Søgeord: ib + and + little + *ristine. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 48 resultater.

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Attende Bind. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Attende Bind. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Smudstitelblad: Historier. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 133 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 8. 5.1855).

Indhold.

Aarets Historie (se Nr. 607). p. 1
Verdens deiligste Rose (se Nr. 595). p. 10
Et Billede fra Castelsvolden (se Nr. 513). p. 13
Paa den yderste Dag (se Nr. 608). p. 14
Det er ganske vist! (se Nr. 609). p. 18
Svanereden (se Nr. 600). p. 20
Et godt Humeur (se Nr. 610). p. 22
Hjertesorg (se Nr. 617). p. 27
Alt paa sin rette Plads! p. (se Nr. 618). p. 29
Nissen hos Spekhøkeren (se Nr. 619). p. 37
Om Aartusinder (se Nr. 599). p. 41
Under Piletræet (se Nr. 620). p. 44
Der er Forskjel (se Nr. 594). p. 60
Fem fra en Ærtebælg (se Nr. 621). p. 64
Et Blad fra Himlen (se Nr. 737). p. 67
Den gamle Gravsteen (se Nr. 602). p. 71
Klods-Hans (se Nr. 738). p. 74
Fra et Vindue i Vartou (se Nr. 512). p. 78
Ib og lille Christine (se Nr. 739). p. 80
Den sidste Perle (se Nr. 638). p. 92
Hun duede ikke (se Nr. 622). p. 95
To Jomfruer (se Nr. 635). p. 103
Ved det yderste Hav (se Nr. 667). p. 105
Pengegrisen (se Nr. 668). p. 107
Biographiske Skizzer og Anmeldelser: En Episode af Ole Bulls Liv (se Nr. 338). p. 113
741. Henriette Hanck (Saml. Skr. VI, 128. - Har tidligere i tysk Oversættelse været trykt som Forord til Henriette Hanck: Tante Anna. - Hamburg 1845. - Verlag Robert Kittler). p. 117
742. Midsommar-Resan. En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet (Har tidligere i tysk Oversættelse været trykt i Nordischer Telegraph, Nr. 22, 2. 3. 1849, 273). (Ikke optrykt i Saml. Skr.) p. 120
Jens Adolf Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann. (se Nr. 636). p. 122

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Udgivet 15. marts 1855
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:740
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 747
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

H. C. Andersen's / Historier. / Med / 55 Illustrationer efter Originaltegninger / af / V. Pedersen, skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Smudstitelblad: Historier af H. C. Andersen. - Titelblad: Historier af H. C. Andersen, med Tegning af V. Pedersen forestillende en gammel Mand med en lille Dreng ved Haanden. Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 167 Sider. - S. [168]: Tegning af V. Pedersen forestillende et Barn med en Buket Blomster. - 8vo. - Pris 1 Rd. 24 Sk. (Udkom 30. 4. 1855).
Anm.: Theater og Litteratur. 1858, Marts II, 134.

Indhold.

Aarets Historie (se Nr. 607). p. 1
Verdens deiligste Rose (se Nr. 595). p. 13
Et Billede fra Castelsvolden (se Nr. 513). p. 17
Paa den yderste Dag (se Nr. 608). p. 19
Det er ganske vist! (se Nr. 609). p. 25
Svanereden (se Nr. 600). p. 29
Et godt Humeur (se Nr. 610). p. 32
Hjertesorg (se Nr. 617). p. 38
Alt paa sin rette Plads! (se Nr. 618). p. 42
Nissen hos Spekhøkeren (se Nr. 619). p. 57
Om Aartusinder (se Nr. 599). p. 63
Under Piletræet (se Nr. 620). p. 67
Der er Forskjel (se Nr. 594). p. 93
Fem fra en Ærtebælg (se Nr. 621). p. 99
737. Et Blad fra Himlen (Saml. Skr. XIV, 62). p. 104
Den gamle Gravsteen (se Nr. 602). p. 109
738. Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen (Saml. Skr. XIV, 93). p. 114
Fra et vindue i Vartou (se Nr. 512). p. 120
739. Ib og lille Christine (Saml. Skr. XIV, 82). p. 123
Den sidste Perle (se Nr. 638). p. 142
Hun duede ikke (se Nr. 622). p. 146
To Jomfruer (se Nr. 635). p. 156
Ved det yderste Hav (se Nr. 667). p. 160
Pengegrisen (se Nr. 668). p. 164

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/116)

Udgivet 30. april 1855
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:736
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 746
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

H. C. Andersens / Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / efter Originaltegninger af V. Pedersen. / Andet Bind. / Med 121 Illustrationer. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1863.

Smudstitelblad: H. C. Andersens Eventyr og Historier. Andet Bind. - Titelblad (det under første Bind beskrevne med Markedsbilledet). - Titelblad (ovenfor beskrevet). - Paa Bagsiden af Titelbladet: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. Indholdsfortegnelse. (2 upaginerede Blade). - Tekst: 430 Sider. - 8vo.

Indhold.

Hyldemoer (se Nr. 458). p. 1
Stoppenaalen (se Nr. 482). p. 13
Klokken (se Nr. 474). p. 19
Bedstemoder (se Nr. 481). p. 27
Elverhøi (se Nr. 468). p. 31
De røde Skoe (se Nr. 469). p. 41
Springfyrene (se Nr. 470). p. 50
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (se Nr. 471). p. 54
Holger Danske (se Nr. 472). p. 62
Den lille Pige med Svovlstikkerne (se Nr. 486). p. 69
Et Billede fra Castelsvolden (se Nr. 513). p. 73
Fra et Vindue i Vartou (se Nr. 512). p. 75
Den gamle Gadelygte (se Nr. 517). p. 78
Nabofamilierne (se Nr. 518). p. 88
Lille Tuk (se Nr. 519). p. 104
Skyggen (se Nr. 520). p. 112
Det gamle Huus (se Nr. 530). p. 130
Vanddraaben (se Nr. 531). p. 144
Den lykkelige Familie (se Nr. 532). p. 147
Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 153
Flipperne (se Nr. 534). p. 162
Hørren (se Nr. 549). p. 167
Fugl Phønix (se Nr. 567). p. 174
848. En Historie (Tidligere trykt i I Sverrig. 1851, se Nr. 591). (Saml. Skr. XIII, 400). p. 177
849. Den stumme Bog (Tidligere trykt i I Sverrig. 1851, se Nr. 591). (Saml. Skr. XIII, 405). p. 185
Der er Forskjel (se Nr. 594). p. 189
Den gamle Gravsteen (se Nr. 602). p. 195
Verdens deiligste Rose (se Nr. 595). p. 200
Aarets Historie (se Nr. 607). p. 204
Paa den yderste Dag (se Nr. 608). p. 221
Det er ganske vist! (se Nr. 609). p. 227
Svanereden (se Nr. 600). p. 231
Et godt Humeur (se Nr. 610). p. 234
Hjertesorg (se Nr. 617). p. 241
Alt paa sin rette Plads! (se Nr. 618). p. 245
Nissen hos Spekhøkeren (se Nr. 619). p. 261
Om Aartusinder (se Nr. 599). p. 267
Under Piletræet (se Nr. 620). p. 271
Fem fra en Ærtebælg (se Nr. 621). p. 298
Et Blad fra Himlen (se Nr. 737). p. 304
Hun duede ikke (se Nr. 622). p. 309
Den sidste Perle (se Nr. 638). p. 320
To Jomfruer (se Nr. 635). p. 324
Ved det yderste Hav (se Nr. 667). p. 328
Pengegrisen (se Nr. 668). p. 332
Ib og lille Christine (se Nr. 739). p. 336
Klods-Hans (se Nr. 738). p. 356
Ærens Tornevei (se Nr. 748). p. 363
Jødepigen (se Nr. 749). p. 369
Flaskehalsen (se Nr. 766). 376 p.
De Vises Steen (se Nr. 780). p. 391
850. Bemærkninger (Saml. Skr. XV, 297-304). p. 415
Anm. af første og andet Bind: Berlingske Tidende 6. 10. 1862, Nr. 234. - Dagbladet 17. 10. 1862. Nr. 242. - 16. 4. 1863, Nr 88. - Flyveposten 15. 10. 1862, Nr 239. - Folkets Avis 14. 10. 1862, Nr. 241. - Fædrelandet 27. 4. 1863, Nr. 96.

Ovennævnte 2 Binds Udgave indeholder alle de Eventyr og Historier, til hvilke Vilhelm Pedersen har leveret Illustrationer, og de er her opført i den Orden, hvori de oprindelig er skrevet og udgivet. Udgaven udkom i Hæftesubskription paa ialt 6 Hæfter, som udkom følgende Data: 1. Hæfte 7. 10. 1862. - 2. Hæfte 3.11.1862. - 3. Hæfte 15. 12. 1862. - 4. Hæfte 9. 2. 1863. - 5. Hæfte 10. 3. 1863. - 6. Hæfte 30. 3. 1863. Prisen pr. Hæfte var 72 Sk., for begge Bind tilsammen 2 Rbd. 48 Sk.

Denne Udgave danner med Fortsættelsen: Nye Eventyr og historier I-III. 1870-74, der er illustreret af Lorenz Frølich (se Nr. 1007, 1013 og 1039) en fuldstændig Samling af alle H. C. Andersens Eventyr og Historier.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/72, 1971/138, Anm.: A-666m)

Udgivet 30. marts 1863
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:847
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 853
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

La vierge des glaciers -

Hans Christian Andersen: La Vierge des glaciers - Ib et la petite Christine - Elle se conduit mal. - Un crève coeur - Un couple d'amoureux - Une histoire dans les dunes - Caquets d'enfants- une feuille du ciel - Ce que le vieux fait est bien fait - Le sylphe - La reine des neiges - Le fils du portier - Le jardinier et ses maitres. Par Andersen. Traduction de Mm. E. Grégoire et L. Moland. Illustrations de Yan' Dargent. Paris. Garnier Frères, Libraires-Éditeurs. Paris, 1874. 418 s.
Ek14, ek24, ek27, ek60, ek65, ek70, ek72, ek90, ek95, ek102, ek106, ek125, ek151
- Anm.: For kort Tid siden er i Paris udkommet en Oversættelse af H.C. Andersens Æventyr og Fortællinger, mest de nyere, ved E. Grégoire og l. Moland. Fædrelandet 17.6.1874.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1874
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13978
[Informationer opdateret d. 3.2.2014]

Ib and Little Christina.

A Picture in 3 Panels. Written by Basil Hood, set to music by France Leoni. Chappell & Co, London.
Londonske Teateraftener. Zaza, Ib og lille Christine. Et Drama der ved sin fine Ynde og Æventyrstemning danner en Modsætning til Zaza's grelle Hverdagshistorie er 'Ib og lille Christine' paa Prince of Wales Teatret. (Instr: Basil Hood, Ib: Martin Harvey) Politiken 6.6.1900. - E.F. Spence: "A Triple Bill at the Prince of Wales" Pall Mall, 10.5.1900. The Sketch 20. november 1901. Mere om opsætningen: Wikipedia

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/72, 1980/2214 )

Udgivet 6. juni 1900
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13837
[Informationer opdateret d. 11.9.2014]

Lidt om H. C. Andersen i sin Fødeby

R., C. [REIMER, CHRISTINE], Lidt om H. C. Andersen i sin Fødeby. Hjemmet VIII, pp. 134-35.
Cf. smst. pp. 142-43: Christine Reimer, H. C. Andersens By under Festbegejstring.
Fra Odense den 2. April 1805, H.C. Andersens Fødselsdag. Fra Arkiv og Museum, april 1905. (om koncerten i St. Knuds Kirke 2. april)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:238   Bibliografi-ID: 1607
[Informationer opdateret d. 30.11.2016]

Børnebladet

Børnebladet II.
Indhold bl. a.: Eventyret om H. C. Andersen, pp. 106-16; Smaating om H. C. Andersen, pp. 116-17; Christine Reimer, Festen i Odense, pp. 125-27; H. C. Andersen-Dagene i København, p. 127.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:248   Bibliografi-ID: 1617
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Aftenposten

Aftenposten (tillæg) 2. apr.: Hans Christian Andersen. 1805 - 2. April - 1905.
Indhold bl. a.: Christine Reimer, H. C. Andersens Fødeby; Leonard, H. C. Andersen paa Rejse.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-598)

Udgivet 2. april 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:264   Bibliografi-ID: 1634
[Informationer opdateret d. 9.11.2017]

Indvielsen af H.C. Andersens Hus i Odense.

Christine Reimer, Søndagsbladet, 26. april 1908.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. april 1908
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20084
[Informationer opdateret d. 30.6.2016]

H. C. Andersen og Carl Bloch

H. C. Andersen og Carl Bloch. Hver 8. Dag XVII 1910-11, p. 398.
Gengivelse af og kommentar til Kristine Høybergs fotografi af HCA i samtale med CB.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1910
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:317   Bibliografi-ID: 1705
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Spredte Træk, fynske Personer vedrørende

REIMER, CHRISTINE, Spredte Træk, fynske Personer vedrørende. Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter I (= 1.-4. årg.) 1913-16, spec. pp. 305-08.
dvs. : Afsnittet To Præster. Fra H. C. Andersens Konfirmation.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1913
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:345   Bibliografi-ID: 1746
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Smaastykker. Fra Odense den 2. April 1805, H.C. Andersens Fødselsdag.

Christine Reimer. Fra Arkiv og Museum. Tidsskrift for Østifternes Historie og Topografi København 1913. (Bekendtgørelser om koncert i Sct. Knuds Kirke 2. april).

(Bibliografisk kilde: HCAH II-31)

Udgivet 1913
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16237
[Informationer opdateret d. 23.6.2016]

Minder om H. C. Andersen

REIMER, CHRISTINE, Minder om H. C. Andersen. Wisbechs Almanak for det Aar 1916 [..]. Pp. [113]-[124].
Om nogle af de mange synlige Minder i H. C. Andersens Hus.

Se også nr. 345 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1988/423)

Udgivet 1915
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:361   Bibliografi-ID: 1769
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Humleavl paa Fyn.

Christine Reimer: H.C. Andersen omtalte humlen i Fædrelandsdigtet "Du danske, friske Strand, hvor Oldtids Kæmpegrave staar mellem Æblegaard og Humlehave" og i hans sidste digt: "Fyn, hvorjeg fødtes til Tankens Lyn mellem vilde Roser og Humleduft, velsignet Dit Solskin, velsignet Din Luft". Danske Studier, 1915. s. 174-184.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1915
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20093
[Informationer opdateret d. 18.8.2016]

The Gem Fairy Tale Library.

Illustrated by Eddie J. Andrews, S. Jacobs, etc. Raphael Tuck & Sons, London, Paris, Berlin, New York, Montreal. [published 1919-30]
'The Little Mermaid', and Other Stories.
'Little Ida's Flowers', and Other Stories. 64 s.
'Ib and Christine', and Other Stories. 63 s.
'The Ugly Duckling', and Other Stories. 64 s.
'The Wild Swans', and Other Stories. 63 s.
'The Tinder Box', and Other Stories. 63 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/273, 1954/274, 1954/275, 1954/276, 1954/277, 1954/278)

Udgivet 1919
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14614
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Uren met Andersen. Iets over den geestelijken achtergrond van Andersen's sprookjes, verduidelijt aan fragmenten uit zijne werken.

Doorman, Christine, Uren met Andersen. Iets over den geestelijken achtergrond van Andersen's sprookjes, verduidelijt aan fragmenten uit zijne werken. Hollandia Druckerij, Baarn 1920. iv, 207 pp.
Udgivet 1920
Sprog: hollandsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1636   Bibliografi-ID: 12657
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Hos Stampes 17-11-1847.

Søndag offentliggør i Dag et hidtil utrykt Digt af H.C. Andersen. Det er et Lejlighedsdigt, en Bryllupssang, som blev brugt ved en privat Festlighed paa Nysø,hvortil Digteren havde medbragt sin Sang i flere af ham selv udskrevne Eksemplarer. Vi bringer hosstaaende Digtet i Facismile. Søndag, . [Datering? på bagsiden er en artikel af C.A. Clemmensen - formentlig fra 1922. Digtet kan ikke være fra 17.11.1847, da var HCA ikke på Nysø. Jonna Stampe blev gift 2.2.1850. Elise = Elise Stampe (1824-68), svigerinde til Christine Stampe og søster til Hendrik S., forblev ugift]. Mel.: Han gik til Ludlams Hule.

Der ude er saa sølet
Der er saa vaadt og graat,
Man gaaer og er forkjølet
Og det er ikke godt.
Her inde er det Sommer,
Som aldrig før det var,
Her er to RosenBlommer
Her er et Brudepar.

Vi sidde her i Klynge,
Med Kjoler uden Slæb,
Men vi af Hjertet synge,
Hver med vort lille Næb,
med Koldt og med lidt Kage
Her i Elises Bo
Vi Hvedebrødets Dage
Vil feire for de to.

I see at i vort Øie
Et Glædes Blus er tændt,
Men Versene sig bøie
Saa Visen snart er endt,
Vi klinke og vi nikke,
Vi Alle, stort og smaaat,
Vor Vise duer ikke,
Men Hjertet det er godt!

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1922
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18344
[Informationer opdateret d. 17.4.2013]

Kuranstalten Gl. Skovridergaard.

Brochure om kuranstalten. "De store Skove" med citater af H.C. Andersen fra hans ophold i Silkeborg, samt om eventyret "Ib og lille Christine". [datering: Den nye østfløj kom til i 1928 og omtales her. Viggo Starcke kom til i 1926 og er omtalt som overlæge.]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/435)

Udgivet 1928
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19711
[Informationer opdateret d. 7.1.2015]

Forty Stories.

Forty Stories. Newly Translated from the Danish by M. R. JAMES. [With Illustrations in Colour by CHRISTINE JACKSON.] Faber & Faber, London. 466 pp., 24 pl.
Forord af MRJ pp. 13-25. - Cf. nr. 686 ndf. - 2. udg., betitlet Forty-two Stories (og illustreret af Robin Jacques), 1953. Nyt opl., 1968; anm.: Aage Jørgensen, Dagbladet 18. dec. 1969 og Flensborg Avis 29. maj 1969, Jyllands-Posten 21. jun. 1969, Den danske Realskole LXXI 1969, pp. 531-32; The Times Literary Supplement , 1930, pp. 950-51.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-E-59, 1968/61)

Udgivet 1930
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:658   Bibliografi-ID: 2138
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Fra H. C. Andersens Konfirmation

REIMER, CHRISTINE, Fra H. C. Andersens Konfirmation. Aarhuus Stiftstidende 2. apr.
Cf. nr. 345 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:756   Bibliografi-ID: 2241
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Fyns Tidende

"H. C. Andersen og hans Fødeby". - Bobjerg, Anders: "H. C. Andersen". - "Digterens Penneskaft og sidste Pen". - "Eventyrene paa Alverdens Sprog". - "Odense Paa H.C. Andersens Tid. Hvad Billeder og gamle Papirer i Museet kan fortælle om Digteren og Byen i hans Barndoms Aar." AcJ. - "Fra Eventyrdigterens ydmyge Dage". - "Eventyrdigterens første Kærlighed". - "Historien om en Moder". - "I 19 Aar Dør om Dør med H.C. Andersen". - "Da Andersen savnede sin Buste". - "Forskeren [Hans Brix] om Digteren. -Christine Reimer: "Fra H. C. Andersens Fødselsdag", "Fra H. C. Andersens Fødeby" og "Fra H. C. Andersens Fødselsaar". - "Hvor H. C. Andersen døde". - "H. C. Andersen og vor Tid". "H. C. Andersen i Sten og Bronce". - Herman Madsen: "H. C. Andersens store Billedbog". - "Digterens Rejsepas fra 1819". - "H. C. Andersen og det Melchiorske Hjem." - S.T.: I 19 Aar Dør om Drø med H.C. Andersen. Smaa intime Erindringer indenfor Familien Anholms Kreds". Fyns Tidende 2. april 1930 Pp 1-16.
"Den første Højtidelighed i Mindehallen" "Festen i Odense Højskoleforening". Fyens Stiftstidende, 3.4.1930. - Artikler om Mindehallen, Fyns Tidende, 12. og 19.1.1930,

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 11988
[Informationer opdateret d. 5.12.2012]

Forty Stories.

Newly translated from the Danish by M.R. James. With 24 illustrations in color by Christine Jackson, New York, 1931.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

Udgivet 1931
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14968
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Hans Andersen - Forty Stories.

Newly translated from the Danish by M.R. James. With 24 illustrations in color by Christine Jackson,Faber & Faber Ltd., London, 1931. 466 s.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/311)

Udgivet 1931
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14972
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

To store Sjældenheder paa Silhouet-Udstillingen.

Berlingske Aften . 23. nov. 1931. Om de to store billedbøger til hhv. Rigmor Stampe og Christine Stampe, udstillet i Glasmontrer med Juletræ ved siden af med Kopier paa Grenene. "Før Silhouet-Udstillingen paa Charlottenborg aabner. I Eftermiddag viser "Berlingske Tidende" sin Silhouet-Udstilling for en Kreds af Indbudte".

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. november 1931
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12227
[Informationer opdateret d. 30.4.2012]

Værdifulde Gaver til Mindehallen. Over en Meter høj Sølvvase ...

udført af Billedhugger Chr. Julius Diderichsen, med HCA i profil omgivet af genier. Eventyrene "Noget", "Stoppenålen", "Hjertesorg" samt "Klokken".
Chr.Julius Diderichsens adoptivdatter, Henny D. lod den bortlodde til Fordel for Belgien, da Tyskerne i 1914 , se : 17228 drog ind i det hærgede land. Der indkom 4000 Kr. og Vasen vandtes af Frk. Joseffa Petersen, der boede paa Gaarden 'Ødemark' i Munke Bjergby. Denne Dame var en bekendt af Frk. Christine Reimer, der fik hende med til Odense paa Besøg og her blev Frk. Petersen saa begejstret, at hun bestemte, at Vasen skulde overgaa til Mindehallen efter hendes Død.
Vald. Kallan: "Fra Digterhjemmet i Hans Jensensstræde", Fyens Stiftstidende, 6.8.1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH avisartikel og vasen: A-364)

Udgivet 2. april 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17108
[Informationer opdateret d. 23.1.2013]

Det gamle Odense falder, og 'det ny faar Fæste'. Fra det gamle Munkemøllestræde, det alleregentligste H. C. Andersens Odense.

REIMER, CHRISTINE, Det gamle Odense falder, og 'det ny faar Fæste'. Fra det gamle Munkemøllestræde, det alleregentligste H. C. Andersens Odense. Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 6, 1937-38, pp. 262-68.
Udgivet 1938
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006:1688   Bibliografi-ID: 12714
[Informationer opdateret d. 18.12.2012]

Andersen!

DOORMAN, CHRISTINE, Andersen! I hendes: Waarvan de Nixen bij hun gouden harpen zongen. A. W. Sijthoff, Leiden 1938. Pp. 9-29.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1938
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006:1690   Bibliografi-ID: 12716
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Dansk Guldalder og italiensk Kunstkomedie.

"Den ny Barselstue" og "Een Tjener og to Herrer" er en fin Klassikerforestilling på Det Kgl. Teater. Holger Gabrielsen som Poeten Jespersen, der ikke er Far til sit eget Stykke, Clara Pontoppidan som Christine, Ellen Gottschalck i Jonna Neiiendams Rolle som Frøkenen, Charles Tharnæs som Komponisten. Politiken 26. Februar 1942. Haagen Hetsch, Sidste Nyt, 21.2.1942.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. februar 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13476
[Informationer opdateret d. 8.1.2013]

Ib and Little Christine

Andersen, H.C.: "Ib and Little Christine", translated by Jean Hersholt, in The Complete Andersen , I-VI. New York 1949. Cf. AaJ 1286
Udgivet 1949
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 10702
[Informationer opdateret d. 10.10.2013]

Andersen

traduit par P.-G. La Chesnais. Ib et Christine avec d'autres contes. Illustrés par Adrienne Ségur. Flammarion. Les contes publiés dans ce volume sont extraits des "Oeuvres complètes" éditées par le mercure de France. 1958. 153 s. Ek4, Ek8, Ek12, Ek19, Ek22, Ek28, Ek32, Ek34, Ek37, Ek42, Ek44, Ek47, Ek63, Ek72. - Anm.: Berlingske Aftenavis, 27.12.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1959/3)

Udgivet 1958
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19415
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

Kristine Stampes billedbog og andre H. C. Andersenske billedbøger

DAL, ERIK, Kristine Stampes billedbog og andre H. C. Andersenske billedbøger. Anderseniana 2. rk. IV:4, pp. 341-65.
Pp. 356-64: Vers i Kristine Stampes billedbog. Efterslæt til p. 347 i artiklen er: Erik Dal, To billedbøger af Adolph Drewsen. Anderseniana , 3. rk., 1:4, 1973, pp. 389-94. Cf. anden bibliografi nr. 253 .

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1961
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1957   Bibliografi-ID: 3627
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Symbolic and Satiric Aspects of Hans Andersen's Fairy-tales

FELL, CHRISTINE E., Symbolic and Satiric Aspects of Hans Andersen's Fairy-tales. Leeds Studies in English N. S. I, pp. 83-91.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1967
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2197   Bibliografi-ID: 3903
[Informationer opdateret d. 2.2.2015]

Baggrund og idé til eventyret 'Stoppenaalen'

Anna Kristine Peters har sendt denne optegnelse [fejlagtig om at HCA skulle have fået ideen til Stoppenaalen af sypigerne på Lykkesholm] til Topsøe-Jensen, som donerede det til museet. 1 side privattryk.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1979/140)

Udgivet Oktober 1973
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19927
[Informationer opdateret d. 25.2.2016]

On Aspect in Czech, Polish and Russian

Heltberg, Kristine, On Aspect in Czech, Polish and Russian. I: Per Jacobsen & Helen L. Krag (red.), The Slavic Verb. An Anthology Presented to Hans Christian Sørensen 16th December 1981 . København 1981. Pp. 41-50. - HCA-oversættelser bruges til eksemplifikation.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/127)

Udgivet 1981
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:760   Bibliografi-ID: 4740
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

'Nattergalen' som dejlig eventyrfilm.

Hans Andersen: Engelsk H.C. Andersen-film produceret af Richard Goodwing med Christine Edzards præsenteret på Berlinalen. Jyllands-Posten 28.2.1982.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. februar 1982
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13623
[Informationer opdateret d. 6.5.2011]

Christine's Picture Book

Christine's Picture Book . [By] Hans Christian Andersen and Grandfather [Adolph] Drewsen. Footnotes and Postscript by Erik Dal. Translated by Brian Alderson. Kingfisher Books, London 1984. [270] pp. - Preface by Alette Bardenfleth p. [5]. Introduction by BA pp. [6]-[9]. Postscript by ED pp. [257]-[70]. - Anm.: Ole Duus, The Champaign-Urbana News-Gazette, November 25, 1985; Fradley Garner, Scanorama , februar 1985, pp. 110-11. - Cf. nr. 922 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1985/194, anm: 1997/108)

Udgivet 1984
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:924   Bibliografi-ID: 4903
[Informationer opdateret d. 7.2.2012]

Il libro di Christine

Il libro di Christine . Hans Christian Andersen e Adolph Drewsen. Note alle tavole di Erik Dal. Edizione italiana a cura di Francesco Saba Sardi. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1984. [271] pp. - Presentazione di Alette Bardenfleth p. [5]; ED, Un libro veramente singolare, pp. [6]-[7]; FSS, Chi era Andersen, pp. [8]- [9]; FSS, Postfazione, pp. [257]-[71]. - Hvor andre udgivelser af billedbogen har noter og efterskrift af ED, har denne efter særlig aftale begge dele af FSS, periodevis dog med ordret brug af ED's bidrag; cf. note p. [4], hvor sidstnævnte oplysning dog er bortfaldet. - Cf. nr. 922 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1985/195)

Udgivet 1984
Sprog: italiensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:931   Bibliografi-ID: 4910
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Blumenpoesie. Aus der Zeit Hans Christian Andersens und Sören Kierkegaards

Heide, Annie von der & Bernard Nollen, Blumenpoesie. Aus der Zeit Hans Christian Andersens und Sören Kierkegaards . DuMont Buchverlag, Köln 1986. 104 pp. - Blomstermalerier af Jens Juel, C. V. Eckersberg, J. L. Jensen, O. D. Ottesen, Theude Grønland, Christine Løvmand, Emma Thomsen m.fl., med citater fra HCA- og SK-tekster.
Udgivet 1986
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1077   Bibliografi-ID: 5055
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

'Noget* om tre eventyr af H.C. Andersen samt forfatterens relationoer til Samtiden.

Nana Kristine Bryder: Årsopgave på Marselisborg Gymnasium. 17 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1989/263)

Udgivet 1989
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19105
[Informationer opdateret d. 16.9.2013]

De hemmelige haver. Om H. C. Andersens historier 'Ib og lille Christine' og 'Hvad gamle Johanne fortalte'

Barlby, Finn, De hemmelige haver. Om H. C. Andersens historier 'Ib og lille Christine' og 'Hvad gamle Johanne fortalte'. Anderseniana , 1992, pp. 91-103. Optrykt 1994 (cf. nr. 1563 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1477   Bibliografi-ID: 5455
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Anm. af Oskar Bandle, Jürg Glauser, Christine Holliger, Hans-Peter Naumann (eds.): Nordische Romantik. Akten der XVII Studienkonferenz der IASS 7.-12. August 1988 in Zürich und Basel.

Anm. af Oskar Bandle, Jürg Glauser, Christine Holliger, Hans-Peter Naumann (eds.): Nordische Romantik. Akten der XVII Studienkonferenz der IASS 7.-12. August 1988 in Zürich und Basel Frankfurt am Main 1991 , Frankfurt am Main 1991, in Scandinavica, vol. 31, no. 2, London 1992, p. 241-242.
Udgivet 1992
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 5630
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Det dobbelte liv. Om H. C. Andersen

Barlby, Finn, Det dobbelte liv. Om H. C. Andersen . Træsnit af Lena Bay. Dråben, København 1994. 112 pp. - Indhold: Poesien og det splitte(n)de liv - om H. C. Andersens eventyrunivers, pp. 7-31 (optryk af nr. 1256 ovf.); De brogede bånd - om 'Fodreise' og 'Billedbog uden Billeder', pp. 33-47; De hemmelige haver - om 'Ib og lille Christine' og 'Hvad gamle Johanne fortalte', pp. 49-58 (optryk af nr. 1477 ovf.); 'Idealisten er død! Sælgeren leve!' - om 'Skyggen' fra 1847, pp. 59-67 (optryk af nr. 1255 ovf.); Det flydende spejl - om 'Den lille Havfrue' fra 1837, pp. 69-75 (cf. nr. 1585 ndf.); Den befriende forførelse - om 'Tante Tandpine' fra 1872, pp. 77-83; 'Fred med Støvet, Sangene leve evigt!' - om H. C. Andersens rejsebilleder som livsbilleder, pp. 85-108. - Cf. Hugo Hørlych Karlsen, Ud af det sorte, BUM , 9:2, 1991, pp. 38-39, og Det eksistentielle gys hos H. C. Andersen. Om H. C. Andersen og Lena Bay og Finn Barlby, Plys , 4, 1994, pp. 124-31 (om Dråbens HCA-udgivelser). - Anm.: Aage Jørgensen, BUM , 12:1, 1994, pp. 41-43, Handelsskolen , 27:3, 1994, pp. 55-57; Johan de Mylius, Nordica , 11, 1994, pp. 290-91. - Cf. FB, H. C. Andersens sagovärld. Poesin, romantiken och det splittrade livet, Abrakadabra , 1995, nr. 4, pp. 21-23 (baseret på indledningskapitlet).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1994
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1563   Bibliografi-ID: 5541
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

Nation og roman. Om konstruktionen af rum i Andersens 'O. T.' og Almqvists 'Det går an'

Thomsen, Bjarne Thorup, "Nation og roman. Om konstruktionen af rum i Andersens 'O. T.' og Almqvists 'Det går an'". I: Gunilla Anderman & Christine Banér (red.), Proceedings of the 10 th Biennial Conference of the British Association of Scandinavian Studies. Held at the University of Surrey [...] 9-12 April 1995 . Guildford, 1996. Pp. 230-42. Forkortet version af tidsskriftartikel se: 10563


Andersen - en biografi

Andersen, Jens, Andersen – en biografi . I-II. Gyldendal, København 2003. 528, 440 pp. - Anm.: Jørgen Aagaard, Fyens Stiftstidende 28.11.2003; Niels Barfoed, Weekendavisen 28.11.2003; Anders Wedel Berthelsen, Højskolebladet , 2004, nr. 3, p. 18; Carsten Andersen, Politiken 16.11.2003; Thomas Bredsdorff, Politiken 27.11.2003; Torben Brostrøm, Information 27.11.2003, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri , LXXX, 2004, pp. 285-87; Mogens Brøndsted, Nordica , XX, 2004, pp. 189-90; Carina Burman, Svenska Dagbladet 2.1.2004; Johs. H. Christensen, Jyllands-Posten 20.11. og 27.11.2003; Kirsten Dreyer, Bogens Verden , 2003, nr. 6, pp. 8-15, Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger , 43, 2004, pp. 422-74; Dag Heede, Litteraturmagasinet Standart , XVIII:1, 2004, p. 56; Ivo Holmqvist, Hufvudstadsbladet 27.12.2003; Niels Martinov, Gymnasieskolen , 2004, nr. 2, pp. 35-36; Monica Papazu, Tidehverv , LXXVIII, 2004, pp. 55-69; Bente Vinge Pedersen, Reception , nr. 53, 2004, pp. 67-70; Tomas Polvall, Borås Tidning 29.12.2003 [m.fl.st.]; Per Arne Tjäder, Göteborgs-Posten 10.4.2004; Søren Vinterberg, Poltiken, 29.11.2003; Niels Birger Wamberg, Berlingske Tidende 27.11.2003 og 27.2.2004; – Interviews med JA: Kirsten Boas, Kristeligt Dagblad 22.11.2003; Henrik Dannemand, Berlingske Tidende 20.11.2003; Søren Kassebeer, Berlingske Tidende 17.8.1998; Christine Proksch, Danmarksposten 8/2005; Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten 20.11.2003; Karin Söderberg, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 31.12.2004; Atle Christiansen, Prosa 3, 2005. – Bogklubudg., 2005. - Oversat til norsk 2004, se: 12532 , tysk 2005 se: 11662 og engelsk 2005, se: 11663

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung

Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung (Göttingen), XLVI:1-2, 2005; om HCA pp. 3-125. - Johan de Mylius, “Luzifer als Märchenonkel”, pp. 3-16; Niels Ingwersen, “‘I Have Come to Despise You’. Andersen and His Relationship to His Audience”, pp. 17-28; Jacob Bøggild, “Framing the Frame of H. C. Andersen’s ‘Auntie Toothache’”, pp. 29-42; Aage Jørgensen, “Hans Christian Andersen zwischen Verwurzelung und Modernität. Unter besonderer Berücksichtigung des Märchens ‘Die Dryade’”, pp. 43-54; Klaus P. Mortensen, “The Poetry of Chance. Om Hans Christian Andersen’s ‘Picture Book without Pictures’”, pp. 55-66; Finn Hauberg Mortensen, “Rose, Stern und Spiegel. Eine Analyse von Andersens Märchen ‘Die Schneekönigin’ und ‘Der Tannenbaum’”, pp. 67-77; Maria Kaliambou, “Hans Christian Andersens ‘Reise’ in Griechenland. Zur Rezeption seiner Märchen seit Ende des 19. Jahrhunderts”, pp. 78-88; Christine Shojael Kawan, “‘The Princess on the Pea’. Andersen, Grimm and the Orient”, pp. 115; Hans-Jörg Uther, “Glück im Unglück. Hans Christian Andersens Schwank ‘Was Vater tut, ist stets das Richtige’ im Spiegel literarischer und mündlicher Überlieferungen”, pp. 116-25.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2005
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11534
[Informationer opdateret d. 10.12.2014]

Lire 'La Petite Sirène' d’Andersen. Interroger la littérature autrement.

Dubois-Marcoin, Danielle (red.), Lire "La Petite Sirène" d'Andersen. Interroger la littérature autrement. Lyon, 2008. 331 s. (Danielle Dubois-Marcoin, "Introduction: Goûter, comprendre, méditer un récit 'consistant'", s. 9-29; "Une confrontation internationale", omfattende bidrag af Francis Marcoin, Gérard Langlade, Évelyne Thoizet-Loiseau, Jean-Louis Dufays, Danielle Dubois-Marcoin, Christa Delahaye, Noëlle Sorin, Lena Kåreland, El Kabir Marghadi, Nicole Slama, Françoise Claquin, Jean-Pierre Drouar, Suzanne Pouliot, Ginette Tétreault, Luisa Previtera, Christine Prévost og Claire Féliers, s. 31-216; "Quels usages de ce texte á l'école, de la maternelle au lycée?", af Danielle Dubois-Marcoin og Christa Delahaye, s. 217-306; bibliografi, s. 321-27.)
Udgivet 2008
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12263
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Mønthuset Danmark - artikler til guld- og sølvmedaljer udsendt i anledning af 200-året

ASKGAARD, EJNAR STIG, Artikler à 2 A4-sider skrevet 2009-10 til Mønthuset Danmark til guld- og sølvmedaljer udsendt i anledning af 200-året. Vedrører: "Alt paa sin rette Plads!", "Bedstemoder", "Den gamle Gadeløgte", "Den onde Fyrste", "'Der er Forskjel'", "En Historie", "Engelen", "Folkesangens Fugl", "Gartneren og Herskabet", "Guldskat", "Hvad gamle Johanne fortalte", "Hvad man kan hitte paa", "Hønse-Grethes Familie", "Ib og lille Christine", "Jødepigen", "Klokkedybet", "Krøblingen", "Laserne", "Loppen og Professoren", "Metalsvinet", "Oldefa'er", "Pigen, som traadte paa Brødet", "Portnerens Søn", "Portnøglen", "Stormen flytter Skilt", "Theepotten", "Taarnvægteren Ole", "Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre", og "Ærens Tornevei".
Udgivet 2009
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13237
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Poveşti şi povestiri

După varianta originală şi integral Este inclusă şi povestea inedită "lumânarea de seu", 1820. [Rumænsk eventyrudgave, nyoversat af Nicolae Matei: Eventyr og historier 1830-55]. Traducere din limba daneză şi note de Nicolae Matei. Cuvânt înainte de Crenguţa Marieta Timoc. Note biografice de Nicolae Matei. Ilustraţii Vilhelm Pedersen şi Lorenz Frølich. Editoa Risoprit. Cluj-Napoca. 2013. 822 s.
Lumânarea de seu = Tællelyset.
Năluca, o povestire polulară depe insola Fyn = Dødningen.
Amnarul = Fyrtøjet
Claus cel mic şi Claus cel mare = Lille Claus og store Claus.
Prinţesa pe bobul de mazăre = Prinsessen på Ærten.
Florile micuţei Ida = Den lille Idas blomster.
Degeţica = Tommelise
Neobrăzatul de băiat = De uartige dreng.
Tovarăşul de drum = Rejsekammeraten.
Mica sirenă = Den lille havfrue.
Hainele cele noi ale împăratului = Kejserens nye Klæder.
Floarea de bănut = Gåseurten.
Dărzul soldăţel de cositor = Den standhaftige Tinsoldat.
Lebădoii sălbatici = De vilde svaner.
Grădina Paradisului = Paradisets Have.
Cufărul zburător = Den flyvende Kuffert.
Berzele = Storkene.
Ole-închide-ochi = Ole Lukøie.
Elful cel bun al rozei = Rosenalfen.
Porcarul = Svinedrengen.
Hrişca = Boghveden.
Îngerul = Engelen.
Privighetoarea = Nattergalen.
Indragostitii = Kjærestefolkene.
Bobocul de rata cel urat = Den grimme Ælling.
Molidul = Grantræet.
Crăiasa zăpezilor = Sneedronningen.
Dealul ielelor = Elverhøi.
Pantofii roşii = De røde Sko.
Băieţii săltăreţi = Springfyrene.
Păstoriţa şi hornarul = Hyrdinden og Skorstensfejren.
Holger Danske.
Bătrâna lampă de stradă = Den gamle Gadeløgte.
Familiile vecine = Nabofamilierne.
Acul de stopat = Stoppenaalen.
Micul Tuk = Lille Tuk.
Umbra = Skyggen.
Casa cea veche = Det gamle Huus.
Picătura de apă = Vanddraaben.
Fetiţa cu chibriturile = Den lille Pige med Svovlstikkerne.
Familia fericită = Den lykkelige Familie.
Povestea unei mame = Historien om en Moder.
Gulerul de cămaşă = Flipperne .
Maica soc = Hyldemoer.
Galoşii Fericirii = Lykkens Kalosker (1850-variant).
Clopotul = Klokken.
Planta de in = Hørren.
Povestirea anului = Aarets Historie.
Cea mai frumoasă roză din lume = Aarets deiligste Historie.
Un tablou de pe meterezele Castelului = Et Billede fra Castelsvolden.
La Ziua de apoi = Paa den yderste Dag.
Este foarte adevărat! = Det er ganske vist!.
Cuibul de lebădă = Svanereden.
Un umor sănătos = Et godt Humeur.
Inimă îndurerată = Hjertesorg.
"Fiecare la colul său!" = Alt paa sin rette Plads!
Larul familial al mezelarului = Nissen hos Spekhøkeren.
Peste secole = Om Aartusinder.
Sub salcie = Under Piletræet.
"Este o deosebire" = Der er Forskjel!
Cinci boabe dintr-o păstaie = Fem fra en Ærtebælg.
O petalăa din rai = Et Blad fra Himlen.
Vechea piatră de mormănt = Den gamle Gravsteen.
Hans-nătângul = Klods-Hans.
De la o fereastră din Vartou = Fra et Vindue i Vartou.
Ib i micu a Christine = Ib og lille Christine .
Ultima perlă = Den sidste Perle.
"Ea nu era bună de nimic" = Hun duede ikke!
Două fecioare = To Jomfruer.
La marginea mării = Ved det yderste Hav.
Purcelul-puşculiţă = Pengegrisen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2014/31)

Udgivet 2013
Sprog: rumænsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 978-973-53-1018-9   Bibliografi-ID: 19477
[Informationer opdateret d. 20.8.2014]

Søgeord: ib + and + little + *ristine. Ny søgning. Søg i resultater