Søgeord: hvad + tidselen + oplevede. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 19 resultater.

Deviser med Presenter paa et Juletræ:

Med en Almanak. (Opad Bakken, ned af Bakken).
(Optaget i Hvad Tidselen oplevede 1869. - Saml. Skr. XV, 194)
661. Med et Stykke Sæbe. (Om Du Alverdens Sæbe faaer). (Saml. Skr. XII, 431).
662. Med en Vedbendranke i Potte. (Vi bringe Dig en lille Vedbendranke). (Saml. Skr. XII, 421).
663. Med en Terra-cotta-Figur af Bissen. (En Dandserinde fra Bissens Haand). (Saml. Skr. XII, 431).
664. Med en Krukke Pomade. (Med denne Salve fra Skjønheds Urt). (Saml. Skr. XII, 432).
665. Med Oehlenschlægers Portræt. (Han sang - og Nordens Slægter mødtes). (Saml. Skr. XII, 432).
Trykt i Illustreret Almanak for 1855. Redigeret af Claudius Rosenhoff, 80-81. (Udkom November 1854).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/18)

Udgivet November 1854
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:660
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 726
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

What Happened to the Thistle

Eventyret "Hvad Tidselen oplevede" tryktes første gang på engelsk under titlen "What Happened to the Thistle" i Horace Scudder (ed.): Riverside Magazine, juli 1869, oversat af Anna RaasLøff. Udkom på dansk 17. december 1869.
Udgivet Oktober 1869
Sprog: engelsk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 5690
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Tre nye Eventyr / og / Historier / af / H. C. Andersen. / Hønse-Grethes Familie. / Hvad Tidselen oplevede. / Hvad man kan hitte paa. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1870.

Smudstitelblad: Tre nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen.-Titelblad (ovenfor beskrevet). - Paa Bagsiden af Titelbladet: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. - Tilegnelse til Etatsraad Edvard Collin. - Tekst: [7].-64 Sider. - 8vo. - Pris 40 Sk. (Udkom 17. 12. 1869).
Anm.: Berlingske Tidende 18. 12. 1869, Nr. 296. - Dagbladet 24. 12. 1869, Nr. 301. - Dagens Nyheder 24. 1. 1870, Nr. 23 af Vilh. Møller. - Dags-Telegrafen 29. 12. 1869, Nr. 355. - For Ide og Virkelighed, Omslaget til Januar Hæftet. For Romantik og Historie, IV, 1870, 110. - Illustreret Tidende , 26. 12. 1869.

Indhold.

993. Hønse-Grethes Familie (Saml. Skr. XV, 178). p. 7
994. Hvad Tidselen oplevede (Saml. Skr. XV, 191). p. 43
995. Hvad man kan hitte paa (Saml. Skr. XV, 195). p. 55

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/144, 1971/256, 1971/277, 1988/17, 2000/139, 2000/416, 2006/62, Anm.: A-189a, A-693b,)

Udgivet 17. december 1869
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:992
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 992
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Sekondtheatrene.

Kasinos Theater har til stor Glæde baade for Unge og Gamle gjenoptaget H.C. Andersens fortrinlige Beareidelse af den Raymunddkse Eventyrkomedie "Meer end Perler og Guld" som i Mandags oplevede sin 100de Forestilling. Nordisk Tidsskrift for Musik og Theater 22.11.1872.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. november 1872
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13662
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

H. C. Andersens / nye Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. / Tredie Bind. / Med 110 Illustrationer. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / Thieles Bogtrykkeri. / 1874.

Smudstitelblad: H. C. Andersens nye Eventyr og Historier. Tredie Bind- Titelblad: (ovenfor beskrevet).

H. C. Andersens / Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / Efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. / Femte Bind. / Med 110 Illustrationer. / Nye Eventyr og Historier. / III. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / Thieles Bogtrykkeri. / 1874.

Smudstitelblad: H. C. Andersens Eventyr og Historier. Femte Bind. Nye Eventyr og Historier. III. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 340 Sider. - Indholdsoversigt over 1.-5. Bind. S. [341-342]. - 8vo. - Pris 2 Rd. - (Udkom 20. 12. 1874). 1. Bind udkom 1870, se Nr. 1007. - 2. Bind udkom 1871, se Nr. 1013.
Anm.: Berlingske Tidende 11. 1. 1875, Nr. 8. - For Romantik og Historie, 14. Bind. 1875, 108-109. - Fædrelandet 23. 12. 1874, Nr. 299. - Det nittende Aarhundrede. 1874-75, 393. Illustreret Tidende Tillæg til Nr. 796, 27. 12. 1874. - Nær og Fjern, Nr. 129, 20. 12. 1874.

Indhold.

Gudfaders Billedbog (se Nr. 967). p. 1
Laserne (se Nr. 981). p. 48
Vænø og Glænø (se Nr. 930). p. 51
Hvem var den Lykkeligste? (se Nr. 969). p. 55
Dryaden (se Nr. 978). p. 63
Hønse-Grethes Familie (se Nr. 993). p. 99
Hvad Tidselen oplevede (Se Nr. 994). p. 121
Hvad man kan hitte paa (se Nr. 995). p. 128
Lykken kan ligge i en Pind (se Nr. 998). p. 135
Kometen (se Nr. 988). p. 140
Ugedagene (se Nr. 977). p. 149
Solskins Historier (se Nr. 991). p. 152
Oldefader (se Nr. 1002). p. 162
Lysene (se Nr. 1005). p. 169
Det Utroligste (se Nr. 1004). p. 174
Hvad hele Familien sagde (se Nr. 1001). p. 185
Dandse, dandse Dukke min! (se Nr. 1012). p. 191
Spørg Amagermo'er (se Nr. 1011). p. 194
Den store Søslange (se Nr. 1014). p. 196
Gartneren og Herskabet (se Nr. 1018). p. 211
Loppen og Professoren (se Nr. 1031). p. 222
Hvad gamle Johanne fortalte (se Nr. 1024). p. 228
Portnøglen (se Nr. 1025). p. 252
Krøblingen (se Nr. 1026). p. 269
Tante Tandpine (se Nr. 1027). p. 284
1040. Bemærkninger til Eventyr og Historier (Saml. Skr. XV, 297). p. 303

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/141, Anm.: A-779)

Udgivet 20. december 1874
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1039
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1037
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Ni og Tyvende Bind. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Ni og Tyvende Bind. - Titelblad: (ovenfor beskrevet).

Nye Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Fjerde Deel. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876.

Titelblad. (Paa Bagsiden heraf: Bianco Lunos Bogtrykkeri). Indholdsfortegnelse. - Tekst: 186 Sider. - 8vo. - Pris Kr. 1.00) (Udkom 30. 11. 1876).

Indhold.

Dryaden (se Nr. 978). p. 1
Hønse-Grethes Familie (se Nr. 993). p. 25
Hvad Tidselen oplevede (se Nr. 994). p. 40
Hvad man kan hitte paa (se Nr. 995). p. 44
Laserne (se Nr. 981). p. 48
Loppen og Professoren (se Nr. 1031). p. 50
Lykken kan ligge i en Pind (se Nr. 998). p. 55
Kometen (se Nr. 988). p. 57
Ugedagene (se Nr. 977). p. 62
Solskins-Historier (se Nr. 991). p. 65
Oldefa'er (se Nr. 1002). p. 68
Hvem var den Lykkeligste? (se Nr. 969). p. 73
Lysene (se Nr. 1005). p. 78
Det Utroligste (se Nr. 1004). p. 81
Hvad hele Familien sagde (se Nr. 1001). p. 85
Dandse, dandse Dukke min! (se Nr. 1012). p. 88
Spørg Amagermo'er (se Nr. 1011). p. 90
Den store Søslange (se Nr. 1014). p. 91
Gartneren og Herskabet (se Nr. 1018). p. 102
Hvad gamle Johanne fortalte (se Nr. 1024). p. 110
Portnøglen (se Nr. 1025). p. 126
Krøblingen (se Nr. 1026). p. 139
Tante Tandpine (se Nr. 1027). p. 150
Bemærkninger (se Nr. 1040). p. 163

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Udgivet 30. november 1876
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1065
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1245
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Fra min Ungdom og Manddom.

BRUN, M. V., Fra min Ungdom og Manddom. Smaating oplevede og fortalte af -. Otto B. Wroblewsky, København. Pp. 76-78.

(Bibliografisk kilde: HCAH maskinskrevet afskrift 1969/104)

Udgivet 1885
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:72   Bibliografi-ID: 1369
[Informationer opdateret d. 19.11.2014]

Tante Mine i Skelskør fylder 100 Aar.

"Den gamle Dame fortæller om H.C. Andersen og Svanerne i Basnæs' Slotssø." Vilhelmine Gesner er født under Frederik VI og oplevede at Soldaterne drog hjem fra Krigen i 48.
En Hundredaarig om sit Syn paa Nutiden. Dagens Nyheder, 7.12.1934.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. december 1934
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13280
[Informationer opdateret d. 13.5.2013]

Conte d'Andersen. Les aventures du chardon.

[Hvad Tidselen oplevede]. Illustrations de H. Thiriet. Paris. N. Fortin & Fils. 1948. 16 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1731)

Udgivet 1948
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19402
[Informationer opdateret d. 29.1.2014]

H.C. Andersen blev fotograferet 150 Gange

Bjørn Ochsner: 2. April fejrer hele Verden 150 Aars Dagen for H.C. Andersens Fødsel. Digteren oplevede Fotografiens Opfindelse - og blev begejstret. Han var formentlig forrige Aarhundredes mest fotograferede Dansker. Billed-Bladet, 22.3.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. marts 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16704
[Informationer opdateret d. 12.8.2013]

H.C. Andersen blev fotograferet 150 Gange.

Bjørn Ochsner: 2. April fejrer hele Verden 150 Aars Dagen for H.C. Andersens Fødsel. Digteren oplevede Fotografiens Oprindelse - og blev begejstret. han var formentlig forrige Aarhundredes mest fotograferede Dansker. Billedbladet, 2.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17606
[Informationer opdateret d. 7.11.2012]

Den store digter oplevede også julen som en ensom tid

HANSEN, ERNST FR., Den store digter oplevede også julen som en ensom tid. Kristeligt Dagblad 24. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. december 1964
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2092   Bibliografi-ID: 3778
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

Succes for H.C. Andersen i Italien.

Ulla Kampmann: Eventyrdigterens yndlingsland oplevede ikke noget officielt dansk fremstød, men så tog andre kræfter fat. Marcella Rinaldi og Steen Jansen lavede flot udstilling i Roms nationalbibliotek. Berlingske Tidende 28. dec. 1975. - Foromtale. Trange kår for H.C. Andersen under Italiens økonomiske krise. Berlingske Tidnede, 3.8.1975.
Marcella Rinaldi: H.C. Andersen på Nationalbiblioteket i Rom. > em> Meddelelser fra Rigsbibliothekaren, nr. 3 og 4 1975, s. 1-4.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. december 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13072
[Informationer opdateret d. 4.5.2016]

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 9, 1990; 45 pp. - Indhold bl.a.: Kenji Takahashi, H. C. Andersen, som jeg oplevede ham, pp. 1-4; William Bloch, På rejse med H. C. Andersen, III, pp. 5-13 (overs. af Koichi Jin); Katsumi Hayano, 'Lille Claus og Store Claus', et forsøg på tydning, pp. 14-20; Takenori Iwahara, Omkring H. C. Andersens eventyr og historier, pp. 21-26; Keisuke Masuda, H. C. Andersen og jødefejden, pp. 27-34; Isao Yakame, Et besøg til H. C. Andersen-Centret i Odense, pp. 35-37.
Udgivet 1990
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1335   Bibliografi-ID: 5313
[Informationer opdateret d. 29.12.2011]

Eventyrdigteren og hans juleaftener.

Erling Kristiansen: H.C. Andersen elskede julen og med sit følsomme sind lod han sig inspirere af alt det, han oplevede omkring juletid. Det kan vi blandt læse omi hans dejlige eventyr "Tolv med Posten", "Den lille Pige med Svovlstikkerne" og i "Grantræet". Hendes Verden, 1990.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1990/192)

Udgivet December 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19752
[Informationer opdateret d. 5.2.2015]

Folkeskolens afgangsprøve. Skriftlig fremstilling. December 1992.

Vælg mellem 6 emner: For første gang i mit liv: Hvordan oplevede H.C. Andersen sin første togrejse? [Dagbogen 10. November 1840 og gengivelse af Leipzig-Dresdner Eisenbahn-Papier]. Skriv om engang, hvor du kastede dig ud i noget nyt og ukendt. Særtryk, 1992

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/219)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16947
[Informationer opdateret d. 19.3.2012]

Der var engang ...

Dana Aschmidt: H.C. Andersen hjalp den russiske kunstmaler Ivan Cochlov gennem svære tider med sygdom og fattigdom. Men det største eventyr oplevede han i forrige måned, da cellisten Rostropovitj kom og købte 5 af hans billeder. Politiken, 16.10.1994.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1994/249)

Udgivet 16. oktober 1994
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16839
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Andersen og Danmarkshistorien. Tiden 1830 - ca. 1860 som en digter oplevede den

Pedersen, Erik Helmer & Helge Torm (red.), Andersen og Danmarkshistorien. Tiden 1830 - ca. 1860 som en digter oplevede den . Dansk lokalhistorisk Forening, København 2005. 206 pp. - Omfatter en rigshistorisk del ved Erik Helmer Pedersen (pp. 10-114), samt fem lokalhistoriske dele: Bent Skov Larsen, "H. C. Andersen og August Bournonville", pp. 115-31; Flemming Holm-Larsen & Erik Helmer Pedersen, "Med H. C. Andersen på vognen gennem Værløse 1842-1875", pp. 132-57; Helge Torm, "H. C. Andersen og 'Smaakjøbstæderne' Sorø og Korsør med små udblik til Nyborg og Silkeborg - om den andersenske målestok for byer", pp. 158-68; Erik Germund Andresen, m.fl., "Ullerslev på H. C. Andersens tid", pp. 169-89; Peter Ussing Olsen, "H. C. Andersen - Løkkens første turist", pp. 190-202. - Anm.: Poul Ulrich Jensen, Journalen, 16, 2006, nr. 2, p. 45.
Udgivet 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11736
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Aparte og aseksuel.

Marianne Schroll: H.C. Andersens seksuelle orientering er ikke blot uinteressant, den var der slet ikke. Forholdet til faderen var det eneste nære, han oplevede, og det blev bestemmende for hans voksenliv. Fyens Stiftstidende s kronik 10. april 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. april 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13434
[Informationer opdateret d. 1.2.2012]

Søgeord: hvad + tidselen + oplevede. Ny søgning. Søg i resultater