Søgeord: introduktion. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 20 resultater.

H. C. Andersen. En psykiatrisk Studie.

HELWEG, HJALMAR, H. C. Andersen. En psykiatrisk Studie. H. Hagerup, København. 202 pp.
Anm.: Otto Gelsted, Ekstrabladet 11. nov.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Berlingske Tidende (aften) 24. okt.; cf. Jonathan, Apropos [..], smst. 29. okt. E. munk, Højskolebladet 1928, sp. 603-05. - Se også Elith Reumert, I Anledning af Dr. Helwegs Skrift om H. C. Andersen, Politiken 18. dec., - hvortil I. H. Leunbach, Et Par Bemærkninger om Homoseksualitet, smst. 26. dec. - Cf. nr. 599 og 609 ndf. - 2. udg., 1954 (nr. 1489 ndf.). 2. opl., 1984 (Janssenpharma, Birkerød); fotografisk optryk med tilføjet introduktion, pp. 203-06, ved Niels Juel-Nielsen. NB, at man tilsyneladende ikke har bemærket 2. udg., 1954 (AaJ nr. 1489 ).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1927
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:557   Bibliografi-ID: 2019
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Hans Christian Andersen

BONACCHI, GINO, Hans Christian Andersen. Bemporad-Marzocco, Firenze 1952. 32 pp. (Coll. Cultura professionale del maestro.) - Introduktionsbog for folkeskolelærere.
Udgivet 1952
Sprog: italiensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1752   Bibliografi-ID: 12780
[Informationer opdateret d. 30.12.2011]

Gäste im Lande: Hans Christian Andersen

Gäste im Lande: Hans Christian Andersen. Kunst in Schleswig-Holstein , pp. 119-23.
dvs. : Föhr-afsnittet i Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung, med en kort introduktion.

Se også nr. 1609 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1957
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1845   Bibliografi-ID: 3490
[Informationer opdateret d. 24.11.2015]

Introduktion til litteraturkritisk metode

Kjær, Kristian & Henrik Schovsbo (red.), Introduktion til litteraturkritisk metode . Hans Reitzel, København 1973. 179 pp. - Indhold: Indledning, pp. 9-11; Komparativ litteraturforskning (eksemplificeret ved et afsnit fra Paul V. Rubows H. C. Andersens Eventyr, 1927), pp. 13-32; Den biografisk-genetiske metode (eksemplificeret ved et afsnit fra Hans Brix' H. C. Andersen og hans Eventyr, 1907, samt Teddy Brunius' Om genetisk och strukturalistisk analys av dikt, 1952), pp. 33-50; Den jungianske metode (eksemplificeret ved et kapitel fra Eigil Nyborgs Den indre linie i H. C. Andersens eventyr, 1962), pp. 51-72; Den eksistentialistisk-biografiske metode (eksemplificeret ved Erik A. Nielsens Blandt luftens ånder, 1971), pp. 73-89; Formalstrukturalisme (eksemplificeret ved F. J. Billeskov Jansens Æstetisk karakteristik og vurdering, 1952, Søren Baggesens Individuation eller frelse?, 1967, samt Eigil Nyborgs kritiske bemærkninger om Psykologien og ny-kritikken og Søren Baggesens contrareplik hertil), pp. 90-144; Modelstrukturalisme og ideologikritik (eksemplificeret ved en sekvens fra Jørgen Dines Johansens Novelleteori og episk teori, 1972, samt Marie-Louise Svanes Agnete og Havmanden og samfundet), pp. 145-64. - Anm.: Jørgen Bang, Aarhuus Stiftstidende 19.11.1973; Torben Brostrøm, Information 24.12.1973. - Cf. hertil: Aage Jørgensen, Andersen og metoderne, Dansk Seminarieblad , 60:3, 1974, pp. 10-12, 14-16 og 18-19, Tidens Skole , 76, 1974, pp. 259-65 (optrykt i nr. 290 ndf.), Flensborg Avis 31.1. og 1.2.1974; Erik A. Nielsen, Åbent brev om litteraturkritisk metode, Meddelelser fra Dansklærerforeningen , 1974, pp. 85-89, hvortil svar af KK / HS pp. 90-91, samt John Chr. Jørgensen, Noter til en metode-korrespondance, pp. 92-101.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1973
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:239   Bibliografi-ID: 4221
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

Tolv med Posten

Tolv med Posten . Lademann, København 1974. viii, 32 upag. pp. - Introduktion ved Erik Dal pp. iv-viii. Facsimileudgave af Kristian Kongstads unikke, akvarel-illustrerede tryk, Hillerød 1916. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 21.1.1975; jma [Jørgen Mich. Andersen], Aarhuus Stiftstidende 2.3.1975; Hans Bendix, Politiken 26.1.1975; Rolf Dorset, Aalborg Stiftstidende 31.1.1975; Flemming Everfelt, Frederiksborg Amts Avis, 23.1.1975; H[enrik] N[eiiendam], Weekendavisen 31.1.1975; Tikili [Kjeld Rask Therkilsen], Berlingske Tidende 20.1. 1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1974
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:283   Bibliografi-ID: 4265
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

Fra H. C. Andersens eventyrverden

Svanholm, Chr., Fra H. C. Andersens eventyrverden . Lu-mi Forlag, Oslo 1975. 264 pp. - Introduktion pp. 11-105; 18 eventyr (på dansk, efter førsteudgaverne) pp. 109-245; anmærkninger pp. 246-63.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1976/112)

Udgivet 1975
Sprog: norsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:366   Bibliografi-ID: 4348
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

The Snow Queen and Other Poems

The Snow Queen and Other Poems . Translated for the first time into English verse by Anne Born. The Keepsake Press, Richmond 1977. Illustrations: Vilh. Pedersen. 15 pp. - Trykt i 185 eks. Fem digte trykt på dansk og i oversættelse. Introduktion pp. 3-4.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1977/103 )

Udgivet 1977
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:524   Bibliografi-ID: 4506
[Informationer opdateret d. 20.6.2012]

H. C. Andersen. En introduktion til hans liv og forfatterskab

Bredsdorff, Elias, H. C. Andersen. En introduktion til hans liv og forfatterskab . Hans Reitzel, København 1987. 118 pp. - 2. udg., 1992 (cf. nr. 1428 ndf.). - Anm.: Henrik Oldenburg, Jyllands-Posten .
Udgivet 1987
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1140   Bibliografi-ID: 5118
[Informationer opdateret d. 31.10.2012]

Rejser gennem Andersen

Brostrøm, Torben, Rejser gennem Andersen. Information 28.7.1987. Anm.: Af Danske Klassikere "Fodreise", Jens Ørum Hansen: "H. C. Andersen mellem sump og sol", Jørgen Skjerk: "HCA og Ingeborg Drewsen", Bredsdorff: HCA - en introduktion på dansk og engelsk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. juli 1987
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1176   Bibliografi-ID: 5154
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Early Polemical Writings

Kierkegaard, Søren, Early Polemical Writings . Edited and Translated with Introduction and Notes by Julia Watkin. Princeton University Press, Princeton, N. J., 1990. xxxvi, 314 pp. (Kierkegaard's Writings, 1.) - Indhold bl.a.: From the Papers of One Still Living, pp. 53-102, med noter pp. 247-59. Et supplementsafsnit medtager 4. scene af HCA's A Comedy in the Open Air, pp. 202-04, og SK's Just a Moment, Mr. Andersen!, pp. 218-22. Cf. den historiske introduktion, spec. pp. xxiv-xxxii.
Udgivet 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1317   Bibliografi-ID: 5295
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersens Almanakker 1833-1873

H. C. Andersens Almanakker 1833-1873 . Udg. af Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Det danske Sprog- og Litteraturselskab / G. E. C. Gads Forlag, København 1990. xiv, 388 pp. - Introduktion af HVL pp. ix-xiii, værkregister pp. 328-38 og personregister pp. 339-88.
Særtryk af foredrag: H.C. Andersens Almanakker 833-1873, Foredrag i H.C. Andersen-Samfundet i København 16.10.1990. - Anm.: Torben Brostrøm, Information 12.12.1990; Bo Grønbech, Anderseniana , 1993, pp. 103-04; Katsumi Hayano, H. C. Andersen Studier , nr. 10, 1991, pp. 43-44; Aage Jørgensen, Handelsskolen , 24:1, 1991, pp. 44-46; Bent Mohn, Politiken, 8.12; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 7.12.1990. - Ny udg., 1996 (annonceret).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Oktober 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1300   Bibliografi-ID: 5278
[Informationer opdateret d. 19.11.2015]

A Poet's Bazaar. Hans Christian Andersen and his Visit to Malta in 1841

Schirò, Joe (red.), A Poet's Bazaar. Hans Christian Andersen and his Visit to Malta in 1841 . Malta International Book Fair, Valletta 1991. xvi, 46 pp. - Udstillingskatalog ved Sven Sørensen med introduktion af Erik Dal pp. vii-xi.
Norbert Ellul-Vincenti: Wirja dwar Hans Christian Andersen fl-M.U.T., Saghtan, Dicembru 1991. - Anm.: Louis J. Scerri: Andersen's stories in Maltese, The Sunday Times, Malta, December 8, 1991.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1992/55)

Udgivet 1991
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1378   Bibliografi-ID: 5356
[Informationer opdateret d. 12.1.2017]

Kosmologisk Information

Rasmussen, Harry, [Artikelserie om H. C. Andersen.] Kosmologisk Information , 1991, nr. 3, pp. 7-11 (Livets eventyr - en introduktion); 1991, nr. 4, pp. 12-16 ('Høstens Tid'. H. C. Andersen og Skæbnebegrebet); 1992, nr. 1, pp. 6-11 ('Reisekammeraten'. H. C. Andersen og døden, 1. del); 1992, nr. 2, pp. 14-17 ('Paa den yderste Dag'. H. C. Andersen og døden, 2. del); 1992, nr. 3, pp. 15-18 ('I Guds Rige'. H. C. Andersen og døden, 3. del); 1992, nr. 4, pp. 28-32 ('Min halve Qvindelighed'. H. C. Andersen og seksualiteten, 1. del); 1993, nr. 1, pp. 8-12 ('Det kosmiske Eventyr'. H. C. Andersen og seksualiteten, 2. del); 1993, nr. 2, pp. 26-29 (Det poetiske univers. H. C. Andersen og kosmologien, 1. del); 1993, nr. 3, pp. 25-29 (Den ny Aladdin. H. C. Andersen og kosmologien, 2. del).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/210, 1993/212, 1993/213, 1993/215, 1993/216, 1993/364)

Udgivet 1991
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1410   Bibliografi-ID: 5388
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

Eventyr og historier

Eventyr og historier , I-XV. Gyldendals Bogklubber, København 1992. Ialt 2191 pp. - Hertil knytter sig: Elias Bredsdorff, H. C. Andersen. Introduktion til hans liv og forfatterskab , 2. udg.; 118 pp. (1. udg., 1987, cf. nr. 1140 ovf.) - Teksten er tilrettelagt af Estrid og Erik Dal og følger den tekstkritiske udgave [..] 1963-67. - Hertil introduktionsfolder, 6 pp., med tekster af Elias Bredsdorff og Bodil Udsen.
Udgivet 1992
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1428
ISBN: 87-00-51006-8   Bibliografi-ID: 5406
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Kierkegaard og Andersen. En introduktion til to af verdenslitteraturens mestre

Mortensen, Finn Hauberg, [På japansk: Kierkegaard og Andersen. En introduktion til to af verdenslitteraturens mestre.] Bulletin: College of Liberal Arts, Himeji Dokkyo University , nr. 4, 1992, pp. 75-89. (*)
Udgivet 1992
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1491   Bibliografi-ID: 5469
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Det flydende spejl. Om 'Den lille Havfrue' fra 1837

Barlby, Finn, Det flydende spejl. Om 'Den lille Havfrue' fra 1837. BUM , 12:1, 1994, pp. 32-35. - Optrykt efter nr. 1563 ovf. (pp. 69-75). - Det hermed etablerede Havfrue-projekt blev videreført i BUM , 12:2, pp. 37-46 (FB, introduktion, pp. 37-38; Anne Scott Sørensen, Med hud og hår, pp. 38-43; Hans Henrik Møller, Fraværets tale, pp. 44-46), og 13:1, 1995, pp. 22-37 (FB, introduktion, p. 22; Finn Hauberg Mortensen, Op og Ned, pp. 23-25; Martin Lotz, Tolkninger, pp. 26-29; Jacob Bøggild, Slangen og sirenerne - en havfrue revisited, pp. 29-37); yderligere et par bidrag, samt en bogudgivelse af projektet, er stillet i udsigt.
Udgivet 1994
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1585   Bibliografi-ID: 5563
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen

BUM , 14:1-2, 1996, pp. 3-5 og 26-83; tema: H. C. Andersen. - Omfatter bl.a.: Finn Barlby, Den uendelige Andersen. Om muren og den (h)vide verden og modstanden, pp. 3-5; id., Den euforiske tekst. Om markedet, mennesket og melodien, altså: poesien, pp. 27-31; Aage Jørgensen, Helte hos H. C. Andersen, pp. 32-38; Hugo Hørlych Karlsen, Spejlinger og pejlinger, pp. 39-42 (anm. af Finn Barlby [red.], Det flydende spejl. Analyser af H. C. Andersens 'Den lille Havfrue'); Finn Barlby, Den befriende forførelse. Om H. C. Andersen og 'Tante Tandpine' fra 1872, pp. 43-50; id., Den uendelige historie. Analyser af H. C. Andersens 'Skyggen' fra 1847. En introduktion, p. 51; Hans Henrik Møller, Sproget, skriften og verden. Om H. C. Andersens 'Skyggen', pp. 52-56; Anna Poulsen, Tommelise. Barn eller voksen?, pp. 57-60; Aage Jørgensen, H. C. Andersen i rum og tid, pp. 62-64 (anm. af Johan de Mylius, 'Hr. Digter Andersen'. Liv, digtning, meninger); Jacob Bøggild, Pontoppidans 'genskrivninger' af H. C. Andersen, pp. 65-72; Ib Johansen, Fortællingen som vækstrum. H. C. Andersens 'Gartneren og Herskabet' (1872) og Albert Dams 'Gartner. Tidløst skilderi' (1961), pp. 75-83.

Eventyr og Historier

Eventyr og Historier . Med introduktion af Johannes Møllehave. 2. udg. Sesam, København 1996. 1088 pp. - Indledning pp. 5-60; kommentarer ved Finn Klysner pp. 1069-85. - 1. udg., 1993; 1116 pp.

H. C. Andersen

BUM , 15:3-4, 1997, pp. 33-47; tema: H. C. Andersen. - Omfatter: Finn Barlby, Den ustandselige mangfoldighed. Analyser af H. C. Andersens 'Skyggen' fra 1847. En (fortsat) introduktion, p. 33; Anders Palm, Den gækkende 'skygge'. Mangetydighedens strategi i H. C. Andersens eventyr, pp. 35-40 (på svensk, 1982; cf. AaJ II:806); Finn Barlby, Den blodige skygge, pp. 41-43; Johan de Mylius, Skyggen i ny belysning, pp. 44-47.

BUM, 16:1-2, 1998

BUM , 16:1-2, 1998, pp. 46-82: tema: Skyggen. - Omfatter: Finn Barlby, Den uendelige tekst. Analyser af H. C. Andersens 'Skyggen' fra 1847. En (fortsat) introduktion, p. 46; id., Det dæmoniske spejl. Om skærmen og skyggen - og skyggen af et ord, altså: Andersen & Arabesken, pp. 47-56; Ib Johansen, Skyggebilleder fra en rejse til Syden. H. C. Andersens 'Skyggen' (1847), Platons huleallegori og Chamissos 'Peter Schlemihl' (1813) - en romantisk splittelsesfigur set i lyset af et platonisk tema, s. 57-71; Erik Svendsen, 'Roser for en Ko', pp. 72-76; Jacob Bøggild, Skyggen og den suveræne fortæller, pp. 77-82.

Søgeord: introduktion. Ny søgning. Søg i resultater