus Stiftstidende 7. jul.; Sven Gundel, Jyllands-Posten 22. okt.; G.N., Ekstrabladet, 29.6.1940; H. H. [Hans Henriksen], Horsens Folkeblad 5. jul.; Aage Houken, Aalborg Amtstidende 11. jul.; ip, Social-Demokraten, 9.6.1940; M.L. Bogens Verden, Juni-Juli 1940; Svend Larsen: "Doktordisputatsen om H.C. Andersen" Fyns Tidende 5. jul.; Chr. M. K. Petersen, Fyens Stiftstidende 20. jun.; Frederik Schyberg, Politiken 13. jun.; Hakon Stangerup, Nationaltidende 17. jun.; Ejnar Thomsen, Berlingske Tidende 12. jun.; "H.C. Andersens tyske Selvbiografi paa Dansk", Fyns Stiftstidende, 12.11.1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1940
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1000   Bibliografi-ID: 2537
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Andersen în România. O calatorie pe Dunare [Donau] acum o suta de ani

ROMANESCU, MARCEL, Andersen în România. O calatorie pe Dunare [Donau] acum o suta de ani. Revista fundatiilor regale VIII:1, pp.177-89.
Også som separattryk, med paginering [1]-16; et eksemplar i Statsbiblioteket i Århus.
[ Visse bogstaver giver problemer - se en affotografering fra den trykte udgave her ]
- Omtalt: Aarhus Amtstidende, 26. juni 1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1084)

Udgivet 1941
Sprog: rumænsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1044   Bibliografi-ID: 2588
[Informationer opdateret d. 4.4.2016]

En Digters Bazar.

En Digters Bazar. Udgivet af Forening for Boghaandværk. Med en Efterskrift af HELGE TOPSØE-JENSEN. Rasmus Naver, København. 409 pp.
Efterskriften (pp. 387-409) optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 111-34). - Anm.: Hans Brix, Berlingske Tidende 27. jul.; Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 22.4.1943; M.L. Bogens Verden, Juni-Juli 1943; Paul V. Rubow, Berlingske Aftenavis 27. feb.; Kristeligt Dagblad, 12. mrs. 1943; N.P.J.: "Omring H.C. Andersen" Østsjællands Folkeblad, 15. marts 1943 og Fyns Venstreblad, 7.3.1943; Et H.C. Andersen-Jubilæum, Social-Demokraten, 1.3.1943;.
(Optrykt 1944, cf. nr. 1157 [c] ndf.); Erling Stensgård, Silkeborg Venstreblad 13. mar.; Social-Demokraten 1. mar.; Aarhus Amtstidende 10. mar. - Cf. nr. 1144 og 1147 ndf.
Beskrivelse af Madam Malibran-Garcia i Neapel i "Barberen i Sevilla". Aarhus Stiftstidende, 24. marts 1944.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/150)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1111   Bibliografi-ID: 2665
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

H. C. Andersen og U. S. A. Tale for Jean Hersholt ved Københavnsafdelingens Møde paa Bakkehuset 25. Juni 1948

TOPSØE-JENSEN, H., H. C. Andersen og U. S. A. Tale for Jean Hersholt ved Københavnsafdelingens Møde paa Bakkehuset 25. Juni 1948. Anderseniana 2. rk. I:2, pp. 177-88. - "Den lille Pige med Svovlstikkerne - i amerikansk Version. Faren der truer berømte Forfattere, naar deres værker lægges pædagogisk til Rette for den opvoksende Ungdom. Berlingske Aftenavis, 25. Juni 1948. - Mange avisudklip i anledning af Jean Hersholts besøg i Danmark og i H.C. Andersens Hus.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. juni 1948
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1277   Bibliografi-ID: 2861
[Informationer opdateret d. 26.9.2012]

Der Meeresgrund in der neueren Dichtung: Abwandlungen eines symbolischen Motivs von H. C. Andersen bis Th. Mann

CARLSSON, ANNI, Der Meeresgrund in der neueren Dichtung: Abwandlungen eines symbolischen Motivs von H. C. Andersen bis Th. Mann. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte XXVIII, pp. 221-33.
Også offentliggjort i: Åndsmenneskets ansvar . [ Nordiske akademikeres festskrift til Thomas Mann på 80 årsdagen 6. juni 1955 .] Redigert av Kaare Lervik. Det norske Studentersamfunds Kulturutvalg, Oslo 1955. Pp. 95-112.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. juni 1954
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1500   Bibliografi-ID: 3118
[Informationer opdateret d. 24.11.2015]

Neizvestnue prouzvedenija Andersena

BRAUDE, L. JU., Neizvestnue prouzvedenija Andersena. Leningradskij Almanack, juni 1957, pp. 366-67. (*)
Udgivet 1957
Sprog: russisk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1819   Bibliografi-ID: 12850
[Informationer opdateret d. 6.5.2013]

H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling

H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling , I: Indledning. Breve 1826-48 ; II: Breve 1849-58 ; III: Kommentar og Registre. Udgivet af H. TOPSØE-JENSEN. Flensted, Odense. 455; 420; 476 pp.
Indledning I pp. 9-61; kommentar III pp. 7-359. - Cf. nr. 2011 ndf. - Anm.: a.y.l., Sønderjyden, 13.6.1960 og Ny Tid, 12.7.1960; Albert Fabritius, Personalhistorisk Tidsskrift, 1960, pp. 7-8; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 19.3.1959 og 25. juli 1960; Peder Jensen, Demokraten 16. okt.; Kr. Langdal Møller, Aarhuus Stiftstidende 7.-8. jun. 1960 (cf. nr. 2008 ndf.); Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad 22. okt. 1959 og 4. jun. 1960; Peter P. Rohde, Information 24. nov. 1959 og 27. jun. 1960; Paul V. Rubow, Politiken 22. jun. 1960; Emanuel Sejr, Aarhuus Stiftstidende 16. jun. og Fyens Stiftstidende, 17. juni 1959; Sorø Amtstidende, 21. marts 1959; sva, Fyns Tidende, 13.3.1959.
[Eventyret "Æblet" er trykt første gang her, i 2. bind s. 346-48. Note v. Lars Bo Jensen, H.C. Andersen-Centret]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1959
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1882
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 3537
[Informationer opdateret d. 16.4.2013]

H. C. Andersen.

NIELSEN, ERLING, H. C. Andersen. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 100 pp. (Fakkel-bøkene, 44.)
I alt væsentligt identisk med nr. 1919 ovf. Ændringerne er dikteret af hensynet til et norsk publikum. - Anm.: Johan Borgen, Dagbladet 12. okt.; V. Chr., Porsgrunns Dagblad 20. okt.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen, 7.juni 1963; Sven Kåre Larsen, Agder Tidende 22. jan. 1963; Karl Marthinussen, Dagen 16. nov.; M-ot., Frisprog 1. dec.; Knut Nygaard, Bergens Tidende 26. okt.; Morten Ringard, Drammens Tidende 26. nov.; Magne Sørflaten, Valdres 10. nov.; Per Vogt, Farmand 21. nov.; Jo Ørjasæter, Nationen 23. okt.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1962
Sprog: dansk, norsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1996   Bibliografi-ID: 3670
[Informationer opdateret d. 15.4.2013]

To Historier. Guldskat og Vanddraaben.

To Historier. Guldskat og Vanddraaben. Forord af H. TOPSØE-JENSEN. Illustreret af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 38 pp.
Forordet (pp. 5-14) optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 267-78). Nyt opl., 1988. - Anm.: Henning Fonsmark, Berlingske Aftenavis, 30.1.1964; Jens Kruuse, Jyllands-Posten, 7.juni 1964.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/42)

Udgivet 1963
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2026   Bibliografi-ID: 3704
[Informationer opdateret d. 6.5.2013]

Berømmelsens bagside

PHILIPSON, ERNST, Berømmelsens bagside. Om den stakkels H.C. Andersen, hvis person og privatliv stadig vendes og drejes. Silkeborg Avis 28. nov. og 3. dec.
Også offentliggjort i: Vejle Amts Folkeblad 20. dec. 1965; Randers Amtsavis 5. okt. 1968; Aftenposen Kronikk. 5.12.1963. Næstved Tidende, 29.8.1964. Fyns Tidende, 11. juni 1966.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. november 1963
Sprog: dansk, norsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2061   Bibliografi-ID: 3743
[Informationer opdateret d. 8.2.2017]

Dynd-Kongens Datter - en førkristen myte om menneskenaturen

MICHELSEN, WILLLIAM, Dynd-Kongens Datter - en førkristen myte om menneskenaturen. I: Henning Høirup, Aage Jørgensen og Peter Skautrup (red.), Guldalderstudier. Festskrift til Gustav Albeck den 5. juni 1966. Universitetsforlaget, Aarhus. Pp. 155-79.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. juni 1966
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2150   Bibliografi-ID: 3846
[Informationer opdateret d. 26.1.2012]

En dansk Guldalder-opera. Den musikalske karakteristik i Hartmanns 'Liden Kirsten'

SØRENSEN, SØREN, En dansk Guldalder-opera. Den musikalske karakteristik i Hartmanns 'Liden Kirsten'. I: Henning Høirup, Aage Jørgensen og Peter Skautrup (red.), Guldalderstudier. Festskrift til Gustav Albeck den 5. juni 1966. Universitetsforlaget, Aarhus. Pp. 219-33.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. juni 1966
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2154   Bibliografi-ID: 3850
[Informationer opdateret d. 26.1.2012]

Et brev fra H. C. Andersen i 1874

Morsby, Knud, Et brev fra H. C. Andersen i 1874. Ting og sager fra Odsherred (udg. af Odsherreds Folkemuseum, Nykøbing S), juni 1971, pp. 38-45. - Brevet, til Clara Ballin, er dateret 18.7.1874.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/722)

Udgivet 1971
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:147   Bibliografi-ID: 4129
[Informationer opdateret d. 21.12.2011]

Dänische Dichter in ihrer Begegnung mit deutscher Klassik und Romantik

Schmitz, Victor A., Dänische Dichter in ihrer Begegnung mit deutscher Klassik und Romantik . Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 1974. Pp. 121-33 (Andersen und die deutsche Romantik), med noter pp. 232-37. (Studien zur Philosophie und Literatur des neunzehnten Jahrhunderts, 23.) - Cf. reg. - Anm.: Mogens Brøndsted, Orbis Litterarum vol. 31, pp. 166-68, juni 1976.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1974
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:296   Bibliografi-ID: 4278
[Informationer opdateret d. 14.2.2012]

Fem Eventyr fra 1861

Fem Eventyr fra 1861 . Med utrykte samtidige tegninger af Clara Heinke og Carl von Hardenberg. [Privattryk,] Frederiksberg / Herning 1975. 48 pp. - Forord af Erik Dal pp. 7-10. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 4.1.1975; Carl Johan Elmquist, Politiken 2.8.1975; Heinrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis, 17.1.1975; De grafiske fag, 1975:2; Ausblick, juni 1975, pp. 9-14.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:318   Bibliografi-ID: 4300
[Informationer opdateret d. 22.5.2012]

H. C. Andersen og Heinrich Zeise. Et Supplement [til AaJ nr. 2085]

Christensen, Bent, H. C. Andersen og Heinrich Zeise. Et Supplement [til AaJ nr. 2085]. Anderseniana , 3. rk., 2:2, 1975, pp. 202-03. - Brev af 6.5.1852 fra HCA til HZ. Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken 8. juni 1964.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:378   Bibliografi-ID: 4360
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. Topsøe-Jensen. 15. december 1896 - 19. december 1976. Tale i Videnskabernes Selskabs møde den 13. oktober 1977

Dal, Erik, H. Topsøe-Jensen. 15. december 1896 - 19. december 1976. Tale i Videnskabernes Selskabs møde den 13. oktober 1977. I: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over Selskabets Virksomhed Juni 1977 - Maj 1978 . Munksgaard, København 1978. Pp. 77-88.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1978/173)

Udgivet 1978
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:573   Bibliografi-ID: 4555
[Informationer opdateret d. 11.12.2014]

H. C. Andersen-jubilæum og 1. maj i Peking i 1955

Kristensen, Sven Møller, H. C. Andersen-jubilæum og 1. maj i Peking i 1955. Danmark-Kina , nr. 44, juni 1978, pp. 5 og 14.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1978
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:606   Bibliografi-ID: 4588
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

'Lille Viggo' og kornpriserne

Jørgensen, Aage, 'Lille Viggo' og kornpriserne. Dansk Noter , juni 1980, pp. 40-42.
Udgivet 1980
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:720   Bibliografi-ID: 4701
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen. En sand myte

Jørgensen, Jens, H. C. Andersen. En sand myte . Hovedland, Århus 1987. 191 pp. - Foromtale: Annelise Vestergaard, Jyllands-Posten 9. juni 1987. - Cf. hertil: Jørgen Skjerk, Hr. kongesøn Andersen, formoder jeg? En diskussion af Jens Jørgensen: 'H. C. Andersen - en sand myte', Bogens Verden , 1988, pp. 91- 98, og H. C. Andersen - en sand løgn?, Personalhistorisk Tidsskrift , 1988, pp. 29-37 (med tilføjet kommentar af Vello Helk pp. 38-39). Jørgen Skjerk, Bornholmeren, 26.6.1989 (som svar på bladets egen artikel: "Bornholmer vækker postyr om vort nationalklenodie" 17.6.1989.
Cf. også nr. 1161 , 1217 og 1383 ndf. - Anm.: Hans Andersen: Klassekamp om H.C. Andersen, Jyllands-Posten, 25.8.1987 og Jyllands-Posten 16.10.1987; F. J. Billeskov Jansen, Politiken 16.10.1987; Elias Bredsdorff, Politiken 5.12.1987; Mogens Brøndsted, Nordica , 6, 1989, pp. 237-39; Hans Jørn Christensen, Aalborg Stiftstidende 21.10.1987; Rolf Dorset, Fyens Stiftstidende 16.10.1987 (med debatindlæg af Dorrit Andersen, Elias Bredsdorff og Niels Oxenvad); Flemming Everfelt, Dagbladet 17.10.1987; Laurits Gregersen, Gymnasieskolen , 70, 1987, pp. 1104-05; Claus Ingemann Jørgensen, Land og Folk 22.10.1987; Erik H. Madsen, Vestkysten 26.10.1987; Johan de Mylius, Berlingske Tidende 17.10.1987; Henrik Oldenburg, Weekendavisen 27.11.1987; Niels Oxenvad, Anderseniana , 1989, pp. 75-77; Ejgil Søholm, Information 17.10.1987; Poul Wolff, Aarhuus Stiftstidende 11. og 16.10.1987. - Cf. Michael Bregnsbo, H. C. Andersen - en sand løgn!, Via Nova [udg. af De Historiestuderendes Forening, Københavns Universitet], 1:1, 1988, pp. 26-31 og 35 (på grundlag af Jørgen Skjerks materiale). - Cf. debatindlæg: Jørgen Skjerk, Politiken 31.10. 1987; Jens Jørgensen, smst . 21.11.1987; Elias Bredsdorff, smst . 5.12.1987; Jens Jørgensen, smst . 26.12.1987; Henrik Oldenburg, Weekendavisen 11.3.1988 (om Inge Torkild-Hansens lektørudtalelse); Jørgen Ravn, Jyllands-Posten 21.8.1988; Harry Rasmussen, Berlingske Tidende 7.11.87, 23.10. og 4.11.1988; Annelise Westergaard: "Historikeren Dorrit Andersen afviser med henvisning til de historiske kilder formodningen om, at H.C. Andersen skulle være kongesøn", Jyllands-Posten, 14.7.1987. Kelvin Lindemann, Jyllands-Posten 13.11.1988; Jes Olrik, Weekendavisen 4.12.1987 (læserbrev). - Ny udg., 1989 (nr. 1259 ndf.). Andre omtaler: Hans Andersen, Jyllands-Posten 25.8.1987; Christian Palme, Dagens Nyheter 4.11.1987. - Artikel om TV-film: Hans Andersen, Jyllands-Posten 11.10.1988; Knut Ahnlund, Svenska Dagbladet, 22.1.1989; Ole Dall, Svenska Dagbladet, 7.5.1989

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1987
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1146   Bibliografi-ID: 5124
[Informationer opdateret d. 12.1.2017]

Den gyldne trekant. H. C. Andersens gennembrud i Tyskland 1831-1850

Möller-Christensen, Ivy York, Den gyldne trekant. H. C. Andersens gennembrud i Tyskland 1831-1850 . Odense Universitetsforlag, Odense 1992. 401 pp. (Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures, 24.) - Licentiatafhandling, 1991; resumé på tysk pp. 295-99, bibliografi pp. 305-401 (Tekster på tysk af og om H. C. Andersen 1831-1850). - Anm.: Steffen Arndal, Anderseniana , 1993, pp. 97-98; Torben Brostrøm, Information 10.8.1992; Heinrich Detering, Skandinavistik , 24, 1994, pp. 65-67; Wilhelm Friese, Nordica , 9, 1992, pp. 253-56; Aage Jørgensen, Flensborg Avis 4.6.1992, Handelsskolen , 25:6, 1992, pp. 44-46; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 2.6.1992. - Interview i Nyt, 1992, 12. juni p. 176-77. online

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1462   Bibliografi-ID: 5440
[Informationer opdateret d. 5.9.2013]

Multimedia Hans Christian Andersen

Henningsen, Karsten, m.fl. (red.), Multimedia Hans Christian Andersen. Orfeus, Egå 1995. Cd-rom [marketingchef Bror Arnfast] - Anm.: Anders W. Berthelsen, Berlingske Tidende, 2.5.1995 og 6.6.1995; Lars Handesten, Berlingske Tidende, 15.3.1997; Peter Høstved, Politiken, 30.5.1996; Henrik Palle, Politiken, 4.5.1995; Nils Ulrik Pedersen, Berlingske Tidende, 6.6.1995; Ole Pedersen, Dansk Noter, 1996, nr. 4, pp. 73-75; Bjørn Smalbro, À jour, juni 1995, p. 23; Ole Teit, Berlingske Tidende, 23.1.1998; Kasper Vad, Weekendavisen/Bøger, 15.12.1995; fl, Læsepædagogen, 44:1, 1996, pp. 37-38; Ole Helding, Folkeskolen, nr. 15, 1998 s. 35; Claus Nymann Sørensen, PC Professionel, aug. 1895 s. 26-28.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/95)


H. C. Andersen som billedkunstner

H. C. Andersen som billedkunstner . Hans Reitzel, København 1996. 119 pp. Katalog lavet i anledning af udstilling på Fyns Kunstmuseum juni til 8.9.1996 og på Kunstnersammenslutningen Corner, Charlottenborg, 28.12.1886-19.1.1997.
Indhold bl.a.: Mette Thelle, H. C. Andersens billeder, pp. 9-19; Erik Lassen, H. C. Andersens tegninger, pp. 20-43 og 112-15; Niels Oxenvad, H. C. Andersens papirklip, pp. 90-100 og 116-18.
Desuden komplet katalog over udstillede genstande.
- Anm.: Lars Kiel Bertelsen, Politiken 20.6.1996; Morten Haslund, Information 4.6.1996; Libbie Fjelstrup Politiken ; Sten Tolderlund, Søndagsavisen 20.4.1996; Henrik Wivel, Berlingske Tidende , 8.6.1996.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

(Bibliografisk kilde: Dal)


På sporet af Andersen

Jensen, Carsten, På sporet af Andersen. Ud & Se , juni 1997 [ Den danske jernbane 150 år ], pp. 27-40.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


H. C. Andersens Ordforråd - en Geburtsdagsforæring

Pedersen, Viggo Hjørnager, H. C. Andersens Ordforråd - en Geburtsdagsforæring. I: Per Olsen & Martin Salmonsen (red.), Alt skal med. Et festskrift til Aage Jørgensen på 60-års dagen den 5. juni 1998 . MS/Film og tekst, Århus 1998. Pp. 8-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Anderledes end Andersen

Hees, Annelies van, Anderledes end Andersen. I: Per Olsen & Martin Salmonsen (red.), Alt skal med. Et festskrift til Aage Jørgensen på 60-års dagen den 5. juni 1998 . MS/Film og tekst, Århus 1998. Pp. 81-86. - Om Jacques van Hattums forhold til HCA.